Διαδρομή των μνημείων φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας - «ΟΙΔΙΠΟΥΣ»

Ο τραγικός ήρωας Οιδίπους, ο μυθικός βασιλιάς της Θήβας, δανείζει το όνομά του σε ένα αόρατο δίκτυ που απλώνεται πάνω από τη Θήβα, τους Δελφούς, τις Θερμοπύλες, κάθε γνωστή και άγνωστη γωνιά της Στερεάς Ελλάδας, και τη μετουσιώνει σε ολιστικό προϊόν πολιτιστικού τουρισμού.

Χαλκίδα –ΕρέτριαΧαλκίδα –ΕρέτριαΔελφοίΔελφοίΚαρπενήσιΚαρπενήσιΛαμία - ΘερμοπύλεςΛαμία - ΘερμοπύλεςΘήβαΘήβαΟρχομενός ΒοιωτίαςΟρχομενός ΒοιωτίαςΣκύροςΣκύρος
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Αρχικός Σχεδιασμός Ένταξη σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υποδομές Marketing Plan - Ψηφιακά Επιχειρημα- τικότητα Φορέας Λειτουργίας

Ο.Χ.Ε.

Πύλη Ενημέρωσης και Διαβούλευσης Στρατηγικής ΟΧΕ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας – ΟΙΔΙΠΟΥΣ» σχεδιάζεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μετά από πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Αποτελεί ένα επώνυμο και ολιστικό προϊόν πολιτιστικού τουρισμού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τα σημαντικότερα μνημεία φύσης και πολιτισμού σε 7 επιλεγμένους πόλους της Περιφέρειας: α) Χαλκίδα – Ερέτρια (Εύβοια), β) Δελφοί (Παρνασσός), γ) Καρπενήσι (Ευρυτανία), δ) Θερμοπύλες (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη), ε) Θήβα, στ) Ορχομενός Βοιωτίας και ζ) Σκύρος. Το μοντέλο που προτείνεται για τη Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να ακολουθήσει το γραμμικό πρότυπο (π.χ. Εγνατία Οδός), αλλά το πρότυπο του «δικτύου διαδρομών», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο φυσικός κατακερματισμός που χαρακτηρίζει τη Στερεά Ελλάδα.

Πόλοι

Οι βασικοί πόλοι που αποτελούν τη διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», είναι: α) Χαλκίδα –Ερέτρια (Εύβοια), β) Δελφοί (Παρνασσός), γ) Καρπενήσι (Ευρυτανία), δ) Θερμοπύλες (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη), ε) Θήβα, στ) Ορχομενός Βοιωτίας και ζ) Σκύρος.

Προϋπολογισμός

Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων (Β.Α.Α., Π.Δ.Ε., ιδιωτικοί πόροι) που υποστηρίζουν το πρόγραμμα χάρη στη συνεργασία πολλαπλών χρηματοδοτικών πυλώνων είναι 86,100.000 ευρώ.

Η Ο.Χ.Ε. λειτουργεί ως ομπρέλα και συνδετικός κρίκος (χρηματοδοτικός και λειτουργικός) και έχει προϋπολογισμό 2,5 εκ. ευρώ.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΙΔΙΠΟΥΣ

 

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σχετικές μελέτες