Γρήγορη μετάβαση

Η MYTILINEOS στηρίζει ενεργά την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Σχετικά Θέατρα

Για την οικοδόμηση της συγκεκριμένης Πολιτιστικής Διαδρομής απαιτούνται 4 διακριτά στάδια: α) η εξασφάλιση υποδομών (αρχαιολογικών και υποδομών λειτουργίας), β) η υλοποίηση ενεργειών marketing και ψηφιακών δράσεων του προγράμματος, γ) η συμμετοχή της επιχειρηματικότητας στη Διαδρομή μέσω ενός Συμφώνου Ποιότητας και δ) η διακυβέρνηση του προγράμματος.

Η μελέτη που χρηματοδοτεί η MYTILINEOS αφορά στο τρίτο και τέταρτο στάδιο, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

  • τον εντοπισμό των κλάδων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που θα ενταχθούν στη Διαδρομή,
  • την περιγραφή του φορέα λειτουργίας που θα συσταθεί με σκοπό την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση της Διαδρομής και
  • την περιγραφή της σύνδεσης τουριστικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε το δημοσίευμα στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Η MYTILINEOS στηρίζει ενεργά την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» – greekmoney.gr