Γρήγορη μετάβαση

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΑΣΟΥΣ: «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», στηρίζουμε «Όλα για τα Παιδιά»

Τα παιδιά είναι αυτά που μπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσμο.

Γι’ αυτό το έργο ανασυγκρότησης της πληγωμένης από τις πυρκαγιές Βόρειας Εύβοιας δίνει προτεραιότητα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια». Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, αλλά και των ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων του εξωτερικού, με τριπλό στόχο:

  • Ευαισθητοποιήση

Ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία.

  • Γνώση

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

  • Δράση

Προτροπή σε ενεργό συμμετοχή και ανάληψη δράσεων, έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, να την αναδείξουν και να την προστατεύσουν.

Όμως και το πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» χρειάζεται στήριξη, έτσι ώστε ό,τι φανταστούν, οραματιστούν, επιθυμήσουν τα παιδιά να μπορεί να υλοποιηθεί. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε η δράση «Όλα για τα παιδιά» που, μέσω crowdfunding του προγράμματος ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ, θα καλύψει χρηματοδοτικά τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αν, για παράδειγμα, μια σχολική τάξη από κάποια μακρινή περιοχή επιθυμεί να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύβοια, το «Όλα για τα παιδιά» θα χρηματοδοτήσει, αν χρειαστεί, τη μετακίνησή της.

Η αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας στηρίζεται στα παιδιά αλλά και σε όλους εμάς, που με μια μικρή οικονομική συμβολή μπορούμε να μετατρέψουμε τα όνειρα σε πραγματικότητα. Αν επιθυμείτε κι εσείς να ενισχύσετε τη δράση «Όλα για τα παιδιά» επισκεφθείτε το https://dorees.diazoma.gr