Γρήγορη μετάβαση

Εταιρικά Μέλη: Ένας θεσμός γεννιέται – Νέα Οδός & Κεντρική Οδός

Το 2015 εντάχθηκαν στο δυναμικό και στην οικογένεια του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η Νέα Οδός και Κεντρική Οδός  με την ετήσια συνδρομή των 5.000 ευρώ. Δεν μπορούσαμε τότε να φανταστούμε ότι το Σωματείο απέκτησε έναν σύμμαχο και καρδιακό φίλο. Η συμβολή της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού είναι καθοριστική,  καθώς πλέον έχει καίριο ρόλο στον σχεδιασμό, την οικοδόμηση και την διαχείριση των νέων προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού.

Μέχρι σήμερα οι δυο εταιρίες έχουν διαθέσει στο Σωματείο για την υποστήριξη των λειτουργικών του εξόδων το ποσό των 17.000 ευρώ, ενώ για τις δράσεις του το ποσό των 240.780 ευρώ.

Οι εταιρείες Νέα Οδός & Κεντρική Οδός μέσα από το σπουδαίο έργο που συντελούν στη χώρα μας, άλλαξαν το χάρτη της Ελλάδας. Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία  και των δυο εταιρειών κατέχουν η κοινωνική υπευθυνότητα, η προαγωγή της αειφορίας και ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Μαζί με την Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό έχουμε ένα όραμα και έναν στόχο υψιπετή: Να γίνουν οι αυτοκινητόδρομοι, τα σπουδαία αυτά τεχνικά έργα και  ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις δράσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μαζί για την επίτευξη αυτού του στόχου:

Δράσεις Νέας Οδού
Πολιτιστική Διαδρομή αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου
Έτος Έργο
Νοέμβριος 2015 «Μελέτη υποβάθρου που θα καταγράφει τα πιθανολογούμενα έσοδα της Πολιτιστικής Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου σε επίπεδο: (α) μακροοικονομικό, (β) φορέα διαχείρισης της διαδρομής και (γ) επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που θα τον στηρίζουν»
Αύγουστος 2016 Έργο: «Δημιουργία Ψηφιακής Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής στα μνημεία πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς που βρίσκονται κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου "Ιόνια Οδός"»
«Δημιουργία Ψηφιακής Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής στα μνημεία πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς που βρίσκονται κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από Μεταμόρφωση έως και Ράχες»
Απρίλιος 2017«Μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Ηπείρου στην Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»
Απρίλιος 2018«Χρηματοδότηση μέρος του κόστους της εναρκτήριας εκδήλωσης (launch event) της Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»: - παραγωγή video για την παρουσίαση της φιλοσοφίας του προγράμματος στο κοινό. - δημιουργία της ιστοσελίδας της διαδρομής - σχεδιασμός και υλοποίηση των οπτικοακουστικών υποδομών της αίθουσας και του ενημερωτικού -προωθητικού υλικού»
Φεβρουάριος 2019

«Μελέτη: ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»
«Ενδυνάμωση της δομής του Διαζώματος για την υποστήριξη της Ήπειρος Α.Ε- Πρόσληψη ειδικού Συμβούλου»

Έργο: Υποστήριξη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ενίσχυση της Ήπειρος Α.Ε. με τις εξής δράσεις:
1. Υποστήριξη στον DMO να οργανώσει με τον βέλτιστο τρόπο την παρακολούθηση του κάθε κρίκου της αλυσίδας ποιότητας.
2. Συνεχής παραγωγή κειμένων και ενημερωτικού υλικού για τους σκοπούς της προώθησης της Διαδρομής και των μνημείων της.
3. Συνεχής εκπαίδευση, των στελεχών του Φορέα Λειτουργίας και των επιχειρήσεων του cluster, πάνω σε νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη του Marketing της διαδρομής.
4. Υποστήριξη στον DMO ώστε να εφαρμόζει τα ισχύοντα για το cluster επιχειρήσεων, όπως η δημιουργία ιστοσελίδας, για όσα μέλη δεν διαθέτουν.
5. Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.

Νοέμβριος 2019«Υποστήριξη της θερμοκοιτίδας D-HUB για την ενίσχυση του DMO και του Cluster των επιχειρήσεων της Διαδρομής της Ηπείρου με τις παρακάτω δράσεις:
1. Υποστήριξη του DMO ώστε να οργανώσει με τον βέλτιστο τρόπο την παρακολούθηση του κάθε κρίκου της αλυσίδας ποιότητας των προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού.
2. Υποστήριξη του DMO, ώστε να εφαρμόζει τα ισχύοντα για το cluster επιχειρήσεων και να συνδράμει τις επιχειρήσεις ώστε να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια (π.χ. δημιουργία ιστοσελίδας κ.α.).
3. Παραγωγή συμπληρωματικών μελετών για την αποτύπωση των συνθηκών όπως διαμορφώνονται συνεχώς με σκοπό να προσδιοριστούν τα απαιτούμενα βήματα για τη σωστή λειτουργία και οργάνωση του DMO.
Διαδρομή Οιδίπους
Νοέμβριος 2018«Μελέτη Marketing Plan της Διαδρομής Οιδίπους»
Φεβρουάριος 2019Υποστήριξη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ενίσχυση της δομή της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. και πιο συγκεκριμένα:
1. την εκπαίδευση των στελεχών του DMO για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιοτικής λειτουργίας της Διαδρομής
2. την παραγωγή κειμένων και ενημερωτικού υλικού βάση της Μελέτης Μάρκετινγκ, για την προώθηση της Διαδρομής και των μνημείων της.
«Μελέτη για τη διακριτή και ειδική σήμανση των στοιχείων ενδιαφέροντος φύσης και πολιτισμού κατά μήκος των διαδρομών για τη σύνδεση των επτά κόμβων»
Προμελέτη διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην αποκατάσταση του «Τείχους των Φωκέων» (Α’ Μέρος)
Δράσεις Κεντρικής Οδού
Έτος Έργο
Φεβρουάριος 2019«Προμελέτη διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην αποκατάσταση του «Τείχους των Φωκέων» (Β΄Μέρος)
«Δημιουργία ψηφιακού πανοράματος των μνημείων φύσης και πολιτισμού, τα οποία βρίσκονται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και συγκεκριμένα του Ε65»

 

Και οι ενέργειες μας δεν σταματούν εδώ. Με τη Νέα Οδό και όχημα τον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού που εξ αρχής αποτέλεσε σταθερό σύμμαχο για την Διαδρομή της Ηπείρου σχεδιάζουμε ήδη την συνδιοργάνωση της 7ης Συνάντησης  του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη στην Άρτα.

Η συνεργασία αυτή που έχουμε αναπτύξει υπηρετεί τη συμβολή του αυτοκινητόδρομου στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας, αφ’ ενός  με  τη σύνδεση των αρχαίων μνημείων με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και αφ’ ετέρου με ένα σύγχρονο, ασφαλές αυτοκινητόδρομο που μετέτρεψε το ταξίδι από το Αντίρριο ως τα Ιωάννινα σε μια διαδρομή μικρότερη των δυο ωρών.

Παράλληλα και μέσω της Κεντρικής Οδού και του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ήδη προετοιμάζεται η πολιτιστική διαδρομή και η ανάδειξη όλων των μνημείων στους νομούς Φθιώτιδας, Καρδίτσας και Τρικάλων.