Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ»: Πρόσκληση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για παρεμβάσεις ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος της Διαδρομής

Στις 23 Νοεμβρίου 2021 δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο: «Παρεμβάσεις ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος της «Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Η πρόσκληση απευθύνεται προς το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του), την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την Αναπτυξιακή Ευβοίας  Α.Ε. και τους Δήμους Λαμιέων, Καρπενησίου  και Ερέτριας.

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση ενός  σημαντικού τμήματος της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”, καθώς η ανάδειξη σημαντικών θέσεων πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με τις επιμέρους δράσεις που προβλέπονται (σήμανση, διαδρομές επισκεπτών, κ.λπ.) θα ενισχύσει σημαντικά το δίκτυο της διαδρομής και θα υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τις ενέργειες προβολής και επικοινωνίας της.

Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις και ενέργειες που στοχεύουν στη δημιουργία ενός καινοτόμου τουριστικού προϊόντος για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα αφορά στα εξής:

  • Βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης – ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων.
  • Βελτίωση πρόσβασης και δημιουργία διαδρομών περιήγησης σε αρχαιολογικούς χώρους.
  • Διαμόρφωση θέσεων θέας και αναψυχής σε διαδρομές.
  • Ενιαία Σήμανση της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής.
  • Δράσεις δημοσιότητας / marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής (εφαρμογή προγράμματος μέσων media plan, εφαρμογή του υφιστάμενου marketing plan και προβολή της Διαδρομής καθ’ όλη την Προγραμματική Περίοδο, ενέργειες και εκδηλώσεις προώθησης και προβολής, δημιουργία προωθητικού υλικού, σχεδιασμός – δημιουργία αναμνηστικών/συλλεκτικών προϊόντων κ.λπ.).

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.096.000,00 €  και Φορέας Στρατηγικής είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να έχει γίνει έως την ως άνω ημερομηνία.

Σημαντικό σταθμό για την εξέλιξη του προγράμματος, αποτελεί, επίσης η απόφαση (145/16-11-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, να εγκρίνει τον ορισμό της «Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.», ως επίσημου Φορέα υλοποίησης (δικαιούχο) και φορέα λειτουργίας» (Destination Management and Marketing Office) της συγκεκριμένης Διαδρομής.  Η απόφαση αυτή έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της διαδρομής ως ένα ενιαίο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, και να συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής μέσω της δικτύωσης του ανθρώπινου και παραγωγικού δυναμικού της.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκφράζει την ικανοποίησή του για τις παραπάνω εξελίξεις, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά, ώστε η Πολιτιστική – Περιβαλλοντική  Διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» να αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πρότυπου και βιώσιμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού για τη χώρα μας.

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας – ΟΙΔΙΠΟΥΣ» σχεδιάζεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μετά από πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Αποτελεί ένα επώνυμο και ολιστικό προϊόν πολιτιστικού τουρισμού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τα σημαντικότερα μνημεία φύσης και πολιτισμού σε 7 επιλεγμένους πόλους της Περιφέρειας: α) Χαλκίδα – Ερέτρια (Εύβοια), β) Δελφοί (Παρνασσός), γ) Καρπενήσι (Ευρυτανία), δ) Θερμοπύλες (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη), ε) Θήβα, στ) Ορχομενός Βοιωτίας και ζ) Σκύρος. Το πρόγραμμα ακολουθεί το μοντέλο του «δικτύου διαδρομών», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο φυσικός κατακερματισμός που χαρακτηρίζει τη Στερεά Ελλάδα. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού,  το Σχέδιο Δράσης για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,  προϋπολογισμού 2.500.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το Πρόγραμμα «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», εδώ.