Γρήγορη μετάβαση

Διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» & Επιχειρηματικότητα

Το τελευταίο διάστημα υλοποιείται η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας. «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», η οποία έχει ήδη ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020». Η Διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» αποτελεί ένα επώνυμο και ολιστικό προϊόν πολιτιστικού τουρισμού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τα σημαντικότερα μνημεία φύσης και πολιτισμού σε 7 επιλεγμένους πόλους της Περιφέρεια.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», υποστηρίζει τη διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», σε όλα τα στάδια υλοποίησης της Διαδρομής μέσα από την ανάθεση των απαραίτητων μελετών.

Στο πλαίσιο αυτό και καθώς ένας από τους στόχους της διαδρομής είναι η σύνδεση των μνημείων με την τοπική επιχειρηματικότητα και τον σπουδαίο κόσμο της αγροδιατροφής. εκπονήθηκε η “Μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Στερεάς Ελλάδας στη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας”, την οποία ανέθεσε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην εταιρεία «ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ».

Στη μελέτη αυτή προκύπτει λοιπόν η σύνδεση της τοπικής επιχειρηματικότητας µε τη Διαδρομή, δηλαδή το Cluster των επιχειρήσεων, όπου θα ενεργούν μέσα από ένα κοινό αποδεκτό Σύμφωνο Ποιότητας και ο Φορέας Διαχείρισης και Μάρκετινγκ  Προορισμού (Destination Management/Marketing Organization – DMO), όπου περιγράφονται οι αρμοδιότητες του με σκοπό την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση της Διαδρομής.

Σήμερα, η νέα ομάδα του D-HUB, θερμοκοιτίδα του Διαζώματος, υποστηρίζει πολύπλευρα τους δύο νέους καινοτόμους θεσμούς της επιχειρηματικότητας: Τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας (cluster) και τους φορείς διαχείρισης των νέων προορισμών πολιτιστικού τουρισμού (DMO). Η υποστήριξη περιλαμβάνει τόσο τον αρχικό σχεδιασμό, όσο την τελική υλοποίηση των δράσεων και την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία.

Με την αρωγή του του D-HUB έχουν παραχθεί οι απαραίτητες εξειδικευμένες προτάσεις που εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της ΟΧΕ προκειμένου να εκδοθεί η Πρόσκληση του Περιφερειάρχη για την υλοποίηση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας. Είναι καθοριστικής σημασίας για την υποστήριξη και προώθηση της  Διαδρομής, η συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων στο Cluster.

Τις προτάσεις για τις δράσεις που αφορούν το Σύμφωνο Ποιότητας επιμελήθηκε το στέλεχος του D-HUB, κ. Νίκος Στακιάς, Σύμβουλος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προορισμών, ο οποίος αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του DMO της Διαδρομής και του Cluster των επιχειρήσεων που θα δημιουργηθεί.

Η καινοτομία της Διαδρομής «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» είναι ο σχεδιασμός και η διασύνδεση του τουριστικού και του αγροτοδιατροφικού τομέα, από τα πρώτα στάδια δημιουργίας της, όχι μόνο λόγω της δυναμικής που έχει η αγροδιατροφή στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος, αλλά και από τα πολλαπλά είδη του τουρισμού που δυνητικά μπορεί να προσελκύσει.

Προς τους ανωτέρω σκοπούς, προτάθηκαν τα εξής:

– Η καθιέρωση του Θεσμού του Διαμεσολαβητή με εξειδικευμένο ρόλο: Tην άμεση διασύνδεση αγροδιατροφικού τομέα με τις τουριστικές επιχειρήσεις.

– H διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε συνεργασία με φορείς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Επιμελητήρια

– Η κατ’ ιδίαν διακρίβωση σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Διαδρομή «Οιδίπους».

– Η διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπλήρωση των κριτηρίων

– Η διαδικασία πιστοποίησης των επιχειρήσεων από εξωτερικό φορέα

Η δημιουργία και η σωστή λειτουργία του Cluster είναι απαραίτητη καθώς αποτελεί έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες για την βιωσιμότητα και συνεχή εξέλιξη της διαδρομής «ΟΙΔΙΠΟΥΣ».