Γρήγορη μετάβαση

Εταιρικά Μέλη: Ένας θεσμός γεννιέται – Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Το 2017 καλωσορίσαμε στην οικογένεια των υποστηρικτών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το οποίο συνεχίζει να στηρίζει μέχρι σήμερα ποικίλα προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.

To Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό τη συνέχιση της φιλανθρωπικής κληρονομιάς και της αφοσίωσης του επιχειρηματία  Γιάννη Λάτση στην κοινωνική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην πατρίδα του, την Ελλάδα. Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως εκπαίδευση, επιστήμη,  τέχνες & πολιτισμό και κοινωνική πρόνοια & ανάπτυξη, αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών των πεδίων αυτών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου των δράσεών του.

Πρώτος σταθμός της συνεργασίας του Ιδρύματος με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ήταν η χρηματοδότηση του έργου για τη δημιουργία της ιστοσελίδας της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής στη Στερεά Ελλάδα, «Διαδρομή Οιδίπους», με στόχο την προβολή και προώθησή της. Με τρόπο αυτό το Ίδρυμα συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πλήρους και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού μέσω του οποίου θα αναδειχθούν τα αξιοθέατα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εν συνεχεία, το Ίδρυμα υποστήριξε τη θερμοκοιτίδα D-HUB και τις δράσεις της.  Το D-HUB αποτελείται από στελέχη του Διαζώματος και εξωτερικούς συνεργάτες και δημιουργήθηκε στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με στόχο να υποστηρίζει τους φορείς λειτουργίας (DMO) των προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και το Cluster των επιχειρήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια λειτουργία και βιωσιμότητα των προγραμμάτων. Αφετηρία των δράσεων της παραπάνω δομής είναι το πιλοτικό πρόγραμμα της «Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου», όπου θα αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που σχεδιάζονται στη χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα χρηματοδότησε το έργο «Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας (DMO) των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού (Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων), χάρη στο οποίο ο DMO μπορεί να έχει, σε πραγματικό χρόνο, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία της Διαδρομής, και επίσης παρέχει υπηρεσίες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας όλων των κρίκων της διαδρομής.

 Καθώς η απρόσκοπτη υποστήριξη των δύο νέων θεσμών είναι καθοριστική για την επιτυχημένη υλοποίηση των νέων αυτών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση αγκάλιασε αμέσως αυτή την πρωτοβουλία του Διαζώματος και αποτελεί έως σήμερα υποστηρικτής της Θερμοκοιτίδας.

Όραμά μας μέσα από αυτή τη «συμμαχία» είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση των ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, καθώς πιστεύουμε βαθιά ότι μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας.

λατσης-διαζωμα_n