Πρόοδος Εργασιών Αρχαίων Θεάτρων

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του, το 2008, συμβάλλει καθημερινά μαζί με την κοινωνική συμμαχία που έχει δημιουργήσει (αρχαιολόγους, αναστηλωτές – μηχανικούς, συντηρητές, καλλιτέχνες, διαννοούμενους, πόλεις, περιφέρειες, ιδρύματα, επιχειρήσεις και πάνω από όλα πολίτες) στο σημαντικό έργο της πολιτείας για την ανάδειξη και την προστασία των αρχαίων θεάτρων. Στον κατάλογο που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών που έχει συντελεστεί την τελευταία δεκαετία στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για κάθε θέατρο ξεχωριστά. Όπως θα διαπιστώσετε τα θεαματικά αυτά αποτελέσματα έχουν στον πυρήνα τους τη μαγική λεξούλα «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ».

Ο κατάλογος που ακολουθεί, με άλλα λόγια, είναι ένας «ΥΜΝΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ».

Αρχαίο θέατρο Αιγείρας
 • Στις 10 Μαρτίου 2010, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του προέδρου του Διαζώματος κ. Σταύρου Μπένου στο Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας, στο πλαίσιο περιοδείας του στα αρχαία θέατρα Αχαΐας, όπου και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς (βλ.Περιηγήσεις).
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Αιγείρας. (δείτε εδώ)
 • Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Αιγείρας ως υποέργο του ευρύτερου έργου «Ανάπλαση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Αρχαία Αιγείρα)» ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση ύψους 450.000,00 € από το Ε.Σ.Π.Α. – Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013.
 • Οι εργασίες στο μνημείο ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2011 και ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβρη του 2015. Πραγματοποιήθηκε αρχαιολογικός καθαρισμός σε ολόκληρο το κοίλο, καθώς και την ορχήστρα του μνημείου, επεμβάσεις στερέωσης, εργασίες ανάπλασης του πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου, όπως: η συντήρηση του υπάρχοντος στεγάστρου των μικρών ναών εξωτερικά της δεξιάς παρόδου του θεάτρου, κατάχωση ανασκαφικών σκαμμάτων, διαμόρφωση νέας, κύριας εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο, αλλαγή και επέκταση της περίφραξης, τοποθέτηση υπαίθριων ενημερωτικών πινακίδων, χάραξη διαδρομών επίσκεψης κ.ά. Επίσης, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. απαλλοτριώθηκε το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Θανελλά, όπου έχει δώσει την καινούργια κύρια είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο.
 • Η Α΄ φάση της αποκατάστασης του θεάτρου έχει ολοκληρωθεί. (ΣΤΙΓΜΑ).
 • Απαιτείται η ανάθεση μελέτης για τη Β΄ φάση αποκατάστασης του θεάτρου που θα περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και βελτίωσης της λειτουργικότητας συνολικά του αρχαιολογικού χώρου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ).

 

Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας (μικρό)
 • Τον Ιούνιο του 2009, ο πρόεδρος του Διαζώματος κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το Αρχαίο Θέατρο Αμβρακίας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Πρεβέζης και Άρτας, όπου και πραγματοποίησε συναντήσεις με τοπικούς φορείς. (δείτε εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Αμβρακίας (δείτε εδώ).
 • Η ανάδειξη του θεάτρου εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, με χρηματοδότηση, ύψους 2.000.000,00 €. Υλοποιήθηκε το υποέργο του ευρύτερου έργου «Ανάδειξη – ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων αρχαίας Αμβρακίας στην πόλη της Άρτας, Δήμου Αρταίων: δυτική νεκρόπολη, ναός Απόλλωνα και μικρό θέατρο».
 • Οι ανασκαφικές εργασίες στον χώρο του Μικρού Θεάτρου ξεκίνησαν εκ νέου το 2011, στο πλαίσιο του παραπάνω έργου. Κατά τις παραπάνω εργασίες, κρίθηκε αναγκαία η καθαίρεση υπάρχοντος δρόμου που κάλυπτε τμήμα του χώρου και η εκτεταμένη αποχωμάτωση πέριξ του μνημείου σε συνολική έκταση περί τα 750τ.μ. Τα δε δίκτυα κοινής ωφελείας (αγωγοί ομβρίων και λυμάτων) υποστηρίχθηκαν προσωρινά με μεταλλικά ικριώματα, μέχρι την τελική διαμόρφωση του χώρου.
 • Το 2014 εκπονήθηκε από την ΕΦΑ Άρτας η μελέτη: «Διαμόρφωση πρανών και ανάδειξη του μικρού θεάτρου Αμβρακίας», η οποία εγκρίθηκε από το ΥΠΠΟΑ με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΚΕΜ/229836/25670/1738/346/29.9.14 Υ.Α.
 • Μέσω του προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» το έργο «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού 667.870 ευρώ, εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Με χρηματοδότηση από το παραπάνω πρόγραμμα ολοκληρώνονται οι ανασκαφικές εργασίες στο θέατρο, και θα υλοποιηθούν οι εργασίες ανάδειξης του μνημείου. Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα, το 1ο  με τίτλο «Εργασίες ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» υλοποιείται με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και το 2ο με τίτλο «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου. Η τελευταία τροποποίηση του έργου (Δεκέμβριος 2020) αφορά σε αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού σε 966.667,96 και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου έως το Δεκέμβριο του 2022.
 • Με τις ανασκαφικές εργασίες της τελευταίας δεκαετίας αποκαλύφθηκε το υπόλοιπο τμήμα του κοίλου και χώροι νότια του προσκηνίου. Δυτικά του θεάτρου αποκαλύφθηκε τμήμα πλακόστρωτης οδού και τμήματα κτιρίων, στα οποία διακρίνονται διαφορετικές οικοδομικές φάσεις. Ανατολικά του μικρού θεάτρου και πάνω σε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αρχαιότερων φάσεων αποκαλύφθηκε κτήριο ορθογώνιας κάτοψης, από το οποίο σώζεται τμήμα του στυλοβάτη και πλακόστρωτο δάπεδο. Ανατολικά της οδού αποκαλύφθηκε τμήμα οικοδομικής νησίδας, τη μεγαλύτερη έκταση της οποίας καταλαμβάνουν τα κατάλοιπα του λουτρικού οικοδομήματος, για το οποίο η πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως και τον βόρειο κυκλικό χώρο. Το κεντρικό τμήμα αυτού κοσμείται με βοτσαλωτό δάπεδο από μικρά λευκά και σκουρόχρωμα ποταμίσια βότσαλα.
 • Τον Ιούνιο του 2019 ανατέθηκε η μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας στο μελετητή, κ. Νίκο Χατζηδάκη. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας. Την Τρίτη 28 Ιουλίου του 2020 η παραπάνω μελέτη εγκρίθηκε από το ΚΑΣ.
 • Η μελέτη περιλαμβάνει την αναστήλωση των οικοδομικών καταλοίπων με την επανατοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών, τη συμπλήρωση με νέα μέλη, την κατασκευή δαπέδων και τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, με στόχο την προστασία των μνημείων, αλλά και τη μορφολογική αποκατάσταση και ανάδειξη των σημαντικότερων οικοδομικών φάσεων, με τρόπο ώστε να είναι κατανοητές και από τον μη ειδικό επισκέπτη, παράλληλα με τη βελτίωση της επισκεψιμότητας.
 • Με χρηματοδότηση από το έργο της Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου Αμβρακίας προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:
  • Δημιουργία διαδρομής περιήγησης των επισκεπτών, με σημεία στάσης και θέασης, περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου. Η προοπτική κατασκευής εναερίας πεζογέφυρας, στο νοητό άξονα της οδού Αγ. Κωνσταντίνου, η οποία προβλεπόταν στην προμελέτη διαμόρφωσης του χώρου του μικρού θεάτρου εγκαταλείφθηκε λόγω της οπτικής «διάσπασης» του μνημείου.
  • Μεταφορά των αγωγών για την απορροή των ομβρίων υδάτων και των λυμάτων, που προσωρινά διατρέχουν εναέρια τον αρχαιολογικό χώρο, κατά μήκος της διαδρομής περιήγησης περιμετρικά του μνημείου, αμέσως μετά το πέρας κατασκευής του τοιχίου αντιστήριξης των πρανών.
  • Δημιουργία δύο στάσεων θέασης στα βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά του χώρου.
  • Διαμόρφωση των πρανών με τοιχία από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με τελική επιφάνεια σε γαιώδη απόχρωση.
 • Λόγω του σημαντικού ευρήματος του βοτσαλωτού δαπέδου του λουτρού οι μελέτες του έργου έχουν επικαιροποιηθεί από το επιστημονικό προσωπικό του έργου.
 • Επιπλέον, εκπονήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας μελέτη συντήρησης για το βοτσαλωτό δάπεδο.
 • Στο πλαίσιο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου λαμβάνεται μέριμνα για τον καλλωπισμό των όψεων των όμορων κτηρίων, με εργασίες που περιλαμβάνονται στο project της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας με το ακρωνύμιο HERMES του διακρατικού προγράμματος Interreg Eλλάδα – Ιταλία, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται.
 • Παράλληλα, το 2021 ο Δήμος Αρταίων προχώρησε στην κατεδάφιση δύο παρακείμενων χαμηλών κτισμάτων βόρεια του αρχαιολογικού χώρου όπου επρόκειτο να δημιουργηθεί ένα ευρυχώριο, για να λειτουργήσει ως τόπος στάσης, συνάθροισης  και ενημέρωσης  κοινού. Μετά την κατεδάφιση των κτισμάτων πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές εργασίες στο χώρο και προέκυψαν νέα ευρήματα που σχετίζονται με τον αρχαιολογικό χώρο του θεάτρου. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα. Μετά το πέρας των εργασιών, στο ίδιο πνεύμα, προβλέπεται να διαμορφωθεί κατάλληλα και ο προαύλιος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Ο ανάδοχος του υποέργου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου έχει εγκατασταθεί στο έργο από την 1η Ιουλίου 2021 και οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το υποέργο που υλοποιεί η ΕΦΑ Άρτας «Εργασίες ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ολοκλήρωση της αντιστήριξης των πρανών καθώς η πορεία εργασιών είναι αλληλένδετη. Ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα αγοράς και προκαταρκτικές εργασίες για την αποκατάσταση των οικοδομικών καταλοίπων του αρχαίου θεάτρου, για την κατασκευή διαδρομής περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου, για τη μεταφορά των δικτύων ΟΚΩ εκτός του αρχαιολογικού χώρου και για τις υπόλοιπες προβλεπόμενες εργασίες του έργου.
 • Τον Απρίλιο του 2022 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης του δικτύου αποχέτευσης, ύδρευσης και όμβριων υδάτων, στο Μικρό αρχαίο θέατρο της Αμβρακίας. Ειδικότερα, αφαιρεθήκαν οι αγωγοί μέσα από τον χώρο του αρχαίου θεάτρου, ενώ στην συνέχεια η ΔΕΥΑΑ πέρασε περιμετρικά την αποχέτευση ομβρίων/ακαθάρτων και την ύδρευση, αφού πρώτα έγινε η στερέωση των πρανών.
 • Η ανάδειξη του χώρου οδεύει πλέον προς την υλοποίησή της με την ολοκλήρωση της αποκάλυψης των αρχαιολογικών καταλοίπων, ενώ απομένει να υλοποιηθούν τα τεχνικά έργα προστασίας των πρανών και η δημιουργία του περιμετρικού διαδρόμου περιήγησης. Με την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θεάτρου αφ’ ενός θα προσεγγιστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια η μορφή και η διαδοχή των φάσεων του δημόσιου χώρου της Αμβρακίας και αφετέρου θα αποδοθεί το μνημείο στην πόλη της Άρτας, ενταγμένο στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της. (ΣΤΙΓΜΑ).
 • Παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 («Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου»). Ένταξη και συνέχιση της αποκατάστασης του μνημείου στο νέο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ).

 

Αρχαίο θέατρο Αμφίπολης
 • Τον Δεκέμβριο του 2008, ο πρόεδρος του Διαζώματος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Βορείου Ελλάδος, όπου και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς. (βλ., εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Αμφίπολης (βλ., εδώ)
 • Στις 28 Μαρτίου του 2013 δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμόν 100/ 28-03-2013 Φ.Ε.Κ. η Κοινή Υπουργική Απόφαση της κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στο χώρο της Αμφίπολης Σερρών για αρχαιολογικούς σκοπούς και ειδικότερα προκειμένου να διεξαχθεί στο μέλλον η ανασκαφή για την αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου της Αμφίπολης. Η απαλλοτρίωση κηρύχτηκε υπέρ του Δημοσίου και η δαπάνη, ύψους 5.685,18 ευρώ, καλύφθηκε από το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».
 • Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 362 / 24-11-14 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων) η ειδοποίηση για την παρακατάθεση της αποζημίωσης από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου (ιδιοκτησίας Δημ. Κωνσταντινίδη) για αρχαιολογικούς σκοπούς στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης Σερρών.
 • Η δημοσίευση αυτή ακολούθησε την κατάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) του ποσού των 5.685,18 ευρώ (ποσό στο οποίο ορίστηκε από το νόμο η αποζημίωση της απαλλοτρίωσης).
 • Έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση και παράλληλα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών έχει κινήσει τη διαδικασία απόδοσης του ακινήτου στο Δημόσιο ως προϋπόθεση για να αρχίσει τις ανασκαφές. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης του ακινήτου στο Δημόσιο θα υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Αμφίπολης για το έργο «Ανασκαφική έρευνα στο αρχαίο θέατρο Αμφίπολης». (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Απτέρας
 • Το Νοέμβριο του 2008, ο πρόεδρος του Διαζώματος, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Κρήτης, επισκέφθηκε το Αρχαίο Θέατρο της Απτέρας, όπου συναντήθηκε με τοπικούς φορείς. (βλ.εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Απτέρας. (βλ. εδώ)
 • Η Α΄ φάση των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου πραγματοποιήθηκε με βάση την εγκεκριμένη από το Κ.Α.Σ. μελέτη (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/56/40285/22-4-2008) και χρηματοδότηση, ύψους 900.450 ευρώ από το Γ΄ Κ.Π.Σ. – Π.Ε.Π. Κρήτης.
 • Η συνέχιση του έργου εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 – ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, με ύψος χρηματοδότησης 2.440.000,00 ευρώ.
 • Για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας, την ανάδειξή του και την ήπια διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες: καθαρισμός βλάστησης, καθαίρεση ασβεστοκαμίνου, στερέωση, δοκιμαστικές τομές στο κοίλο, αποχωματώσεις στον περιβάλλοντα χώρο και εντός του μνημείου, συντήρηση κινητών ευρημάτων, συντήρηση αρχιτεκτονικών μελών, λάξευση, τοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών στο μνημείο, αποτυπώσεις & αποδελτιώσεις των μελών. Ολοκλήρωση των εργασιών αποστράγγισης με την τοποθέτηση σύγχρονου αγωγού ομβρίων και εργασίες συντήρησης τοιχοποιιών της σκηνής, συντήρηση της θεμελίωσης στο κοίλο, όπου δεν σώζονταν εδώλια και κάλυψη με στείρο χώμα, φωτογράφιση και σχεδιαστική τεκμηρίωση, αεροφωτογράφιση, ενημερωτικές πινακίδες, δημιουργία αφίσας, ηλεκτρονική εφαρμογή για tablet, δίγλωσσο βίντεο, διοργάνωση ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου, τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, διαμόρφωση διαδρομών επίσκεψης, κατασκευή δύο θέσεων στάσης.
 • Το 2011 κηρύχτηκε (αρ. Φ.Ε.Κ. 273 ΑΑΠ / 21-10-2011) η απαλλοτρίωση ακινήτου από το Τ.Α.Π.Α., προϋπολογισμού 508.620,00€.
 • Στις 12 Δεκεμβρίου 2015 αποδόθηκε στο κοινό το αρχαίο θέατρο της Απτέρας. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι επισκέψιμος και το θέατρο αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Στόχος για το μέλλον είναι η περαιτέρω φροντίδα του αρχαιολογικού χώρου με επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Αρχαίο θέατρο Αχαρνών
 • Το 2007 αποκαλύφθηκε τυχαία το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών στην οδό Σαλαμίνος 21 στο κέντρο της πόλης.
 • Το Νοέμβριο του 2009, ο πρόεδρος του Διαζώματος, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Ανατολικής Αττικής, επισκέφθηκε το Αρχαίο Θέατρο της Αχαρνών, όπου συναντήθηκε με τοπικούς φορείς. (βλ.εδώ)
 • Τον Ιούνιο του 2010 ανοίχθηκε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ο κουμπαράς του αρχαίου θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σεπτέμβριο του 2010 ιδρύθηκε η ΑΜΚΕ ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, στα πρότυπα του Διαζώματος, η οποία έχει αναλάβει και τη φροντίδα – ενίσχυση του κουμπαρά που άνοιξε το «ΔΙΑΖΩΜΑ».
 • Τον Οκτώβριο του 2011 συντελέστηκε η πρώτη απαλλοτρίωση του ακινήτου, ιδιοκτησίας, Κ. Τριβέλλα. Το ύψος της αποζημίωσης ανήλθε στο ποσό των 472.018,5 ευρώ.
 • Το Μάρτιο του 2016 υπεγράφη η ανάθεση της μελέτης (master plan) με τίτλο «Ολοκληρωμένη χωρική οργάνωση πολιτιστικών διαδρομών, με επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο των Αχαρνών» μεταξύ του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και του κ. Δημήτρη Οικονόμου καθηγητή Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της συνεργάτιδος του κ. Κυπαρισσίας Ηλία.
 • Τον Απρίλιο του 2019 ολοκληρώθηκε και η δεύτερη απαλλοτρίωση των ακινήτων, ιδιοκτησίας Μπόρση, Γκρίτση και Πουραΐμη. Το ύψος της αποζημίωσης ανήλθε στο ποσό των 1.023.403,3 ευρώ.
 • Το Δεκέμβριο του 2019 παρελήφθη το πρώτο παραδοτέο της μελέτης και υπεγράφη νέα σύμβαση για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της μετά την αποχώρηση του κ. Οικονόμου λόγω ασυμβιβάστου με την ιδιότητά του ως Υπουργού.
 • Το Δεκέμβριο του 2019 ανατέθηκε από τη Νέα Οδό η σύνταξη συγκοινωνιακής μελέτης με τη μορφή χορηγίας, η εκπόνηση της οποίας ολοκληρώθηκε. Η μελέτη αφορά τη διαμόρφωση και ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του δήμου Αχαρνών και περιλαμβάνει την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου θεάτρου, την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Αγίου Βλασίου, την ανακαίνιση των κεντρικών κτηρίων περιφερειακά της πλατείας, πεζοδρομήσεις, δημοτικό παρκινγκ κ.α.
 •  Την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022 ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης των απαλλοτριωθέντων  κτιρίων που καλύπτουν μεγάλο μέρος του Αρχαίου Θεάτρου  των Αχαρνών.  (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ένταξη των έργων και των δράσεων που περιλαμβάνουν οι μελέτες στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της ανασκαφής του μνημείου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Γιτάνων
 • Το Σεπτέμβριο του 2009, ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, όπου συναντήθηκε και με τοπικούς φορείς. (βλ.εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο των Γιτάνων. (βλ. εδώ)
 • Το Μάιο του 2012 με την ενθάρρυνση του Διαζώματος, υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου  (Περιφερική ενότητα Θεσπρωτίας) για την τεκμηρίωση και προστασία του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων Θεσπρωτίας.
 • Τη χρηματοδότηση, ύψους 100.000,00 ευρώ, διέθεσε η Περιφέρεια Ηπείρου. Το αντικείμενο του προγράμματος ήταν η πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών τεκμηρίωσης και η λήψη άμεσων προκαταρκτικών μέτρων προστασίας στο αρχαίο θέατρο, εργασίες οι οποίες θα συμβάλλουν στη συναγωγή των απαιτούμενων αρχαιολογικών δεδομένων που θα επιτρέψουν μελλοντικά την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του μνημείου (βλ. εδώ).
 • Το «Διάζωμα» με χρήματα από τον «κουμπαρά» του μνημείου ανέθεσε την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου του 2013 τη σύμβαση για το έργο «Διερεύνηση δυνατοτήτων του 3D Laser Scanner στην τεκμηρίωση μνημείων: Εκπόνηση τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου του αρχαίου θεάτρου στα Γίτανα» στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης.
 • Το Φεβρουάριο του 2013 υπεγράφη η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και η αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της κατά 30.000,00 €, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και οι αναθέσεις των απαιτούμενων μελετών αποκατάστασης. Το αντικείμενο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
  • Λήψη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης του δυτικού τείχους της οχύρωσης υπέρ το θέατρο.
  • Αποψίλωση.
  • Έλεγχο και συμπλήρωση υπάρχουσας τοπογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης.
  • Συγκέντρωση – ταξινόμηση και τεκμηρίωση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.
  • Ανασκαφική έρευνα.
  • Σχεδιαστική αποτύπωση.
  • Φωτογραφική τεκμηρίωση.
  • Εργασίες συντήρησης – προστασίας.
  • Λήψη έκτυπων επιγραφών.
  • Εργοταξιακή – τεχνική υποδομή.
  • Γεωτεχνική μελέτη.
  • Χημικές – ορυκτολογικές αναλύσεις.
  • Αρχιτεκτονική μελέτη.
  • Στατική μελέτη. (βλ. εδώ)
 • Ολοκληρώθηκε η ανάθεση από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων των ακόλουθων μελετών:
  • αρχιτεκτονική αποτύπωση και τεκμηρίωση του σκηνικού οικοδομήματος, της ορχήστρας και των κεντρικών κερκίδων του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων στην κα Ειρήνη Δουδούμη, αρχιτέκτονα – μηχανικό,
  • μελέτη στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του σκηνικού οικοδομήματος, της ορχήστρας και των κεντρικών κερκίδων του αρχαίου θεάτρου των Γιτάνων, στον κ. Κωνσταντίνο Ζάμπα, πολιτικό – μηχανικό,
  • γεωφυσική – τεχνικογεωλογική έρευνα του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.),
  • στατική μελέτη του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων Θεσπρωτίας στον κ. Γεράσιμο Θωμά, πολιτικό – μηχανικό,
  • ερευνητική μελέτη ανασύνθεσης του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων στον κ. Ευστράτιο Παυλίδη, αρχιτέκτονα –μηχανικό,
 • Τον Οκτώβρη του 2014 οι παραπάνω μελέτες εγκρίθηκαν από το Κ.Α.Σ.
 • Το Σεπτέμβρη του 2018 ανατέθηκε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» η σύμβαση του έργου «Παραγωγή μέσω του προγράμματος MIND THE MAP ειδικού χάρτη για τυφλούς για τους αρχαιολογικούς χώρους : α. Γιτάνων, β. Κασσώπης, γ. Νικόπολης, δ. Αμβρακίας» στην  Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.
 • Υπεβλήθη στο ΚΑΣ νέα μελέτη για τη Β΄ φάση των εργασιών αποκατάστασης: η μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης-τεκμηρίωσης και αποκατάστασης των ακραίων κερκίδων και των αναλημμάτων του αρχαίου θεάτρου. Τον Ιανουάριο του 2020 η παραπάνω μελέτη εγκρίθηκε από το ΚΑΣ.
 • Η υλοποίηση του έργου «Βασικές Υποδομές και Εργασίες Αποκατάστασης και ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση)», με χρηματοδότηση, ύψους 1.200.000,00€ από το Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014 – 2020 – Πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» ολοκληρώθηκε και το μνημείο αποδόθηκε και πάλι στο κοινό. Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε σε ειδική ημερίδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας η αναλυτική παρουσίαση των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου των Γιτάνων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Εξασφάλιση της ένταξης της Β΄ φάσης αποκατάστασης του μνημείου στο νέο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Μεγάλο θέατρο Γόρτυνας στην Ακρόπολη
 • Το Νοέμβριο του 2008, ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Γόρτυνας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα στην Κρήτη, όπου και συναντήθηκε με τους τοπικούς φορείς. (βλ.εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Γόρτυνας. (βλ. εδώ) Οι μαθητές του Δήμου Γόρτυνας έχουν υιοθετήσει το αρχαίο θέατρο και διοργανώνουν ετήσιο Μαθητικό Φεστιβάλ. (βλ. εδώ)
 • Το 2009 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου διέθεσε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., χρηματοδότηση ύψους 7.000, 00 € για την πραγματοποίηση Γεωφυσικής Έρευνας, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί.
 • Τον Ιούλιο του 2010 η Περιφέρεια Κρήτης διέθεσε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, χρηματοδότηση ύψους 400.000, 00 € για την αποκάλυψη του μνημείου. Το αντικείμενο της σύμβασης ήταν:
  • καθαρισμός μνημείου από τη βλάστηση,
  • απομάκρυνση του πεσμένου δομικού υλικού,
  • μικρές διερευνητικές τομές σε επιλεγμένα σημεία του μνημείου,
  • αρχική αποτύπωση του περιγράμματος του μνημείου,
  • λήψη μέτρων προσωρινής προστασίας του αποκαλυφθέντος περιγράμματος του μνημείου,
  • κατασκευή νέας περίφραξης. (λίνκ)
 • Τον Οκτώβρη του 2012 υπεγράφη η τροποποίηση του χρόνου της τελευταίας Προγραμματικής Σύμβασης.
 • Η ανασκαφή επικεντρώθηκε στο κάτω κοίλο και την ορχήστρα, στην περιοχή της νότιας παρόδου, καθώς και στο κεντρικό τμήμα του προσκηνίου και της σκηνής με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το μνημείο δεν έχει στο σύνολό του αποκαλυφθεί. Αν και μεγάλο τμήμα του προσκηνίου και της ορχήστρας και το σύνολο σχεδόν του κοίλου έχουν αποκαλυφθεί, το σκηνικό οικοδόμημα ωστόσο, καθώς και οι πάροδοι καλύπτονται από επιχώσεις. Η εφαρμογή εδώ του κανόνα της πλήρους αποκάλυψης του μνημείου πριν από την εκπόνηση της συνολικής μελέτης αποκατάστασης πρακτικά δεν είναι δυνατή εξαιτίας της μεγάλης κλίμακας των εργασιών που απαιτούνται (εργασίες συντήρησης, σωστικές δομοστατικές εργασίες, εργασίες αποκατάστασης, αποστράγγισης, ανασκαφικές εργασίες, κ.λπ.).
 • Τον Ιούνιο του 2014 υπεγράφη η τροποποίηση της σύμβασης και η αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της κατά 60.000,00 €, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι αναθέσεις των απαιτούμενων μελετών αποκατάστασης (λίνκ)
 • Το Φεβρουάριο του 2015 έγινε απευθείας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου η ανάθεση των παρακάτω μελετών για την αποκατάσταση του ρωμαϊκού θεάτρου Γόρτυνας:
  • «Τεχνικογεωλογική – Γεωτεχνική Μελέτη Μεγάλου Θεάτρου Γόρτυνας», στον Κρητσωτάκη Γεώργιο, γεωλόγο – γεωτεχνικό,
  • «Στατική Μελέτη Στερέωσης και Αποκατάστασης του Μεγάλου Θεάτρου της Γόρτυνας» στην επιχείρηση με την επωνυμία Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.,
  • «Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας» στο Χατζηδάκη Νικόλαο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό,
  • Μελέτη «Αποτύπωσης με Τοπογραφικές Μεθόδους του Μεγάλου Θεάτρου της Γόρτυνας» στην επιχείρηση με την επωνυμία ΠΕΡΜΕΛ Α.Ε.
 • Η εκπόνηση των μελετών ολοκληρώθηκε. Οι μελέτες προωθήθηκαν για έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
 • Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 οι μελέτες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.
 • Η μελέτη αρχιτεκτονικής αποκατάστασης σε συνδυασμό με την εδαφομηχανική και στατική μελέτη (καθώς και τη μελέτη συντήρησης που εκπονήθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία) πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη φάση με σκοπό να ορίσουν και να ιεραρχήσουν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν εφεξής στο μνημείο (ανασκαφικές εργασίες, επεμβάσεις προστασίας ή άλλες επεμβάσεις), οι οποίες δεν θα είναι πλέον ανεξάρτητες, αλλά θα εντάσσονται σε ένα πλαίσιο που θα αφορά στον ορθό προγραμματισμό τους, από την αποκάλυψη έως την τελική αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου. Η πρόταση έχει στόχο:
 1. Την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό των επεμβάσεων που απαιτείται να γίνουν στο μνημείο και το περιβάλλον του από σήμερα έως και την τελική ανάδειξή του.
 2. Την αντιμετώπιση των δομικών και άλλων προβλημάτων του μνημείου με στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και του μνημείου.
 3. Την αποκατάσταση του κοίλου, καθώς έχει στο σύνολό του σχεδόν αποκαλυφθεί και αποτελεί μια αυτόνομη ενότητα του θεάτρου.
 4. Τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας του μνημείου, ώστε να γίνεται κατανοητό και στον μη ειδικό επισκέπτη.
 5. Τη σύνδεση του αρχαίου θεάτρου με τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας και τη δημιουργία των ελάχιστων απαραίτητων συνθηκών επισκεψιμότητας, σε πρώτο στάδιο, καθώς ο χώρος θα εξελιχθεί στο μέλλον.
 • Το Μάιο του 2020 υπεγράφη νέα Προγραμματική Σύμβαση, ύψους 240.000 ευρώ, που θα χρηματοδοτήσει διετές ανασκαφικό πρόγραμμα στο θέατρο. Τη σύμβαση συνυπέγραψαν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Κρήτης. Οι πόροι θα διατεθούν από την Περιφέρεια Κρήτης. Το πρόγραμμα ξεκινά τον Απρίλιο του 2021. Στις 12-04-2021 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού. Στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης θα ολοκληρωθεί η ανασκαφή του μνημείου και θα εκπονηθούν οι συμπληρωματικές μελέτες αποκατάστασης του μνημείου, με στόχο την πλήρη προετοιμασία του έργου για την ένταξή του στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη (ΣΤΙΓΜΑ).
 • Ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών, εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών αποκατάστασης του μνημείου και ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Δήλου
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει αναπτύξει μια επιστημονική συνεργασία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, η οποία επικυρώθηκε με την υπογραφή Συμβάσεως Παραχώρησης Δικαιωμάτων που προβλέπει την αμοιβαία ανταλλαγή του επιστημονικού υλικού που παράγεται και θα παραχθεί για το αρχαίο θέατρο της Δήλου.
 • Τον Μάιο του 2011 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Δήλου. (βλ. εδώ)
 • Το άνοιγμα του «κουμπαρά» ανακοινώθηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποίησε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Μέγαρο Υπατίας τον Ιούνιο του 2011. (βλ. εδώ)
 • Τον Ιούνιο του 2011 «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Δήλου στο μελετητή, πολιτικό – μηχανικό, κ. Κωνσταντίνο Ζάμπα. Το κόστος ανάθεσης καλύφθηκε από τον κουμπαρά του θεάτρου και την ευγενική χορηγία της εταιρείας Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. Η μελέτη περιλάμβανε: 1) το γενικό σχεδιασμό των επεμβάσεων στον ευρύτερο χώρο του θεάτρου, 2) την οριστική μελέτη για την αποκατάσταση του κοίλου του θεάτρου και 3) την οριστική μελέτη για την αποκατάσταση των 2 τμημάτων των αναλημματικών τοίχων που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμορροπίας.
 • Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου του 2011 ξεκίνησε η εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Δήλου.
 • Το Φεβρουάριο του 2012 η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο «ΔΙΑΖΩΜΑ».
 • Την Τρίτη 06 Μαρτίου του 2012 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (Κ.Α.Σ.). (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Απαιτείται η ένταξη της υλοποίησης της μελέτης αποκατάστασης σε Ευρωπαϊκό ή χορηγικό πρόγραμμα χρηματοδότησης. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Δελφών
 • Tο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει αναπτύξει μια επιστημονική συνεργασία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, η οποία επικυρώθηκε με την υπογραφή Συμβάσεως Παραχώρησης Δικαιωμάτων που προβλέπει την αμοιβαία ανταλλαγή του επιστημονικού υλικού που παράγεται και θα παραχθεί για το αρχαίο θέατρο των Δελφών.
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο των Δελφών. (βλ. εδώ). Ο «κουμπαράς» ενισχύθηκε από την ευγενική χορηγία των αδελφών Θεοδώρας και Πολυτίμης Ανδριοπούλου, της κας Φανής Αναιρούση, του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, από την υιοθεσία του αρχαίου θεάτρου από το Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο και τη Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, καθώς και από άλλους δωρητές.
 • Το  Μάρτη του 2011 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου των Δελφών στους μελετητές Ελένη – Άννα Χλέπα και Κωνσταντίνο Παπαντωνόπουλο. Το κόστος της ανάθεσης καλύφθηκε από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί στον κουμπαρά (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) του θεάτρου.
 • Το Μάρτιο του 2011 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών προς τιμήν των αδελφών Θεοδώρας και Πολυτίμης Ανδριοπούλου και της συμβολής τους στην ανάδειξη της αποκατάστασης του θεάτρου των Δελφών. (βλ. εδώ)
 • Τον Ιούνιο του 2012 ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη, η οποία παραδόθηκε στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εγκρίθηκε άμεσα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.). Η μελέτη περιλάμβανε 1) τις απαιτούμενες αποτυπώσεις του μνημείου, 2) τη μελέτη τεκμηρίωσης, και 3) τη μελέτη αποκατάστασης των δύο αναλημμάτων των παρόδων, των δύο πλευρικών αναλημμάτων και του βόρειου αναλήμματος, των επιμέρους προβληματικών περιοχών του κοίλου, τη στερέωση και αποκατάσταση της γεωμετρίας του κοίλου, τη συμπλήρωση των κλιμάκων στις σωζόμενες κερκίδες, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη προστασία και παρουσίαση του σκηνικού οικοδομήματος.
 • Τον Οκτώβρη του 2012 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη Σύμβαση Γεωτεχνικών Μελετών για το αρχαίο θέατρο Δελφών στον κο Ντουνιά Γιώργο και την Εταιρεία «Έδαφος Α.Ε.».
 • Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Φωκίδας) διέθεσε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης από το πρόγραμμα ΠΔΕ το ποσό των 700.000 ευρώ για την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου, όπως αυτές περιγράφονται στις μελέτες που έχουν εγκριθεί από το ΚΑΣ. (βλ. εδώ) Η προγραμματική σύμβαση, με τίτλο «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Δελφών» υπεγράφη στις 28 Απριλίου του 2015 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης ήταν 30 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανερχόταν στο ποσό των 1.700.000,00 ευρώ.
 • Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής οι εργασίες είχαν επιμερισθεί σε δύο υποέργα.
 • Το υποέργο 1 της Σύμβασης περιλαμβάνει:
 1. Εργασίες πεδίου.
 2. Μετακίνηση, μελέτη και αποτύπωση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών από τα αναλήμματα, το κοίλο και την σκηνή.
 3. Εκπόνηση εξειδικευμένων επιμέρους μελετών (Μελέτη εργοταξίου, Γεωτεχνική διερεύνηση και μελέτη, Επικαιροποίηση μελέτης σύνθεσης κονιαμάτων, ενεμάτων και τεχνητού λίθου, Μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση των αναλημμάτων του θεάτρου, Μελέτη συγκόλλησης αρχιτεκτονικών μελών, Μελέτη απορροής όμβριων υδάτων θεάτρου και βόρειου πρανούς).
 4. Προμήθεια νέων λίθων.
 5. Αποκατάσταση αναλημμάτων (παρόδων, πλευρικά και βόρειο ανάλημμα).
 6. Αποκατάσταση του κοίλου, των ορθοστατών της ορχήστρας και καθαρισμός του περιμετρικού αγωγού.
 7. Εργασίες αποστράγγισης στο θέατρο και το βόρειο πρανές του κοίλου.
 • Το υποέργο 2 της σύμβασης περιλαμβάνει την ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Δελφών.
 • Το έργο έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Η προηγούμενη σύμβαση έληξε και ανανεώθηκε με νέα προγραμματική σύμβαση, προκειμένου να συνεχιστεί η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του θεάτρου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
 • Παρακολούθηση και ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Δημητριάδος
 • Τον Ιανουάριο του 2009, ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο αρχαίο θέατρο Δημητριάδος, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα Μαγνησίας – Λάρισας, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τοπικούς φορείς (βλ.,εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Δημητριάδας (βλ., εδώ)
 • Οι εργασίες στο αρχαίο θέατρο έχουν ολοκληρωθεί στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Αναστήλωση και αποκατάσταση τμημάτων του αρχαίου θεάτρου Δημητριάδας και συνολική βελτίωση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του», με χρηματοδότηση ύψους 750.000,00 ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α. – Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013».
 • Το έργο προέβλεπε την αναστήλωση δυο ημικιόνων με τον ενδιάμεσο θριγκό της στοάς του ελληνιστικού προσκηνίου, την αποκατάσταση και κάλυψη του αγωγού συγκέντρωσης και απομάκρυνσης των ομβρίων υδάτων περιμετρικά της ορχήστρας, τη συμπλήρωση λίθων στη σειρά των βατήρων των εδωλίων και τις εργασίες συστηματικού καθαρισμού και συντήρησης της σκηνής και των λίθων του κοίλου, αλλά και του μνημειακού συγκροτήματος που βρίσκεται μέσα στο οικόπεδο του Θεάτρου. Η μελέτη της αναστήλωσης εκπονήθηκε από την αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. Βασιλεία Μανιδάκη.
 • Το αρχαίο θέατρο Δημητριάδας έχει αποκατασταθεί πλήρως με την ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπομένων εργασιών. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Το Αρχαίο θέατρο Δημητριάδος, περιλαμβάνεται στη νέα πρόσκληση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, με τίτλο «Αξιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στην Θεσσαλία» (Ιούλιος 2018), η οποία αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας, με σκοπό την συμβολή της στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών που εντάσσονται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) – Πολιτιστική Διαδρομή Θεσσαλίας. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Αρχαίο θέατρο Ερέτριας
 • Τον Απρίλη του 2011 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» άνοιξε «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Ακολούθησε σύσκεψη στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», στην οποία συμμετείχαν το «ΔΙΑΖΩΜΑ», η Κίνηση Ενεργών Πολιτών, η «ΜΕΔΟΥΣΑ» και η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για την επανέναρξη της προσπάθειας προστασίας και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας.
 • Το 2011 με πρωτοβουλία της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ερέτριας, η «ΜΕΔΟΥΣΑ», έγινε καθαρισμός του θεάτρου από τη βλάστηση.
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ήρθε σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή.
 • Τον Απρίλιο του 2012 υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ύψους 30.000 ευρώ, με αντικείμενο την «Τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας και του κατακείμενου οικοδομικού υλικού». Πιο αναλυτικά έγινε η αποτύπωση του μνημείου, η καταγραφή, περισυλλογή και μεταφορά του κατακείμενου οικοδομικού υλικού και ο αρχαιολογικός καθαρισμός του θεάτρου.
 • Τον Ιούνιο του 2012 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου στους μελετητές Νίκη Αποστόλου και Φωτεινή Μπέλλιου, με χρήματα που συγκεντρώνονται στον κουμπαρά του μνημείου (από δωρεές χορηγών και πολιτών)
 • Το Σεπτέμβρη του 2013 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση, ύψους 20.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας για το έργο «Προκαταρκτικές εργασίες για την εκπόνηση μελέτης αναστήλωσης του θεάτρου Ερέτριας». Τη χρηματοδότηση διέθεσε ο Δήμος Ερέτριας. (λίνκ)
 • Μέσω των Προγραμματικών Συμβάσεων ανατέθηκαν απευθείας από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων οι παρακάτω μελέτες:

Α. Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης, στον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. Γιώργο Νίνο.

Β. Μελέτη Δομικής Στερέωσης του αρχαίου θεάτρου Ερέτριας, «Α΄ μέρος: Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης», στον κ. Βασίλη Κασίμη, πολιτικό – μηχανικό.

Γ. Μελέτη Δομικής Στερέωσης του αρχαίου θεάτρου Ερέτριας, «Β΄ μέρος, Προτάσεις Αποκατάστασης», στον Νικόλαο Παπαηλίου, πολιτικό – μηχανικό.

Δ. Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών του αρχαίου θεάτρου Ερέτριας, στην Εταιρεία «Λίθου Συντήρησις».

 • Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 οι μελέτες εγκρίθηκαν από το Κ.Α.Σ.
 • Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει πίστωση, ύψους 1.050.000 ευρώ, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του δομικού υλικού του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας». Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Π.Δ.Ε. και το έργο υλοποιείται βάση των εγκεκριμένων μελετών. Η προγραμματική σύμβαση στις 8 Δεκεμβρίου 2017 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης είναι 36 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 1.050.000 ευρώ.
 • Το παραπάνω έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες εργασιών:
  • Α. Προκαταρκτικές και γενικής φύσης εργασίας.
  • Β. Εργασίες αναστήλωσης, προστασίας και συντήρησης δομικού υλικού.
  • Γ. Αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και εξασφάλιση της δυνατότητας επιλεκτικής χρήσης του μνημείου.
 • Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 υπεγράφη 1η τροποποίηση της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης, με σκοπό την αύξηση της χρονικής διάρκειας του έργου σε 54 μήνες.
 • Οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου είναι σε εξέλιξη. Μέχρι το Νοέμβρη του 2020 ολοκληρώθηκαν εκτενείς αρχαιολογικοί καθαρισμοί. Επιπλέον, υλοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες:
  • Περισυλλογή αρχιτεκτονικών μελών.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή μεταλλικών τύπων (καλουπιών) για όλα τα είδη τεχνητών λίθων που πρόκειται να παραχθούν, για τυποποίηση και αύξηση της παραγωγής.
  • Πιλοτική παραγωγή και τοποθέτηση στο μνημείο εδωλίων και λίθων.
  • Παραγωγή του συνόλου των αρχιτεκτονικών στοιχείων (180 σκαλοπάτια) που απαιτούνται για την ανακατασκευή των κλιμάκων.
  • Αναστήλωση του ανατολικού αναλημματικού τοίχου της σκηνής.
  • Μερική αναστήλωση δυτικού αναλημματικού τοίχου της σκηνής.
  • Συντήρηση στο 30% των σωζόμενων κατά χώραν εδωλίων, σε ποσοστό30%.
  • Συντήρηση του σωζόμενου κατά χώραν οικοδομικού υλικού του δυτικού αναλήμματος(εργασία σε εξέλιξη που έχει ανατεθεί σε ιδιώτες συντηρητές αρχαιοτήτων).
  • Κατασκευή και τοποθέτηση προκατασκευασμένου αγωγού συλλογής ομβρίων (από οπλισμένο σκυρόδεμα) στο κοίλον, μήκους 74 μ.
  • Τεχνικές εργασίες: α. Εγκατάσταση εργοταξιακών οικίσκων., β. Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.  γ. Κατασκευή νέας γαλβανιζέ περίφραξης και θύρας εισόδου., δ. Αντιμετώπιση δενδρώδους βλάστησης.
 • Το έτος 2022, κατόπιν υποχρηματοδότησης του έργου το 2021, εκτελέστηκαν οι εξής εργασίες:

1.      Συντήρηση κατακείμενου οικοδομικού υλικού του δυτικού αναλήμματος του κοίλου.

2.      Έναρξη κατασκευής και συμπλήρωσης των κλιμάκων του μνημείου.

3.      Ολοκλήρωση του συστήματος αποστράγγισης.

4.      Στήριξη πρανών του σκηνικού οικοδομήματος.

 Επιπλέον, έχουν ανατεθεί ήδη σε εξωτερικούς εργολάβους οι παρακάτω εργασίες:

1.      Κατασκευή των εδωλίων που υπολείπονται με βάση τη μελέτη (185 κανονικού σχήματος και 100 τύπου πλάκας).

2.      Τοποθέτηση των εδωλίων.

3.      Εργασίες τοπογράφου για την τοποθέτηση των εδωλίων.

4.      Συντήρηση του ανατολικού αναλημματικού τοίχου.

5.      Κατασκευή ενημερωτικών πινακίδων.

6.      Προμήθεια υλικών τεχνητού λίθου.

 Υπό ανάθεση:

1.      Υλικά διαστρώσεων διαδρομών.

2.      Εργασίες διάστρωσης διαδρομών.

3.      Ειδική κατασκευή κάλυψης της Χαρώνειας κλίμακας από αλεξίσφαιρο υαλοπίνακα.

4.      Εργασίες συντήρησης της θολωτής διόδου. (ΣΤΙΓΜΑ)

 • Παρακολούθηση εργασιών (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Θορικού
 • Το Νοέμβρη του 2009 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου στο αρχαίο θέατρο Θορικού, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Ανατολικής Αττικής, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το έργο «Στερέωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Θορικού» υλοποιήθηκε απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 ευρώ (αριθ. ΔΙΟΙΚ/Β/6041/Α/07.6.07.2007 απόφαση).
 • Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση τμήματος της δυτικής και κεντρικής κερκίδας του θεάτρου. Οι εργασίες αυτές αφορούσαν σε ανατάξεις, συμπληρώσεις, στερεώσεις και αποκαταστάσεις εδωλίων, στην ενίσχυση της υπόβασής τους και στην περιορισμένη συμπλήρωση με νέο υλικό, κατόπιν εξόρυξής τους από γειτονικό λατομείο. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες εξασφάλισης του αναλημματικού τοίχου της ορχήστρας, ο οποίος παρουσιάζει παραμορφώσεις και χαλάρωση του δομικού του υλικού.
 • Όπως ανακοινώθηκε μετά από επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, κας Λίνας Μενδώνη προωθείται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την πολιτισμική ανάδειξη και ανάπτυξη των μνημείων της Λαυρεωτικής και συγκεκριμένα για την ανάδειξη και την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Θορικού και των Αρχαίων Μεταλλευτικών Στοών, ώστε να είναι επισκέψιμες όλο το χρόνο. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και επανέναρξη των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Ικαρίας Αττικής (Διονύσου)
 • Το Μάιο του 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου στο αρχαίο θέατρο Διονύσου Ικαρίας Αττικής, στο πλαίσιο της περιοδείας του στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης της Αττικής, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Νοέμβριο του 2013 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση, ύψους 20.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Διονύσου για το έργο «Εργασίες Διαμόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο του Διονύσου». Τη χρηματοδότηση διέθετε ο Δήμος Διονύσου. Η σύμβαση έχει ως στόχο τη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου του Ικάριου του Δήμου Διονύσου Αττικής και ειδικότερα την τακτοποίηση και ταξινόμηση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, τη διενέργεια διερευνητικών τομών στον χώρο και την κατασκευή πινακίδων πληροφόρησης. Η προγραμματική σύμβαση δεν ενεργοποιήθηκε.
 • Παράλληλα η μαθητική κοινότητα των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων της Εκάλης και των σχολείων του Δήμου Διονύσου, με τους καθηγητές των παιδιών, αλλά και ο κος Βασίλης Λαμπρινουδάκης, ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοικος Διονύσου, συμβάλλουν ενεργά στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Διονύσου στον αρχαίο αττικό Δήμο της Ικαρίας.
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει «κουμπαρά» τραπεζικό λογαριασμό για την ενίσχυση του θεάτρου του Διονύσου στην αρχαία Ικαρία Αττικής.
 • Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 20.000 ευρώ για το έργο: «Εργασίες διαμόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο του Δήμου Διονύσου» από το δήμαρχο Διονύσου, κ. Γιάννη Καλαφατέλη και την Υπουργό Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη. Αφορά η σύμβαση τη χρηματοδότηση εργασιών διαμόρφωσης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Ικαρίου του Δήμου Διονύσου. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Υλοποίηση των εργασιών μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Καβιρείου Θήβας
 • Το Φεβρουάριο του 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου στο αρχαίο θέατρο του Καβιρείου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Βοιωτίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο του Καβιρείου στη Θήβα. Τον Αύγουστο του 2012  συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Θηβαίων και το Σύλλογο Πολιτιστικής Ανάπτυξης «Λάιος» ειδική εκδήλωση για την οικονομική ενίσχυση του «κουμπαρά» του αρχαίου θεάτρου (βλ. εδώ)
 • Το Δεκέμβρη του 2013 υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέλαβε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 50.000 ευρώ το πρόγραμμα για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις ακόλουθες ενότητες: 1. Αρχαιολογικό καθαρισμό, 2. Μελέτη αποτύπωσης, τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και του κατακείμενου αρχαιολογικού υλικού, 3. Πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση και αεροφωτογράφιση. 4. Χαρτογράφηση της φθοράς. Διάγνωση της φθοράς (μελέτη υλικών). Αποτίμηση παλαιότερων επεμβάσεων. 5. Μελέτη του αρχαίου συστήματος απορροής υδάτων και ενδεχομένως, εργασίες επισκευής του, ώστε να επαναλειτουργήσει. 6. Κατεδάφιση του παλαιού οικίσκου που είχε κτιστεί κατά τις ανασκαφικές έρευνες και κατασκευή στεγάστρου για το αρχαιολογικό υλικό που βρίσκεται στο χώρο. 7. Σήμανση – ενημερωτικές πινακίδες.
 • Κατά το έτος 2014 πραγματοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θήβας αρχαιολογικός καθαρισμός, καθώς και τοπογραφική αποτύπωση. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Πρέπει να υπογραφεί νέα Προγραμματική Σύμβαση για την περαιτέρω ανασκαφική έρευνα και την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του μνημείου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Καλυδώνας
 • Το Μάρτη του 2009 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου στο αρχαίο θέατρο της Καλυδώνας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Καλυδώνας. Τον Ιούνιο του 2011 πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στο Ευηνοχώρι από το Δήμο Μεσολογγίου, τους Συλλόγους «ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ» και «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ», την Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και το Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μεσολογγίου – Ναυπάκτου για το άνοιγμα και την ενίσχυση του κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου. (βλ. εδώ και εδώ)
 • Τα έτη 2011 – 2013 χρηματοδοτήθηκαν οι ανασκαφικές εργασίες στο μνημείο από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Δανίας, με το ποσό των 200.000,00 €.
 • Οι ανασκαφικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.
 • Τον Ιανουάριου του 2014 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Καλυδώνας στον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κο Νίκο Χατζηδάκη με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στον κουμπαρά (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) του μνημείου.
 • Η εκπόνηση της μελέτης ολοκληρώθηκε και το Σεπτέμβρη του 2015 παρελήφθη από το Δ.Σ. του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.
 • Το Μάρτιο του 2019 η μελέτη εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.(ΣΤΙΓΜΑ)
 • Πρέπει να υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα Αιτωλοακαρνανίας που προτείνει το «ΔΙΑΖΩΜΑ», όπου θα ενταχθεί και η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Καλυδώνας. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Κασσώπης (μεγάλο θέατρο)
 • Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου στο αρχαίο θέατρο της Κασσώπης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα των νομών Πρεβέζης και Άρτας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Εν συνεχεία το «ΔΙΑΖΩΜΑ» άνοιξε «κουμπαρά» (τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης. (βλ. εδώ)
 • Μέσω του έργου «Ανάδειξη συνοικίας θεάτρου αρχαίας Κασσώπης» που είχε ενταχθεί στο Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» του Ε.Σ.Π.Α., με συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες: καθαρισμός του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του από την άγρια βλάστηση, δοκιμαστικές τομές στους δρόμους της αρχαίας πόλης που οδηγούν στο θέατρο, συστηματικός αρχαιολογικός καθαρισμός του δυτικού πολυγωνικού αναλημματικού τοίχου του κοίλου, των τεσσάρων δυτικών κερκίδων του κοίλου, της ορχήστρας και του σκηνικού οικοδομήματος του θεάτρου.
 • Το 2015 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τις παρακάτω μελέτες που κρίθηκαν αναγκαίες για την αποκατάσταση και συνολική ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης:
  • αρχιτεκτονική μελέτη στους αρχιτέκτονες κ.κ. Στάμου Ιουλία και Λεωνίδα Λεοντάρη,
  • μελέτη δομικής αποκατάστασης, στον πολιτικό μηχανικό, κ. Παπαντωνόπουλο Κωνσταντίνο,
  • γεωτεχνική μελέτη και μελέτη ανάσχεσης της επικινδυνότητας κατάπτωσης τμημάτων του βράχου όπισθεν του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης στην Εταιρεία «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».
 • Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η πλατφόρμα act4greece της Εθνικής Τράπεζας υλοποίησαν πρόγραμμα «Crowdfunding» για το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης. Μέσω του παραπάνω προγράμματος συγκέντρωσε χάρη στη δύναμη των πολλών το ποσό των 80.500 ευρώ, το οποίο διατέθηκε για την κάλυψη του κόστους της ανάθεσης των μελετών. (video)
 • Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Dioni Boutique στην Πρέβεζα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Crowdfunding για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, η Εθνική Τράπεζα και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». (βλ. εδώ)
 • Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 στην κεντρική αίθουσα του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών παρουσιάστηκε στην Αθήνα το πρόγραμμα Crowdfunding για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης. (βλ. εδώ)
 • Η εκπόνηση της προμελέτης αποκατάστασης και συνολικής ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης έχει ήδη ολοκληρωθεί.
 • Την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 η μελέτη εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ.
 • Παραδόθηκε, επίσης, από τους μελετητές και η οριστική μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου.
 • Τον Ιούλιο του 2018 εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ:
  • μελέτη αποκατάστασης και συνολικής ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Κασσώπης (αρχιτεκτονική, δομική αποκατάσταση),
  • μελέτη συντήρησης και στερέωσης του δομικού υλικού του αρχαίου θεάτρου Κασσώπης,
  • γεωτεχνική μελέτη και μελέτη ανάσχεσης της επικινδυνότητας τμημάτων του βράχου όπισθεν του αρχαίου θεάτρου Κασσώπης και
  • πρόταση διαμόρφωσης εργοταξιακού δρόμου στον αρχαιολογικό χώρο Κασσώπης, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η συμπληρωματική γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στο αρχαίο θέατρο Κασσώπης.
 • Είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση – Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Κασσώπης (Α΄ Φάση)» μέσω του προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», με χρηματοδότηση, ύψους 1.000.000 ευρώ, (Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου). Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη το έργο βραχοπροστασίας στο αρχαίο θέατρο Κασσώπης (ΣΤΙΓΜΑ).
 • Ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος αποκατάστασης του μνημείου. Ένταξη και συνέχιση της αποκατάστασης του μνημείου στο νέο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ).
Αρχαίο θέατρο Λίνδου
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» άνοιξε «κουμπαρά» (τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Λίνδου. (βλ. εδώ)
 • Τον Αύγουστο του 2011 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με χρηματοδότηση ύψους 100.000,00 ευρώ, για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου. (βλ. εδώ)
 • Η χρηματοδότηση των 100.000,00 ευρώ διατέθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για ανασκαφικές, στερεωτικές εργασίες, καθώς και αποτυπώσεις, τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές, οι οποίες θα μας δώσουν πολύτιμο υλικό για την ανάθεση εν συνεχεία της μελέτης αποκατάστασης του θεάτρου.
 • Η μελέτη για την τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, καταγραφή της παθολογίας, πρόταση αποκατάστασης του θεάτρου εκπονήθηκε από την αρχιτέκτονα Αγγελική Μάρκου. Η μελέτη αυτή ανατέθηκε απ’ ευθείας από την ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με χρηματοδότηση από την Προγραμματική Σύμβαση και η εκπόνησή της ολοκληρώθηκε.
 • Το Μάιο του 2016 η προμελέτη ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Λίνδου εγκρίθηκε από το ΚΑΣ. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Απαιτείται η ένταξη της υλοποίησης της μελέτης αποκατάστασης σε Ευρωπαϊκό ή χορηγικό πρόγραμμα χρηματοδότησης. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Κουφονησίου Λεύκης
 • Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου του 2008 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου στο αρχαίο θέατρο της Κουφονησίου Λεύκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Κρήτης, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Εν συνεχεία το «ΔΙΑΖΩΜΑ» άνοιξε «κουμπαρά» (τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο του Κουφονησίου Λεύκης. (βλ. εδώ)
 • Το 2009 η τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου χρηματοδότησε με προγραμματική Σύμβαση γεωφυσική έρευνα για το αρχαίο θέατρο στο Κουφονήσι της Λεύκης.
 • Η γεωφυσική έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε, έγινε από κοινού με το θέατρο Ιεράπετρας.
 • Οι αρχιτέκτονες Κανναβάκης Γιώργος και Ευθυμιάδου Λιάνα εκπόνησαν εθελοντικά τη μελέτη για την προστασία του μνημείου από τις καιρικές συνθήκες και τη φυσική αμμοβολή από τις σφοδρές ανεμοθύελλες. Η παραπάνω μελέτη εγκρίθηκε από το Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της παραπάνω μελέτης σε συνδυασμό με την εκπόνηση και χρηματοδότηση συνολικού προγράμματος ανάδειξης και προστασίας του μοναδικού και συμβολικού αυτού θεάτρου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Μεσσήνης
 • To Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Μεσσήνης, στο πλαίσιο της Α΄ Γενικής Συνέλευσης του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». (βλ. εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» εν συνεχεία άνοιξε «κουμπαρά» (τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Μεσσήνης. (βλ. εδώ)
 • Το θέατρο αναστηλώθηκε από την Εταιρεία Μεσσηνιακών Σπουδών, με την προσωπική φροντίδα και την επίβλεψη του καθηγητή, κ. Πέτρου Θέμελη και με δωρεά του ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», ύψους 1.200.000 ευρώ. Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2013. Στις 3 Αυγούστου 2013 πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για τα θυρανοίξια του μνημείου.
 • Τον Απρίλιο του 2015 ανατέθηκε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με χορηγία του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου στη ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Σ.Ε.Μ-Η Ε.Π.Ε. / Τεχνική Εταιρεία Μελετών Η/Μ Εγκαταστάσεων η εκπόνηση της ηλεκτρολογικής προμελέτης που απαιτείται για τον ηλεκτροφωτισμό του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης, με στόχο την ένταξη του Έργου (Μελέτη Εφαρμογής και Κατασκευή) στο Ε.Σ.Π.Α. Η εκπόνηση της προμελέτης ολοκληρώθηκε και στις 16-02-2016 παρελήφθη από το Δ.Σ. του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.
 • Το Μάρτη του 2017 Ο τέως Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Αλέξης Χαρίτσης ότι είχε δεσμευτεί το ποσό του 1,5 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων για έργα που αφορούν το φωτισμό ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου, την περίφραξη, το στέγαστρο, καθώς και για το πάρκινγκ.
 • Τον Οκτώβρη του 2019 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Νίκας, εξήγγειλε τη σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Α7 με το δρόμο Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη μέσω του κόμβου των Αρφαρών.
 • Εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης γενικού φωτισμού του πάρκου από το ΚΑΣ και η εφαρμογή της.
 • Το τελευταίο διάστημα καταβάλλεται προσπάθεια για τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου στην Αρχαία Μεσσήνη που θα ανταποκρίνεται σε μια πιο δυναμική και σύγχρονη προσέγγιση της πολιτιστικής διαχείρισης, όπως το οραματίζεται ο καθηγητής, κ. Πέτρος Θέμελης. Το αρχαιολογικό πάρκο της Μεσσήνης θα αποτελέσει κόμβο της Πολιτιστικής Διαδρομής του ΜΟΡΕΑ. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ένταξη του προγράμματος ΜΟΡΕΑΣ που θα περιλαμβάνει και το Αρχαιολογικό Πάρκο της Μεσσήνης στο πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020 ή 2021-2027). Στο πρόγραμμα αυτό θα ενταχτούν όλα τα έργα που έχουν εξαγγελθεί. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Σαμοθράκης
 • Την Κυριακή 25 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου στο αρχαίο θέατρο της Σαμοθράκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης της Σαμοθράκης, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου.
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» εν συνεχεία άνοιξε «κουμπαρά» (τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Σαμοθράκης. (βλ. εδώ)
 • Το 2013, στο πλαίσιο προγράμματος ανάδειξης της δυτικής πλαγιάς του Ιερού των μεγάλων θεών πραγματοποιήθηκαν στο θέατρο με συνεργασία της τοπικής εφορείας αρχαιοτήτων (Δ. Μάτσας), του Διαζώματος (Γ. Καραδέδος) και της Αμερικάνικης Αποστολής καθαρισμός και μελέτη των ελάχιστων σωζόμενων καταλοίπων, τα οποία σε συνδυασμό με τα σχέδια και τις φωτογραφίες του 1923 οδήγησαν σε πολύτιμα συμπεράσματα για τη μορφή του θεάτρου χρήσιμα για τη μερική αποκατάστασή του.
 • Το Σεπτέμβρη του 2013 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε το έργο «Διερεύνηση δυνατοτήτων του 3D LaserScanner στην τεκμηρίωση μνημείων: εκπόνηση τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων των αρχαίων θεάτρων στα Άβδηρα και στη Σαμοθράκη», με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
 • Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας  & Θράκης υλοποιείται το πρόγραμμα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού  -Via Egnatia» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020.
 • Στο αρχαίο θέατρο Σαμοθράκης υπάρχει ακινησία τα τελευταία χρόνια. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Πρέπει να εκπονηθεί η τοπογραφική αποτύπωση του μνημείου και να προωθηθούν η μελέτη αποκατάστασης και οι εργασίες αποκατάστασης του χωμάτινου κοίλου του μνημείου, καθώς και η λειτουργική σύνδεση του μνημείου με τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

 

Αρχαίο θέατρο Σικυώνας
 • Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Σικυώνας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του νομού Κορινθίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Σικυώνας. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας, στην οποία το Παράρτημα Κιάτου του Λυκείου των Ελληνίδων και η πρόεδρός του, κα Μαρία Φωτοπούλου-Καραμπέτσου ανακοίνωσαν το άνοιγμα του «κουμπαρά» και την κατάθεση από το Παράρτημα Κιάτου του ποσού των 1.000 ευρώ. (βλ. εδώ)
 • Στις 15 Μαΐου του 2014 υπεγράφη, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 200.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων για το έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας». Τη χρηματοδότηση του παραπάνω προγράμματος (100.000 ευρώ έκαστος) διαθέτουν: α. η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και β. ο Δήμος Σικυωνίων. Στόχος του προγράμματος είναι η συνολική προστασία του αρχαίου θεάτρου, η διάσωσή του ως αρχαιολογικό τεκμήριο και ιστορική μαρτυρία, η αναχαίτιση της περαιτέρω απώλειας του αυθεντικού υλικού, η συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχικής ταυτότητας του μνημείου ως έργου αρχιτεκτονικής, η διαμόρφωση μιας πιστής, αναγνώσιμης εικόνας του, η αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του και τέλος η προετοιμασία του για την ασφαλή υποδοχή επισκεπτών και η απόδοσή του στην τοπική κοινωνία. (βλ. εδώ)
 • Το πρόγραµµα της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης περιλάμβανε τις ακόλουθες ενότητες:

Α΄ Φάση :

 • Α1. Προκαταρκτικές εργασίες.
 • Α2. Λήψη άµεσων σωστικών µέτρων προστασίας των ήδη αποκαλυφθέντων αρχαίων µελών.
 • Α3. Εκπόνηση αρχιτεκτονικής µελέτης και Σχεδίου – Πλαισίου (master – plan), τα οποία θα υποβληθούν προς έγκριση στις συναρµόδιες ∆ιευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 • Α4. Εκπόνηση προκαταρκτικών µελετών συντήρησης και αποκατάστασης.
 • Τον Αύγουστο του 2014 ξεκίνησαν οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας».
 • Την Πέμπτη 14 Απριλίου του 2016 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε την προμελέτη «Αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου αρχαίας Σικυώνας» στον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κο Γιώργο Μπινιάρη. Το ποσό καλύφθηκε από τον «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) που έχει ανοίξει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο της Σικυώνας. (βλ. εδώ) Αντικείμενο της ανατιθεμένης μελέτης είναι η αποκατάσταση – ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Σικυώνας, η συμπλήρωση των κατά χώρα σωζόμενων καταλοίπων του κοίλου του αρχαίου θεάτρου και η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασής του.
 • Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου του 2017 η εκπόνηση της παραπάνω προμελέτης ολοκληρώθηκε και παρελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (βλ. εδώ).
 • Στις 21 Νοεμβρίου 2017 υπεγράφη, μετά από παρότρυνση του Διαζώματος, νέα Προγραμματική Σύμβαση για το Αρχαίο Θέατρο Σικυώνας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β΄ Φάση) και Διερεύνηση του Αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας». Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και ο Δήμος Σικυωνίων αναλαμβάνουν να χρηματοδοτούν τη Β΄ Φάση του ερευνητικού προγράμματος με το ποσό των 100.000,00 ευρώ έκαστος. (βλ. εδώ)
 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη Β΄ φάση εργασιών, δηλαδή:
  • Β1. την ολοκλήρωση των εργασιών αποκάλυψης του Θεάτρου βάσει των προβλεπόμενων στο Σχέδιο Πλαίσιο με παράλληλη αρχαιολογική και φωτογραφική τεκμηρίωση,
  • Β2. την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ερευνών για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου και εκπόνηση των σχετικών μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Σχεδίου Πλαισίου,
  • Β3. την ανάδειξη της σύνδεσης του θεάτρου με το αρχαίο στάδιο, στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες αναγνώρισης της μορφής του και
  • Β4. την επεξεργασία εποπτικού υλικού προβολής των μνημείων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 200.000,00 ευρώ.
 • Πραγματοποιήθηκαν με την παραπάνω χρηματοδότηση εργασίες αποκάλυψης του αρχαίου θεάτρου (σε κάτω κοίλο, αναλημματικούς τοίχους, εύριπο, σύνδεση με αρχαίο στάδιο), με ταυτόχρονη εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του μνημείου.
 • Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 υπεγράφη τροποποίηση της από 21-11-2017 προγραμματικής σύμβασης, με στόχο την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης έως 31-03-2021 και με ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισμού, κατά 20.000 ευρώ, προκειμένου να ανατεθεί η μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου. Το ποσό των 20.000 ευρώ διαθέτει ο Δήμος Σικυωνίων.
 • Η μελέτη ανατέθηκε, ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2021 και έχει σταλεί για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου το έργο να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. 
 • Στις 15/02/2022 έγινε από το ΚΑΣ η Έγκριση των μελετών για το αρχαίο θέατρο Σικυώνας: α) μελέτη συντήρησης, β) στατική και γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης για τη δομική αποκατάσταση και τη στατική επάρκεια των αναλημμάτων του θεάτρου, γ) οριστική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Σικυώνας. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ένταξη της αποκατάστασης του θεάτρου στην επόμενη περίοδο του Ε.ΣΠ.Α. 2021-2027. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Στράτου
 • Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Στράτου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Στράτου. (βλ. εδώ)
 • Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 ο πρόεδρος του Διαζώματος κ. Σταύρος Μπένος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Διαζώματος, καθηγητή Αρχαιολογίας, κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη και τον Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων, κ. Λάζαρο Κολώνα πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Αρχαίο Θέατρο Στράτου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Αγρινίου, κ. Παύλου Μοσχολιού. Στη συνέχεια παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στο δημαρχείο Αγρίνιου κατά την οποία ο Δήμαρχος, κ. Μοσχολιός ανακοίνωσε την απόφαση του δήμου να διαθέσει 100 χιλιάδες ευρώ για την μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Στράτου με προγραμματική σύμβαση με πανεπιστημιακό ίδρυμα. (βλ. εδώ)
 • Τον Αύγουστο του 2013 με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση, ύψους 80.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αγρινίου για το έργο Έρευνα και μελέτη αποκατάστασης – αναστήλωσης αρχαίου θεάτρου Στράτου». (βλ. εδώ) Τη χρηματοδότηση διέθεσε ο Δήμος Αγρινίου.
 • Η παραπάνω σύμβαση περιλάμβανε δύο υποέργα: Α) την πραγματοποίηση καθαρισμών και συμπληρωματικής ανασκαφικής έρευνας στο αρχαίο θέατρο Στράτου. (15.000,00 € με Φ.Π.Α.), Β) την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου (65.000,00 € με Φ.Π.Α.)
 • Το Δεκέμβρη του 2017 υπεγράφη νέα  Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, για το έργο «Ολοκλήρωση έρευνας και μελέτης αποκατάστασης-αναστήλωσης αρχαίου θεάτρου Στράτου», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (βλ. εδώ). Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσόν των 32.500 ευρώ και καλύπτεται από το Δήμο Αγρινίου. Ειδικότερα η μελέτη αποκατάστασης θα περιλαμβάνει α) την τεκμηρίωση, β) προτάσεις συντήρησης, ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου.
 • Η μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου ολοκληρώθηκε.
 • Το Νοέμβριο του 2019 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη αναστήλωσης για το αρχαίο θέατρο της Στράτου. (βλ. εδώ)
 • Ιούλιος 2020: Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα». Προϋπολογισμός 1,6 εκ. ευρώ.  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (βλ. εδώ)
 • Με το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Στράτου» προβλέπονται να υλοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
 1. Ανασκαφικοί καθαρισμοί, αποχωματώσεις στην περιοχή του θεάτρου, διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, επισκευή/αντικατάσταση περίφραξης, καθαιρέσεις νεότερων αργολιθοδομών, μετακινήσεις αρχιτεκτονικών μελών.
 2. Εργασίες συντήρησης, στερέωσης, συμπληρώσεων, αποκατάστασης και αναστήλωσης στο κοίλο, στις κλίμακες ανόδου, στο σκηνικό οικοδόμημα, στην ορχήστρα, στα αναλήμματα του θεάτρου. Για τις εξειδικευμένες στερεωτικές & αναστηλωτικές εργασίες προβλέπεται η επίβλεψη από εξειδικευμένο αρχιτέκτονα με εμπειρία σε ανάλογα έργα.
 3. Εγκατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αντικεραυνικής προστασίας αρχαιολογικού χώρου Στράτου.
 4. Λοιπές εργασίες, συμπληρωματικές μελέτες (Γεωτεχνική, Υδραυλική, ύδρευσης, ηλεκτρολογική κ αλεξικέραυνου, πυρόσβεσης – πυροπροστασίας, προσβασιμότητας, στατική μελέτη στερέωσης), επισκευή οικίας Γιάγκα ως πληροφοριακό κέντρο πινακίδες ενημέρωσης (και σε γραφή Braille) και εργοταξιακές, έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και φυλλαδίου σε μορφή Braille και παραγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές ημερίδα για την προβολή του έργου, κτλ).
 • Το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου Στράτου» εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με προϋπολογισμό 1,6 εκατ. Ευρώ. Στο θέατρο αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις με σκοπό αφενός την προστασία του ίδιου του μνημείου, αφετέρου την αποκατάσταση της μορφής του σε βαθμό που να καταστεί περισσότερο αναγνώσιμο και επισκέψιμο από το κοινό. Οι εργασίες αφορούν κυρίως σε στερέωση, συγκόλληση και συμπλήρωση σε επιλεγμένα σημεία των θεάτρων (εδώλια και κλίμακες κοίλου, αναλημματικοί τοίχοι κοίλου και παρόδων, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα κ.α.), συντήρηση των κατακερματισμένων ή ρηγματωμένων λίθων και των αρχιτεκτονικών μελών με σφραγίσεις και ενέματα και επιστρώσεις επιφανειών. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου (σε εξέλιξη από Φεβρουάριο 2021). (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Τραχώνων
 • Την Τετάρτη 03 Μαρτίου 2010 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Τραχώνων στον Άλιμο Αττικής, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του Πειραιά, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Τραχώνων. (βλ. εδώ)
 • Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κ. Σταύρος Μπένος, η Προϊστάμενη της ΚΣΤ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων, κα Στέλλα Χρυσουλάκη, η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, κα Καρακλιούμη Μαρία, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, κος Χρήστου Στέφανος, η συνταξιούχος αρχαιολόγος της ΚΣΤ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων, κα Καζά Κωνσταντίνα και ο πρόεδρος του Ομίλου Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας (Ο.ΔΗ.Π.) Αλίμου, κος Δόγκας Δημήτρης. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανάδειξη δύο πολύ σπουδαίων αρχαίων θεάτρων: του θεάτρου των Τραχώνων και της Ζέας. (βλ. εδώ)
 • Το Μάρτιο του 2014  υπεγράφη με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 200.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Εκπόνηση μελετών και εκτέλεση εργασιών για την Αναστήλωση του Θεάτρου Ευωνύμου και την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Καταλοίπων σε Ενιαία Διαδρομή». (βλ. εδώ) Τη χρηματοδότηση για το παραπάνω πρόγραμμα διέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαίου θεάτρου του Ευωνύμου σε αρχαιολογικό χώρο υψηλής αισθητικής που θα ενσωματωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον αστικό ιστό της πόλης. Μέσω της παραπάνω χρηματοδότησης χρηματοδοτήθηκε και η ανάθεση των απαιτούμενων μελετών, καθώς και  η υλοποίηση ανασκαφικών και στερεωτικών εργασιών.
 • Το Φεβρουάριο του 2015 ανατέθηκαν απευθείας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων οι παρακάτω μελέτες για την αναστήλωση του θεάτρου Ευωνύμου και την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Καταλοίπων σε Ενιαία Διαδρομή:
 1. Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή στεγάστρου του σκηνικού οικοδομήματος στο αρχαίο θέατρο Ευωνύμου, έναντι του ποσού των 2.952,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, στον κο Γεώργιο Βροχίδη, Διπλωματούχο Πολιτικό,
 2. Εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων υδάτων του αρχαίου θεάτρου Ευωνύμου, έναντι του ποσού των 4.735,50 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, στον κο Δημήτρη Διονυσιώτη, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Π.Θ.,
 3. Εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την καταγραφή της παθολογίας του αρχαίου θεάτρου Ευωνύμου, έναντι του ποσού των 14.698,50 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, στον κο Ιωάννη Κοψαχείλη, Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό Α.Π.Θ.
 • Το αντικείμενο της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης δεν ολοκληρώθηκε.
 • Οι μαθητές της Ε΄ τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου και η δασκάλα τους, κα Θάλεια Παπακωνσταντίνου υιοθέτησαν το Αρχαίο Θέατρο Ευωνύμου στον Άλιμο. Τα εγκαίνια αυτής της δράσης πραγματοποίησαν οι μαθητές με τη δασκάλα τους την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 σε ειδική εκδήλωση στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου. Ψυχή της παραπάνω εκδήλωσης ήταν ο κ. Ιωάννης Μαριόλης, μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Δημότης Αλίμου και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αλίμου, ο οποίος συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου των Τραχώνων. (βλ. εδώ)
 • Το Δεκέμβρη του 2016 ολοκληρώθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στους Τράχωνες Αλίμου Αττικής, το οποίο βρίσκεται σε γειτνίαση με το αρχαίο θέατρο των Ευωνύμου – Τραχώνων. (βλ. εδώ)
 • Σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση της ανασκαφής, της ανάθεσης των μελετών αποκατάστασης του μνημείου και της λειτουργικής σύνδεσης του μνημείου με την πόλη. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ένταξη της αποκατάστασης και ανάδειξης του θεάτρου των Τραχώνων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών
 • Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο των Φθιωτίδων Θηβών, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα των Νομών Μαγνησίας και Λάρισας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών. (βλ. εδώ) Ο πρώην Δήμος Νέας Αγχιάλου, ο Δήμος Βόλου, ενεργοί πολίτες και σύλλογοι της περιοχής, όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Μικροθηβών Φθιώτιδες Θήβες», αγκάλιασαν την παραπάνω πρωτοβουλία και στήριξαν τον «κουμπαρά» του αρχαίου θεάτρου. Ψυχή της προσπάθειας ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών είναι και ο κ. Μάκης Τσάμης, αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του Διαζώματος, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάδειξη του παραπάνω μνημείου.
 • Το 2010 υπεγράφη με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 50.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Νομαρχίας Μαγνησίας για το έργο «Ανασκαφική έρευνα στο αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών» (βλ. εδώ). Τη χρηματοδότηση για το παραπάνω πρόγραμμα διέθεσε η Νομαρχία Μαγνησίας. Στόχος του προγράμματος ήταν η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο χώρο του αρχαίου θεάτρου και συγκεκριμένα η πλήρης αποκάλυψη της ορχήστρας και τμήματος του κοίλου.
 • Στις 21 Σεπτεμβρίου 2010 υπεγράφη με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 30.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Νέας Αγχιάλου, ύψους 30.000 ευρώ, για το έργο «Ανασκαφική έρευνα στο αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών» (βλ. εδώ). Τη χρηματοδότηση για το παραπάνω πρόγραμμα διέθεσε ο Δήμος Νέας Αγχιάλου. Στόχος του προγράμματος ήταν η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο χώρο του αρχαίου θεάτρου και συγκεκριμένα η πλήρης αποκάλυψη της ορχήστρας και τμήματος του κοίλου.
 • Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση της δράσης του Διαζώματος «ΞΕΚΙΝΑΜΕ» στο αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών, με σκοπό την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος και πολίτες της περιοχής επισκέφθηκαν το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών. Η αρχαιολόγος, διευθύντρια του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Θεσσαλικών Σπουδών και υπεύθυνη των ανασκαφών του θεάτρου, κα Βάσω Αδρύμη, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την ιστορία του θεάτρου, καθώς και για το ανασκαφικό πρόγραμμα. Ακολούθησε εκδήλωση στο Δημαρχείο της Νέας Αγχιάλου, όπου οι αρμόδιοι φορείς μίλησαν για την ανάδειξη του θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Την Παρασκευή 01 Απριλίου του 2011 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο δημαρχείο Βόλου από το Δήμο Βόλου, το «Διάζωμα» και το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών. (βλ. εδώ) / (βλ. εδώ)
 • Την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 ο Δήμος Αλμυρού, το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών, η ΙΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. και το «ΔΙΑΖΩΜΑ» διοργάνωσαν εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλμυρού με θέμα: «Οι πολίτες ξαναζωντανεύουν το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών». (βλ. εδώ)
 • Το Νοέμβρη του 2011 υπεγράφη με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» νέα Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία η Περιφέρεια Θεσσαλίας διέθεσε 100.000,00 ευρώ για τη συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών και ειδικότερα για την ανασκαφή του κάτω κοίλου του θεάτρου. (βλ. εδώ) / (βλ. εδώ)
 • Το 2012 η εθελοντική περιβαλλοντική ομάδα Αλμυρού «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών υπέβαλαν στο πρόγραμμα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα πρόταση για την «Αποκατάσταση του κοίλου του θεάτρου των Φθιωτίδων Θηβών». Η πρόταση, προϋπολογισμού 225.000 ευρώ, εγκρίθηκε, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και οι εργασίες στο θέατρο πραγματοποιήθηκαν. (βλ. εδώ)
 • Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 ο πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος και ο αντιπρόεδρος του σωματείου και καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, κος Πέτρος Θέμελης πραγματοποίησαν επίσκεψη εργασίας στο αρχαίο θέατρο των Φθιωτίδων Θηβών για να ενημερωθούν για την πορεία των ανασκαφικών εργασιών στο θέατρο. (βλ. εδώ)
 • Το Δεκέμβρη του 2012 η τελευταία σύμβαση (με την Περιφέρεια Θεσσαλίας) τροποποιήθηκε ως προς το αντικείμενο της, το οποίο περιέλαβε εκτός της συνέχισης των ανασκαφικών εργασιών και την εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση του θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Ανατέθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών οι απαιτούμενες μελέτες για τη στερέωση και αποκατάσταση του θεάτρου:
  • στατική μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης, στον κ. Μονοκρούσο Διονύση, πολιτικό – μηχανικό,
  • αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης στον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. Ευστράτιο Παυλίδη,
  • γεωτεχνική μελέτη κοίλου – απορροής ομβρίων υδάτων, στην κα Αρβανιτάκη Άννα – Χριστίνα – Αγγελική, πολιτικό – μηχανικό.
 • Το Δεκέμβρη του 2012 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε στο Τμήμα Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας την τοπογραφική μελέτη για το έργο «Γεωμετρική τεκμηρίωση αρχαίου θεάτρου Μικροθηβών με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης». Η εκπόνηση της ολοκληρώθηκε και η μελέτη παραδόθηκε στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και προωθήθηκε στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών.
 • Τον Οκτώβρη του 2013 είχαν συνάντηση στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός και ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος, με κυρίαρχο θέμα τον πολιτισμό και την ανάδειξη των αρχαίων μνημείων στη Θεσσαλία, μέσα από τη δημιουργία μιας βιωματικής περιηγητικής διαδρομής στα κυριότερα πολιτιστικά μνημεία της Θεσσαλίας. (βλ. εδώ)
 • Το τριήμερο Παρασκευή 19 έως Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 τα μέλη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» πραγματοποίησαν τη Γενική τους Συνέλευση στα αρχαία θέατρα της Θεσσαλίας. (βλ. εδώ) Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 τα μέλη του Σωματείου επισκέφθηκαν το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών, ενώ την επίσκεψή τους πλαισίωσε και ένα πολύ όμορφο θεατρικό – μουσικό δρώμενο από την ηθοποιό και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κα Λυδία Κονιόρδου και το μουσικό, κ. Τάκη Φαραζή. (βλ. εδώ)
 • Το Δεκέμβριο του 2014 στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 εντάχθηκε η υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που αφορά σε μια Διαδρομή Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία, με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής ή και της φυσικής κληρονομιάς. Η «Διαδρομή» προβλέπεται να καλύπτει σημαντικά και αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) και μέσω της Λάρισας έως την Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία). Ειδικότερα περιλαμβάνει το σύνολο των Αρχαίων Θεάτρων της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών, το Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδας, το Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και το Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, καθώς και τα πλέον αξιόλογα μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων, κύρια τους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου & Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή των Μονών των Μετεώρων. (βλ. εδώ)
 • Το Δεκέμβρη του 2014 οι μελέτες για την αποκατάσταση του θεάτρου εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
 • Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το Megaron Plus διοργάνωσαν μια διάλεξη με θέμα: «ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν στο ευρύ κοινό το σπουδαίο αρχαίο θέατρο των Φθιωτίδων Θηβών. Η κα Βασιλική Σισμάνη – Αδρύμη, Δρ. αρχαιολόγος και πρώην προϊσταμένη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Θεσσαλικών Σπουδών, μας μύησε στη μαγεία της αποκάλυψης του θεάτρου των Φθιωτίδων Θηβών και παρουσίασε τις προοπτικές της ανάδειξής του. Εν συνεχεία, ο κ. Ευστράτιος Παυλίδης, αρχιτέκτων-μηχανικός και μέλος της ομάδας που εκπόνησε τις απαιτούμενες μελέτες για τη στερέωση και αποκατάσταση του μνημείου, ξεδίπλωσε στο κοινό τις πτυχές αποκατάστασης του θεάτρου. (λίνκ)
 • Στις 17 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστού, του προέδρου Διαζώματος, κ. Σταύρου Μπένου, της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, κα Σταυρούλας Σδρόλια, του αρχαιολόγο, κ. Θανάση Τζαφάλια και του μέλους του Διαζώματος, αρχιτέκτονος – μηχανικού, κ. Ν. Χατζηδάκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι μελέτες αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων Λάρισας και Φθιωτίδων Θηβών και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας αποκατάστασης των παραπάνω θεάτρων. (λίνκ)
 • Ο μελετητής, κ. Ανδρέας Δογκάκης, πραγματοποίησε εθελοντικά την αναγκαία μελέτη της οδού πρόσβασης στο αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών, επιθυμώντας και αυτός να συμβάλει στην αναστήλωση του μνημείου.
 • Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 διοργανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα με τίτλο: «Μικροθήβες, η ιστορία μου» από την Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Μικροθηβών Φθιώτιδες Θήβες», την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Β. Σποράδων και με τη συμβολή του Διαζώματος.
 • Το Νοέμβρη του 2019 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός ανακοίνωσε την ένταξη του έργου «Στερέωση, Αποκατάσταση κι ανάδειξη Αρχαίου Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών» στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας 2014-2020 με χρηματοδότηση 1.900.000 ευρώ. (βλ. εδώ) / (βλ. εδώ)
 • Τον Ιανουάριο του 2020 υπεβλήθη στο Υπουργείο Πολιτισμού το τεχνικό δελτίο για την αποκατάσταση του θεάτρου.
 • Έγινε η ανάθεση των παρακάτω μελετών εφαρμογών από την ΕΦΑ (χρηματοδότηση μέσω Ε.Σ.Π.Α.):

– Συμπληρωματική αρχιτεκτονική μελέτη, σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, του κοίλου, του σκηνικού οικοδομήματος, του περιμετρικού τοίχου, των αναλημματικών τοίχων των παρόδων, του βάθρου περιμετρικά της ορχήστρας και του διαζώματος του αρχαίου θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών Μαγνησίας στον κ. Νίκο Χατζηδάκη, αρχιτέκτονα – μηχανικό.

– Συμπληρωματική Στατική μελέτη σε επίπεδο εφαρμογής για την στερέωση του μνημείου του Αρχαίου Θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών στον κ. Χ. Καρναβέζο, πολιτικό μηχανικό.

– Γεωτεχνική μελέτη» στην εταιρεία Έδαφος Σ.Μ. Α.Ε. (εκπρόσωπος Γ. Ντουνιάς),

– Μελέτη αποστράγγισης για τη διαχείριση των επιφανειακών υδάτων στο Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών στην Εταιρεία Hyrdoment Α.Ε. (εκπρόσωπος Γ. Τσοτσώνης).

 • Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησαν και με τη συνδρομή του Δήμου Βόλου και της Τοπικής Κοινότητας Μικροθηβών (παροχή νερού στον αρχαιολογικό χώρο, εξασφάλιση πρόσβασης από την άνω πλευρά του θεάτρου) οι εργασίες αποκατάστασης στο αρχαίο θέατρο των Φθιωτίδων Θηβών. Σε εξέλιξη ανασκαφικές εργασίες στο μνημείο, κυρίως για τη διευκόλυνση της εκπόνησης των μελετών, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες αναστηλωτικές εργασίες (αρμολογήματα). (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών και διευθέτηση του δρόμου πρόσβασης προς το θέατρο. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων
 • Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Βορείου Ελλάδος, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σεπτέμβρη του 2013 υπεγράφη με καταλύτη το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» η Προγραμματική Σύμβαση, ύψους 35.000 ευρώ μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αντικείμενο την αποκατάσταση του κοίλου του αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων. (βλ. εδώ) Τη χρηματοδότηση διέθεσε η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Στόχος του προγράμματος ήταν, με την ολοκλήρωση των τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών εργασιών αναστήλωσης του κάτω κοίλου του αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων, να προχωρήσει η αποκατάσταση του κοίλου του μνημείου και να μπορεί να παραχωρείται το θέατρο με ασφάλεια, τόσο για το ίδιο το μνημείο, όσο και για τους θεατές στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου και τις διάφορες πολιτιστικού περιεχομένου εκδηλώσεις.
 • Στο πλαίσιο της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εκπονήθηκε η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων από τους κ.κ. Ιωάννη Βασιλειάδη, αρχιτέκτονα – μηχανικό, και Γιώργο Σαπιρίδη, πολιτικό – μηχανικό με επιστημονικούς συμβούλους του τον κ. Γ. Καραδέδο και την κα Χ. Κουκούλη Χρυσανθάκη.
 • Τον Μάρτιο του 2014 η μελέτη αποκατάστασης του κάτω κοίλου του θεάτρου των Φιλίππων εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
 • Για την περιοχή των Φιλίππων υποβλήθηκε πρόταση ένταξης της στο World Heritage List της UNESCO, η οποία εγκρίθηκε το 2016.
 • Το Aρχαιολογικό Πάρκο των Φιλίππων έχει ενταχθεί ως πόλος στην «Πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού». (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Απαιτείται η ένταξη του έργου της αποκατάστασης του θεάτρου των Φιλίππων στο πάρκο Φιλίππων στο πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής VIA EGNATIA που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση “Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού”). (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου (μικρό)
 • Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφθηκε το μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του Νομού Αργολίδας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου.
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το μικρό θέατρο αρχαίας Επιδαύρου.
 • Το έργο «Συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη μνημείων της Επιδαύρου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με χρηματοδότηση 3.000.000, 00 ευρώ.
 • Το έργο αποκατάστασης του μικρού θεάτρου της Επιδαύρου ολοκληρώθηκε και υλοποιήθηκε από την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ολοκλήρωση της ανασκαφής της αρχαίας αγοράς της Αρχαίας Πόλεως Επιδαύρου, καθώς και κρηναίου οικοδομήματος, τα οποία γειτνιάζουν με το αρχαίο θέατρο, ανάδειξή τους και σύνδεσή τους με τον αρχαιολογικό χώρο του θεάτρου και του ρωμαϊκού λουτρού. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Ρωμαϊκό θέατρο Χερσονήσου
 • Το 2008 ο Δήμος Χερσονήσου διέθεσε 5.000,00 € με Προγραμματική Σύμβαση στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. για την υλοποίηση γεωφυσικής έρευνας στο μνημείο. Η γεωφυσική έρευνα ολοκληρώθηκε.
 • Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου του 2008 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Χερσονήσου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Κρήτης, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Χερσονήσου (βλ. εδώ).
 • Στις 27 Σεπτέμβρη του 2010 ο Δήμος Χερσονήσου, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», διέθεσε με Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδότηση, ύψους 50.000,00 ευρώ στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., με αντικείμενο τη διευθέτηση του αρχαίου υλικού, τον καθαρισμό και τη μερική ανάδειξη του θεάτρου της Χερσονήσου. (βλ. εδώ).
 • Αναλυτικότερα με την παραπάνω χρηματοδότηση στο θέατρο πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:
  • Καθαρισμός του μνημείου από τη βλάστηση.
  • Απομάκρυνση του πεσμένου δομικού υλικού.
  • Μικρές διερευνητικές τομές σε επιλεγμένα σημεία του μνημείου για την απόκτηση πληρέστερης εικόνας της κατάστασης και έκτασης διατήρησης του μνημείου.
  • Λήψη μέτρων προσωρινής προστασίας του αποκαλυφθέντος περιγράμματος του μνημείου.
 • Τη Δευτέρα 05 και την Τρίτη 06 Νοεμβρίου 2012 ο πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος και κλιμάκιο του Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη εργασίας στα αρχαία θέατρα της Κρήτης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Επισκέφθηκε και το αρχαίο θέατρο Χερσονήσου, όπου ήταν σε εξέλιξη οι ανασκαφικές εργασίες και σε βαθιά τομή αποκαλύφθηκε τμήμα του δαπέδου της ορχήστρας του θεάτρου. Στο θέατρο τους περίμεναν οι κ.κ. Αθανασία Κάντα, προϊσταμένη της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Στέλλα Μανδαλάκη, αρχαιολόγος της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Ζαχαρίας Δοξαστάκης, δήμαρχος Χερσονήσου.(βλ. εδώ)
 • Οι ανασκαφικές έρευνες μέσω της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης αποκάλυψαν τμήμα του κοίλου του θεάτρου, του δαπέδου της ορχήστρας και του σκηνικού οικοδομήματος του θεάτρου.
 • Στις 19 Φεβρουαρίου του 2013 τροποποιήθηκε η Προγραμματική Σύμβαση και αυξήθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός της κατά 15.000,00 €, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα και η ανάθεση των απαιτούμενων μελετών αποκατάστασης του μνημείου. (βλ. εδώ)
 • Εν συνεχεία, ανατέθηκαν από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων οι ακόλουθες μελέτες και εργασίες μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης:
  • μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης και μελέτη παθολογίας στην αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. Λήδα Α. Δίτσα.
  • μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου Χερσονήσου στον αρχιτέκτονα, κο Χατζηδάκη Νίκο.
  • Ανάθεση στο «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΕΝΑΟΝ» του κ. Νίκου Σησαμάκη, για την εκτέλεση εργασιών άμεσης στερέωσης στο κοίλο του θεάτρου.
  • Η εκπόνηση των παραπάνω μελετών ολοκληρώθηκε.
 • Τον Ιούλιο του 2016 η μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου Χερσονήσου εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
 • Το Δεκέμβρη του 2018 εντάχθηκε η αναστήλωση του Ρωμαϊκού Θεάτρου Χερσονήσου στο τοπικό πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠ-ΤοΚ), μετά από πρόταση που είχε υποβάλει η ΕΦΑ Ηρακλείου στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠ-ΤοΚ) στο πλαίσιο του άξονα 5 (ΕΚΤ) του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020». (λίνκ) Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 549.674,55 ευρώ
 • Έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου τον Ιούλιο 2021 (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Παρακολούθηση εργασιών αποκατάστασης (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Ρωμαϊκό ωδείο Δίου
 • Το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2008 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το ρωμαϊκό ωδείο του Δίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Βόρειας Ελλάδας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου.
 • Τον Απρίλιο του 2011 το έργο «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013», με χρηματοδότηση ύψους, 770.200 €
 • Στόχος των εργασιών ήταν η συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου για την καλύτερη κατανόηση της αρχιτεκτονικής δομής του και η ανάδειξή του. Η καταπολέμηση της βλάστησης επιτεύχθηκε με αποψιλώσεις και εφαρμογή βιοκτόνων. Οι εργασίες συντήρησης και προστασίας περιελάμβαναν το επιμελημένο αρμολόγημα των τοιχοδομών και τη συμπλήρωση των τοίχων με τρεις τουλάχιστον σειρές λίθων ή πλίνθων. Οι σφηνοειδείς καμάρες ανακτήθηκαν μερικώς, έτσι ώστε να γίνει συμπλήρωση της τρίτης βαθμίδας του κοίλου. Στα τμήματα των τοιχοποιιών που έχουν γίνει παλαιότερα επεμβάσεις με τσιμεντοκονίαμα έγινε απομάκρυνση των συμπληρώσεων και ανάκτηση με νέο κονίαμα. Το πόδιο του προσκηνίου συμπληρώθηκε μέχρι το αρχικό ύψος και δύο κίονες αναστηλώθηκαν στην αρχική τους θέση μετά τον έλεγχο στατικής επάρκειας, σε βάσεις που κατασκευάσθηκαν από φυσικό λίθο. Για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων εκπονήθηκε μελέτη και όλοι οι χώροι καθαρίσθηκαν, έγινε απομάκρυνση όλων των φερτών και συσσωρευμένων υλικών και οι επιφάνειες των δαπέδων καλύφθηκαν με ξηρά υλικά. Για την πρόσβαση επισκεπτών και ΑΜΕΑ στο μνημείο κατασκευάσθηκε διαδρομή, μετά την εκπόνηση μελέτης. Οργανώθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εκδόθηκε τεύχος και ενημερωτικό φυλλάδιο (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα) και τοποθετήθηκε δίγλωσση ενημερωτική πινακίδα και πληροφοριακό υλικό σε γραφή Braille.
 • Τον Αύγουστο του 2016 το έργο της αποκατάστασης του Ωδείου του Δίου ολοκληρώθηκε. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Λειτουργική σύνδεση με τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Το έργο «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΕΥΜΕΝΟΥΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΛΙΤΥΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. το Σεπτέμβριο του 2011.

•Ο προϋπολογισμός των εργασιών για την περίοδο 2011 – 2015 ανέρχεται σε 850.000,00 ευρώ.

•Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν βάσει των εγκεκριμένων από το Κ.Α.Σ. μελετών.
•Οι προβλεπόμενες εργασίες στο Ηρώδειο στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. ήταν :
α) Αναστήλωση της Ανατολικής παρόδου με την τοποθέτηση τριών σειρών εδωλίων από νέο Πεντελικό μάρμαρο, που πέραν της μορφολογικής και δομικής αποκατάστασης εξασφαλίζει την δυνατότητα χρήσης τους στις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών.
β) Στερέωση και αποκατάσταση τμημάτων των εξωτερικών όψεων του Ανατολικού και Δυτικού μετωπικού τοίχου του κοίλου που παρουσιάζουν ετοιμορροπίες. Η στερέωση  περιλαμβάνει συμπληρώσεις με νέο πειραϊκό ακτίτη των ελλειπόντων τμημάτων, καθώς και των διακένων που προκύπτουν από την αφαίρεση παλαιότερων εργασιών, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν υλικά διαφορετικά από τα υλικά της αρχαίας δόμησης.
γ) Στερέωση και αποκατάσταση τριών τόξων του περιμετρικού τοίχου του κοίλου που έχουν καταπέσει, με τη συμπλήρωση των τόξων και των αντίστοιχων τμημάτων τοίχων, για την αποκατάσταση της συνέχειας και την εξασφάλιση της ευστάθειας.
δ) Συντήρηση των αρχαίων εδωλίων του κοίλου με την απομάκρυνση παλαιών κονιαμάτων καθαρισμό των επιφανειών και σφράγιση των ρηγματώσεων.

Αρχαίο θέατρο Άσκρης
 • Στις 03 Απριλίου 2012 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος πραγματοποίησε περιοδεία στο αρχαίο θέατρο της Άσκρης, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την αποκάλυψη του παραπάνω θεάτρου.
 • Τον Οκτώβριο του 2012 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Προγραμματική Σύμβαση για την πραγματοποίηση του προγράμματος: «Γεωφυσική διασκόπηση στο θέατρο της αρχαίας Άσκρης», σε συνεργασία με τη Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος ανήλθε στα 8.650,00 ευρώ, καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου.
 • Τον Ιούνιο του 2016 υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, ύψους 50.000 ευρώ, με αντικείμενο το έργο «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ». Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις ακόλουθες ενότητες:

α) αρχαιολογικό καθαρισμό του χώρου του αρχαίου θεάτρου, ανασκαφική έρευνα, όπου
αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, β) μελέτη αποτύπωσης, τοπογράφησης του
αρχαιολογικού χώρου, καθώς και του κατακείμενου αρχαιολογικού υλικού, γ) πλήρη
φωτογραφική τεκμηρίωση και αεροφωτογράφιση και δ)  σήμανση – ενημερωτικό υλικό. Τη
χρηματοδότηση για το έργο διέθεσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων).

 • Από την παραπάνω έρευνα δεν προέκυψαν νεότερα στοιχεία για αρχιτεκτονικά μέλη του αρχαίου θεάτρου. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Αποκατάσταση της αρχικής μορφής (γεωμετρίας) του θεάτρου και λειτουργική του σύνδεση με το ευρύτερο περιβάλλον της Κοιλάδας των Μουσών. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Αμφιλοχικού Άργους

Η θέση του θεάτρου του Αμφιλοχικού Άργους είναι γνωστή ήδη από το 1916, αλλά δεν έχει ακόμα ερευνηθεί ανασκαφικά, γι’ αυτό και είναι ορατές μόνο ορισμένες λιθόπλινθοι του κοίλου.

Αρχαίο θέατρο Αμφιαρείου
 • Την Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο του Αμφιαραείου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Ανατολικής Αττικής, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο του Αμφιαραείου. (βλ. εδώ)
 • Αρωγός στην προσπάθεια ανάδειξης του μνημείου είναι και η τοπική κοινωνία, αλλά και η Αστική – Μη κερδοσκοπική Εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου Monumenta.
 • Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο Μαρκοπούλου Ωρωπού διοργανώθηκε ημερίδα, με θέμα «Η ώρα των πολιτών για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου του Αμφιαράειου». Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής (Δ. Ανατολικής Αττικής), η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία MONUMENTA και το «ΔΙΑΖΩΜΑ». Εκεί ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια προχωρά τις διαδικασίες για τη διάθεση μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του ποσού των 50. 000 ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανάδειξης του μνημείου. (βλ. εδώ)
 • Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου του 2012, με την προτροπή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 50.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «Εργασίες καθαρισμού και τεκμηρίωσης αρχαίου θεάτρου Αμφιαραείου». Ο στόχος του προγράμματος είναι η πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών για τον καθαρισμό και την τεκμηρίωση του αρχαίου θεάτρου που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του Αμφιαραείου Ωρωπού Αττικής.
 • Η παραπάνω προγραμματική σύμβαση δεν ενεργοποιήθηκε και το μνημείο βρίσκεται σε ακινησία. Απαιτείται η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο μνημείο, η εκπόνηση των μελετών αποκατάστασής του και η έναρξη των εργασιών αποκατάστασής του. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ανασκαφική έρευνα, εκπόνηση μελετών αποκατάστασης και εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου του Αμφιαρείου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας
 • Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2008 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας, στο πλαίσιο περιοδείας του, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας. (βλ.εδώ)
 • Το Μάιο του 2009 η ΑΤΤΙCA BANK διέθεσε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω Πολιτιστικής χορηγίας το ποσόν των 30.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση των ανασκαφικών εργασιών, καθώς και για τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, οι οποίες αξιοποιήθηκαν για την ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης. (βλ.εδώ)
 • Αναλυτικά μέσω της παραπάνω χορηγίας πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:
  • αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης περίφραξης με άλλη, νέου τύπου, εναρμονισμένημε το περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου,
  • απομάκρυνση μπάζων παλαιών ανασκαφών, κυρίως από την περιοχή της σκηνής,
  • τακτοποίηση, ταξινόμηση, καταγραφή, φωτογράφηση και σχεδίαση διάσπαρτου δομικού υλικού,
  • μικρές ανασκαφικές τομές σε επιλεγμένα σημεία του μνημείου, οι οποίες θα βοήθησαν να αποκτηθεί μια πληρέστερη εικόνα της μορφής και της δομής του θεάτρου, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αποκατάστασής του,
  • λεπτομερής αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου.
 • Η Νομαρχία Αρκαδίας διέθεσε στο Υπουργείο Πολιτισμού μέσω Προγραμματικής Σύμβασης το ποσό των 200.000,00 ευρώ για την κατασκευή δρόμου προς το αρχαίο θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.
 • Το έργο «Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού Αρκαδίας», ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας «012 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» του Ε. Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και προϋπολογισμό 500.000€. Οι εργασίες πεδίου ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2011 και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2014 και επικεντρώθηκαν στον πύργο της εισόδου στο χώρο της Ακρόπολης, στην περιοχή του κτηρίου εξυπηρέτησης του κοινού – φυλακίου, στο χώρο της Αγοράς, ειδικότερα στη Βόρεια και την Ανατολική Στοά, δηλαδή στο λεγόμενο Βουλευτήριο, στο Ναό της Αρτέμιδος, στο χώρο των διαδρομών περιήγησης, καθώς και στο θέατρο. Ειδικότερα στο θέατρο πραγματοποιήθηκε καθαρισμός, κυρίως στο κοίλον, στο συγκρότημα σκηνής – προσκηνίου, καθώς και στο σύστημα αποστράγγισης όμβριων υδάτων. Ακόμη, κατασκευάστηκε μεταλλική κλίμακα πάνω από το νότιο αναλημματικό τοίχο. (βλ. εδώ)
 • Στις 08 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής εκδήλωση για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου του Αρκαδικού Ορχομενού. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης επιμελήθηκαν η «Παναρκαδική Ομοσπονδία», η ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στόχος της ήταν η εξασφάλιση της συνέργειας φορέων και πολιτών της Αρκαδίας, με κοινό όραμα την πλήρη αποκάλυψη, την προστασία και την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου.(βλ. εδώ)
 • Το Σάββατο 20 Αυγούστου του 2011 η Θεατρική Ομάδα Τρίπολης παρουσίασε κατά τη διάρκεια του δειλινού στο αρχαίο θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας μια θεατρική παράσταση, με τίτλο: «Ένα δειλινό στον Ορχομενό», η οποία ήταν ανοικτή για το ευρύ κοινό. (λίνκ) Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Λεβιδίου και η Θεατρική Ομάδα Τρίπολης, στο πλαίσιο του 9ου Πανλεβιδιώτικου Ανταμώματος. (βλ. εδώ)
 • Το Φεβρουάριο του 2012 το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου στον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κο Στρατή Παυλίδη με χρήματα που συγκεντρώθηκαν στον κουμπαρά του μνημείου. Τον κουμπαρά ενίσχυσαν η ATTICA BANK, η Τ.Ε.Δ.Κ. Αρκαδίας, πολίτες και σύλλογοι της περιοχής.
 • Τη Δευτέρα 24 Δεκέμβρη του 2012 υπεγράφη προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με παρότρυνση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 50.000,00 ευρώ, ανάμεσα στο Δήμο Τρίπολης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αποκάλυψη του μνημείου. Το αντικείμενο της σύμβασης ήταν η διενέργεια ανασκαφικής έρευνας στο χώρο του αρχαίου θεάτρου και συγκεκριμένα η πλήρης αποκάλυψη του αποστραγγιστικού συστήματος, η ανασκαφή του κοίλου, με ιδιαίτερη έμφαση στις δύο βασικότερες κερκίδες και τα όριά τους, η διενέργεια ερευνητικών τομών στο διάζωμα και το επιθέατρο και η πλήρης αποκάλυψη του σκηνικού οικοδομήματος. Η χρηματοδότηση διατέθηκε από το Δήμο Τρίπολης. ((βλ. εδώ))
 • Τον Ιανουάριο του 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» παρέλαβε τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Αρκαδίας και την προώθησε προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού. (βλ. εδώ)
 • To Σάββατο 17 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο θέατρο του Ορχομενού Αρκαδίας μουσική εκδήλωση με το Λάκη Χαλκιά και τη Σοφία Παπάζογλου, αφιερωμένη στη μελοποιημένη ποίηση μεγάλων ποιητών. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και η Τοπική Κοινότητας Ορχομενού.(βλ. εδώ)
 • Τον Ιανουάριο του 2019 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου που ανέθεσε το «ΔΙΑΖΩΜΑ». (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Απαιτείται η ένταξη της υλοποίησης της μελέτης αποκατάστασης σε Ευρωπαϊκό ή χορηγικό πρόγραμμα χρηματοδότησης. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)


Αρχαίο θέατρο Αβδήρων
 • Την Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου στο αρχαίο θέατρο των Αβδήρων, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Βόρειας Ελλάδας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου.
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο των Αβδήρων.
 • Στο αρχαίο θέατρο Αβδήρων ολοκληρώθηκαν οι τοπογραφικές εργασίες, με χρηματοδότηση ύψους 5.000,00 €, που διέθεσε ο Δήμος Αβδήρων στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.
 • Ολοκληρώθηκε, επίσης, η γεωφυσική έρευνα, με χορηγία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Στις 7 Μαΐου 2010, η Νομαρχία Ξάνθης, ο Δήμος Αβδήρων και το ΔΙΑΖΩΜΑ, πραγματοποίησαν ενημερωτική ημερίδα στην Ξάνθη με τίτλο «Η αναβίωση του Αρχαίου Θεάτρου Αβδήρων», στη διάρκεια της οποίας, ο Νομάρχης Ξάνθης, κος Γιώργος Παυλίδης ανακοίνωσε πρώτη φορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την έναρξη των εργασιών στο αρχαίο θέατρο.
 • Το Σεπτέμβρη του 2010 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης διέθεσε στο ΥΠ.ΠΟ χρηματοδότηση, ύψους 30.000,00 €, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης. Το αντικείμενο της σύμβασης ήταν η ολοκλήρωση των τοπογραφικών εργασιών και της γεωφυσικής διασκόπησης, καθώς και η διενέργεια δοκιμαστικών τομών σε όλη την έκταση του κοίλου και της περιοχής, όπου τοποθετείται η σκηνή. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν.
 • Τον Απρίλιο του 2012 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διέθεσε στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, χρηματοδότηση ύψους 50.000,00 €. Το αντικείμενο της σύμβασης ήταν η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο αρχαίο θέατρο Αβδήρων, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των σωζόμενων λειψάνων του θεάτρου, ώστε με τα νέα δεδομένα να αποφασιστεί η ολοκλήρωση ή όχι της συστηματικής έρευνάς του και ο τρόπος ανάδειξής του.
 • Το Δεκέμβρη του 2012 υπεγράφη η τροποποίηση της δεύτερης προγραμματικής σύμβασης.Η σύμβαση τροποποιήθηκε ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενο και τη λήξη ισχύος της. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας στο αρχαίο θέατρο των Αβδήρων. Η λήξη ισχύος της σύμβασης παρατάθηκε έως τις 2 Αυγούστου του 2013. Το έργο  περιελάμβανε δαπάνες που αφορούσαν κυρίως την πρόσληψη επιστημονικού και εργατικού προσωπικού, τοπογραφικές εργασίες, αγορά εξοπλισμού, φωτογραφήσεις, αλλά και το κόστος για την έρευνα και εκκαθάριση από ειδικό κλιμάκιο του Στρατού, καθώς ένα μεγάλο τμήμα του χώρου χαρακτηρίστηκε ύποπτο για την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η χρήση του.
 • Η ανασκαφή του θεάτρου με την παραπάνω χρηματοδότηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012.
 • Λόγω του αποκλεισμού μίας μεγάλης έκτασης του θεάτρου από τον Στρατό, η ανασκαφή περιορίστηκε στο βόρειο τμήμα του κοίλου και τα αποτελέσματά της ήταν πιο ενθαρρυντικά από ό,τι αυτά που είχε δώσει η ανασκαφή του 2010. Σε κάποιες από τις τομές αποκαλύφθηκαν στη σειρά και σε ακτινωτή διάταξη, κυκλικές κατασκευές από μικρές λίθινες πλάκες, οι οποίες πιθανόν να στήριζαν κάποια ελαφριά ξύλινη κατασκευή, ενώ στο ανώτερο τμήμα του κοίλου αποκαλύφθηκαν πέντε κιβωτιόσχημοι τάφοι, γεγονός που μαρτυρεί ότι ένα τμήμα του θεάτρου, μετά την οριστική του εγκατάλειψη, καταλείφθηκε από παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο.
 • Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης και τον κ. Νικόλαο Λιανό, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας και Ρυθμολογίας το έργο «Διερεύνηση δυνατοτήτων του 3D Laser Scanner στην τεκμηρίωση μνημείων: εκπόνηση τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων των αρχαίων θεάτρων στα Άβδηρα και στη Σαμοθράκη». Τα χρήματα για την ανάθεση του παραπάνω έργου εξασφαλίστηκαν από χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Η εκπόνηση του μοντέλου ολοκληρώθηκε.
 • Υπάρχει ακινησία τα τελευταία χρόνια. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ολοκλήρωση ανασκαφικής έρευνας. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Διονύσου
 • Στα πλαίσια της Β΄ Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος, η οποία διεξήχθη την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009 στο Αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, τα μέλη του Σωματείου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τρεις πολύ σημαντικούς χώρους θέασης της Αθήνας: το θέατρο του Διονύσου, το Ωδείο του Περικλή και το Ηρώδειο. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο του Διονύσου.
 • Στις 27 Απριλίου 2010 η Νομαρχία Αθηνών, με την προσωπική συμβολή του τέως Νομάρχη και Περιφερειάρχη, κου Ιωάννη Σγουρού, διέθεσε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. 6.000.000 ευρώ για το έργο «Αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου».
 • Αντικείμενο της παραπάνω σύμβασης ήταν τα ακόλουθα υποέργα:
  • Ολοκλήρωση αναστήλωσης του Χορηγικού μνημείου του Θρασύλλου.
  • Σταδιακή αποκατάσταση και ανάδειξη του κοίλου του Διονυσιακού Θεάτρου – Α΄ φάση (και ειδικότερα οι τρεις κεντρικές κερκίδες).
  • Ολοκλήρωση αποκατάστασης του ανατολικού πλευρικού αναλήμματος του θεάτρου.
  • Ολοκλήρωση της αποκατάστασης των βάθρων και του αντιγράφου του αγάλματος του Μενάνδρου στην ανατολική πάροδο.
 • Ένα μικρό μέρος του έργου στη μεσαία κερκίδα του μνημείου, με πιλοτικό χαρακτήρα, ολοκληρώθηκε το 2009.
 • Μετά την κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. και κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του σωματείου Διάζωμα και της Επιστημονικής Επιτροπής Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως, και σύμφωνα με την από 28/07/2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΣΑΕ014-ΠΔΕ 2014, AΔΑ: ΩΡΗΣΦ-ΒΞΒ), το έργο «Αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου Διονύσου» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Το 2017 ολοκληρώθηκε η αναστήλωση του Χορηγικού μνημείου του Θρασύλλου, από τον αρχιτέκτονα-αναστηλωτή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, Δρ. Κωνσταντίνο Μπολέτη.
 • Σήμερα, είναι σε εξέλιξη δύο αναστηλωτικά προγράμματα: η αποκατάσταση του κεντρικού τομέα του κοίλου, καθώς και η αποκατάσταση του ανατολικού πλευρικού αναλήμματος του Διονυσιακού Θεάτρου.
 • Οι εργασίες στο εσωτερικό του κοίλου περιλαμβάνουν συγκολλήσεις θραυσμένων αρχιτεκτονικών μελών, συμπληρώσεις με νέο λίθο καθώς και κατασκευή εξ ολοκλήρου νέων εδωλίων και βαθμίδων κλίμακας. Η αναστήλωση της VIIIης (μεσαίας) κερκίδας του θεάτρου ολοκληρώθηκε το 2019. Νέο μέτωπο εργασιών έχει δημιουργηθεί στην παράπλευρη κερκίδα VII, και στην  κερκίδα  VI, όπου έχει μεταφερθεί η γερανογέφυρα του έργου.
 • Για την ολοκλήρωση της αναστήλωσης του ανατολικού  πλευρικού αναλήμματος, εκτελούνται εργασίες χύτευσης, διαμόρφωσης και τοποθέτησης νέων κροκαλοπαγών λίθων και συμπληρωμάτων των αρχαίων στη βόρεια απόληξη του τοίχου (περιοχή της γωνίας-σημείο εμπλοκής με το βορειοανατολικό ανάλημμα του θεάτρου).
 • Δυναμική και υποδειγματική εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Δωδώνης
 • Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης.
 • Το έργο «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης» είχε ενταχθεί στο Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000-2006), με χρηματοδότηση, ύψους 2.934.702 ευρώ. Κατά την έναρξη του έργου, προτεραιότητα δόθηκε στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών, καθώς και στις εργασίες συντήρησης που περιέλαβαν ολόκληρο το κοίλο του θεάτρου, με εξαίρεση το επιθέατρο, καθώς και τα αρχιτεκτονικά μέλη του σκηνικού οικοδομήματος. Οι εργασίες είχαν ως κύριο στόχο τη συγκόλληση όλων των αποκολλημένων θραυσμάτων ή και τμημάτων των εδωλίων και την πλήρωση των μεγάλων ρωγμών. Το έτος 2007 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης στον τοίχο της αρένας, με έμφαση στα τμήματα που ενσωματώνονται στο σκηνικό οικοδόμημα. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση των υποστηρικτικών μελετών και ιδιαίτερα της οριστικής μελέτης αποκατάστασης των δύο ακραίων ανατολικών κερκίδων του θεάτρου, κρίθηκε αναγκαίο να εφαρμοστεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα αποκατάστασης της πρώτης, κατ’ αρχάς, ανατολικής κερκίδας και του αντίστοιχου αναλημματικού τοίχου, καθώς και των εκατέρωθεν κλιμάκων.
 • Το έργο «Προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου και των μνημείων του ιερού της Δωδώνης» εντάχθηκε, επίσης, και στο Ε.Σ.Π.Α., με ύψος χρηματοδότησης 3.060.000 €. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου με σκοπό τη βελτίωση της επισκεψιμότητας. Είχε 2 υποέργα: α) το θέατρο και β) τη δυτική Στοά του Ιερού και τα λοιπά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου. Το Α΄ υποέργο περιλάμβανε εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης τμήματος του κοίλου και συγκεκριμένα τμήματα των 8 κερκίδων του κάτω διαζώματος με τις αντίστοιχες κλίμακες ανόδου ήτοι πλήρη αποκατάσταση των κερκίδων 2,3,4,5 και 6 και τα κατώτερα τμήματα των κερκίδων 7,8 και 9.
 • Το έργο «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη του Θεάτρου και των άλλων Μνημείων του Ιερού της Δωδώνης (Α΄ Φάση)», εντάχθηκε και στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 μέσω του προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», με χρηματοδότηση, ύψους 5.000.000 ευρώ, (Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου). Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται η συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος του αρχαίου θεάτρου με σκοπό την απόδοση του πρώτου διαζώματος και τμημάτων του δευτέρου στο κοινό. Συντηρείται η τοιχοποιία της δυτικής στοάς του εξωτερικού περιβόλου του ιερού, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω φθορά του και η πιθανή κατάρρευσή του. Επίσης, πραγματοποιείται βελτίωση των υποδομών εξυπηρέτησης κοινού (επέκταση χώρου στάθμευσης, εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, αντικεραυνική προστασία).
 • Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η α) προκαταρκτική μελέτη – πλαίσιο μεσαίας ζώνης αρχαίου θεάτρου Δωδώνης συνοδευόμενη από τεύχος τεχνικής έκθεσης συστηματικής συντήρησης και επανατοποθέτησης εδωλίων κερκίδας 5Β και β) τεύχος μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης Α’ διαζώματος και συντήρησης και επανατοποθέτησης των εδωλίων κερκίδας 5Β.
 • Τον Ιούνιο του 2022 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της κατώτερης ζώνης του κοίλου, το οποίο αποδίδεται πλέον στο κοινό. Το έργο «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη του Θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». Με αφορμή αυτό το γεγονός και σε συνεργασία με τον Δήμο Δωδώνης διοργανώθηκε την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο, όπου παρουσιάστηκαν οι εργασίες που έχουν γίνει. Μετά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε συναυλία της Boston Philharmonic Youth Orchestra, (Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων Βοστώνης), υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνούς αρχιμουσικού Benjamin Zander(ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ένταξη και συνέχιση της αποκατάστασης του μνημείου στο νέο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ).
Αρχαίο θέατρο Ιεράπετρας
 • Στις 15 Δεκεμβρίου 2008 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Ιεράπετρας (Ιεράπυτνας), στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Ιεράπετρας και Δρήρου, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το 2010 ολοκληρώθηκε η γεωφυσική έρευνα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης. Η γεωφυσική διασκόπηση που έγινε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης.
 • Τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου του 2012 υπεγράφη, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 50.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας για το έργο: «Ανασκαφική έρευνα στο αρχαίο θέατρο Ιεράπετρας». Η χρηματοδότηση καλύφθηκε από το Δήμο Ιεράπετρας. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανασκαφική έρευνα στο χώρο, όπου τοποθετείται το αρχαίο θέατρο της Ιεράπετρας, σύμφωνα με τη γεωφυσική έρευνα και τις άλλες ενδείξεις. Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες: 1. αποψιλώσεις, επιφανειακός καθαρισμός, εντοπισμός του θεάτρου με δοκιμαστικές τομές, 2. ανασκαφή και πλήρης αποκάλυψη του μνημείου. (βλ. εδώ)
 • Τον Ιούνιο του 2013 ξεκίνησαν εργασίες για τον εντοπισμό του θεάτρου που δεν ήταν ορατό. Έγινε αποψίλωση του οικοπέδου, επιφανειακός καθαρισμός και χαράχτηκαν δοκιμαστικές τομές. Μετά από ένα μήνα εργασιών άρχισε να αποκαλύπτεται ένα μεγάλο κλιμακωτό κτίσμα χτισμένο με ακανόνιστες πέτρες και άφθονο ασβεστοκονίαμα. Μέχρι σήμερα ήρθαν στο φως το κοίλο και τμήμα της ορχήστρας ενός θεάτρου με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Έχουν ανασκαφεί 6 σωζόμενες σειρές εδωλίων.
 • Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 υπεγράφη η απαιτούμενη τροποποίηση της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης.
 • Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα «Ένα αρχαίο θέατρο βγαίνει στο φως» στο Δήμο Ιεράπετρας, στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Ιεράπετρας με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου. (βλ. εδώ) Παρουσία εκπροσώπων από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, φορέων, συλλόγων και πλήθους κόσμου, ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η κα Χρύσα Σοφιανού, Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λασιθίου αναφέρθηκαν στο  αρχαίο θέατρο της Ιεράπετρας και την αποκάλυψή του.
 • Οι ανασκαφικές εργασίες μέσω της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης έχουν ολοκληρωθεί.
 • Οι ανασκαφικές εργασίες μέσω της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης είναι σε εξέλιξη και προσωρινά έχουν διακοπεί. Έχει αποκαλυφθεί η ορχήστρα του θεάτρου και τμήμα του σκηνικού οικοδομήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτύπωση του θεάτρου (ΣΤΙΓΜΑ).
 • Ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας του μνημείου, ανάθεση μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης του κοίλου του θεάτρου από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου Ιεράπετρας. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Αρχαίο θέατρο Καρθαίας Κέας
 • Στo πλαίσιο της 8ης Γιορτής Παραμυθιών, η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών, με την αρωγή του Δήμου Κέας, και σε συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010 στον προαύλιο χώρο του αρχαίου θεάτρου της Καρθαίας. Το θέατρο επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Διαζωμάτος, κ. Σταύρος Μπένος και η εκδήλωση σφραγίστηκε από το επίσημο άνοιγμα του κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου της Καρθαίας. (βλ. εδώ)
 • Την Παρασκευή 03 Απριλίου 2015, ανατέθηκε από τον πρόεδρο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κο Σταύρο Μπένο, στην αρχιτέκτονα – μηχανικό, κα Λουκία Λάσκαρη η μελέτη του έργου «Στερέωση και ανάδειξη θεάτρου αρχαίας Καρθαίας Κέας», παρουσία της προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΚΕΑΣ», κας Ευαγγελίας Σημαντώνη – Μπουρνιά, Ομ. Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας και της αρχαιολόγου του έργου Δρ. Τάνιας Πανάγου. Τα χρήματα διατέθηκαν από το «κουμπαρά» του θεάτρου. Ο «κουμπαράς» ενισχύθηκε με την ευγενική χορηγία, ύψους 15.000 ευρώ, του κου Θανάση Μαρτίνου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Eastern Mediterranean Maritime Limited, αλλά και τη χορηγία του Συλλόγου «ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ», ύψους 500 ευρώ και απλών πολιτών. (βλ. εδώ)
 • Η ανάθεση της παραπάνω μελέτης ήταν αναγκαία, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Καρθαίας, με χρηματοδότηση που εξοικονομήθηκε από το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2015. (λίνκ)
 • Η εκπόνηση της μελέτης ολοκληρώθηκε και την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2015 παρελήφθη από το Δ.Σ. του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. (λίνκ)
 • Την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015 η μελέτη εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (βλ. εδώ), επί τη βάσει της οποίας υλοποιήθηκε η αποκατάσταση του θεάτρου.
 • Την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 διοργανώθηκε ένα διήμερο εκδηλώσεων απόδοσης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Καρθαίας Κέας στο κοινό. Αφορμή στάθηκε η βράβευση του έργου Συντήρησης και Ανάδειξής του χώρου με το σημαντικό βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβείο Europa Nostra 2017.
 • Το έργο αποκατάστασης του θεάτρου Καρθαίας Κέας έχει ολοκληρωθεί. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Σχεδιασμός και δημιουργία μιας Πολιτιστικής Διαδρομής στα μνημεία φύσης και πολιτισμού της Νήσου Κέας, συμπεριλαμβανομένης και της Αρχαίας Καρθαίας, η οποία θα συνδέσει τα μνημεία του νησιού με την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την τοπική παραγωγή και επιχειρηματικότητα. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Λάρισας Α΄
 • Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα των νομών Μαγνησίας και Λάρισας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το έργο «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λάρισας» εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.
 • Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 πραγματοποιήθηκαν εργασίες που στόχο είχαν την άμεση σταθεροποίηση και εξυγίανση της επιφάνειας των μαρμάρινων, όσο και των πώρινων μελών που βρίσκονταν στο χώρο του κυρίως θεάτρου, του σκηνικού οικοδομήματος, καθώς και στο χώρο των διάσπαρτων (διάσπαρτα σκηνικού οικοδομήματος και περιμετρικά της ορχήστρας). Παράλληλα επιτεύχθηκε η αισθητική αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών, ώστε να δημιουργηθεί καλύτερη και πληρέστερη εικόνα του μνημειακού συνόλου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια σειρά εργασιών με στόχο την αποκατάσταση των κλιμάκων του κυρίως θεάτρου. Τέλος, υλοποιήθηκαν εργασίες με στόχο την καλύτερη προβολή, αναγνωσιμότητα και ανάδειξη του μνημείου. Η συνολική χρηματοδότηση που διατέθηκε για το αρχαίο θέατρο της Λάρισας από το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ανήλθε στο ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014 υπεγράφη στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η σύμβαση για την ανάθεση της εκπόνησης του έργου: «Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για το αρχαίο θέατρο της Λάρισας». Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος και ο κύριος Lynn Patchett. (βλ. εδώ) Ο ιστότοπος του αρχαίου θεάτρου είναι διαθέσιμος εδώ.
 • Στις 27 Δεκεμβρίου 2016, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», υπεγράφη προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τίτλο: «Εργασίες τεκμηρίωσης στο αρχαίο θέατρο της Λάρισας». Μέσω της παραπάνω σύμβασης διατέθηκε από το Δήμο Λαρισαίων χρηματοδότηση, ύψους 175.600,00 ευρώ, για την ολοκλήρωση των εργασιών ανάταξης των εδωλίων στο χώρο του κυρίως θεάτρου, καθώς και για την τοποθέτηση μέρους αυτών στις αρχικές τους θέσεις, μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των κλιμάκων, καθώς και σε εργασίες τεκμηρίωσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες αποκατάστασης του μνημείου. Απώτερος στόχος της σύμβασης ήταν να εξασφαλιστεί η δυνατότητα για ένταξη της αποκατάστασης του μνημείου σε χρηματοδοτικά προγράμματα. (βλ. εδώ)
 • Στις 24 Οκτωβρίου 2016 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε με σύμβαση την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας στους μελετητές κ.κ. Δημήτριο Καραγκούνη, αρχιτέκτονα – τμηματάρχη έργων και μελετών, Νικόλαο Χατζηδάκη, αρχιτέκτονα, Ισίδωρο Πλακωτάρη, αρχιτέκτονα, Ελένη – Αθηνά Αγγέλη, αρχιτέκτονα, Χρήστο Καρναβέζο, πολιτικό μηχανικό και Στυλιανή Μπλάντα, τοπογράφο μηχανικό Α.Τ.Ε.Ι. – συντηρήτρια αρχαιοτήτων. (βλ. εδώ) Η ανάθεση της παραπάνω μελέτης ήταν απαραίτητη, προκειμένου η συνέχιση της αποκατάστασης του μνημείου να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020).
 • Το κόστος ανάθεσης της παραπάνω μελέτης καλύφθηκε με Πολιτιστική Χορηγία, ύψους 100.000 ευρώ που διέθεσε το ΊΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (η σύμβαση Πολιτιστική Χορηγίας υπεγράφη στις 18 Οκτωβρίου 2016) (βλ. εδώ). Επίσης, για τον ίδιο σκοπό το ΊΔΡΥΜΑ J.M. KAPLAN FUND που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη διέθεσε χορηγία προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 50.000 $. (λίνκ)
 • Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας και παρελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαζώματος, για να προωθηθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Στις 05 Ιουνίου 2018 η παραπάνω μελέτη εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ.
 • Προωθείται από το Δήμο Λαρισαίων η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δύο οικοδομικών  τετραγώνων (που γειτνιάζουν με το αρχαίο θέατρο της πόλης). Η πρώτη απαλλοτρίωση έχει ήδη εγκριθεί. Η χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων θα εξασφαλιστεί από το Πράσινο Ταμείο.
 • Στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 προβλέπεται η υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που αφορά σε μια Διαδρομή Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία, με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής ή και της φυσικής κληρονομιάς, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις ίδιες τις περιοχές που θα αφορά, όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια. Η «Διαδρομή» προβλέπεται να καλύπτει σημαντικά και αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) και μέσω της Λάρισας έως την Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία). Ειδικότερα περιλαμβάνει το σύνολο των Αρχαίων Θεάτρων της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών, το Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδας, το Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και το Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, καθώς και τα πλέον αξιόλογα μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων, κύρια τους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου & Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή των Μονών των Μετεώρων. (βλ. εδώ)
 • Το έργο αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας έχει ενταχθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-20, με τίτλο Αξιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος Διαδρομής Πολιτισμού-Τουρισμού στη Θεσσαλία και ποσό 3.400.000 ευρώ. Το έργο εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019 και έχει ορίζοντα υλοποίησης το 2023. (βλ. εδώ)
 • Περιλαμβάνει την κατασκευή αναλημματικού τοίχου στη βάση του κοίλου, την επανατοποθέτηση εδωλίων, που δεν είναι στις αρχικές τους θέσεις, τη συμπλήρωση εδωλίων από νέο μάρμαρο, καθώς και συντήρηση των εδωλίων. Επίσης, θα κατασκευασθεί νέα βελτιωμένη πρόσβαση που να υποστηρίζει και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Με το έργο αυτό αποκαθίσταται το μεγαλύτερο μέρος του κυρίως θεάτρου και θα μπορεί να αποδοθεί στο κοινό, ενώ απομένει για νέο τμήμα έργου η επισκευή του διαζώματος, του επιθεάτρου, των αναλημματικών τοίχων και της σκηνής, για τα οποία υπάρχει μελέτη. Μέχρι στιγμής, το προσωπικό που έχει προσληφθεί εργάζεται στη συντήρηση των εδωλίων και στην πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών στο χώρο της ορχήστρας και πίσω από τη σκηνή για την εξακρίβωση της ύπαρξης ή μη παλαιότερων λειψάνων, καθώς και της θεμελίωσης των κτιρίων. Σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες επανατοποθέτησης εδωλίων. (βλ. εδώ)
 • Στις 31 Μαρτίου του 2020, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος FINCH (Financing Impact on Regional Development of Cultural Heritage Valorization – Χρηματοδοτικές επιπτώσεις της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή ανάπτυξη) αναδείχθηκε ως καλή πρακτική το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. (βλ. εδώ) Η σημαντική αυτή διάκριση αφορά όχι μόνο την σημασία του ίδιου του έργου για την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά κυρίως βασίζεται στον αποτελεσματικό συνδυασμό διαφόρων πηγών χρηματοδότησης. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων, των οποίων η συμβολή στην ωρίμανση του έργου ήταν αποφασιστική και οδήγησε ουσιαστικά στην διασφάλιση της χρηματοδότησης της υλοποίησής του από το ΕΣΠΑ 2014-2020. (βλ. εδώ)
 • Την Τρίτη 08 Ιουνίου 2020 ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ότι τρία νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 900.000 ευρώ, ξεκινούν στο αρχαίο θέατρο Λάρισας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο του έργου  «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε΄», η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας έδωσε έγκριση προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας,  δικαιούχο και φορέα υλοποίησης του έργου, προκειμένου να προχωρήσουν οι εξής διαγωνισμοί:
 • «Παροχή Υπηρεσιών για «Μεταφορές όγκων μαρμάρων – Ενοικίαση Γερανοφόρων οχημάτων», προϋπολογισμού 468.400 ευρώ,
 • «Προμήθεια Μαρμάρου», προϋπολογισμού 240.768 ευρώ,
 • «Παροχή Υπηρεσιών για «Σάρωση με Laser – Τρισδιάστατο Λογισμικό CAD/CAM″», προϋπολογισμού 183.024 ευρώ.

Ακολουθεί η έγκριση και δημοσιοποίηση των Διαγωνισμών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. (βλ. εδώ).

 • Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Α΄ φάση» και η αντίστοιχη μελέτη συντήρησης» που εκπονήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. Η μελέτη προτείνει τη συμπλήρωση ορισμένων σειρών λίθων στις περιμετρικές τοιχοποιίες και την αποκατάσταση μέρους της στοάς του σκηνικού οικοδομήματος, ώστε να γίνεται καλύτερα αντιληπτή η μορφή του οικοδομήματος.
 • Μετά την έγκριση της μελέτης αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος από το Κ.Α.Σ. εγκρίθηκε επιπλέον χρηματοδότηση 3,4 εκ. ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος του θεάτρου. Το έργο αυτό θα ενταχθεί ως υποέργο του ήδη εγκεκριμένου από το 2019 έργου που υλοποιείται το τελευταίο διάστημα μέσω Ε.Σ.Π.Α. στο θέατρο, επειδή επαυξάνει τη λειτουργικότητα του.
 • Δυναμική και υποδειγματική εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. Το τελευταίο διάστημα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση εδωλίων στην 11η κερκίδα του κοίλου και μεταφέρθηκαν μέλη από το χώρο των διασπάρτων στην ορχήστρα (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Λευκάδας
 • Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφτηκε το δημαρχείο της Λευκάδος, όπου τον περίμεναν ο Δήμαρχος Λευκάδας κος Βασίλης Φέτσης, ο Νομάρχης κο Κων/νος Αραβανής και η Προϊσταμένη της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ, κα Μαρία Γάτση. Αμέσως μετά επισκέφθηκαν τον λόφο με την επωνυμία «Κούλμος», νότια της σημερινής πόλης της Λευκάδας, όπου εντοπίζεται η θέση του αρχαίου θεάτρου. Ακολούθησε συνέντευξη τύπου στη Νομαρχία της Λευκάδας, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν τα θέματα που αφορούν στην απαλλοτρίωση, την ανασκαφή και την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου. Όλες τοπικές αρχές εξέφρασαν τη διαθεσιμότητά τους και ο Νομάρχης, κ. Αραβανής την προθυμία του να χρηματοδοτήσει την έναρξη των

απαιτούμενων ερευνητικών και ανασκαφικών εργασιών στο θέατρο με το ποσό των 200.000 ευρώ. (λίνκ)

 • Το Δεκέμβρη του 2015 διεξήχθη ανασκαφική έρευνα στο αρχαίο θέατρο στην περιοχή «Κούλμος», με την αρωγή του Δήμου Λευκάδας. Ο Δήμος κάλυψε την αμοιβή των έκτακτων εργατών και του μηχανικού εκσκαφέα για τις παραπάνω εργασίες, ενώ η Εφορεία Αρχαιοτήτων διέθεσε το μόνιμο προσωπικό της. Τέλος, η τοπογράφηση των τομών έγινε εθελοντικά από το γραφείο του μηχανικού κ. Χρήστου Κατηφόρη.
 • Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κ. Σταύρος Μπένος παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Χαλικιάς. Κατά τη διάρκειά της η κ. Ολυμπία Βικάτου, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, παρουσίασε τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας που διεξήχθη το Δεκέμβρη του 2015 στο αρχαίο θέατρο Λευκάδας. (βλ. εδώ)
 • Κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμαστικών τομών αποκαλύφθηκαν τμήματα των τριών βασικών μερών του θεάτρου: της ορχήστρας, του κοίλου και των αναλημματικών τοίχων του και του σκηνικού οικοδομήματος. Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκαν εδώλια λαξευμένα στον φυσικό βράχο, τμήμα της ορχήστρας και του τοίχου που την περιβάλλει, τμήμα του αναλημματικού τοίχου στα δυτικά του κοίλου, καθώς και τμήμα των τοίχων αντιστήριξης του σκηνικού οικοδομήματος. Πρόκειται για ένα θέατρο μεγάλων διαστάσεων που σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση. (βλ. εδώ)
 • Τον Αύγουστο του 2016, στο πλαίσιο των γιορτών Λόγου και Τέχνης, ο Δήμος Λευκάδας διοργάνωσε διημερίδα, με τίτλο: «Ο Πολιτισμός ως μοχλός Ανάπτυξης. Οι Δυνατότητες της Λευκάδας και η ‘Πρόκληση’ του Αρχαίου Θεάτρου». Στη διημερίδα παραβρέθηκαν, επίσης, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και Γιάννης Ζηρίνης, τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εμπειρογνώμων σε θέματα ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας μίλησε η κα Ολυμπία Βικάτου, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος  και ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς συμφώνησαν στο ότι η ανασκαφή και η ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Λευκάδας είναι μια πρόκληση, για την υλοποίηση της οποίας θα πρέπει να συνεργαστούν πολλοί φορείς. (βλ. εδώ)
 • Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου του 2016, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, ύψους 200.000 ευρώ, με αντικείμενο το έργο «ΑΝΑΣΚΑΦΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι ο καθαρισμός, η ανασκαφή, η αποτύπωση και η ανάδειξη της θέσης του αρχαίου θεάτρου της Λευκάδας. (βλ. εδώ) Τη χρηματοδότηση για το έργο διαθέτουν από κοινού η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (100.000 ευρώ) και ο Δήμος Λευκάδας (100.000 ευρώ). Η διάρκεια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης είναι δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο επιπλέον ετών.
 • Το καλοκαίρι του 2020 συνεχίστηκαν οι ανασκαφικές εργασίες – εργασίες αποχωμάτωσης στο αρχαίο θέατρο της Λευκάδας, όπου αποκαλύφθηκε η ορχήστρα του θεάτρου και οι πρώτες σειρές εδωλίων περιμετρικά. Σε λίγα σημεία διατηρείται το αρχαίο υλικό των εδωλίων και των κλιμάκων.
 • Στο αρχαίο θέατρο της Λευκάδας είναι σε εξέλιξη μια πολύ δυναμική ανασκαφή υπό τη διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, η οποία αναμένεται να δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Εξασφάλιση της πρόσβασης στο θέατρο (απαλλοτριώσεις), ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας, εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης ένταξη του έργου αποκατάστασης του θεάτρου της Λευκάδας σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Αρχαίο θέατρο Μακύνειας
 • Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας. (βλ. εδώ)
 • Στις 13 Σεπτεμβρίου 2010, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», υπεγράφη προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αντιρρίου, ο οποίος διέθεσε χρηματοδότηση, ύψους 70.000,00 ευρώ, στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. για την προστασία και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μακύνειας. (βλ. εδώ) Στόχος του  προγράμματος  είναι  η  προστασία  –  ανάδειξη  του  θεάτρου  της  αρχαίας Μακύνειας,  δεδομένου ότι η κατάσταση του μνημείου λόγω του εύφθαρτου δομικού υλικού του καθιστά απαραίτητες ορισμένες παρεμβάσεις.  Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: α)  Σχολαστικό  καθαρισμό  του  κοίλου,  των  αναλημμάτων  του  κοίλου,  της  ορχήστρας  και  της περιοχής της σκηνής του θεάτρου, καθώς και του παρακείμενου αρχαίου ναού.  β) Δοκιμαστική έρευνα στην περιοχή της σκηνής  και τους αναλημματικούς τοίχους του κοίλου του μνημείου. γ) Συμπληρωματική φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση του μνημείου παράλληλα με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.
 • Με χρηματοδότηση μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στο κτήριο της σκηνής, όπου έως σήμερα έχουν αποκαλυφθεί: τοίχοι διαφορετικών οικοδομικών φάσεων, το δάπεδο του ανατολικού χώρου της σκηνής και πολυάριθμοι λιθόπλινθοι από τους ισχυρούς τοίχους του κτηρίου οι οποίοι κατέπεσαν προς την πλαγιά.
 • Η εταιρεία «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» υιοθέτησε το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας.
 • Την Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2010 εγκαινιάστηκε επισήμως, με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα «Μιχάλη Κακογιάννη», η εκστρατεία διάσωσης του αρχαίου θεάτρου της Μακύνειας. Την προσπάθεια αυτή στηρίζουν αφενός ο τοπικός δήμος, ο οποίος επιθυμεί να αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο μιας κομβικής για την Ελλάδα περιοχής με εύκολη πλέον πρόσβαση χάρη στην περιώνυμη γέφυρα, και αφετέρου η κατασκευαστική εταιρεία «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» και η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στην εκδήλωση μίλησαν ο Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο Ανδρέας Ευθυμιόπουλος, δημοτικός σύμβουλος του δήμου, ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» και η κα Μαρία Γάτση, προϊσταμένη της ΛΣΤ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων. (βλ. εδώ) Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή βίντεο με την ηθοποιό Μαρία Ναυπλιώτου, το οποίο δημιουργήθηκε από την εταιρεία «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» για την προώθηση της καμπάνιας. (βλ. εδώ)
 • Η Εταιρεία «Γέφυρα Α.Ε.» διέθεσε χορηγία, ύψους 19.200 ευρώ, για την ενίσχυση του κουμπαρά του μνημείου.
 • Την Παρασκευή 26 Αυγούστου και το Σάββατο 27 Αυγούστου του 2011 ανέβηκε στη σκηνή του αρχαίου θεάτρου της Μακύνειας η παράσταση «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ». Πρόκειται για ένα πρωτότυπο σκηνικό εγχείρημα με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που ετοίμασε αποκλειστικά για το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας ο Θοδωρής Γκόνης, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Πρωτόπαππα. Η πρωτοβουλία εντάχθηκε στην κοινή προσπάθεια του Δήμου Ναυπακτίας, του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» για την ανάδειξη του μνημείου. (βλ. εδώ)
 • Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 το «Διάζωμα» ανέθεσε δύο μελέτες που απαιτούνται για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μακύνειας, με χρήματα που συγκεντρώθηκαν στον κουμπαρά του μνημείου από τη χορηγία της Εταιρείας «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.». Η πρώτη μελέτη, με αντικείμενο: «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Μακύνειας» ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα-μηχανικό, κο Νίκο Χατζηδάκη, η δεύτερη μελέτη, με αντικείμενο: «Γεωτεχνικές – γεωλογικές έρευνες και μελέτες για το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας στην Αιτωλοακαρνανία» ανατέθηκε στην εταιρία «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». (βλ. εδώ).
  Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει: Α. Τεκμηρίωση – Βιβλιογραφική και αρχειακή έρευνα. Β. Καταγραφή της παθολογίας επί των σχεδίων αποτύπωσης σε μικρότερη κλίμακα και περιγραφή των αιτίων των φθορών. Γ. Πρόταση αποκατάστασης, η οποία θα περιλαμβάνει τις:
 1. Απαιτούμενες εργασίες ανάταξης, στερέωσης και συμπλήρωσης λίθων.
 2. Προτάσεις επίλυσης όλων των προβλημάτων που διαγνώστηκαν.
 3. Προτάσεις για τα αναλήμματα του κτηρίου της σκηνής.
 4. Προτάσεις για τη δυνατότητα ανάταξης και επανατοποθέτησης των γωνιόλιθων που παρασύρθηκαν από την κατωφέρεια της πλαγιάς, με σκοπό τη συγκράτηση του πρανούς.
 5. Πρόταση για την κατασκευή των απαραίτητων διαδρομών, σημάνσεων, πινακίδων και στάσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση της επισκεψιμότητας του μνημείου και του περιβάλλοντος του. Η μελέτη αποκατάστασης περιελάμβανε επιπλέον την πρόταση επανατοποθέτησης και ανάταξης λιθοπλίνθων της σκηνής και ανάταξης των εδωλίων του κοίλου που έχουν μετακινηθεί. Η πρόταση ανάδειξης του μνημείου και του περιβάλλοντός του περιλαμβάνει τη δημιουργία διαδρομής πρόσβασης και περιήγησης, αλλά και σύνδεσης του μνημείου με τον ναό και την ακρόπολη, αξιοποιώντας τις φυσικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, ώστε να δημιουργηθεί ένας οργανωμένος χώρος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
 • Η εκπόνηση των μελετών ολοκληρώθηκε και στις 16 Φεβρουαρίου 2016 παρελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Στις 21 Ιουλίου 2017 οι παραπάνω μελέτες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υπ’ αρ. ΑΔΑ: ΨΒΕΧ4653Π4-0Η6 / 2017 απόφαση. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Πρέπει να υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα Αιτωλοακαρνανίας που προτείνει το «ΔΙΑΖΩΜΑ», όπου θα ενταχθεί και η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Μακύνειας. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας
 • Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Βορείου Ελλάδας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας. (βλ. εδώ)
 • Το 2009 ολοκληρώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους οι εργασίες αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των έργων «Αρχαιολογικές Εργασίες Ανάπλασης Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων Ν.Δ. Ροδόπης. Αρχαιολογικός χώρος Μαρώνειας – Ισμάρου» του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ποσό 1.573.000 €) και «Προστασία – Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου και Ρωμαϊκής Αγοράς Μαρώνειας» του Ε. Π. «Πολιτισμός» 2000-2006 (ποσό 550.000 €).
 • Επιπλέον χρηματοδότηση ποσού € 100.000 («Εργασίες αναστήλωσης αρχαίου θεάτρου Μαρώνειας 2009») δόθηκε από το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι).
 • Στις 29 Αυγούστου του 2009 το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αναστήλωσής του, άνοιξε ξανά μετά από 2.300 χρόνια. Η ηθοποιός και ιδρυτικό μέλος του Διαζώματος, κα Λυδία Κονιόρδου απήγγειλε μονολόγους του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη. (βλ. εδώ)
 • Το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑ», δηλαδή η Β΄ φάση αποκατάστασης και ανάδειξης του θεάτρου εντάχθηκε στο ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ – Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, με χρηματοδότηση, ύψους 588.192 ευρώ. Το έργο περιελάμβανε:
 1. τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας. Αναλυτικότερα οι εργασίεςήταν οι εξής:

1.1. Συντήρηση-έρευνα του πλινθόκτιστου τοίχου του ρωμαϊκού προσκηνίου.

1.2. Κατασκευή και τοποθέτηση των υπολοίπων απαραίτητων λίθινων συμπληρωμάτων εδωλίων στο κοίλο.

1.3. Ανάδειξη της ελληνιστικής φάσης με τοποθέτηση των σωζόμενων προεδριών σε υποδομή από ανοξείδωτο χάλυβα στην κάτω απόληξη της κεντρικής κατεστραμμένης κερκίδας και διαμόρφωση ανοιγμάτων στα πέρατα και στο κέντρο του ημικυκλικού αγωγού της ορχήστρας με επικάλυψη από υαλοπίνακες.

 1. Καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του ανασκαφικού υλικού του θεάτρου, εκτύπωση εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου.
 2. Ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου θεάτρου (εξομάλυνση πρανούς δυτικής παρόδου μετά την ολοκλήρωση της έρευνας των τάφων, νέα είσοδος, η οποία θα εξυπηρετεί και ΑμεΑ, νέα περίφραξη, καθιστικά, πινακίδες, φυτεύσεις κ.α).
 3. Έρευνα-συντήρηση του Ιερού του Διονύσου (συγκρότημα δημοσίων κτιρίων), η οποία περιλαμβάνει:

4.1. Συντήρηση-στερέωση των ευπαθών τοιχοποιιών όλων των ανεσκαμμένων κτιρίων (ναός, βόρειο και νότια κτίρια).

4.2. Κατασκευή στεγάστρου προστασίας των ευπαθών τοιχοποιιών και επιχρισμάτων του νοτιοανατολικού κτιρίου.

4.3. Σύνδεση των κτιρίων του Ιερού με το θέατρο

 • Οι εργασίες της Β΄ φάσης(αποκατάσταση του κάτω κοίλου του θεάτρου) ολοκληρώθηκαν.
 • Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011 η μαγεία του Ομηρικού λόγου, με όχημα τη μετάφραση του Δημήτρη Ν. Μαρωνίτη και σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη, ακούστηκε μέσα στο αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας, σφραγίζοντας την πρώτη συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής με το «ΔΙΑΖΩΜΑ». (βλ. εδώ)
 • Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» πραγματοποίησε την Ι΄ Γενική του Συνέλευση στο αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας, με στόχο την προώθηση από της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού. (βλ. εδώ)
 • Το έργο «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών – ορίων Ν. Έβρου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης και προϋπολογισμό: 13.679.600,00 € συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020». Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023. Η οδός με έναρξη τον ισόπεδο κόμβο νοτίως της Μαρώνειας θα διέρχεται από το αρχαίο θέατρο Μαρώνειας, διασχίζει την περιοχή της Μαρμαρίτσας, τα τείχη της Αρχαίας Ισμάρας, διέρχεται πάνω από την παραλία Πετρωτών και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσημβρίας και καταλήγει προ της υφιστάμενης οδού προς Δίκελλα – Μάκρη. Στόχοι του παραπάνω έργου: Ανάδειξη του Αρχαίου θεάτρου Μαρωνείας και των υπόλοιπων χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Μακρά τείχοι, Οδύσσειο ρείθρο κτλ). Αύξηση της επισκεψιμότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αποκατάσταση επικοινωνίας των νομών Ροδόπης και Έβρου μέσω του παραλιακού μετώπου.
 • Το τελευταίο διάστημα υλοποιείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού» (Via Egnatia) ως Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, με χρηματοδότηση, ύψους 55,2 εκ.  ευρώ, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Απαιτείται η ένταξη της ολοκλήρωσης της αποκατάστασης του θεάτρου της Μαρώνειας (αποκατάσταση της γεωμετρίας του θεάτρου και λειτουργική σύνδεσή του με τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο) στο πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής VIA EGNATIA που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης
 • Την Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου του 2010 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Αρκαδίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης. (βλ. εδώ)
 • Στις 04 Φεβρουαρίου του 2010 υπεγράφη, μετά από πρωτοβουλία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προγραμματική σύμβαση, ύψους 500.000,00 ευρώ για το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης» μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση αρχαιολογικών Έργων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Μεγαλόπολης. Με τους πόρους αυτούς επρόκειτο να καλυφθεί η δαπάνη για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης συντήρησης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου, η οποία προβλέπει: 1) τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του κοίλου του αρχαίου θεάτρου και συγκεκριμένα των κατά χώρα σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών των κερκίδων ΣΤ, Ζ και Η, 9 2) την εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση και ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Μεγαλόπολης 3) την εκπόνηση μελέτης για την προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιερού της Δέσποινας στη Λυκοσούρα. (βλ. εδώ) Το αντικείμενο της σύμβασης δεν υλοποιήθηκε.
 • Με την παραπάνω χρηματοδότηση ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός – αποψίλωση του κοίλου και ξεκίνησε η αποκάλυψη του τεχνητού γηλόφου, στον οποίο εδράζεται. Επίσης, καθαρίστηκαν τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη του αρχαίου θεάτρου, που έχουν τοποθετηθεί στο Θερσίλιο, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην αναστήλωση των κερκίδων, όπου αυτό είναι δυνατόν.
 • Παράλληλα, με αυτές τις εργασίες ξεκίνησε από τις συντηρήτριες του έργου ο μηχανικός και ο χημικός καθαρισμός της αναστηλωμένης στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. κερκίδας Θ΄. Των εργασιών αυτών είχε προηγηθεί η οργάνωση του εργοταξίου με την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την συντήρηση του κοίλου, καθώς και εξοπλισμού γραφείου για την διαχείριση του έργου.
 • Οι προγραμματισμένες εργασίες περιελάμβαναν, επίσης, την εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και την κοπή και απομάκρυνση των δέντρων που βρίσκονται στο κοίλο.
 • Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2014 υπεγράφη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 425.839,60 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μεγαλόπολης». Η χρηματοδότηση διαθέτει ο Δήμος Μεγαλόπολης. Αντικείμενα της σύμβασης αποτελούν: Α. Η αποκατάσταση και ανάδειξη των κερκίδων Β και Γ του Αρχαίου Θεάτρου της Μεγαλόπολης. Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί η στερέωση, η συγκόλληση, η συμπλήρωση με φυσικό λίθο και η ανάταξη των κατά χώρα σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, καθώς και οι υποστηρικτικές εργασίες πεδίου, όπως αποψιλώσεις, αποχωματώσεις και ανασκαφικοί καθαρισμοί. Β. Η συντήρηση του συνόλου των κατά χώρα σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών, η οποία συμπεριλαμβάνει χημικό και μηχανικό καθαρισμό, πλήρωση ρηγμάτων και στερεώσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Γ. Η εκπόνηση μελετών μικρής έκτασης για ειδικά ζητήματα που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά την εκτέλεση των εργασιών. (βλ. εδώ) Οι εργασίες στο αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης επαναξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2016 με χρηματοδότηση μέσω της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης.
 • Στις 9 Οκτωβρίου του 2014 ο πρόεδρος του ∆ιαζώµατος κ. Σταύρος Μπένος και ο πολιτικός μηχανικός και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Κωνσταντίνος Ζάμπας επισκέφθηκαν, με πρωτοβουλία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, κ. Άννα Καραπαναγιώτου στα γραφεία της υπηρεσίας στην Τρίπολη και συζήτησαν το θέµα της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Μεγαλόπολης.
 • Σε συνέχεια της παραπάνω συνάντησης και συγκεκριμένα στις 26 Φεβρουαρίου του 2015 ο κ. Κώστας Ζάμπας, πολιτικός μηχανικός συνέταξε εθελοντικά μια έκθεση, με τίτλο: «Μελέτες και εργασίες αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Μεγαλόπολης». Βασικό συμπέρασμα της παραπάνω έκθεσης ήταν ότι απαιτείται η εκπόνηση µιας λεπτοµερούς µελέτης εφαρµογής για το σύνολο των επεµβάσεων που απαιτούνται στο αρχαίο θέατρο µε προτεραιότητες και ιεραρχήσεις κατά περιοχές.
 • Την Πέμπτη 05 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης μια φιλική συνάντηση εργασίας, με αφορμή την έναρξη των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι κ.κ. Διονύσιος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Μεγαλόπολης, Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Κωνσταντίνος Μπολέτης, αρχιτέκτων-μηχανικός και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Κώστας Ζάμπας, πολιτικός μηχανικός και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και το συνεργείο αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, συντηρητών και τεχνιτών που εργάζεται στο μνημείο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής οι παριστάμενοι ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών στο μνημείο, οι οποίες επαναξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου 2016. (βλ. εδώ)
 • Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ διοργάνωσε εσπερίδα με θέμα: «Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης: Παρόν και Μέλλον» στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν το εξής: «Συντήρηση και αποκατάσταση Θεάτρου Μεγαλόπολης. Tο έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας» από την κ. Άννα – Βασιλική Καραπαναγιώτου, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, «Αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης. Προοπτικές αποκατάστασης και ανάδειξης» από τον κ. Γεράσιμο Θωμά, Πολιτικό μηχανικό ΔΡ ΕΜΠ, MSc ΕΜΠ Προστασία Μνημείων, Εικαστικός ΑΣΚΤ, «Το αρχαίο θέατρο της Ορεστίας στη Μεγάλη Πόλη της Αρκαδίας» από την κα Μαρία Μικεδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Η αξία και η μαγεία των συνεργειών» από τον κ. Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». (βλ. εδώ)
 • Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη συνάντηση εργασίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα, της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνας Μενδώνη και του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού, κ. Γιώργου Διδασκάλου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση για την πορεία των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 και κυρίως οι προοπτικές νέων εντάξεων, με νέες χρηματοδοτήσεις αρχαιολογικών έργων και έργων υποδομών πολιτισμού στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, κ. Αντώνης Ψαράκης, οι πέντε χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες της Πελοποννήσου, οι Προϊστάμενοι των Εφορειών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς επίσης στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκε η ένταξη της αποκατάστασης των Αρχαίων Θεάτρων της Σπάρτης και της Μεγαλόπολης στο ΕΣΠΑ 2014-2020. (βλ. εδώ)
 • Το έργο εντάχθηκε το Νοέμβριο του 2020 με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 2014 – 2020. Ακολούθησε έγκριση των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης – φάση Α’ (αποκατάσταση των κερκίδων Β και Γ και βελτίωση προσβασιμότητας), προϋπολογισμού 481.602 ευρώ.  
 • Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ
  Α΄: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ Β ΚΑΙ Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ Β ΚΑΙ Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5069202 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Αρκαδίας – Ιούλιος 2021 (βλ. εδώ(ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ένταξη του έργου αποκατάστασης του θεάτρου της Μεγαλόπολης στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, σύνδεσή του με το πρόγραμμα«Πολιτιστική Διαδρομή “Μορέας”: ένα ταξίδι από τις αρχαίες στις σύγχρονες πόλεις»που προτείνει το Σωματείο « ΔΙΑΖΩΜΑ» και συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Αρχαίο θέατρο Μίεζας
 • Το 2007 το έργο «Αρχαίο Θέατρο Μίεζας: Έρευνα – Συντήρηση – Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Πολιτισμική Εγνατία» του Γ΄ Κ.Π.Σ., με συνολικό προϋπολογισμό 500.000,00 €. Η μελέτη για τη συντήρηση και την αποκατάστασή του πραγματοποιήθηκε από την ομάδα έρευνας και μελέτης υπό τον Ομότιμο Καθηγητή Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Καραδέδο Γεώργιο.
 • Οι εργασίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τον Αύγουστο του 2007 έως και το Δεκέμβριο του 2008 από τη ΙΖ΄ Ε.Π.Κ.Α., είχαν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση με νέους λίθους της σκηνής και μέρους του κοίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη, την αισθητική αποκατάσταση μέρους των νέων λίθων και τη μερική συντήρηση των αρχαίων λίθων. Προέκυψαν, επίσης, νέα στοιχεία για μια παλαιότερη φάση του θεάτρου, η οποία τοποθετείται στην ελληνιστική εποχή.
 • Το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2008 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Μίεζας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Βορείου Ελλάδος, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (λίνκ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Μίεζας. (λίνκ)
 • Το έργο «Συντήρηση – ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Μίεζας – Β΄ φάση» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» του ΕΣΠΑ, με ύψος χρηματοδότησης 700.000 €.
 • Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλάμβανε επεμβάσεις, συντηρήσεις – αποκαταστάσεις σε αρχαίους λίθους του θεάτρου και τη διαμόρφωση χώρων του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου. Συγκεκριμένα έγιναν οι ακόλουθες εργασίες:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :

 1. Τελική διαμόρφωση του δαπέδου της ορχήστρας με επίστρωση με χώμα και αδρανές υλικό.
 2. Τελική διαμόρφωση του δαπέδου της σκηνής και του προσκηνίου με επίστρωση με χώμα και αδρανές υλικό.
 3. Καθαρισμός, διαμόρφωση και επίστρωση με χώμα και αδρανές υλικό του χώρου πίσω από τη σκηνή.
 4. Στερεοποίηση σημείων του φυσικού βράχου. Τελική επίχωση για την ανάκτηση του όγκου του κοίλου πάνω από τις σωζόμενες βαθμίδες του θεάτρου.
 5. Διαμόρφωση των χώρων βόρεια και νότια από τη σκηνή του θεάτρου και τελική επίστρωσή τους με χώμα και αδρανές υλικό.
 6. Τελική επέκταση του βόρειου και νότιου αναλημματικού τοίχου.
 7. Καθαρισμός, συντήρηση και πλήρωση με κονίαμα αρχαίων λίθων του κοίλου.
 8. Τελική λάξευση και εργασίες αισθητικής αποκατάστασης των νέων λίθων για την προσομοίωσή τους με του αρχαίους λίθους.
 9. Διαμόρφωση ενός περιπάτου στο πάνω μέρος του κοίλου για την πρόσβαση και θέαση του μνημείου από τον επισκέπτη.
 10. Διαμόρφωση σε κλειστούς αγωγούς ομβρίων των ανοικτών οχετών στο μέσο (τμήμα) και στο πάνω μέρος του κοίλου.
 11. Κατασκευή αντιγράφων ημικιόνων στο προσκήνιο της σκηνής.
 12. Τοποθέτηση νέων πινακίδων με πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης.
 13. Τοποθέτηση νέας περίφραξης. Τοποθέτηση της περίφραξης και στο αγροτεμάχιο αρ. 26 του αγροκτήματος Άνω Κοπανού, όπου βρίσκεται η σκηνή του θεάτρου και το οποίο θα απαλλοτριωθεί στο πλαίσιο του έργου.
 14. Αεροφωτογράφιση του αρχαίου θεάτρου πριν και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης.
 15. Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για το Αρχαίο θέατρο της Μίεζας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι εργασίες ανάδειξης.
 16. Κατασκευή δικτύου φωτισμού.
 • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τον Ιούλιο του 2014, το θέατρο της Μίεζας κατέστη ένας επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος.
 • Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος διοικητικών αποφάσεων για την απαλλοτρίωση ιδιωτικής έκτασης στο χώρο του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας με την έκδοση και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με αριθμό Δ10Δ1119117/3863/0010/2-10-2012 (αρ. Φ.Ε.Κ. 321/τ.ΑΑΠ/17-10-2012).
 • Στις 07 Αυγούστου 2017 το αρχαίο θέατρο της Μίεζας, μετά την αναστήλωσή του, άνοιξε για το κοινό. Πιο συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Φιλίππων και το Δήμο Νάουσας παρουσιάστηκε η «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευρυπίδη, σε μορφή θεατρικού αναλογίου, υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του Θοδωρή Γκόνη. (λίνκ)
 • Οι εργασίες αποκατάστασης στο κοίλο του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας έχουν ολοκληρωθεί. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης  του αγροτεμαχίου αρ. 26 (έκτασης 3.202,20 τ.μ.) του αγροκτήματος Κοπανού, όπου βρίσκεται η σκηνή του θεάτρου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ).
Αρχαίο θέατρο Μήλου
 • Για την προστασία του μνημείου, τη βελτίωση της επισκεψιμότητάς του, την ασφαλή επίσκεψή του, την επανένταξή του στην πολιτιστική ζωή του νησιού και τη δημιουργία ενός χώρου διδακτικού, πυρήνα πολιτιστικής δραστηριότητας της Μήλου, εκπονήθηκε το 2009 η μελέτη αποκατάστασής του, με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ.
 • Η αναστήλωση και η ανάδειξη του θεάτρου της Μήλου εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α., με χρηματοδότηση 1.500.000,00 €.
 • Σκοπός του έργου ήταν η διάσωση του μνημείου από την περαιτέρω κατάρρευση, η συντήρηση και προστασία του, η βελτίωση της εικόνας του και ο ευπρεπισμός του άμεσου περιβάλλοντός του, η ασφαλής επίσκεψη του μνημείου και η δημιουργία ενός χώρου διδακτικού, πυρήνα πολιτιστικής δραστηριότητας της Μήλου.
 • Το ΔΙΑΖΩΜΑ ανέθεσε Γεωτεχνική μελέτη στην εταιρεία «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», η οποία ήδη ολοκληρώθηκε.
 • Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.
 • Πραγματοποιήθηκαν συγκολλήσεις αρχιτεκτονικών μελών, εργασίες αποχωμάτωσης του σκηνικού οικοδομήματος,εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των εδωλίων των 5 πρώτων κερκίδων. Τέλος, έχουν ανακατασκευαστεί με νέο μάρμαρο 3 κλίμακες του θεάτρου.
 • Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής εκδήλωσης το αναστηλωμένο αρχαίο θέατρο της Μήλου άνοιξε τις πύλες του και παραδόθηκε στο κοινό, μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών ανάδειξής του.
Αρχαίο θέατρο Νικόπολης
 • Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Νικόπολης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα των νομών Πρεβέζης και Άρτας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Νικόπολης.βλ. εδώ
 • Στις 25 Νοεμβρίου 2011 υπεγράφη, με παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της οποίας η Περιφέρεια Ηπείρου διέθεσε 100.000,00 ευρώ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ηπραγματοποίηση των αρχαιολογικών εργασιών τεκμηρίωσηςπου θα συμβάλλουν στη συναγωγή δεδομένων απαραίτητων για τη μελέτη και εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου της Νικόπολης. (βλ. εδώ)
 • Το έργο «Προστασία – συντήρηση και αποκατάσταση του μεγάλου θεάτρου της Νικόπολης»εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (Ε.Σ.Π.Α.), με ύψος χρηματοδότησης 1.500.180 ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ανασκαφικές και στερεωτικές εργασίες: πραγματοποίηση των απαραίτητων ανασκαφικών τομών με τις οποίες προσδιορίστηκε η κατάσταση διατήρησης του μνημείου και αποκαλύφθηκαν μεταξύ άλλων οι τέσσερις κατώτερες σειρές του κοίλου, καθώς και  πολύστιχη επιγραφή από ένθετα μεταλλικά γράμματα στο δάπεδο της ορχήστρας, απομάκρυνση επικίνδυνων καταπεσμένων όγκων, στερεώσεις – ανακτήσεις – αρμολογήματα τοιχοποιιών κυρίως του σκηνικού οικοδομήματος και της περιμετρικής στοάς στη στέψη του κοίλου, εκπόνηση υποστηρικτικών – εξειδικευμένων μελετών, τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, παραχώρηση δημοτικής έκτασης περιμετρικά του μνημείου, τοποθέτηση περίφραξης και δημιουργία διαδρομής περιήγησης πέριξ του μνημείου και ενημερωτικές πινακίδες, μεταξύ των οποίων και ειδική για ΑΜΕΑ (Braille). (βλ. εδώ)
 • Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, κου Στράτου Ιωάννου, ανέθεσε με δωρεά, ύψους 150.000 ευρώ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τις μελέτες συνολικής διαχείρισης και αποκατάστασης του μνημείου (πιο συγκεκριμένα τις μελέτες: 1. αποκατάστασης, 2. τρισδιάστατης απεικόνισης και απόδοσης, 3. εργοταξιακών διατάξεων ανύψωσης, μετακίνησης και ανάταξης λιθοσωμάτων, 4. στατικής μελέτης των αναλημμάτων και 5. συντήρησης υλικών αποκατάστασης των αναλημματικών τοίχων – συνδετικών στερεωτικών κονιαμάτων θόλων). (βλ. εδώ)
 • Η εκπόνηση των παραπάνω μελετών ολοκληρώθηκε και τον Ιούλιο 2016 οι μελέτες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
 • Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, το έργο «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος», με χρηματοδότηση, ύψους 2.800.000 ευρώ.Η υλοποίηση του παραπάνω έργου εντάσσεται στο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου που προτάθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και υλοποιούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν βάσει των εγκεκριμένων μελετών.
 • Με αρχικό προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ το έργο αποτελείται από τρία υποέργα:

α) τις εργασίες προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης του μνημείου που υλοποιείται με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πρέβεζας,

β) την προσωρινή αντιστήριξη τοιχοποιιών της σκηνής και του παρασκηνίου που υλοποιήθηκε από την Δ/νση Αναστήλωσης εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μελέτη του καθηγητή Α.Π.Θ., κ. Κοσμά Στυλιανίδη και

γ) τις εργασίες αποκατάστασης του δυτικού και ανατολικού αναλήμματος του θεάτρου που θα υλοποιήσει η Δ/νση Αναστήλωσης.

Τέλος, μετά την πλήρη αποκάλυψη του κοίλου ακολούθησε μελέτη από το προσωπικό της ΕΦΑ Πρέβεζας με επικεφαλής τον κ. Λεωνίδα Λεοντάρη, για την αποκατάσταση του κάτω κοίλου. Η μελέτη εγκρίθηκε από το ΚΑΣ και συνέβαλε στην αύξηση του φυσικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού κατά 615.000 ευρώ.

 • Ειδικότερα, σήμερα, οι εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα με επικεφαλής τον αρχαιολόγο κ. Ευάγγελο Παυλίδη και τον πολιτικό μηχανικό κ. Παναγιώτη Κροκίδα, με στόχο την απόδοση του θέατρου στο κοινό, ώστε να είναι αναγνώσιμο και λειτουργικό. Πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού, ανάδειξης περιγραμμάτων τοιχοποιίας, αποχωματώσεων και η έρευνα επικεντρώνεται στα νότια του σκηνικού οικοδομήματος, όπου αποκαλύπτεται ο αναλημματικός τοίχος με αντηρίδες που είχε εντοπιστεί κατά τους καθαρισμούς. Επίσης, δίνεται ώθηση στην αποκατάσταση των αναλημμάτων του κοίλου της δυτικής σκεπαστής παρόδου και της οροφής της δυτικής θολωτής εισόδου προς το διάζωμα, ενός απαιτητικού έργου που έχει αναλάβει η Δ/νση Αναστήλωσης. Τέλος, μπροστά από το δυτικό ανάλημμα και την δυτική πάροδο θα χωροθετηθεί διαδρομή επισκεπτών.
 • Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύστερα από επιθυμία του Υπουργείου Πολιτισμού και για τις ανάγκες υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», ανέθεσε πέντε νέες συμβάσεις που αφορούν στη μελέτη, αναστήλωση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης και συγκεκριμένα του δυτικού αναλημματικού τοίχου και ανατολικού παρασκήνιου  του θεάτρου. Πρόκειται για τις ακόλουθες μελέτες:
 1. «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την αναστήλωση του Δυτικού Αναλημματικού Τοίχου του Αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης», στην εταιρεία ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.,
 2. «Συμπληρωματικές μελέτες (στατική και γεωτεχνική) για την επαναφορά σε κατακόρυφη θέση τμήματος τοίχου στο ανατολικό παρασκήνιο του Μεγάλου Θεάτρου της Νικόπολης», στον πολιτικό – μηχανικό, κ. Βασίλη Κασίμη και στην ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ,
 3. «Επίκαιρη Στατική Μελέτη Αποκαταστάσεως του Δυτικού Αναλήμματος του Αρχαίου Θεάτρου Νικοπόλεως» στον Πολιτικό Μηχανικό, κ. Γεράσιμο Θωμά,
 4. «Τοπογραφικά υπόβαθρα για την αποκατάσταση του Δυτικού Αναλήμματος του Αρχαίου Θεάτρου Νικοπόλεως», στον Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό, κ. Παναγιώτη Τοκμακίδη,
 5. «Τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση του δυτικού αναλήμματος και επαναφοράς σε κατακόρυφη θέση τμήματος τοίχου στο ανατολικό παρασκήνιο του Αρχαίου Θεάτρου Νικοπόλεως», στον αρχιτέκτονα – μηχανικό κ. Γιαλιά Ευγένιο, Η ανάθεση των ανωτέρων συμβάσεων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πολιτιστικής χορηγίας του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, εταιρικού μέλους του Διαζώματος. (βλ. εδώ). Η εκπόνηση των παραπάνω μελετών ολοκληρώθηκε και έχουν παραδοθεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.
 • Είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)», με χρηματοδότηση, ύψους 2.800.000 ευρώ. Ειδικότερα, είναι σε εξέλιξη σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης του κάτω κοίλου του θεάτρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Η μελέτη προβλέπει να αποκατασταθούν οι 3 πρώτες σειρές εδωλίων (στις οποίες σώζεται το αυθεντικό υλικό) και δύο ακόμη σειρές (όπου θα προστεθεί νέο υλικό). Στις υπόλοιπες 15 σειρές θα γίνει στερέωση υποβάσεως και θα είναι χρηστικές. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται εργασίες επαναφοράς σε κατακόρυφη θέση τμήματος τοίχου στο ανατολικό παρασκήνιο του Αρχαίου Θεάτρου και εκπονείται η μελέτη για την αποκατάσταση της ορχήστρας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρεβέζης. Στο πλαίσιο της Εναρκτήριας Τελετής της επιστημονικής συνάντησης, με θέμα: «Επιστημονικό Συνέδριο για το Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης» που πραγματοποιήθηκε στις 05 Σεπτεμβρίου 2022  το μνημείο άνοιξε και πάλι τις πύλες του και παρουσιάστηκε στο κοινό. Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν τα νέα ευρήματα από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ανάδειξης του θεάτρου (ΣΤΙΓΜΑ).
 • Ένταξη του έργου αποκατάστασης του θεάτρου της Νικόπολης στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 για τη συνέχιση των εργασιών. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Οινιαδών
 • Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Οινιαδών, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ.εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Οινιαδών. (βλ. εδώ)
 • Το Σάββατο 29 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο θέατρο των Οινιαδών η 3η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη μεταφέροντας και το χαιρετισμό τόσο του πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου, όσο και του Υπουργού Πολιτισμού κ. Παύλου Γερουλάνου.
 • Στις 20 Δεκεμβρίου 2010 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 125.000 ευρώ μεταξύ της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. για α) συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στα αρχαία θέατρα Οινιαδών και Πλευρώνας και β) την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης και αναστήλωσης των θεάτρων. Για το αρχαίο θέατρο Οινιαδών αντιστοιχούσε το ποσό των 65.000 ευρώ. (βλ. εδώ) Τις μελέτες εκπόνησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Την Τρίτη 18 Ιουνίου του 2013 υπεγράφη από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης (βλ. εδώ).
 • Στις 06 Ιουνίου του 2014 υπεγράφη νέα τροποποίηση χρόνου της Προγραμματικής Σύμβασης. Η νέα τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης. (βλ. εδώ)
 • Η εκπόνηση της μελέτης ολοκληρώθηκε. Στις 20 Μαρτίου 2017 η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Οινιαδών εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. (βλ. εδώ)
 • 24-07-2020 – Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Οινιαδών» με Κωδικό ΟΠΣ 5068847 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (βλ. εδώ).

-Με το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Οινιαδών» προβλέπονται να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες στερέωσης, συντήρησης, αναστήλωσης και προστασίας των διαβρωμένων βραχωδών επιφανειών (κοίλο) και των κατακερματισμένων ή ρηγματωμένων λίθων και αρχιτεκτονικών μελών του θεάτρου με σφραγίσεις (ενέματα με ειδικό κονίαμα), συμπληρώσεις (με μέλη από φυσικό ή τεχνητό λίθο) και συγκολλήσεις.

-Επίσης, θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αποξήλωσης, εξυγίανσης της θεμελίωσης και ανάταξης εδωλίων, εργασίες διαμόρφωσης των τοπικών εξομαλύνσεων στο κοίλο, αποκατάσταση και συμπλήρωση των αναλημμάτων των παρόδων, αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μελών, διδακτική τοποθέτησή τους και ανάδειξη της κάτοψης του σκηνικού οικοδομήματος, συμπλήρωση του λίθινου πλαισίου της ορχήστρας με νέα μέλη και επίστρωσή της με ειδικό κονίαμα και τέλος, διευθέτηση των όμβρων υδάτων για την προστασία του θεάτρου. Για τις εξειδικευμένες στερεωτικές & αναστηλωτικές εργασίες προβλέπεται η επίβλεψη από εξειδικευμένο αρχιτέκτονα με εμπειρία σε ανάλογα έργα.

-Επίσης, θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές μελέτες (εφαρμογής και αντοχής κονιαμάτων, έρευνας-αποτύπωσης και ταύτισης διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, ανάταξης δόμων στα αναλήμματα, απορροής όμβριων υδάτων, ηλεκτρομηχανολογική και πυρασφάλειας).

-Για τη δημοσιότητα της πράξης, θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα του έργου, θα τοποθετηθεί κάμερα (η οποία θα καταγράφει τις σημαντικότερες αναστηλωτικές εργασίες), ενημερωτική πινακίδα (δίγλωσση και σε γραφή Braille για άτομα με προβλήματα όρασης), θα εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο (δίγλωσσο και σε γραφή Braille) και εκπαιδευτικό φυλλάδιο για μαθητές και, τέλος, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για την παρουσίαση του έργου.

 • Το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Οινιάδων», εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ, στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020». Δημοσιεύτηκε η σχετική προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού. Στο θέατρο αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις με σκοπό αφενός την προστασία του ίδιου του μνημείου, αφετέρου την αποκατάσταση της μορφής του σε βαθμό που να καταστεί περισσότερο αναγνώσιμο και επισκέψιμο από το κοινό. Οι εργασίες αφορούν κυρίως σε στερέωση, συγκόλληση και συμπλήρωση σε επιλεγμένα σημεία των θεάτρων (εδώλια και κλίμακες κοίλου, αναλημματικοί τοίχοι κοίλου και παρόδων, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα κ.α.), συντήρηση των κατακερματισμένων ή ρηγματωμένων λίθων και των αρχιτεκτονικών μελών με σφραγίσεις και ενέματα και επιστρώσεις επιφανειών. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας
 • Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Βοιωτίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας. (βλ. εδώ) Αφετηρία για το σημαντικό αυτό γεγονός ήταν η επίσκεψη του δημοσιογράφου και δημοτικού συμβούλου Ορχομενού, κου Λάμπρου Ρόδη στις 6 Ιουλίου 2010 στα γραφεία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Σε διεξοδική συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, κ. Σταύρο Μπένο ο κ. Ρόδης ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση κινήματος πολιτών για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού. (βλ. εδώ) Πρόκειται για τον πιο δυναμικό κουμπαρά του Σωματείου, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει τελικά το ποσό των 198.767,75 ευρώ.
 • Στην περίπτωση του Ορχομενού Βοιωτίας, μέσα από συνέργειες που αναπτύχθηκαν με όλους τους αρμόδιους φορείς με πρωτοβουλία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», σχεδιάστηκε και δημιουργείται ένα μοναδικό αρχαιολογικό πάρκο, που συμπεριλαμβάνει ένα εξαιρετικά σπάνιο μνημειακό σύνολο, μεγάλης πολιτιστικής αξίας: 1) το θολωτό τάφο του Μινύα (1250 π.Χ.), 2) το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού (3ου αι.) και 3) την Παναγία της Σκριπούς (9ος αι.).(βλ. εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας τη μεγάλη δυναμική του «κουμπαρά» του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας, έχει αναθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου.
 • Πιο συγκεκριμένα στις 07 Οκτωβρίου 2011 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε την τοπογραφική μελέτη για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου στον τοπογράφο μηχανικό, κο Αρτεμάκη Γιώργο. Στις 21 Δεκεμβρίου 2011 η παραπάνω μελέτη παρελήφθη από Επιτροπή του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Επίσης, τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε στον αρχιτέκτονα, κο Διαμαντόπουλο Δημήτρη και τη μελετητική εταιρεία ΠΛΕΙΑΣ Α.Ε. την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου. Η ανάθεση της μελέτης έγινε παρουσία του Δήμαρχου Ορχομενού Βοιωτίας, κ. Κωνσταντίνου Ξηρογιάννη και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, κ. Γιώργου Ζυγούρη. (λίνκ)
 • Στις 10 Ιανουαρίου 2012, μετά από παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος διέθεσε χρηματοδότηση, ύψους 50.000 ευρώ, στο ΥΠ.ΠΟ μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, για τις ανάγκες της αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας. Πιο συγκεκριμένα με την παραπάνω χρηματοδότηση καλύφθηκε το κόστος όλων των πρόδρομων εργασιών που απαιτούνται για να ακολουθήσει η εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του μνημείου. (βλ. εδώ)
 • Το 2012 έγιναν οι αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του έργου «Ανασκαφική έρευνα και αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας» που χρηματοδοτήθηκε από την παραπάνω Προγραμματική Σύμβαση.
 • Με χρηματοδότηση από την παραπάνω Προγραμματική Σύμβαση ανατέθηκε από το ΥΠ.ΠΟ στον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. Θέμη Μπιλή η εκπόνηση μελέτης για το έργο «Ανασκαφική έρευνα και αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας».
 • Συμπληρωματικά, στις 19 Ιουλίου 2012 ανατέθηκε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. Θέμη Μπιλή η εκπόνηση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας». Το ποσό για την αμοιβή του αντλήθηκε από τον κουμπαρά που έχει ανοίξει του «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού Βοιωτίας.
 • Στις 27 Ιουλίου 2012 διαβιβάστηκε προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού το Α΄ Στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας.
 • Στις 16 Οκτωβρίου 2012 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το Α΄ Στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας.
 • Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου του 2013 ανατέθηκαν από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» οι συμπληρωματικές μελέτες που απαιτούνταν για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου (πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης, σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων, τοπογραφική μελέτη, σύνταξη μελέτης οδοποιίας / οδοί – κόμβος) στους μελετητές, κ.κ. Αρτεμάκη Γιώργο και Νίκο Μάνη, τοπογράφους μηχανικούς και στον Δημήτρη Διαμαντόπουλο, αρχιτέκτονα – πολεοδόμο (εκπρόσωπο της μελετητικής Εταιρείας «Πλειάς Α.Ε.»), με χρήματα από τον κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Επίσης, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου του 2013 ανατέθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου στον ηλεκτρολόγο – μηχανολόγο, κο Στέφανο Νικολάου. Το κόστος ανάθεσης και της παραπάνω μελέτης καλύφθηκε από τον «κουμπαρά» του θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ο μελετητής, αρχιτέκτων – μηχανικός, κος Θεμιστοκλής Μπιλής, παρουσίασε τη μελέτη που εκπόνησε με αντικείμενο την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας. (λίνκ) Η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας διαβιβάστηκε προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση, ο αρχιτέκτων – πολεοδόμος, κο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, η ομάδα του και ο τοπογράφος – μηχανικός, κος Γιώργος Αρτεμάκης και Νικόλαος Μάνης παρουσίασαν την πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης του Ορχομενού Βοιωτίας και τη μελέτη οδοποιίας. Οι μελέτες διαβιβάστηκαν προς έγκριση στο Δήμο Ορχομενού Βοιωτίας.
 • Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας.
 • Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο ΠΕΤΡΙΝΑ στον Ορχομενό Βοιωτίας εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο Δήμος Ορχομενού Βοιωτίας για να τιμήσουν  τους χορηγούς του αρχαιολογικού πάρκου. (βλ. εδώ)
 • Την Πέμπτη 03 Απριλίου 2014 υπεγράφησαν στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» δύο νέες συμβάσεις για την ανάθεση της εκπόνησης: α) των στατικών μελετών και β) της φυτοτεχνικής μελέτης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του αρχαιολογικού πάρκου. (βλ. εδώ) Τις παραπάνω μελέτες ανέθεσε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» αντίστοιχα στην εταιρεία στατικών μελετών «Φ. Καρυδάκης και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.» και στο γεωπόνο – μηχανικό, κο Κατσουλάκη Ελευθέριο, αξιοποιώντας τα χρήματα από τον κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Την Πέμπτη 03 Ιουλίου 2014 παρελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και εν συνεχεία εγκρίθηκαν από το Κ.Α.Σ. οι παρακάτω μελέτες:
 1. Β΄ στάδιο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Μελέτη Εφαρμογής) του αρχαιολογικού πάρκου,
 2. Φυτοτεχνική Μελέτη (Μελέτη Εφαρμογής) του αρχαιολογικού πάρκου,
 3. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη,
 4. Στατική μελέτη.
 • Την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 παρουσιάστηκαν στο έκτακτο Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού Βοιωτίας από τον κ. Δημήτρη Διαμαντόπουλο οι μελέτες για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας. (βλ. εδώ)
 • Στις 23 Αυγούστου 2014, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού Βοιωτίας παρουσιάστηκε από τον κ. Θέμη Μπιλή η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας. (λίνκ)
 • Την Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014 ο κ. Σταύρος Μπένος και οι συνεργάτες του, αρχιτέκτονες – μηχανικοί, κ.κ. Δημήτριος Διαμαντόπουλος και Θέμις Μπιλής βρέθηκαν στο Δημαρχείο Ορχομενού και έθεσαν ενώπιον του Δημάρχου και Προέδρου της ΠΕΔ κ. Λουκά Υπερήφανου, του Προέδρου του ΔΣ κ. Λάμπρου Ρόδη, του τεχνικού συμβούλου κ. Βασίλειου Τούντα και σύσσωμης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, αλλά και με την παρουσία της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, κας Αλεξάνδρας Χαραμή και της υπεύθυνης για τη Βοιωτία αρχαιολόγου, κας Όλγας Καλιγά, το πλάνο δράσης για την υλοποίηση του πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας. (βλ. εδώ)
 • Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 στην αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα: «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας, ένταξη των αρχαιοτήτων της περιοχής του θεάτρου στη ζωή της πόλης». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι ομιλητές, κος Δημήτρης Διαμαντόπουλος, αρχιτέκτων – πολεοδόμος και μελετητής του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας και οι κ.κ. Θέμης Μπιλής και Μαρία Μαγνήσαλη, αρχιτέκτονες Ε.Μ.Π. – αναστηλωτές και μελετητές αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου, φώτισαν τις πτυχές της μελέτης για τη δημιουργία του πάρκου και της μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου αντίστοιχα. (λίνκ)
 • Το Σεπτέμβριο του 2015 ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος πολυμεσικών εφαρμογών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο κ. Δημήτρης Διαμαντόπουλος, αρχιτέκτων – μηχανικός και μελετητής του αρχαιολογικού πάρκου δημιούργησαν ένα video, το οποίο οπτικοποιεί σε τρισδιάστατη μορφή το αρχαιολογικό πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας και τις διαμορφώσεις που αυτό θα περιλαμβάνει. (βλ. εδώ)
 • Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2015 το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» επέλεξε το αρχαίο θέατρο στον Ορχομενό Βοιωτίας για την πραγματοποίηση των εργασιών της 8ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Οι εργασίες συνδυάστηκαν με ένα οδοιπορικό στα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας, με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα. Η επιλογή της περιοχής αυτής σχετίστηκε, επίσης, με το σχεδιασμό του προγράμματος «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», σημαντικός πόλος του οποίου είναι και το Αρχαιολογικό Πάρκο του Ορχομενού. Στο αρχαίο θέατρο του Ορχομενού Βοιωτίας πραγματοποιήθηκε το τελετουργικό της Γενικής Συνέλευσης με τη διαπίστωση της απαρτίας και την εκλογή προεδρείου, ενώ η βραδιά έκλεισε με ένα μουσικό εμβόλιμο από την κιθαρίστρια, κα Εύα Φάμπα.(βλ. εδώ)
 • Το Νοέμβριο του 2016 εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου», με χρηματοδότηση, ύψους 1.992.000 ευρώ, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020).
 • Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο και τους Υπουργούς Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. Λυδία Κονιόρδου και   Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γιώργο Σταθάκη, ΦΕΚ με θέμα την «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Ν. Βοιωτίας) στην περιοχή Σκριπούς, εντός του αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού Νομού Βοιωτίας, επιβολή προκηπίου και καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης», με αριθμό φύλλου 27. Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της περιοχής με μετακινήσεις οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, αλλαγή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, πεζοδρομήσεων κ.λπ. (βλ. εδώ)
 • Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 διοργανώθηκε  ημερίδα με θέμα «Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης» στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. Το Σάββατο 17 Μαΐου 2018 ακολούθησε έρευνα πεδίου από τους φοιτητές του προγράμματος στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας. (λίνκ) Σε συνέχεια των παραπάνω δράσεων οι φοιτητές εκπόνησαν ομαδικές εργασίες με θέμα το αρχαιολογικό πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας. Η καλύτερη εργασία, η οποία κρίθηκε από ειδική επιστημονική επιτροπή με μέλη την κ. Μπρίνια και εξειδικευμένους επιστήμονες του Διαζώματος, παρουσιάστηκε, από την ομάδα που την εκπόνησε, στην 4η συνάντηση του «Άνω Διαζώματος», στις 10 Ιουνίου 2018. (βλ. εδώ)
 • Στις 08 Απριλίου 2020, στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» εγκρίθηκαν τα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα τροποποιημένα τεχνικά δελτία για τα ακόλουθα έργα:
 1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, Α΄ ΦΑΣΗ: ΔΡΟΜΟΙ, ΜΙΝΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, με νέα τροποποιημένη χρηματοδότηση, ύψους 1.155.000,00 που θα διατεθεί από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Β΄ΦΑΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, με νέα τροποποιημένη χρηματοδότηση, ύψους 1.706.250,00 που θα διατεθεί από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ, με νέα τροποποιημένη χρηματοδότηση, ύψους 865.540,94 που θα διατεθεί από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ, με νέα τροποποιημένη χρηματοδότηση, ύψους 767.000,00 που θα διατεθεί από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η τροποποίηση αυτή ήταν αναγκαία, προκειμένου να ενσωματωθούν στα τεχνικά δελτία  τα Υποέργα Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών που θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση των παραπάνω έργων θα διατεθεί από Εθνικούς Πόρους (Π.Δ.Ε.) οι εν λόγω τροποποιήσεις εγκρίθηκαν και από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 27 Απριλίου 2020. (βλ. εδώ)

 • Στις 6 Νοεμβρίου 2020 υπεγράφη στο δημαρχείο Ορχομενού η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας Περιβάλλων Δημόσιος Χώρος Α΄ Φάση: Δρόμοι, Μινύα – Ακροπόλεως» μεταξύ της Δημάρχου Ορχομενού, κας Βούλας Καράλη και του εκπρόσωπου της εταιρείας Βασίλειος Κονδύλης & ΣΙΑ ΕΠΕ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ορχομενού και η χρηματοδότηση ύψους 807.000 ευρώ προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Το έργο πρόκειται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα και προβλέπεται να υλοποιηθεί σε διάστημα εννέα μηνών.
 • Οι εργασίες αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας και δημιουργίας αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας είναι σε εξέλιξη. Το αρχαιολογικό πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας αποτελεί έναν από τους βασικούς πόλους της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας, «ΟΙΔΙΠΟΥΣ». (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Παρακολούθηση και ολοκλήρωση των εργασιών για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Πλατιάνας – Αίπυος
 • Την Τρίτη 09 Μαρτίου 2010 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος, επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Πλατιάνας – Αίπυος, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Ηλείας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Πλατιάνας – Αίπυος, στον οποίο συμβάλλει ενεργά η τοπική κοινότητα. (βλ. εδώ)
 • Μετά από πρωτοβουλία του κ. Φώτη Βλάχου, ενεργού πολίτη της περιοχής, το αρχαίο θέατρο Αίπυος – Πλατιάνας «υιοθέτησαν» ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ «Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ» και ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
 • Στις 13 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη με την καθοριστική συμβολή του Διαζώματος η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 100.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έργο «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας».  Τη χρηματοδότηση διέθεσε εξ’ ολοκλήρου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. (λίνκ)
 • Στόχος του παραπάνω προγράμματος ήταν η πληρέστερη αρχαιολογική τεκμηρίωση του μνημείου, μέσω της συμπληρωματικής ανασκαφικής διερεύνησης επιλεγμένων σημείων του θεάτρου. Των εργασιών αυτών προηγήθηκε η αποψίλωση και ο ανασκαφικός καθαρισμός του αρχαίου θεάτρου. Προβλέφθηκε, επίσης, η τοπογραφική αποτύπωση του μνημείου, νέα αρχιτεκτονική αποτύπωσή του, καταγραφή και τακτοποίηση του κατακείμενου οικοδομικού υλικού του και τέλος η εκπόνηση στατικών μελετών στερέωσης και γεωλογικής μελέτης. Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν τις πρόδρομες εργασίες, προκειμένου να ακολουθήσει η εκπόνηση της μελέτης αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας» ξεκίνησαν την 1η Μαΐου 2014 από τη Ζ΄ εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων οι ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες διήρκησαν μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.
 • Επίσης, για τις ανάγκες του έργου πραγματοποιήθηκαν με απευθείας ανάθεση η τοπογράφηση και η αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου. Στο πλαίσιο του ίδιου έργου εκπονήθηκαν η στατική μελέτη και η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου.
 • Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2015 έγινε η παρουσίαση της μελέτης ανάδειξης «Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας» στην Πλατεία Μακίστου από τους μελετητές, αρχιτέκτονες – μηχανικούς, κ.κ. Μαρία Μαγνήσαλη και Θεμιστοκλή Μπιλή. (βλ. εδώ) Τη διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωση ανέλαβαν οι Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι «Μακίστου» και «Χρυσοχωρίου». (βλ. εδώ)
 • Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το Megaron Plus διοργάνωσαν εκδήλωση – ενημερωτική ημερίδα, με θέμα: ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ: «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ». Ομιλητές στην παραπάνω εκδήλωση ήταν οι κ.κ. Ερωφίλη-Ίρις Κόλλια, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, Ζαχαρούλα Λεβεντούρη, αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας και Μαρία Μαγνήσαλη και Θεμιστοκλής Μπιλής, αρχιτέκτονες – μηχανικοί και μελετητές του θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Αίπυος – Πλατιάνας.
 • Το 2019 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας (ΑΝ.ΟΛ.), υπέβαλε πρόταση για το έργο αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας. Σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση του τεχνικού δελτίου του παραπάνω έργου έπαιξε ο πολιτικός – μηχανικός, και μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Γιώργος Αδαμόπουλος. (βλ. εδώ)
 • Τον Αύγουστο του 2019 εντάχθηκε, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ολυμπίας, το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας» στην Πρόσκληση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.5 του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Τ.Α.Π. -Τ.Ο.Κ) 2014-2020, με αρχικό προϋπολογισμό 300.000 € και φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας. Το φυσικό αντικείμενο του παραπάνω έργου περιλαμβάνει την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος και του κοίλου του θεάτρου, μέσω ήπιων αναστηλωτικών επεμβάσεων, που σκοπό έχουν την ανάσχεση της υλικής υποβάθμισής του. (βλ. εδώ)
 • Παρακολούθηση για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου.
 •  Το Μάιο του 2021 εκδόθηκε Απόφαση  έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας που τροποποιεί την παλιά απόφαση του 2019. Σύμφωνα με αυτή θα υλοποιηθούν τα εξής:

α. Διαμόρφωση χώρων:

·         Οργάνωση έργου

·         Καθαρισμός σκηνικού, κοίλου και εξωτερικής περιφέρειας θεάτρου.

·         Οργάνωση αρχαίου λίθινου υλικού από ερειπιώνα.

·         Εργασίες αποχωματώσεων – επιχώσεων πρόσβασης.

·         Διαμόρφωση βατών επιφανειών πρόσβασης.

·         Αποκατάσταση βόρειου τοίχου σκηνής.

·         Αναστήλωση αρχαίου υλικού ερειπιώνα, μερική αποκατάσταση σκηνικού

β. Δαπάνες Ενημέρωσης Επισκεπτών. Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφορικού και διαφημιστικού υλικού και περιλαμβάνει:

·         Ενημερωτική πινακίδα Leader.

·         Πληροφοριακή πινακίδα Leader.

·         Παραγωγή τρίγλωσσου πληροφοριακού υλικού.

·         Παραγωγή τρίγλωσσου πληροφοριακού υλικού σε γραφή Braille

γ. Μελέτες για έκδοση οικ. Άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου:

·         Μελέτη υλικών-πετρογραφική.

·         Στατική μελέτη.

·         Μελέτη εφαρμογής αναστήλωσης σκηνικού οικοδομήματος.

δ. Εξοπλισμός και Οπτικοακουστικά Μέσα. Αναλυτικός προϋπολογισμός εργασιών ανά ομάδες και είδη εργασιών:

·         Μέτρα ατομικής προστασίας.

·         Είδη πρώτων βοηθειών.

·         Υλικά συντήρησης και ανασκαφής.

·         Εργαλεία συντήρησης και ανασκαφής.

·         Ειδικές κατασκευές για την έκθεση των αρχιτεκτονικών μελών.

·         Δομικά υλικά (τσιμέντο, χαλίκι, κα).

·         Ράβδοι τιτανίου.

·         Γραφική ύλη.

·         Λοιπά υλικά.

·         Φωτογραφικός εξοπλισμός (φωτ. Μηχανή, drone).

 • Οι εργασίες αποκατάστασης του θεάτρου είναι σε εξέλιξη. Επιπλέον, εγκρίθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Πατρών η διαμόρφωση ήπιου δρόμου (έργο που χρηματοδοτείται από το Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων) και είναι σε εξέλιξη η διαμόρφωση του νέου δρόμου προς το θέατρο που θα διευκολύνει τις εργασίες αποκατάστασης του μνημείου. (ΣΤΙΓΜΑ).
Αρχαίο θέατρο Σπάρτης
 • Την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Σπάρτης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του νομού Λακωνίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης. (βλ. εδώ) / (βλ. εδώ)
 • Με χορηγία, ύψους 111.000,00€ που διέθεσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε στον αρχιτέκτονα -μηχανικό, κ. Γουλιέλμο Ορεστίδη και την ομάδα του, τη μελέτη αποκατάστασης του μνημείου, η οποία περιλάμβανε τις αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις του μνημείου, την καταγραφή της παθολογίας του, την έρευνα αρχείου και τη συλλογή φωτογραφικού υλικού και λοιπών τεκμηρίων για τις ανασκαφικές έρευνες, την καταγραφή και τη διερεύνηση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών και τέλος τις προτάσεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012 πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης στο πλάτωμα νοτιοδυτικά της Δεξαμενής, που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου του αρχαιολογικού χώρου του θεάτρου. Πρόκειται για έναν κύκλο εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, που υλοποιεί το Σωματείο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης «Παναγιώτης Σταματάκης», ο Σύνδεσμος Φίλων Ανασυγκρότησης Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης «ΓΙΤΙΑΔΑΣ» και η Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με το Σωματείο «Διάζωμα». (βλ. εδώ)
 • Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ο μελετητής, αρχιτέκτων – μηχανικός, κος Γουλιέλμος Ορεστίδης, παρουσίασε στα μέλη του συμβουλίου τη μελέτη που εκπόνησε με αντικείμενο την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης.
 • Η μελέτη αφού παρελήφθη από ειδική επιτροπή του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» διαβιβάστηκε προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης.
 • Στις 04 Νοεμβρίου 2013 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φιλοξένησε στα γραφεία του το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η παρουσίαση της μελέτης της αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης από τον κ. Γουλιέλμο Ορεστίδη. Στην παρουσίαση ανάμεσα στους ομιλητές και ο τέως υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος χαρακτηρίστηκε και ως «ηθικός αυτουργός» της κίνησης, αφού επί υπουργίας του στο Αμύνης αναζήτησε τους τρόπους για να αναδειχτεί το ετοιμόρροπο αρχαίο θέατρο. Ο κ. Βαρβιτσιώτης προσέγγισε το Ίδρυμα Νιάρχος, το οποίο αποδέχτηκε την πρότασή του να στηρίξει οικονομικά τη μελέτη. (βλ. εδώ) / (βλ. εδώ)
 • Την Πέμπτη 08 Μαΐου 2014 υπεγράφη στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»η σύμβαση για την ανάθεση τοπογραφικής μελέτης για το έργο «Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος γηπέδου ιδιοκτησίας Δημοσθένη Ματάλα εντός της ζώνης Α΄ του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης Σπάρτης, νότια του αρχαίου θεάτρου». Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος και ο κος Ιωάννης Γιαξόγλου, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός. Η ανάθεση της παραπάνω τοπογραφικής μελέτης πραγματοποιήθηκε μετά τη σπουδαία δωρεά οικοπέδου προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στην οποία προέβη ο κος Δημοσθένης Ματάλας,  τέως Δήμαρχος Σπαρτιατών. Το οικόπεδο βρίσκεται εντός της ζώνης Α΄ του αρχαιολογικού χωρου της Ακρόπολης Σπάρτης, νότια του αρχαίου θεάτρου.
 • Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με την κ. Δάφνη Martin και τον Πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο. Η κ. Martin, είναι μια νέα Ελληνίδα, με καταγωγή από τη Σπάρτη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α. Το διάστημα εκείνο η κα Μάρτιν ήταν φοιτήτρια του τμήματος Κλασικών Σπουδών και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστήμιου Γέιλ, αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων φοιτητών του ιδρύματος. Η κα Μάρτιν εξέφρασε την επιθυμία της να συμβάλει στην ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης. Σε συνέχεια της συζήτησης η κα Δάφνη Martin ορίστηκε  πρέσβειρα του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την προβολή και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης στις Η.Π.Α., αλλά και αγωγός επικοινωνίας με την Αμερική, τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο χορηγικό κομμάτι. (βλ. εδώ)
 • Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 το Ίδρυμα J.M. Kaplan Fund που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη, διέθεσε ως χορηγία στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» το ποσό των 100.000 δολαρίων (81.070,13 ευρώ) για την εκτέλεση της πρώτης φάσης των εργασιών ανάδειξης – αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης. (βλ. εδώ)
 • Από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη το εθελοντικό πρόγραμμα «Αγκαλιάζουμε τα Μνημεία μας στη Σπάρτη» (“Embracing Our Monuments in Sparta”) από μια ομάδα φοιτητών του πανεπιστημίου Yale των Η.Π.Α. Η Δάφνη Μάρτιν, φοιτήτρια Κλασσικών Σπουδών και Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Yale (ΗΠΑ) και πρέσβειρα του Διαζώματος για το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης συνέλαβε την αρχική ιδέα και ηγήθηκε της υλοποίησης των δράσεων του εθελοντικού προγράμματος.(βλ. εδώ)
 • Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος, είχε συνάντηση με το Δήμαρχο Σπάρτης, κο Ευάγγελο Βαλιώτη. Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε το θέμα της αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο κος Γεώργιος Γιαξόγλου, αρχιτέκτονας και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου, ο κος Ευστάθιος Μπεκιάρης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Ανασυγκρότησης του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης «ΓΙΤΙΑΔΑΣ», συνεργάτες του Σωματείου και ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Αργυρόπουλος. (βλ. εδώ)
 • Το έτος 2019 ανακηρύχθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως «Έτος Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης», με αφορμή την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της πόλης. (βλ. εδώ)
 • Το τριήμερο από Παρασκευή 5 έως και Κυριακή 7 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην πόλη της Σπάρτης και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο «Mystras Grand Palace Resort & Spa» η 6η Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του μέλη. Το κεντρικό θέμα της φετινής συνάντησης ήταν «Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Σπάρτης, ως τοπικό, εθνικό και οικουμενικό χρέος». Στο πρώτο μέρος της συνάντησης οι κ.κ. Ευαγγελία Πάντου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, John Bennet, Διευθυντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, Γιώργος Αγουρίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ο κ. Will Reynolds, Ρrogram Director Heritage Conservation του JM KAPLAN Fund ξεδίπλωσαν το όραμα τους και την «επόμενη ημέρα» ώστε να ξανά ζωντανέψει το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης. Η παραπάνω συνάντηση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη των μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης. (βλ. εδώ)
 • Είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση της Α΄ φάσης των εργασιών ανάδειξης – αποκατάστασης στο μνημείο, με τη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα J.M. Kaplan Fund, με επιβλέποντες την κα Χαρά Γιαννακάκη, αρχαιολόγο της ΕΦΑ Λακωνίας και τον κ. Ορεστίδη Γουλιέλμο, αρχιτέκτονα-μηχανικό. Έχουν γίνει ανασκαφικές – διερευνητικές τομές στην ορχήστρα, στην ράμπα πρόσβασης από την ανατολική πάροδο και στη θέση του αγωγού απορροής ομβρίων ανατολικά του σκηνικού οικοδομήματος. Στα σημεία όπου αποκαλύφθηκε ο αγωγός λήφθηκαν άμεσα μέτρα προστασίας, προκειμένου τα ανυψωτικά και χωματουργικά μηχανήματα να εισέρχονται με ασφάλεια στην ορχήστρα. Η θέση των τομών αποτυπώθηκε και αυτές επιχωματώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στην ορχήστρα αρχαία κατάλοιπα που να κινδυνεύουν λόγω της κίνησης οχημάτων κατά τη διάρκεια του έργου. Το σύνολο των αρχιτεκτονικών μελών στο κέντρο της ορχήστρας αποτυπώθηκε φωτογραμμετρικά και σχεδιαστικά με μεγάλη ακρίβεια (κλ. 1:20) και τα μέλη αναγνωρίστηκαν και ταυτίστηκαν με τα καταγεγραμμένα στη βιβλιογραφία, ώστε να είναι έτοιμα προς μεταφορά και διευθέτηση σε νέα θέση που προκαθορίστηκε στην ανατολική πάροδο.
 • Το Νοέμβριο του 2020 το έργο «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Σπάρτης» εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συνολικό προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.
 • Τον Ιούνιο του 2021 ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του θεάτρου μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. Το έργο, με προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης από το 2021 έως το 2023, αποσκοπεί στην προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη μεγάλου μέρους του μνημείου. Έχει γίνει η πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού και είναι σε εξέλιξη εργασίες αποχωμάτωσης, οργάνωσης εργοταξίου για την αποκατάσταση του κάτω κοίλου του θεάτρου. Στο επόμενο διάστημα με την χρηματοδότηση του JM Kaplan Fund πρόκειται να ξεκινήσει αναστηλωτική επέμβαση για την αποκατάσταση του ανατολικού τμήματος του ευρίπου και να γίνει η ανάθεση των χωματουργικών εργασιών. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ολοκλήρωση της Α΄ φάσης των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου (χρηματοδότηση από το Ίδρυμα J.M. Kaplan Fund). Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης στο Ε.Σ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Θάσου
 • Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Θάσου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Βορείου Ελλάδος, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Τον Ιούλιο του 2010 ανατέθηκε από την ΙΗ΄ ΕΠΚΑ στον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. Νίκο Χατζηδάκη η «Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Θάσου», η οποία περιλάμβανε την αναστήλωση του προσκηνίου, την αποκατάσταση των αναλημματικών τοίχων των παρόδων και την ανάδειξη του μνημείου και του περιβάλλοντα χώρου.
 • Το Νοέμβρη του 2010 η παραπάνω μελέτη εγκρίθηκε από το ΥΠΠΟΑ με θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
 • Το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου», με επιστημονική υπεύθυνη την Μαρία Νικολαίδου – Πατέρα, εντάχθηκε στο Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη») και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), με το ποσό των 1.645.000 ευρώ.
 • Κατά την υλοποίηση του έργου διαπιστώθηκαν αδυναμίες και ελλείψεις στη μελέτη, οι οποίες οδήγησαν σε συμπληρωματικές μελέτες. Το 2015 συντάχθηκε νέα μελέτη αναστήλωσης του προσκηνίου από τους αρχιτέκτονες Γ. Καραδέδο, Γ. Μαυρίδη, Ι. Βασιλειάδη, την αρχαιολόγο Μ. Νικολαίδου και τον πολιτικό μηχανικό, Β. Φλεντζούρη. Επίσης, συντάχθηκε μελέτη για την αποκατάσταση του κοίλου από τον αρχιτέκτονα Ι. Βασιλειάδη και σύμβουλο τον Γ. Καραδέδο, η οποία αντιμετώπισε τις αστοχίες της προηγούμενης επέμβασης.
 • Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η τροποποιητική μελέτη αναστήλωσης του προσκηνίου και η μελέτη τεκμηρίωσης και αποκατάστασης του κοίλου του αρχαίου θεάτρου της Θάσου. Στόχοι της επέμβασης που προτείνει η μελέτη είναι: α. αποκατάσταση των αλλοιώσεων στη μορφή και τη δομή του κοίλου που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες επεμβάσεις, β. η προστασία και συντήρηση του αυθεντικού αρχαίου οικοδομικού υλικού και των κατασκευών, γ. η ανάδειξη της ιστορικής, αρχαιολογικής και αισθητικής αξίας του μνημείου, δ. η βελτίωση της αναγνωσιμότητας και του διδακτικού ρόλου του μνημείου για τους επισκέπτες του και ε. η λειτουργική αξιοποίηση του κοίλου για τη διεξαγωγή παραστάσεων στο αρχαίο θέατρο.
 • Την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 υπεγράφη στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η σύμβαση ανάθεσης της εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης-αποτύπωσης της ευρύτερης περιοχής του αρχαίου θεάτρου Θάσου και επικαιροποίησης του υφιστάμενου τοπογραφικού υποβάθρου. (βλ. εδώ) Η συνδρομή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ανάθεση της παραπάνω μελέτης ζητήθηκε από την ΕΦΑ Καβάλας, καθώς η εκπόνησή της ήταν απαραίτητη για τη σύνταξη του τεχνικού δελτίου και την ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ.
 • Η β΄ φάση της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Θάσου εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με χρηματοδότηση 3.500.000 ευρώ, μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020.
 • Στο μνημείο σήμερα έχει αναπτυχθεί εργοτάξιο. Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε η αφαίρεση των σιδηρών κατασκευών και των υπολειμμάτων μπετόν από τα εδώλια του θεάτρου, ταυτοποιήθηκαν τα διάσπαρτα μέλη και τα εδώλια του θεάτρου, εκπονήθηκε γεωστατική μελέτη για την εκτίμηση της αντοχής του εδάφους (η παραπάνω μελέτη εγκρίθηκε από το ΚΑΣ στις 23 Ιουνίου 2020) και ελήφθησαν μέτρα για την ενίσχυση της αντοχής του εδάφους, αντικαταστάθηκαν τα δίκτυα (ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης κ.λπ.), έγινε η προετοιμασία για την οριστική φάση αποκατάστασης του κοίλου. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες υποδομές (υποβάσεις) στις πρώτες δώδεκα κερκίδες, προκειμένου εν συνεχεία να τοποθετηθούν τα μαρμάρινα εδώλια. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Παρακολούθηση και ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Θήρας
 • Στις 18 Ιανουαρίου του 2012 υπεγράφη, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΚΑ΄ Ε.Π.Κ.Α.), ύψους 100.000,00 ευρώ.
 • Η χρηματοδότηση των 100.000,00 ευρώ, που θα διαθέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χρησιμοποιηθεί για ανασκαφικές, στερεωτικές εργασίες, καθώς και αποτυπώσεις, τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές, οι οποίες θα μας δώσουν πολύτιμο υλικό για την ανάθεση εν συνεχεία της μελέτης αποκατάστασης του θεάτρου.
 • Η παραπάνω σύμβαση δεν ενεργοποιήθηκε και το μνημείο βρίσκεται σε ακινησία. Απαιτείται η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο μνημείο, η εκπόνηση των μελετών αποκατάστασής του και η έναρξη των εργασιών αποκατάστασής του.
 • Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 ο πρόεδρος του «Διαζώματος», κος Σταύρος Μπένος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο αρχαίο θέατρο της Θήρας. Σε συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Θήρας και στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θήρας, κ. Αναστάσιος-Νικόλαος Ζώρζος, ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, κ. Αθανασούλης Δημήτριος, ο πρόεδρος του «Διαζώματος», κος Σταύρος Μπένος, ο πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς, Αργυρός Τάσος, η αρχαιολόγος της Εφορείας, κα Ευστάθιου Μάγια, ο πρόεδρος Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, Πελέκης Ηλίας, καθώς και το τακτικό μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κα Βούλα Διδώνη, συζητήθηκε η ανάδειξη του σπουδαίου αυτού μνημείου. Κατά τη διάρκεια αυτής αποφασίστηκε η προώθηση νέας Προγραμματικής Σύμβασης για το αρχαίο θέατρο της Θήρας, με την οποία θα διατεθεί από το Δήμο Θήρας και σε χρονικό διάστημα δύο ετών το ποσό των 100.000 ευρώ για την ανασκαφική έρευνα του μνημείου και για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών αποκατάστασής του. (βλ. εδώ) Η σύμβαση δεν προχώρησε. Τέλος, συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας μιας Πολιτιστικής Διαδρομής στη νήσο Θήρα που θα χρηματοδοτείται από το νέο Ε.Σ.Π.Α.
 • Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 υπεγράφη στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η ανάθεση του έργου: «Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στους βασικούς αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της νήσου Θήρας» στην Εταιρεία «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.». Το κόστος ανάθεσης της μελέτης καλύπτει με τη χορηγία της η ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.
 • Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 υπεγράφη στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η σύμβαση για την ανάθεση του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του οικονομολόγου, κ. Νίκου Schmidt.Τη χρηματοδότηση του κόστους ανάθεσης της μελέτης κάλυψε η Εταιρεία AEGEAN AIRLINES, Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
 • Οι δύο παραπάνω μελέτες ανατέθηκαν για το σχεδιασμό μιας «Πολιτιστικής Διαδρομής στη Θήρα», ως ενός επώνυμου τουριστικού προϊόντος που θα διαφοροποιεί τα δεδομένα του νησιού, όχι μόνο χρονικά (επέκταση της υπάρχουσας τουριστικής σεζόν σε 12μηνο), αλλά και θεματικά και χωρικά (διεύρυνση του φάσματος και των σημείων ενδιαφέροντος του νησιού). Οι προτεινόμενοι πόλοι της Πολιτιστικής Διαδρομής της Σαντορίνης είναι ο παραδοσιακός οικισμός Οίας, το Aρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Θήρας, ο αρχαιολογικός χώρος του Ακρωτηρίου.
 •  Προωθείται η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θήρας και Υπουργείου Πολιτισμού για την ανασκαφική έρευνα και την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου (ΣΤΙΓΜΑ).
 •  Ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας του θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης. Αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ένταξη του έργου αποκατάστασης του θεάτρου της Θήρας. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Αρχαίο θέατρο Ζέας
 •  Την Τετάρτη 03 Μαρτίου 2010 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Ζέας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του Πειραιά, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 ο κος Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο κος Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο κος Βαγγέλης Καζολιάς, ιδρυτικό μέλος του σωματείου πραγματοποίησαν επίσκεψη εργασίας στον Πειραιά, με αντικείμενο την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Ζέας. Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Δημαρχείο του Πειραιά και συνεχίστηκε στα γραφεία της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Ζέας και ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων. Στη συνάντηση ανακοινώθηκε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς θα διαθέσει μέσω Προγραμματικής Συμβάσεως χρηματοδότηση ύψους 100.000 ευρώ για την ανάδειξη του σπουδαίου αυτού μνημείου. (βλ. εδώ)
 • Στις 15 Μαΐου 2014 υπεγράφη με καταλύτη το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης,  ύψους 70.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Ζέας».  (βλ. εδώ)
 • Στόχος του προγράμματος της παραπάνω σύμβασης ήταν η εκπόνηση της μελέτης για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Ζέας. Για την ανάδειξη και την προστασία του μνημείου είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργασίες στερέωσης και συντήρησης, ώστε να καταστεί επισκέψιμο και να αξιοποιηθεί ως χώρος τέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η γειτνίασή του με το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά και με το παραλιακό μέτωπο της Ακτής Μουτσοπούλου θα βοηθήσει στην αισθητική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής και θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών. Παράλληλα η εν λόγω μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τη μετατροπή του οικοδομικού τετραγώνου, όπου εντάσσεται το θέατρο, σε αρχαιολογικό πάρκο.
 •  Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 ανατέθηκε απευθείας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου Θεάτρου Ζέας στον Πειραιά στον κ. Αντωνίου Γεώργιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π.
 • Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου Θεάτρου Ζέας. (ΣΤΙΓΜΑ)
 •  Απαιτείται η ένταξη της υλοποίησης της μελέτης αποκατάστασης σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης
 • Στις 18 Ιανουαρίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (λίνκ)
 • Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Απριλίου 2010 στο αρχαιολογικό μουσείο της Μυτιλήνης ημερίδα με θέμα: «Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Μυτιλήνης». Κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κα Σοφία Θεολογίτου ανακοίνωσε την ένταξη στο ΕΣΠΑ των έργων:
  • Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ
  • Αποκατάσταση μνημείων αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ

Επίσης, ο Νομάρχης Λέσβου κος Παύλος Βογιατζής ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί από τη Νομαρχία Λέσβου, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού, το ποσό των 50.000 ευρώ για την περισυλλογή, ταξινόμηση, σχεδιαστική αποτύπωση και μελέτη όλων των αρχιτεκτονικών μελών του αρχαίου θεάτρου Μυτιλήνης, που βρίσκονται διάσπαρτα, συσσωρευμένα ή τακτοποιημένα στο χώρο του θεάτρου. Στη συνέχεια, η προϊσταμένη της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης, κα Όλγα Φιλανιώτου παρουσίασε τη μελέτη ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Μυτιλήνης και ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» μίλησε για τη σημασία ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Μυτιλήνης. (λίνκ)

 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης (λίνκ)
 • Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» και οι υπότροφοί του συμβάλλουν ενεργά στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Μυτιλήνης. (λίνκ) Το Ίδρυμα συμβάλλει και στην ενίσχυση του κουμπαρά του θεάτρου.
 • Το έργο «Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης» υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου στο διάστημα από το 2010 έως το 2015, με χρηματοδότηση, ύψους 2,86 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου». Τα οκτώ μνημεία που εντάχθηκαν στο έργο ανάδειξης ήταν το Αρχαίο Θέατρο, το Ρωμαϊκό Διώροφο Οικοδόμημα, το Ελληνιστικό και Ρωμαϊκό κτήριο, η Ρωμαϊκή Έπαυλη, η «Οικία Μενάνδρου», το Ιερό του Μαλόεντος Απόλλωνος, το Ιερό της Κυβέλης και το Υστερορωμαϊκό οικοδόμημα.
 • Κατά τα έτη 2012-2013 πραγματοποιήθηκαν στο αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης από τα στελέχη της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων οι ακόλουθες εργασίες:
 1. Μόνιμη αρίθμηση με λάξευση σε 500 περίπου ακέραια αρχιτεκτονικά μέλη του θεάτρου που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο.
 2. Σχεδίαση 45 διαφορετικών αρχιτεκτονικών μελών κυρίως από το σκηνικό οικοδόμημα και τις παρόδους σε κάτοψη, τομή και όψη, κλίμακα 1:10 & 1.20.
 3. Έναρξη τοπογράφησης με σύγχρονες τεχνικές και έλεγχος των παλαιών τοπογραφικών.
 4. Εκτενής φωτογράφηση – γενικές και ειδικές λήψεις – του μνημείου και των αρχιτεκτονικών μελών.
 5. Δημιουργία ειδικής Βάσης Δεδομένων, στην οποία καταγράφονται όλες οι πληροφορίες για κάθε αρχιτεκτονικό μέλος ξεχωριστά.
 6. Εύρεση στις αποθήκες του Αρχ/κου Μουσείου Μυτιλήνης όλων των αξιόλογων κινητών ευρημάτων από τις παλαιότερες ανασκαφές (από το 1958, 1967, 1972).
 7. Συγκέντρωση όλων των αρχιτεκτονικών σχεδίων του θεάτρου από παλαιότερες έρευνες.
 8. Συγκέντρωση των επιγραφών του θεάτρου.
 9. Βιβλιογραφική έρευνα για τα αρχαία θέατρα κυρίως της Μικράς Ασίας με τα οποία παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες.
 10. Συγγραφή λήμματος για το αρχαίο θέατρο σε λεύκωμα έκδοσης του Επιμελητηρίου Λέσβου (ελληνικά / αγγλικά).
 11. Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μουσική και θέατρο στην αρχαία πόλη της Μυτιλήνης».

Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό το συντονισμό και την επίβλεψη του αρχαιολόγου της Κ΄ Ε.Π.Κ.Α., Δρ. Γιάννη Κουρτζέλλη, με προϋπολογισμό της υπηρεσίας, χωρίς κάποια  επιπλέον χρηματοδότηση. (λίνκ)

 • Την Πέμπτη 28 Ιουλίου του 2016 υπεγράφη, μετά από παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, ύψους 100.000 ευρώ, με αντικείμενο το έργο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». Τη χρηματοδότηση για το έργο διέθεσαν από κοινού η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (50.000 ευρώ) και ο Δήμος Λέσβου (50.000 ευρώ). Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος εργασιών γεωμετρικής και αρχαιολογικής τεκμηρίωσης του αρχαίου θεάτρου Μυτιλήνης. (λίνκ)
 • Το 2019 η αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα, υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Παύλου Τριανταφυλλίδη, έφερε στο το Ιερό της Νεμέσεως που χρονολογείται στον 1ο αι. μ.Χ. Συγκεκριμένα το Ιερό αποκαλύφθηκε στη νότια πάροδο του αρχαίου θεάτρου, κάτω από αλλεπάλληλες στρώσεις μεγάλων λιθοπλίνθων που προέρχονται από την νότια πάροδο και τη σκηνή και οι οποίοι αφαιρέθηκαν. Η ενοποίηση του αρχαίου θεάτρου με τους υπόλοιπους χώρους της Μυτιλήνης (Ρωμαϊκό Διώροφο Οικοδόμημα, Ελληνιστικό και Ρωμαϊκό κτήριο, Ρωμαϊκή Έπαυλη, «Οικία Μενάνδρου», Ιερό του Μαλόεντος Απόλλωνος, Ιερό της Κυβέλης και Υστερορωμαϊκό οικοδόμημα) έχει ολοκληρωθεί.(λίνκ) (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας, καθώς και για την αναστήλωση της νότιας παρόδου του θεάτρου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Αρχαίο θέατρο Νέας Πλευρώνας
 • Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Πλευρώνας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Πλευρώνας. (βλ. εδώ)
 • Στις 20 Δεκεμβρίου 2010 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 125.000 ευρώ μεταξύ της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. για α) συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στα αρχαία θέατρα Οινιαδών και Πλευρώνας και β) την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης και αναστήλωσης των θεάτρων. Για το αρχαίο θέατρο Πλευρώνας αντιστοιχούσε το ποσό των 60.000 ευρώ. (βλ. εδώ) Τις μελέτες εκπόνησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Την Τρίτη 18 Ιουνίου του 2013 υπεγράφη από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης (βλ. εδώ).
 • Στις 06 Ιουνίου του 2014 υπεγράφη νέα τροποποίηση χρόνου της Προγραμματικής Σύμβασης. Η νέα τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης. (λίνκ)
 • Η εκπόνηση της μελέτης ολοκληρώθηκε. Στις 20 Μαρτίου 2017 η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Πλευρώνας εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
 • Οι εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου χρηματοδοτούνται με 900.000 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (λίνκ)
 • Το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Πλευρώνας» εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ. 
 • Παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
 • Oι εργασίες αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη* από το Φεβρουάριο του 2021

* Συνολικά, οι εργασίες που προβλέπεται να υλοποιηθούν είναι:

  • Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση, προστασία και ανάδειξη του μνημείου με στοχευμένες παρεμβάσεις βάσει της εγκεκριμένης από το ΚΑΣ μελέτης αποκατάστασης, στο κοίλο, στους αναλημματικούς τοίχους, στην ορχήστρα, στις παρόδους, στο σκηνικό οικοδόμημα, στον αποχετευτικό αγωγό και στον πύργο του θεάτρου.
  • Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών (μελέτης εφαρμογής κονιαμάτων και ενεμάτων, ολοκληρωμένης αποστράγγισης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ και πυρασφάλειας).
  • Τοποθέτηση δίγλωσσων ενημερωτικών πινακίδων, μία εκ των οποίων σε γραφή Braille, έκδοση δίγλωσσου ενημερωτικού φυλλαδίου (ελληνικά-αγγλικά και σε γραφή Braille), κατασκευή μακέτας του θεάτρου με δυνατότητα ψηλάφησης από άτομα με περιορισμένη όραση.
Αρχαίο θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου
 • Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο του Ασκληπιείου Επιδαύρου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του Νομού Αργολίδας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου.
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο του Ασκληπιείου Επιδαύρου.
 • Το έργο «Συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη μνημείων της Επιδαύρου» εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α., με χρηματοδότηση 3.000.000, 00 ευρώ.
 • Στο αρχαίο θέατρο του Ασκληπιείου Επιδαύρου προβλέπονταν εργασίες αποκατάστασης του προσκηνίου του, καθώς και εργασίες συντήρησης των ευπαθών αρχιτεκτονικών μελών της σκηνής. Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν και η αποκατάσταση των δύο αναβάθρων του προσκηνίου που οδηγούσαν στον όροφο του σκηνικού οικοδομήματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, καθώς και εργασίες ανάταξης των ανώτατων σειρών εδωλίων του επιθεάτρου που είχαν διαταραχθεί από τις προσχώσεις στην περιοχή.
 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάταξης των διαταραγμένων εδωλίων στις ανώτατες σειρές του επιθεάτρου, αφού προηγουμένως είχαν αρθεί τα αίτια που προκάλεσαν τις φθορές. Για την περιοχή του κοίλου του θεάτρου, όπου παρουσιάζεται μεγάλη παραμόρφωση (κερκίδες 18η έως 21η του επιθεάτρου), πραγματοποιήθηκε αναλυτική σχεδιαστική τεκμηρίωση των φθορών, στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση μελέτης αποκατάστασής τους. Στην περιοχή του σκηνικού οικοδομήματος πραγματοποιήθηκαν εργασίες επεξεργασίας αρχιτεκτονικών μελών από νέο υλικό για την αποκατάσταση των αναβαθρών του προσκηνίου του θεάτρου, καθώς και οι συγκολλήσεις θραυσμένων αρχαίων μελών του μνημείου. Η αποκατάσταση των αναβάθρων δεν ολοκληρώθηκε.
 • Με την υπ’ αριθμόν ΑΔΑ: 6ΞΟ8465ΧΙ8-ΡΛΛ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων εντάχθηκε η Πράξη «Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με ύψος χρηματοδότησης τις 985.000,00 ευρώ (Α΄ φάση). Η ιδέα του περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού πάρκου του Ασκληπιείου Επιδαύρου ξεκίνησε ως ένα όραμα του καθηγητή Αρχαιολογίας Βασίλη Λαμπρινουδάκη. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Το αρχαιολογικό πάρκο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου θα αποτελέσει πόλο της Πολιτιστικής Διαδρομής του ΜΟΡΕΑ. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Αρχαίο θέατρο Γυθείου
 • Την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Γυθείου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του νομού Λακωνίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο του Γυθείου. (βλ. εδώ)
 • Τη Δευτέρα 22 Απριλίου του 2013 υπεγράφη, με προτροπή του Σωματείου
  «ΔΙΑΖΩΜΑ», προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 100.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Π.Ε. Λακωνίας για το έργο: «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Γυθείου» (βλ. εδώ). Τη χρηματοδότηση διέθετε η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Λακωνίας. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν το εξής: 1. Ανασκαφική διερεύνηση επιλεγμένων σημείων και ανασκαφικός καθαρισμός του μνημείου, 2. Τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του θεάτρου και καταγραφή του κατακείμενου οικοδομικού υλικού, που προέρχεται κυρίως από το σκηνικό οικοδόμημα και εντοπίζεται στον περιβάλλοντα χώρο του, 3. Στατικές μελέτες στερέωσης – γεωλογική μελέτη, 4.  Περισυλλογή, μεταφορά και τακτοποίηση του κατακείμενου υλικού και 5.  Μελέτη αποκατάστασης του μνημείου.
 • Η παραπάνω προγραμματική σύμβαση δεν ενεργοποιήθηκε και το μνημείο βρίσκεται σε ακινησία. Απαιτείται η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο μνημείο, η εκπόνηση των μελετών αποκατάστασής του και η έναρξη των εργασιών αποκατάστασής του.
 • Είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του προγράμματος ΟΧΕ ΜΆΝΗΣ και υπό έγκριση ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή “Μορέας”: ένα ταξίδι από τις αρχαίες στις σύγχρονες πόλεις».  (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Σύνδεση της αποκατάστασης του μνημείου με τα παραπάνω προγράμματα. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
Ρωμαϊκό ωδείο Νικόπολης
 • Το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ» εντάχθηκε στο Γ΄ ΚΠΣ (2000-2008), με συνολική χρηματοδότηση, ύψους 6.011.633,74 ευρώ.
 • Μέσω του παραπάνω προγράμματος υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες στο ρωμαϊκό ωδείο της Νικόπολης:
 • Καθαρισμοί – αποψιλώσεις – περιορισμένες ανασκαφικές τομές στο μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο του ενόψει της εκπόνησης της μελέτης τεκμηρίωσης,
 • περιορισμένης έκτασης στερεωτικές επεμβάσεις σε σημεία που θεωρούνται άκρως επικίνδυνα προς κατάρρευση, σήμανση (συμπλήρωση ήδη κατασκευασμένης πινακίδας), καταγραφή – φωτογράφηση ευρημάτων.
 • εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών της μελέτης που αφορούν α) στην γεωτεχνική έρευνα των συνθηκών του εδάφους θεμελίωσης του μνημείου και β) στον υπολογισμό της στατικής επάρκειας του μνημείου,
 • μελέτη τεκμηρίωσης υπάρχουσας κατάστασης (πλήρη τοπογραφική και φωτογραμμετρική αποτύπωση, αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και καταγραφή – αξιολόγηση παθολογίας μνημείου και προηγούμενων στερεωτικών επεμβάσεων στο φέροντα οργανισμό του,
 • ειδική μελέτη άμεσων μέτρων στερέωσης και άρσης ετοιμορροπίας του μνημείου (άμεσα μέτρα άρσης ετοιμορροπίας που αφορούν αντιστηρίξεις, αναστρέψιμες επεμβάσεις που δεν θα επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την μελέτη αναστήλωσης του μνημείου και μελέτη στερεωτικών επεμβάσεων μόνιμου χαρακτήρα όπως π.χ. καταστροφή ή επαναφορά όγκων κατάρρευσης στην αρχική τους θέση, τοπικές ανακτήσεις, επισκευές κυρίων ρωγμών κλπ.)
 • υλοποίηση της παραπάνω μελέτης και συγκεκριμένα: 1. ανάληψη άμεσων μέτρων άρσης της ετοιμοροπίας (αντιστηρίξεις ή άλλες αναστρέψιμες επεμβάσεις που δεν επηρεάζουν μια ενδεχόμενη μελέτη αναστήλωσης του μνημείου) και 2. υλοποίηση στερεωτικών επεμβάσεων μόνιμου χαρακτήρα (επαναφορά όγκων κατάρρευσης από χυτό υλικό στην αρχική τους θέση, τοπικές ανακτήσεις, επισκευές κυρίων ρωγμών κ.α.)
 • Το 2008 δρομολογήθηκαν με χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ εργασίες αποκατάστασης του κάτω κοίλου και συγκεκριμένων πεσσών της εξωτερικής στοάς, στοχεύοντας στη μερική αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου.
 • Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το ρωμαϊκό ωδείο της Νικόπολης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα των νομών Πρεβέζης και Άρτας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω μνημείου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το ρωμαϊκόωδείο της Νικόπολης. (βλ. εδώ)
 • Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (Α’ ΦΑΣΗ)» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, με συνολικό προϋπολογισμό, ύψους 2.510.000 ευρώ.
 • Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου υλοποιήθηκε η αποκατάσταση του ωδείου της Νικόπολης, επί τη βάσει της μελέτης στερέωσης του μνημείου που είχε εκπονηθεί το 2003-2004. Αναλυτικότερα έγιναν οι ακόλουθες εργασίες,ώστε το μνημείο να αποδοθεί με ασφάλεια στο κοινό:
  • Αποψιλώσεις-Καθαρισμοί σε έκταση 13.200,00 τ.μ.
  • Άμεσες στερεωτικές εργασίες τοιχοποιιών – αρμολογήματα (σωστικά μέτρα) και πιο αναλυτικά: αποξηλώσεις των παλαιότερων επεμβάσεων και εξυγίανση της αρχαίας κατασκευής σε όλη την έκταση που καταλαμβάνει το άνω κοίλο του Ωδείου, πλήρωση ρηγματώσεων, συντηρήσεις αρχαίου δομικού υλικού –Στερεωτικές εργασίες κατά μήκος του περιμετρικού αγωγού που περιτρέχει το άνω κοίλο. Στερεωτικές εργασίες κατά μήκος του πρώτου αναβαθμού της προεδρίας.
  • Αναστηλωτικές εργασίες – αποκαταστάσεις – ανακτήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο όπως στο δυτικό αναλημματικό τοίχο του άνω κοίλου, στην περιμετρική στοά, στα τοξωτά ανοίγματα, σε τμήματα της θολωτής οροφής, τοπικές ανακτήσεις τοιχοποιιών σκηνικού οικοδομήματος.
  • Αποχωματώσεις τόσο στο άμεσο περιβάλλοντα χώρο, όσο και εσωτερικά του μνημείου και ειδικότερα: στο ΝΑ τμήμα του Ωδείου και στο ανατολικό τμήμα του σκηνικού οικοδομήματος, αλλά κυρίως στο εσωτερικό της περιμετρικής στοάς, της δυτικής παρόδου, των αιθουσών της καθώς και του κεντρικού διαδρόμου πρόσβασης.
  • Κατασκευή περιφράξεων στην δυτική και τη βόρεια πλευρά του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, καθώς και μια δεύτερηη οποία θα κλείνει στην ανατολική πλευρά του αγροτεμαχίου του ναόμορφου οικοδομήματος, συνολικού μήκους 400,00 μ.
  • Συντήρηση και αποκατάσταση μαρμαροθετήματος ορχήστρας του Ωδείου εμβαδού 13,39 τ.μ.
  • Σχεδιαστικές εργασίες-αποτυπώσεις.
  • Απομάκρυνση καταπεσμένων όγκων περιμετρικά του Ωδείου και τοποθέτησή τους σε διαμορφωμένα πλατό στην νότια πλευρά του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου.
 • Οι εργασίες αποκατάστασης στο ρωμαϊκό ωδείο της Νικόπολης έχουν ολοκληρωθεί και το μνημείο έχει αποδοθεί με ασφάλεια στο κοινό (επισκέπτες – ερευνητές). Παράλληλα, χρησιμοποιείται και για τη φιλοξενία θεαμάτων. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ολοκλήρωση του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου», κόμβο της οποίας αποτελεί και το ωδείο της Νικόπολης.(ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ).
Θεατρικός χώρος Αρχαίου Κρομμυώνα – Αγίων Θεοδώρων
 • 13-11-2019, το αρχαίο θέατρο επισκέφθηκαν οι κ.κ. Κασίμη Παναγιώτα, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Γκιώνης Γιώργος, Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Σταύρος Μπένος, πρόεδρος Διαζώματος και Ζερβάκος Βασίλης, κάτοικος περιοχής, προκειμένου να δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα για την ανάδειξη του μνημείου