Γρήγορη μετάβαση

Με δυο νέες συμβάσεις από το ΔΙΑΖΩΜΑ προχωρά η Πολιτιστική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας

Σχετικά Θέατρα

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την οικοδόμηση του προγράμματος «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας»,  το ΔΙΑΖΩΜΑ, στις 06 και στις 07 Μαρτίου 2019, κατόπιν της ομόφωνης γνωμοδότησης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προχώρησε στην ανάθεση δυο νέων συμβάσεων, οι οποίες θα δώσουν ώθηση στην ήδη ταχέως αναπτυσσόμενη αυτή Διαδρομή.

Το αντικείμενο της πρώτης σύμβασης με τίτλο:«Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας – Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις»περιλαμβάνει:  α) τη Μελέτη ειδικής σήμανσης της Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας, β) τη Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων  της Ερέτριας  (Κόμβος Χαλκίδα-Ερέτρια), που είναι ένας από τους επτά κόμβους της Πολιτιστικής Διαρομής και γ) τη Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων  για την Περιοχή των Θερμοπυλών.

Το σύνθετο αυτό  έργο, που θα συμβάλει καίρια στη λειτουργικότητα της διαδρομής, ανατέθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην εταιρεία  ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε..  Η διάρκεια υλοποίησής του έχει οριστεί στους έντεκα μήνες και η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της Μελέτης ορίζεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Τη χρηματοδότηση του έργου θα καλύψουν από κοινού η εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε (5.000 ευρώ) και η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (25.000 ευρώ), που είναι εταιρικά μέλη του Διαζώματος.

Η δεύτερη ανάθεση σύμβασης εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου έργου βελτιωτικών παρεμβάσεων ήπιας ανάπτυξης που πραγματοποιούνται στον αρχαιολογικό χώρο Θερμοπυλών. Πιο συγκεκριμένα, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε την εκπόνηση της προμελέτης  με τίτλο «Διαχείριση Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην αποκατάσταση του τείχους των Φωκέων», η οποία και πρόκειται να φωτίσει την κατάσταση διατήρησης του μνημείου. Η προμελέτη αναλύεται στα εξής στάδια: α) τεχνική έκθεση διαχείρισης /αξιολόγησης για την καλύτερη οργάνωση του έργου της αποκατάστασης του τείχους και της ανάδειξης του χώρου/ προτάσεις οργάνωσης εργοταξίου και προσέγγισης μηχανημάτων, β) καταγραφή της παθολογίας του μνημείου και του χώρου του και γ) σε προτάσεις απαιτούμενων ενεργειών για την κατανόηση του χώρου.

Η παραπάνω προμελέτη ανατέθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κ. Μαρία Μαγνήσαλη, Αρχιτέκτονα – Μηχανικό ΕΜΠ, MSC, ο χρόνος εκπόνησής της ορίζεται στους δυο μήνες και το κόστος της ανέρχεται στα 10.000 ευρώ.  Η εταιρεία «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» θα καλύψει το 50% του παραπάνω ποσού, ενώ το υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί από την εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Το ΔΙΑΖΩΜΑ ευχαριστεί θερμά τα εταιρικά του μέλη για την υποστήριξή τους στο σπουδαίο αναπτυξιακό πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Με τη συνδρομή τους  η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας γίνεται πράξη χάρη στη δύναμη και αποτελεσματικότητα των συνεργειών.

Στιγμιότυπα από την υπογραφή των συμβάσεων

  • Ο κ. Σταύρος Μπένος με τον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο
  • Ο κ. Σταύρος Μπένος με την κ. Μαρία Μαγνήσαλη