Γρήγορη μετάβαση

Μια σημαντική εξέλιξη για το σχέδιο δράσης της Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας

Στις 28 Ιανουαρίου 2019 το Περιφεριακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε την υποβολή για έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συνολικής Πρότασης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχέδιο Δράσης) με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).

Με το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ο.Χ.Ε. και με όχημα την ανάπτυξη  ενός δικτύου συνεργειών για την οικοδόμηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα πολιτιστικού τουρισμού της χώρας, διαμορφώνεται βήμα βήμα μια νέα εποχή για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το παραπάνω πρόγραμμα αφενός αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει με προηγούμενα Προγράμματα, αφετέρου συνδυάζει με τρόπο ολιστικό την προσέλκυση και ανάπτυξη του τουρισμού με  την αξιοποίηση του αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού πλούτου και την ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκφράζει τη χαρά του για την εξέλιξη του καινοτόμου αυτού Προγράμματος που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας της οποίας το σωματείο θα στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε βήμα οικοδόμησης της Διαδρομής.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο αναλυτικά, εδώ.

IMAGE_DIADROMIS-1200x675