Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης του έργου «Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας»

Την Τρίτη 17 Ιουλίου, στα γραφεία του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, υπεγράφη η σύμβαση  για την ανάθεση του έργου «Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας» ανάμεσα στο Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ και την ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”.

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας» έχει στόχο να αναδείξει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε ποιοτικό και αναγνωρισμένο τουριστικό προορισμό, μέσα από την έξυπνη προβολή και αξιοποίηση  των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού αλλά και με τη συνάντησή τους με τον τομέα της αγροδιατροφής.  Για την οικοδόμησή της διαδρομής, που είναι ένα ενιαίο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού απαιτούνται 4 διακριτά στάδια, που είναι τα εξής: α)  εξασφάλιση υποδομών (αρχαιολογικών και υποδομών λειτουργίας), β) υλοποίηση του marketing και των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος, γ) συμμετοχή της επιχειρηματικότητας στη διαδρομή μέσω ενός Συμφώνου Ποιότητας και δ) διακυβέρνηση του προγράμματος.

Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα βασικό επικοινωνιακό βραχίονα για την προβολή του προγράμματος αυτού και έρχεται ως συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν τον περασμένο Νοέμβριο το ΔΙΑΖΩΜΑ με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για τη «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας» καθώς και η δημιουργία τριών θεμάτων ιστοσελίδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. H περιγραφή των εργασιών για τη δημιουργία της ιστοσελίδας περιγράφεται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί:

Α/Α Περιγραφή εργασίας Διάρκεια

Υλοποίησης

Ημερομηνία

Παράδοσης

1. Ανάλυση προδιαγραφών περιεχομένου και design και παράδοσή τους στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2 μήνες Οκτώβριος 2018
2. Παράδοση περιεχομένου από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στον ΑΝΑΔΟΧΟ 4 μήνες Δεκέμβριος 2018
3. Παράδοση 3 θεμάτων ιστοσελίδας WordPress για τη στήριξη όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο Σύμφωνο Ποιότητας από τον ΑΝΑΔΟΧΟ 4 μήνες Δεκέμβριος 2018
4. Παρουσίαση λειτουργικότητας ιστοσελίδας στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ με ενδεικτικό περιεχόμενο 4 μήνες Δεκέμβριος 2018
5. Συμπλήρωση περιεχομένου και παράδοση τελικού έργου 2 μήνες Ιανουάριος 2019
6. Εκπαίδευση υπευθύνου διαχείρισης ιστοσελίδας. 1 μήνας Φεβρουάριος 2019
7. Τεχνική υποστήριξη για δύο έτη από την παράδοση Α. της ιστοσελίδας της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας και Β. τριών θεμάτων ιστοσελίδας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Ανάδοχο στο Φορέα Λειτουργίας της Διαδρομής (DMMO) 2 χρόνια Ιούνιος 2019

 

Η ιστοσελίδα της «Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 6 μήνες και η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσό των  15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το κόστος της ανάθεσης θα καλυφθεί από το Κοινωφελές  Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, σε εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών του. Το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα για τη σταθερή υποστήριξή του.

  • Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης με τον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο, και τους κ.κ. Στάθη Καλογερόπουλο και Χρήστο Χιώτη

 

Τροποποίηση σύμβασης «Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας» (11-12-2018)