Η πόλη της Κοζάνης

«Το μέλλον του πλανήτη, για να υπάρχει μέλλον, πρέπει να είναι "καθαρό". Και η Κοζάνη, εντασσόμενη στο πρόγραμμα "ΠΟΛΙΣ", δεσμεύεται να διοχετεύσει τις δυνάμεις της σε νέες, καθαρές μορφές παραγωγής ενέργειας. Όμως δεν αναζωογονεί μόνο το βιομηχανικό της αποτύπωμα αλλά και την εικόνα της. Γιατί πέρα από πόλη ηλεκτροπαραγωγός, είναι μια πόλη με τεράστιο ιστορικό βάθος, που ξεκινάει από την προϊστορική περίοδο και την Εποχή του Σιδήρου και συνεχίζει με την αρχαία Αιανή (υστεροαρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική), για να περάσει στην Κοζάνη των βυζαντινών, των οθωμανικών και των νεότερων χρόνων. Η Κοζάνη των εκθαμβωτικών αρχοντικών του 18ου αι., της παραγωγής κρόκου από τον 17ο αι., των βιβλιοθηκών και των σπάνιων βιβλίων, βγαίνει εκ νέου στην επιφάνεια και διεκδικεί τον τίτλο ενός σπουδαίου οικονομικού και πολιτιστικού κέντρου των Βαλκανίων».

ΚοζάνηΚοζάνη
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Α΄ ΦΑΣΗ

Πρόσκληση από τους Δήμους στους υποψήφιους αναδόχους

Επιλογή Αναδόχου

Υπογραφή Σύμβασης
Β΄ ΦΑΣΗ

Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης και επιλογή έργων/δράσεων και Στρατηγικής

Διαβούλευση με αρμόδιους Φορείς

Οριστικοποίηση Σχεδίου Δράσης
Γ΄ ΦΑΣΗ

Παραλαβή Μελέτης

Περιγραφή:

Στο ταξίδι της απολιγνιτιποποίησης η προσπάθεια της Κοζάνης αποκτά ρόλο συμβολικό. Η μετάβαση του Δήμου Κοζάνης στο νέο οικονομικό μοντέλο, θα είναι μια χρονοβόρα πορεία και θα απαιτήσει κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.

Στρατηγικός στόχος του Δήμου Κοζάνης είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού και αναβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος, που θα ισχυροποιήσει την ταυτότητα, την προβολή και τον ρόλο της πόλης, όχι μόνο ως πρωτεύουσα της περιφέρειας αλλά ως ένα ισχυρό οικονομικό, διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της βόρειας Ελλάδας και των δυτικών Βαλκανίων.

Tο όραμα της παρέμβασης για το αστικό κέντρο της Κοζάνης συνοψίζεται στην αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης, δίνοντας έμφαση στο πολιτιστικό και ιστορικό κεφάλαιο που διαθέτει, μέσα από δράσεις ψηφιακού, πράσινου και ολιστικού χαρακτήρα, που θα ισχυροποιήσουν την ανταγωνιστικότητά της, ώστε να καταστεί ελκυστικός τόπος διαβίωσης και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό ο  Δήμος Κοζάνης, με τη συμβολή του Διαζώματος, σχεδιάζει ένα πρόγραμμα έργων αστικής ανάπλασης το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και θα τονώσει την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Στην καρδιά της συνολικής προσπάθειας της είναι η ανταπόκριση στις προκλήσεις της μετάβασης από τη λιγνιτική εποχή σε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο και ο επαναπροσδιορισμός της σημερινής εικόνας της πόλης σε «Καθαρό Δήμο».

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, έχουν οριστεί τρεις άξονες προτεραιότητας:

Βαρύτητα θα δοθεί στην αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Φυσικά, καταλυτικό ρόλο στο σχεδιασμό θα έχει η οργάνωση συστάδας επιχειρήσεων για την ανάδειξη  και ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων και παραγωγών και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα δεσμευτούν εθελοντικά μέσω της υιοθέτησης ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την υποστήριξη και προώθηση του αναπτυξιακού προγράμματος της πόλης Tέλος το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων μάρκετινγκ και ψηφιακών εφαρμογών για την προώθηση της νέας ταυτότητας της πόλης.

Η επιλογή του Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination Management OrganizationDMO), είναι κρίσιμη σε αυτό, καθώς ο D.M.O.  θα μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών του ολιστικού προγράμματος της πόλης να διατηρεί πάντα υψηλή ποιότητα, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της.

Περιοχή παρέμβασης:

Η εστίαση γίνεται στο κέντρο της πόλης όπου υπάρχει και ο μεγαλύτερο όγκος των στοιχείων που είναι είτε πολιτιστικού/ ιστορικού ενδιαφέροντος είτε συγκεντρώσεις κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η Περιοχή Παρέμβασης περιλαμβάνει:

xartis-kozani

 

Προϋπολογισμός:

Η χρηματοδότηση του προγράμματος μπορεί να προέλθει από: πόρους του Δήμου και της Περιφέρειας, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το  Πράσινο και  ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, όπως η Πρωτοβουλία NEW EUROPEAN BAUHAUS και το 100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens.

Ο προϋπολογισμός θα οριστεί με την έγκριση του προγράμματος.

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σχετικές μελέτες