Γρήγορη μετάβαση

Στον αέρα η Πρόσκληση με τίτλο «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απηύθυνε Πρόσκληση σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου».

Το εμβληματικό αυτό έργο έχει ενταχθεί από την Κυβέρνηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 204 εκατ. ευρώ και στόχος είναι να δημιουργήσει συνθήκες αστικής αναζωογόνησης με σημαντικά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες

 Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνεται η ανάπλαση ιστορικών κέντρων και υποβαθμισμένων περιοχών, η επαναχρησιμοποίηση του κτιριακού αποθέματος των πόλεων, η δημιουργία δικτύων ήπιας μετακίνησης, η ανάπλαση περιοχών με ύδατα και χώρους πρασίνου, η εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραπάνω σπουδαία πρωτοβουλία των οργάνων της Ευρωπαïκής Ένωσης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συμπλέει πνευματικά με την φιλοσοφία του σωματείου για την στρατηγική ολιστικής διαχείρισης των αστικών κέντρων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ».

Οι 7 άξονες του Προγράμματος

Με πρωταρχικό στόχο την οικονομική ανάκαμψη των αστικών περιοχών μετά την πανδημία του κορωνοϊού, το Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» αναπτύσσεται στους εξής 7 άξονες:

 1.      Αναπλάσεις εμβληματικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη ανάδειξη και αναβάθμιση ιστορικών κέντρων, ή άλλων ευρύτερων αστικών  περιοχών, καθώς και αναπλάσεις μεγάλων παραλιακών ή άλλων ιστορικών και σημαντικών μετώπων.
 2.      Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιριακού αποθέματος. Μπορούν να συμπεριληφθούν δράσεις όπως η αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας (διατηρητέα ή μη) καθώς και κάθε άλλου ανενεργού κτιριακού αποθέματος, όπως και η αισθητική, λειτουργική και στατική αναβάθμιση κτιρίων ή / και ολόκληρων κτιριακών συνόλων.
 3.      Αναπλάσεις περιοχών υδάτινων διαδρομών και δημιουργία πλέγματος πρασίνου. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν ρέματα, ποταμοί, λίμνες αλλά και παραποτάμιες, παραλίμνιες περιοχές εκτός σχεδίου των οποίων η ανάπλαση κρίνεται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου.
 4.      Συνολικές στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προσδιορισμό και έργα δημιουργίας περιοχών με ειδικά χαρακτηριστικά (περιοχές με χαμηλές ταχύτητες ή / και ήπιας κυκλοφορίας, περιοχές με εσωτερικούς δρόμους χωρίς αυτοκίνητα, κ.λπ.), καθώς και δημιουργία δικτύου ήπιων διαδρομών σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας – γειτονιάς.
 5.      Αναπλάσεις δημόσιου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, διαπλατυμένων πεζοδρομίων, πλατειών, ποδηλατικών υποδομών, οριοθέτηση παρόδιας στάθμευσης, συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης κ.λπ.), καθώς και υλοποίηση συνοδών έργων στον υπαίθριο χώρο για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο, σταθμών κοινόχρηστων οχημάτων / ποδηλάτων / μικροκινητικότητας, κ.λπ.
 6.      Ανάπτυξη αστικού πρασίνου. Μπορούν να συμπεριληφθούν παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν δίκτυα αστικού πρασίνου καθώς και εφαρμογές και δράσεις ανάπτυξης πρασίνου σε δημοτικά και δημόσια κτίρια. Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται και περιοχές περιαστικού πρασίνου εκτός σχεδίου, η ανάπλαση των οποίων κρίνεται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου.
 7.      Υιοθέτηση και λειτουργία «έξυπνων» συστημάτων και εφαρμογών οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τα ανωτέρω για τον υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο και τα δημόσια ή / και δημοτικά κτίρια με στόχο την ορθή διαχείριση των πόρων.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι στο Πρόγραμμα  είναι όλοι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΟΤΑ), καθώς και δημόσιοι φορείς ή υπηρεσίες που έχουν σχετικές αρμοδιότητες.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να πληροφορηθούν για το Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου», εδώ.

Το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης:

Το χρονοδιάγραμμα για τα ώριμα έργα είναι το ακόλοθο:

 • 04.2022: Α’ κατάθεση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – τυχόν Βεβαίωση Δήμου και Σύμβαση με Ανάδοχο για την ωρίμανση μελετών
 • 05.2022: Β’ κατάθεση απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και υπόλοιπων των τεχνικών μελετών σε περίπτωση που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην Α’ κατάθεση
 • 05.2022 : Ολοκλήρωση διαδικασίας προεπιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΕΝ (Α΄ λίστα)
 • 06.2022 : Συμπλήρωση με τα εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης από Ελεγκτικό Συνέδριο (βάσει του άρ. 200 του ν.4820/2021) (Β’ λίστα)
 • 7.2022 : Δημοσίευση Διακήρυξης και έναρξη υποβολής προσφορών.

 

Δείτε ακόμη:

ΥΠΕΝ: Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου” προϋπολογισμού €204 εκατ. – capital.gr

Βελτίωση του Δημόσιου Χώρου: Παρεμβάσεις με προϋπολογισμό 204 εκατ. Ευρώ – ert.gr