Γρήγορη μετάβαση

Κλιματικά ουδέτερη και «έξυπνη» Κοζάνη έως το 2030: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προετοιμασία της υποψηφιότητας και η υποβολή του φακέλου

Πηγή: kozan.gr

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προετοιμασία της υποψηφιότητας και η υποβολή του φακέλου (την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου), για την ένταξη της Κοζάνης  στην Αποστολή των Πόλεων (100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις στην Ευρώπη μέχρι το 2030).

Η Αποστολή έχει ως στόχο την επιλογή 100 ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως πιλότοι έρευνας και καινοτομίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030, δηλαδή 20 χρόνια νωρίτερα από τον γενικό στόχο. Συνεπώς, οι πόλεις θα αποτελέσουν  το πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες πόλεις της Ένωσης τα επόμενα έτη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το καλοκαίρι του 2021, ο Δήμαρχος, Λάζαρος Μαλούτας, διατύπωσε το όραμά του να γίνει ο Δήμος Κοζάνης ο πρώτος κλιματικά ουδέτερος και έξυπνος δήμος στην Ελλάδα. Το όραμα αυτό, υιοθετήθηκε με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας τη μορφή Διακήρυξης για την Κλιματική Ουδετερότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας, διαμορφώθηκε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών, με τοπικούς κυρίως φορείς, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και μεμονωμένους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι βρισκόταν υπό τον άμεσο έλεγχο του Δημάρχου και τον συντονισμό στελεχών του Δήμου στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.

Όλο το διάστημα που προηγήθηκε έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να προετοιμαστεί κατάλληλα ο Δήμος για την υποβολή υποψηφιότητας, ενώ ξεκίνησαν δράσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών, δράσεις που το επόμενο διάστημα θα λάβουν μόνιμο χαρακτήρα.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Κοζάνης έγινε πλήρες μέλος της Συμφωνίας των Πράσινων Δήμων της ΕΕ (Green City Accord), ενώ έγινε αποδεκτός και στο Δίκτυο των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Βιωσιμότητα (ICLEI). Σε εθνικό επίπεδο, ο Δήμος Κοζάνης έγινε μέλος στο νέο Δίκτυο Δήμων και Περιφερειών για την Κλιματική Αλλαγή (Climattica), στο οποίο ο Δήμαρχος Κοζάνης εξελέγη αντιπρόεδρος.

Τέλος, έπειτα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Κοζάνης τον Ιούλιο του 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις έως το 2030» με τη συμμετοχή άλλων τεσσάρων ελληνικών δήμων, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί μεταξύ των Ελληνικών Δήμων που έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να συμμετάσχουν στην Αποστολή, ένα Σύμφωνο Συνεργασίας που στόχο θα έχει την δημιουργία ενός Ελληνικού Δικτύου Δήμων για την Κλιματική Ουδετερότητα.

Το βίντεο του Δήμου Κοζάνης για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Ευρωπαϊκές Πόλεις μέχρι το 2030»: