Γρήγορη μετάβαση

Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ»: Υπογραφή Σύμβασης για το στρατηγικό σχεδιασμό – masterplan – του Δήμου Κοζάνης

Στην ανάθεση σύμβασης για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού (masterplan) του Δήμου Κοζάνης, προχώρησε τον περασμένο Μάρτιο ο Δήμος Κοζάνης. Η ανάθεση έγινε από τον Πρόεδρο του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, κ. Βασίλη Γιαννάκη στην εταιρεία Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Στρατηγικός στόχος του Δήμου Κοζάνης είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού και αναβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος, που θα ισχυροποιήσει την ταυτότητα, την προβολή και το ρόλο της πόλης, όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Περιφέρειας αλλά και ως ένα ισχυρό οικονομικό, διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της βόρειας Ελλάδας και των δυτικών Βαλκανίων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η ανάθεση του masterplan με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης ανάπλασης με στόχο την αναβάθμιση του αστικού χώρου περιοχής Δήμου Κοζάνης», θα εστιάσει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης ενός προγράμματος έργων  αστικής ανάπλασης με έμφαση στο πολιτιστικό και ιστορικό κεφάλαιο της πόλης, που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνεις που έχουν διατυπωθεί από το Δήμο Κοζάνης στα Προγραμματικά Κείμενα Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού. Δείτε αναλυτικά, εδώ.

Ο σχεδιασμός του παραπάνω Προγράμματος Ολοκληρωμένης Ανάπλασης του Δήμου Κοζάνης, θα γίνει σε συνεργασία με τα στελέχη του Δήμου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και κάθε άλλο συναρμόδιο φορέα και για την υλοποίησή του θα αξιοποιηθεί η μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την οικοδόμηση των ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού.

Θυμίζουμε, πως η Κοζάνη είναι μια από τις έξι ιστορικές πόλεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» που προωθεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τον Φεβρουάριο του 2020 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας  για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού και περιαστικού χώρου της πόλης.

  • Το έργο αναλύεται σε τρεις φάσεις εργασιών: α) αναγνωριστική φάση, β) σχέδιο δράσης προγράμματος αστικής ανάπλασης, γ) υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης στις διαβουλεύσεις με άλλους φορείς σε σχέση με τις παραπάνω ενότητες εργασιών.
  • η νέα πλατεία της Κοζάνης
  • «Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» έχει αντικείμενο τον «εμβολιασμό» ιστορικών πόλεων της χώρας με την αξία των συνεργειών και την μαγεία των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης και αφορά σε ολιστικές παρεμβάσεις στα αστικά τους, ώστε να λειτουργήσουν ως «αστικά ορόσημα» ή σημεία αναφοράς του αστικού χώρου.»