Γρήγορη μετάβαση

Generation D: «Getting to know the ancient theatres» – Part 3

Σχετικά Θέατρα

Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας και Ιστορίας της Δραματικής Ποίησης στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο – μέρος 3o, σχολικό έτος 2021-2022

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο και στο μάθημα των Αγγλικών Γ’ γυμνασίου (επίπεδο Β2+) πραγματοποιήθηκε διαθεματική διδασκαλία με χρήση ψηφιακών μέσων της Αγγλικής Γλώσσας και της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας μέσα από σενάριο διδασκαλίας με τίτλο «Getting to know the ancient theatres» (= Γνωρίζοντας τα αρχαία ελληνικά θέατρα). Στο σενάριο αξιοποιήθηκε αυθεντικό υλικό από την ιστοσελίδα του Διαζώματος στα αγγλικά, προκειμένου να ασκηθούν οι δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου και το λεξιλόγιο των μαθητών. Κατόπιν, οι μαθητές ασκήθηκαν στη συνεργατική δημιουργία πολυτροπικών κειμένων αντλώντας πληροφορίες από τον ιστότοπο του Διαζώματος https://diazoma.gr/theaters/?type=list και από τον εκπαιδευτικό φάκελο του Υπουργείου Πολιτισμού «Αρχαίο θέατρο στον κύκλο του χρόνου» http://ancienttheater.culture.gr/el .

Στόχος της δράσης αυτής ήταν η επίτευξη γλωσσικών στόχων για το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την αξία διατήρησης των αρχαίων θεάτρων. Ακολουθώντας το παράδειγμα των συμμαθητών τους από τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη, οι μαθητές δημιούργησαν σύντομα ενημερωτικά βίντεο στην αγγλική γλώσσα σχετικά με αρχαία θέατρα. Τα παραδοτέα των μαθητών αποτελούν το τελικό προϊόν του διδακτικού σεναρίου, που εκπονήθηκε από την εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας Ξυπολιά Σοφία και τα βέλτιστα αυτών διατίθενται για αξιοποίηση στο Διάζωμα και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Αρχαίο θέατρο Καρθαίας Κέας

https://youtu.be/1M-wckUL6i8

Αρχαίο θέατρο Λίνδου Ρόδου

https://youtu.be/KYNWo0LPefg

Αρχαίο θέατρο Σικυώνας

https://youtu.be/dK-KXyp0eew

Αρχαίο θέατρο Μαντίνειας

https://www.canva.com/design/DAE_iNfmr0E/watch

Αρχαίο θέατρο Αιγείρας

https://www.youtube.com/watch?v=Fy-gt92acu0

Cross – curricular teaching scenario combining English Language and History of Drama in Varvakeio Model Junior High School – part 3

For a third consecutive school year , in English Class of Year 9 of Varvakeio Model Junior High School we implemented a cross-curricular teaching scenario entitled “Getting to know the Ancient Theatres” alongside the course of Ancient Greek Literature (History of Drama). Authentic material from the official English website of Diazoma was used so that students could practice reading comprehension and vocabulary skills. Then, the students worked in groups to create multi-modal texts using information from the websites of Diazoma and the educational folder of the Ministry of Culture http://ancienttheater.culture.gr/

The involvement of students in this process aimed at achieving certain linguistic skills in English, enhancing their digital literacy and raising awareness of the value of preserving ancient theatres. Following the example of their classmates the previous school years, the students created short informative videos in English about several ancient theatres, which are listed below. The students’ work is the final product of the teaching scenario created by English teacher Sofia Xypolia. The best of the videos and the teaching scenario are available to the general public for educational purposes.

https://1drv.ms/w/s!AuRyEd8IKMDXvy3sskaXp9JIhbX9?e=dUN42l

The ancient theatre of Karthea

https://youtu.be/1M-wckUL6i8

The Ancient Theater of Lindos

https://youtu.be/KYNWo0LPefg

The Ancient Theater of Sikyona

https://youtu.be/dK-KXyp0eew

The Ancient Theatre of Mantineia

https://www.canva.com/design/DAE_iNfmr0E/watch

The Ancient Theatre of Aigira

https://www.youtube.com/watch?v=Fy-gt92acu0

Για να δείτε περισσότερες δράσεις μαθητών, επισκεφτείτε τη σελίδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Διαζώματος, Generation D.