Σχετικά Άρθρα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

  • Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας δραστηριοποιείται ενεργά σε 12 χώρες και περιλαμβάνει, εκτός της ΕΤΕ, 9 τράπεζες και 64 θυγατρικές εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και λοιπών υπηρεσιών, απασχολώντας συνολικά 35.227 εργαζόμενους. Διαθέτει ευρύ δίκτυο διανομής προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό (1.233 μονάδες) καθώς και το πληρέστερο δίκτυο στην Ελλάδα, με 529 καταστήματα και 1.401 ΑΤΜ (στοιχεία 30.06.2014). Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας έχοντας αναλάβει το ρόλο ενός υπεύθυνου “πολίτη” απέναντι στην κοινωνία, σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής, από το 1841 μέχρι σήμερα, αποδεικνύει το διαχρονικό της ενδιαφέρον και την ευαισθησία της σε ό,τι αφορά το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη διάσωση και τη διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού, τη συνεισφορά στα γράμματα και τις τέχνες και βεβαίως την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Ετήσια συνδρομή 5.000 €.