Σχετικά Άρθρα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

  • Το ίδρυμα ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ στηρίζει την εκπαίδευση και την έρευνα, την υγεία και την περίθαλψη, την προστασία του περιβάλλοντος και μία ισχυρή και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών.Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1973 και αποτελεί ένα από τα πρώτα κοινωφελή ιδρύματα που συστάθηκαν στην Ελλάδα. Είναι αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας ευθύνης και κοινωφελούς δράσης του Πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη και έχει τις ρίζες του στην παράδοση της φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Ελλήνων της Ανατολής και της Διασποράς.Οι δράσεις του Ιδρύματος διαρθρώνονται στη βάση τεσσάρων στρατηγικών πυλώνων:προώθηση της παιδείας, αναβάθμιση της υγείας, προστασία του περιβάλλοντος
    ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Βασικές αρχές λειτουργίας του Ιδρύματος αποτελούν η ισότητα των ευκαιριών, η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα.
  • Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας το ίδρυμα ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ διέθεσε το ποσό των 50.000 ευρώ συμμετέχοντας σε καλάθι χορηγών για τη χρηματοδότηση της μελέτης Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων των δύο δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.