Γρήγορη μετάβαση

Υποβολή εργασίας για την προστασία του Αρχαίου Θεάτρου της Κασσώπης από βραχοπτώσεις

Σχετικά Θέατρα

Το Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης, Ν. Πρεβέζης, βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα διαταραγμένο γεωλογικό περιβάλλον. Του θεάτρου υπέρκεινται απότομα βραχώδη πρανή που τροφοδοτούν συνεχώς με κορήματα την περιοχή του κοίλου. Στα πλαίσια της αναστήλωσης του θεάτρου μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν έργα προστασίας από τις βραχοπτώσεις που περιλάμβαναν φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, πληρώσεις εγκοίλων, και αγκυρώσεις επισφαλών τεμαχών πάνω από το θέατρο.

Τέλος αποκαλύφθηκε ο διάδρομος πίσω από τα ανάλημμα της πλάτης του θεάτρου και κατασκευάσθηκε μια «βραχοπαγίδα» αποτελούμενη από δύο σειρές συρματοκιβωτίων. Τα έργα ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2022.