Γρήγορη μετάβαση

Πως θα εξελιχθούν τα έργα στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης.. Μία ακόμη πενταετία για την αποκατάσταση

Σχετικά Θέατρα

Πηγή: epiruspost.gr

Για μία ακόμη πενταετία θα συνεχιστούν τα έργα συντήρησης και αποκατάστασης στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το στρατηγικό ολιστικό σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Δωδώνης, με στόχο την αξιολόγηση των μέχρι σήμερα εργασιών και την σύνταξη του οδικού χάρτη για την περαιτέρω εξέλιξη του έργου, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, σύμφωνα πάντοτε με τη μεθοδολογία και τις αρχές αποκατάστασης του κάτω κοίλου, εξέτασε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο και γνωμοδότησε ομοφώνως θετικά επί των προτάσεων.

Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει το ιστορικό των επεμβάσεων στο θέατρο από το 2000 μέχρι σήμερα, την αποτίμηση των επεμβάσεων αποκατάστασης στο κάτω κοίλο, την επικαιροποιημένη καταγραφή της παθολογίας κάθε επιμέρους περιοχής του μνημείου, την ανάλυση – επαλήθευση της γεωμετρίας του μνημείου με βάση προηγούμενες μελέτες και τα νεότερα δεδομένα, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, τη χρονική ιεράρχηση των εργασιών με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε και τις αρχές αποκατάστασης που εφαρμόστηκαν στο κάτω κοίλο.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί η αποκατάσταση του κάτω κοίλου του θεάτρου, των κερκίδων (1η έως 9η) και του α’ διαζώματος, στο τμήμα των τεσσάρων κερκίδων από ανατολικά. Ως προς το ιστορικό των επεμβάσεων, κατά τα έτη 2002-2007 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης σε όλο το κάτω κοίλο του θεάτρου. Τη διετία 2008-2010 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πιλοτικής εφαρμογής της μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης του θεάτρου, από την πρώτη ανατολικά κερκίδα της κάτω ζώνης του κοίλου και του όμορου ανατολικού αναλήμματος. Το 2011 ξεκίνησαν σταδιακά και ανά κερκίδα, από Κ2Α έως Κ6Α, οι εργασίες αποκατάστασης των κερκίδων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2015. Στο πλαίσιο του έργου της περιόδου 2014-2020, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των κερκίδων από Κ7Α έως Κ9Α και του όμορου δυτικού αναλήμματος, οπότε και ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της κατώτερης ζώνης του κοίλου.

Η χρονική ιεράρχηση των επομένων εργασιών όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ως εξής:

1. Αποκατάσταση της μεσαίας ζώνης (κερκίδων, αναλημμάτων και εξωτερικών κλιμακοστασίων) ξεκινώντας από την κερκίδα 5Β με στόχο να επιφέρει τη γεωμετρική κανονικότητα στη ζώνη αυτή του μνημείου.

2. Αποκατάσταση του επιθεάτρου. Πρόκειται για το εκτενέστερο τμήμα του μνημείου, το οποίο δεν έχει υποστεί δομικές παρεμβάσεις, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στις αναστηλωτικές εργασίες του 1960. Ως προς την παθολογία της δεύτερης ζώνης, του επιθεάτρου και των αναλημματικών τοίχων, η τεκμηρίωση ανέδειξε ότι πρόκειται για ένα τμήμα του μνημείου που έχει υποστεί δραματική απώλεια υλικού, κυρίως στις ακρινές περιοχές, λόγω της κατάρρευσης των πλευρικών αναλημμάτων που συγκρατούσαν τις επιχώσεις στήριξης στην περιφέρεια του κοίλου. Η επέμβαση στο επιθέατρο δεν μπορεί, επί του παρόντος να προσδιοριστεί επαρκώς. Ωστόσο, οι μελέτες και εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο κάτω κοίλο, και προβλέπεται να εφαρμοστούν και στο μεσαίο, αποτελούν βάση και δεξαμενή πληροφοριών απαραίτητων για την τελική διαχείριση του επιθεάτρου.