Γρήγορη μετάβαση

Βραχοπροστασία στο αρχαίο θέατρο Κασσώπης της Πρέβεζας

Σχετικά Θέατρα

Πηγή : Upworks 

Οι πολυετείς εργασίες αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων ανέδειξαν την αρχαία Κασσώπη και δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κατανοήσει τη λειτουργία της, τη χωροθέτηση, τον τρόπο που ήταν κτισμένη η πόλη, αλλά και το πιο επιβλητικό οικοδόμημά της που ήταν το Θέατρο.

Η εταιρία  upworks  έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση του έργου βραχοπροστασίας στο αρχαίο θέατρο Κασσώπης με ανάδοχο του έργου την ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ AE . Σκοπός  υπήρξε  η τοποθέτηση  βραχοπαγίδων ανάσχεσης  βράχων 3.000 KJ ΚΑΙ 1.000 KJ της εταιρίας GEOBRUGG.

Οι εργασίες  ξεκίνησαν με την τοπική αφαίρεση της δασοκάλυψης,  συνεχίστηκαν με την διάτρηση και ενεμάτωση οπών για τα αγκύρια και τις αντηρίδες των φραχτών  και ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση των ορθοστατών των βραχοπαγίδων μετά από την άψογη συνεργασία της UPWORKS  με τους Ιταλούς πιλότους της ROTORS.

Μπορείτε στη συνέχεια να δείτε σχετικό οπτικοακουστικό υλικό:

  • Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης - εργασίες βραχοπροστασίας. Η εταιρία upworks έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση του έργου βραχοπροστασίας στο αρχαίο θέατρο Κασσώπης με ανάδοχο του έργου την ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ AE . (Μάιος 2022)
  • Εργασίες βραχοπροστασίας στο θέατρο Κασσώπης (Μάιος 2022)