Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης

Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Κασσώπης (μικρό ή Βουλευτήριο)

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Χρηματοδοτήσεις
Τα νέα του θεάτρου

Στην ανατολική πλευρά της Κασσώπης και σε επαφή με την κύρια οδό που διέσχιζε κατά μήκος την πόλη, βρίσκεται η Αγορά, ένας υπαίθριος χώρος που τον 3ο – αρχές 2ου αιώνα π.Χ. απέκτησε -πλαισιωμένος από δημόσια οικοδομήματα- μνημειακή διαμόρφωση και αποτέλεσε το πολιτικό, διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της πόλης.
Στο πλαίσιο της μνημειακής αυτής διαμόρφωσης του χώρου της Αγοράς, στο β΄ μισό του 3ου αιώνα π.Χ., στο ανατολικό άκρο της Αγοράς, δημιουργήθηκε ένα οικοδόμημα στον τύπο του Θεάτρου, που έχει θεωρηθεί ως μικρό Θέατρο ή Ωδείο της πόλης Κατ’ άλλους χρησίμευε ως Βουλευτήριο, ο χώρος δηλαδή συνεδριάσεων των Κασσωπαίων.

Ο προσανατολισμός του κτιρίου αποκλίνει από τον κύριο άξονα της Αγοράς και στρέφεται ελαφρώς προς τα βορειοδυτικά. Το κοίλο είχε διάμετρο 46 μ. και τρείς (3) κλίμακες το διαιρούσαν σε τέσσερις (4) κερκίδες με είκοσι μία (21) σειρές εδωλίων, λαξευμένων στο φυσικό βράχο με χωρητικότητα 2000 θέσεων περίπου.

Η σκηνή του μικρού Θεάτρου (ή Βουλευτηρίου) ήταν ορθογώνια, διαστάσεων 15,40 × 7,60 μ. και πλαισιωνόταν από τα παρασκήνια, δύο πλευρικά δωμάτια, που εκτείνονταν προς την ορχήστρα, διαμορφώνοντας το προσκήνιο.

Το κοίλο περικλειόταν από περίβολο, ενώ στην ανατολική πλευρά του Θεάτρου και σε επίπεδο ψηλότερα από την απόληξη των κερκίδων δημιουργήθηκε στωικό οικοδόμημα με διπλή κιονοστοιχία, για την κάλυψη πρακτικών, πιθανότατα, αναγκών.

Γεώργιος Ρήγινος
Αρχαιολόγος

Αεροπεριήγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης.

Δημοσιεύτηκε 20 Μαίου, 2015
Πολιτιστική δράση στο πλαίσιο του "Κοινωνικού Σχολείου" και της Κίνησης Πολιτών "Διάζωμα".
Επιμέλεια: Ανδρέας Κ. Αραβανής - Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π.

Μαθητές ξεναγούν μαθητές
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
Παππά Παρασκευή, Φιλόλογος
Τριάντου Μαρία, Φιλόλογος Υποδιευθύντρια
Αραβανής Κωνσταντίνος, Φυσικός Msc Διευθυντής

Ονομασία Μνημείου

Μικρό Θέατρο Κασσώπης (ή Βουλευτήριο)

Κατηγορία

Θέατρο

Σύντομη περιγραφή

Το μικρό Θέατρο (ή Βουλευτήριο) κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του 3ου αιώνα π.Χ. στην ανατολική πλευρά της Αγοράς της αρχαίας πόλης.

Εικόνες - Σχέδια

Γενικό τοπογραφικό σχέδιο της Κασσώπης από τους W. Hoepfner και E.L. Schwandner, που συμπεριλαμβάνει  και το μικρό Θέατρο (ή Βουλευτήριο). Επαρκής φωτογραφική τεκμηρίωση (αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας).

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία

– W.M. Leake, Travels in northern Greece, I, ΙV, London (1835)

– Σ. Δακαρης, ΠΑΕ 1952-1955, 1977-1983

– N.G.L. Hammond, Epirus, The Geography, the ancient remains, the history and the topography of Epirus and adjacent areas, Oxford (1967)

– S. Dakaris, Cassopaia and the Elean Colonies, Ancient Greek Cities 4, Athens (1971)

– Σ. Δάκαρης, Κασσώπη, Νεώτερες Ανασκαφές 1977-1983, Ιωάννινα (1984 & 1989)

– E.L. Schwandner, Handwerkerviertel in Grundungsstaten des 5 und 4 Jahrhunderts, Πρακτικά ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας, Αθήνα 1983 (1988)

– S. Dakaris, Organisation politique et urbanistique de la ville dans l’ Epire antique, L’ Illyrie meridionale et l’ Epire dans l’ Antiquite, Actes du colloque International de Clermont – Ferrand 1984 (1987)

– W. Hoepfner , E. L. Schwandner (in Zusammenarbeit mit S. Dakaris, K. Gravani und Ath. Tsingas, mit Beitragen von K. Gravani, M. Oikonomidou – Karamesini und J. Boassneck), Kassope, Bericht uber Ausgrabungen einer spatklassischen Streifenstadt in Nordwestgriechenland, Haus und Stadt im Klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis, Band I, Munchen (1986 & 1994)

– Κ. Γραβάνη, Τοπογραφικά Κασσωπαίας, Αφιέρωμα στον  N.G.L. Hammond, Μακεδονικά, Παράρτημα αρ. 7, Θεσσαλονίκη (1997)

– E. L. Schwandner, Kassope, The city in whose territory Nikopolis was founded, Foundation and Destruction, Nikopolis and Northwestern Greece. The archaeological evidence for the city destructions, the foundation of Nikopolis and the synoecism, Monographs of the Danish Institute at Athens 3 (2001) [επιμ. Έκδοσης J. Isager]

– Θ. Κοντογιάννη, Κασσώπη. Συνοπτικός οδηγός του αρχαιολογικού χώρου, Ιωάννινα (2006)

– Μελέτη Ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Κασσώπης, Δ. Ζαλόγγου – Β΄ Φάση, ΛΓ΄ ΕΠΚΑ (2009)

Θέση

Καμαρίνα, διευρυμένου («καλλικρατικού») Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας.

Χρονολόγηση

Το μικρό Θέατρο κατασκευάστηκε στο β΄ μισό του 3ου αιώνα π.Χ., στην ανατολική πλευρά της Αγοράς της Κασσώπης.

Περιγραφή Μνημείου

Στο πλαίσιο της μνημειακής διαμόρφωσης του χώρου της Αγοράς, στο β΄ μισό του 3ου αιώνα π.Χ., στο ανατολικό άκρο της Αγοράς, δημιουργήθηκε ένα οικοδόμημα στον τύπο του Θεάτρου, που έχει θεωρηθεί ως μικρό Θέατρο ή Ωδείο. Κατ’ άλλους χρησίμευε ως Βουλευτήριο, ο χώρος δηλαδή συνεδριάσεων των Κασσωπαίων.

Ο προσανατολισμός του αποκλίνει από τον κύριο άξονα της Αγοράς και στρέφεται ελαφρώς προς τα βορειοδυτικά. Το κοίλο είχε διάμετρο 46 μ. και τρείς (3) κλίμακες το διαιρούσαν σε τέσσερις (4) κερκίδες με είκοσι μία (21) σειρές εδωλίων, λαξευμένων στο φυσικό βράχο με χωρητικότητα 2000 θέσεων περίπου.

Η σκηνή του μικρού Θεάτρου (ή Βουλευτηρίου) ήταν ορθογώνια και πλαισιωνόταν από τα παρασκήνια, δύο πλευρικά δωμάτια, που εκτείνονταν προς την ορχήστρα, διαμορφώνοντας το προσκήνιο.

Το κοίλο περικλειόταν από περίβολο, ενώ στην ανατολική πλευρά του Θεάτρου και σε επίπεδο ψηλότερα από την απόληξη των κερκίδων δημιουργήθηκε στωικό οικοδόμημα με διπλή κιονοστοιχία.

Υπάρχουσα κατάσταση

Τμήμα του κτιρίου έχει ήδη κατακρημνιστεί στο παρελθόν, όταν το βραχώδες έδαφος αποσπάστηκε και κατολίσθησε συμπαρασέρνοντας τμήματα οικοδομημάτων της Αγοράς και τμήμα του νότιου σκέλους του οχυρωματικού περιβόλου. Επιπλέον, τα εδώλια του κοίλου του μικρού Θεάτρου έχουν υποστεί μικρή γωνιακή μετατόπιση εξαιτίας της μετακίνησης των πρανών. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν γεωλογικά ευάλωτο αρχαιολογικό χώρο, για τον οποίο πέρα και πριν από κάθε εργασία ανάδειξης των μνημείων του θα πρέπει να προηγηθούν ειδικές γεωλογικές μελέτες, που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην ελαχιστοποίηση του φαινομένου.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Καθαρισμοί και αποψιλώσεις στο μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο του (σε ετήσια βάση).

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Πρόκειται για έναν γεωλογικά ευάλωτο αρχαιολογικό χώρο, για τον οποίο πέρα και πριν από κάθε εργασία ανάδειξης των μνημείων του θα πρέπει να προηγηθούν ειδικές γεωλογικές μελέτες, που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην ελαχιστοποίηση του φαινομένου. Το μικρό Θέατρο της Κασσώπης θα μπορούσε μελλοντικά -υπό προϋποθέσεις- να φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις.

Ιστορικό σύγχρονων χρήσεων

Η υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης του Θεάτρου επιτρέπει προς το παρόν μόνο την επίσκεψή του. Παρόλα αυτά, το καλοκαίρι του 2010, ο χώρος της Αγοράς φιλοξένησε -χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα- για πρώτη φορά μουσική συναυλία, ενώ μελλοντικά ο χώρος θα μπορούσε να υποδεχθεί ανάλογου είδους εκδηλώσεις.

Πνευματικά δικαιώματα

ΥΠ.ΠΟ.Τ. / Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Δικαιοδοσία

ΥΠ.ΠΟ.Τ. / ΛΓ΄ ΕΠΚΑ

Γεωγραφικό πλάτος

39.14513487976496°

Γεωγραφικό μήκος

20.676468014717102°

Υψόμετρο

545 μ.