Γρήγορη μετάβαση

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: Σημαντική επιτυχία για τη «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο» –  Έγκριση Στρατηγικής ΟΧΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027

Σχετικά Θέατρα

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» υποδέχεται με ενθουσιασμό την έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) με τίτλο «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027.

Η εν λόγω ΟΧΕ αποτελεί μια φυσική συνέχεια και εξέλιξη της πρωτοποριακής «Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», η οποία υλοποιήθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η «Διαδρομή» άνοιξε τον δρόμο, ως η πρώτη Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας τα θεμέλια για μελλοντικές αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της «Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» διαδραμάτισε καίριο ρόλο, με τη συμβολή του στο έργο των αρμόδιων φορέων για την ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαίων θεάτρων της περιοχής. Επιπλέον, η δράση του Σωματείου εστίασε στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην υλοποίηση μιας σειράς από έργα που έφεραν στο προσκήνιο την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου.

Στο πλαίσιο της νέας ΟΧΕ, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:

 • Συμμετέχει ενεργά στην Ειδική Ομάδα που έχει συσταθεί για τον συντονισμό των Στρατηγικών ΟΧΕ του Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027.
 • Προσφέρει τεχνογνωσία και υποστήριξη στην υλοποίηση της ΟΧΕ, μέσω της ενεργής παρουσίας του στην Τοπική Ομάδα Υποστήριξης της Διακυβέρνησης  για την παρακολούθηση, ωρίμανση πράξεων και υλοποίηση των παρεμβάσεων της ΟΧΕ.
 • Συνεργάζεται στενά με τους φορείς και τους πολίτες της Ηπείρου, με στόχο την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της περιοχής.

Η ΟΧΕ «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο» περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, όπως:

 • Εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, με στόχο την προστασία και την προβολή αυτών των μνημείων.
 • Δημιουργία υποδομών για την υποδοχή επισκεπτών, με στόχο την βελτίωση της εμπειρίας τους και την ενίσχυση του τουρισμού.
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο πεζοπορικός και ο ποδηλατικός τουρισμός, αξιοποιώντας το φυσικό κάλλος της περιοχής.
 • Εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα για την πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την καλλιέργεια της πολιτιστικής συνείδησης.
 • Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.

Οι νέες δράσεις α΄ προτεραιότητας που αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΟΧΕ και θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2027 έχουν συνολικό προϋπολογισμό 73.323.500 €. Επίσης για την υλοποίησή της γίνεται αναφορά στους απαιτούμενους πόρους μέσω του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, των διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και των προγραμμάτων LEADER.

Η υλοποίηση της ΟΧΕ αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη για την Ήπειρο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

 • Αύξηση του τουρισμού: Η ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες στην περιοχή, συμβάλλοντας στην οικονομική της αναζωογόνηση.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων: Η ΟΧΕ θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ηπείρου μέσω της δημιουργίας υποδομών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.
 • Αναβάθμιση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος της περιοχής, μέσα από ένα πλήθος έργων και δράσεων που σχεδιάζονται μέσα από μια βεντάλια συνεργειών και με πρωταγωνιστή την Περιφέρεια Ηπείρου.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του στην υλοποίηση της ΟΧΕ και δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει ενεργά την τεχνογνωσία και την εμπειρία του για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας της διαδρομής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο» θα αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων της.

Επιπλέον πληροφορίες στην Απόφαση έγκρισης Στρατηγικής OXE «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο» στο πλαίσιο του Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027: