Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης

Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Νικόπολης

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Χρηματοδοτήσεις
Πρόοδος Εργασιών
Τα νέα του θεάτρου

Στη σημερινή χερσόνησο της Πρέβεζας, στη νοτιοδυτική Ήπειρο και σε απόσταση μόλις 6 χλμ. από την πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού, ανεγέρθηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο -σε ανάμνηση της Νίκης του επί του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στη ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ.- η Νικόπολη.

Βόρεια της πόλης, έξω από τα τείχη της, στην περιοχή του «εν άλσει Προαστείου» και στις υπώρειες του λόφου του Μιχαλιτσίου, διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση το θέατρο της Νικόπολης. Η περιοχή του «Προαστείου» με τα δημόσια οικοδομήματα φαίνεται ότι εντυπωσίασε πλήθος περιηγητών, των οποίων αναφορές και περιγραφές συμπεριέλαβαν στα ταξιδιωτικά τους συγγράμματα. Πολύ σημαντικές πληροφορίες για το Θέατρο αντλούμε από το έργο του W.M. Leake, που επισκέφθηκε την περιοχή στις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ για την κάτοψη του μνημείου όλες οι περιγραφές βασίζονται στο σχέδιο του T.L. Donaldson.

Το μνημείο έχει νοτιοδυτικό προσανατολισμό με πανοραμική θέα προς τη Νικόπολη, τον Αμβρακικό Κόλπο και το Ιόνιο Πέλαγος. Η ανέγερσή του εντάσσεται στο οικοδομικό πρόγραμμα του Οκταβιανού και συνδέεται με την αναβίωση των Ακτίων, στους οποίους συμπεριλήφθηκαν και μουσικοί αγώνες, ενώ σημαντικές εργασίες επισκευής και ανακατασκευής πραγματοποιήθηκαν κατά τους επόμενους αιώνες.

Το μνημείο χαρακτηρίζεται από τον ιδιότυπο συγκερασμό στοιχείων της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Το κοίλο του θεάτρου, διαμέτρου 96 μ., αναπτύσσεται -κατά τα ελληνικά πρότυπα- τόσο στο φυσικό πρανές του λόφου, όσο και σε λιθόκτιστες υποδομές, σύμφωνα με το ρωμαϊκό σύστημα στήριξης. Για την έδραση του άνω τμήματος του κοίλου κατασκευάστηκαν τρείς επάλληλες θολωτές, ημικυκλικής κάτοψης, στοές με αυξανόμενο ύψος από την εσωτερική στην εξωτερική. Η εξωτερική στοά ήταν απροσπέλαστη, ενώ οι δύο εσωτερικές χρησίμευαν και ως διάδρομοι της κίνησης των επισκεπτών. Περιμετρικά του κοίλου εξωτερικά -για την καλύτερη προστασία του μνημείου- κατασκευάστηκε ψηλός καμπύλος τοίχος, ο οποίος κατά διαστήματα ενισχύονταν με αντηρίδες, που έφεραν τις ωθήσεις της κατασκευής. Στα άκρα και στο μέσον του εν λόγω τοίχου ανοίγονταν τρεις είσοδοι προς το κοίλο. Στο ανώτατο τμήμα του κοίλου δημιουργείται περιμετρική στοά με ανοίγματα και κόγχες.

Η ορχήστρα, όπως και το κοίλο, είχε σχήμα κανονικού ημικυκλίου. Το διώροφο σκηνικό οικοδόμημα είχε μνημειακή πρόσοψη με πλούσιο γλυπτό διάκοσμο, καθώς οι είσοδοι και τα ανοίγματα πλαισιωνόταν με κίονες και κόγχες, που φιλοξενούσαν εξαιρετικής τέχνης, μαρμάρινα αγάλματα Θεών και Μουσών.

Γεώργιος Ρήγινος
Αρχαιολόγος

Αρχαιολογικός Χώρος Νικόπολης - ΕΣΠΑ 2007-2013, Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας έργων πολιτισμού" που εκτελεί η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συγχρηματοδοτήθηκε απο την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση απο το Ε.Π. "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Ονομασία Μνημείου

Ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης

Κατηγορία

Θέατρο

Σύντομη περιγραφή

Το Θέατρο της Νικόπολης βρίσκεται στο «Προάστειο» (Στράβων),  ένα ιερό χώρο – τέμενος στο βόρειο τμήμα της Νικόπολης εκτός των ρωμαϊκών τειχών της πόλης.

Εικόνες - Σχέδια

Σχεδιαστική αποτύπωση της κάτοψης του ρωμαϊκού Θεάτρου από τον περιηγητή T. L. Donaldson. Επαρκής φωτογραφική τεκμηρίωση (αρχείο ΛΓ΄ ΕΠΚΑ).

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία
 1.  Hobhouse J.C., A journey through Albania and other  provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810, I – II, 2nd ed. London (1813)
 2.   Holland H., Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia etc. during the years 1812 and 1813, London (1815)
 3.   Pouqueville F.C.H.L., Voyage de la Grece, I-II, Paris (1826)
 4. Hughes T.S., Travels in Greece and Albania, I-II, 2nd ed., London (1830)
 5.   Leake W. M., Travels in northern Greece, I-IV, London (1835)
 6. Φιλαδελφεύς Α., Νικόπολις. Συνοπτική ιστορία και περιγραφή των ανασκαφών (1913-1927), των μνημείων και ερειπίων της, μετά πολλών εικόνων των περίφημων ψηφιδωτών της Βασιλικής Δουμετίου κλπ., Αθήνα (1928)
 7. Υπουργείον Θρησκευμάτων & Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων & Ιστορικών Μνημείων,Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών κατοχής, Αθήνα (1946)
 8.  Σαρικάκης Θ., Άκτια τα εν Νικοπόλει, ΑΕ 1965 σελ. 145-162
 9. Leake W.M., Η Ήπειρος 1805-1810. Από το ημερολόγιον  του Άγγλου περιηγητού William Leake,Μτφ. π. Γ. Στάθης, Αθήνα (1976)
 10. Ανδρέου Ι., Νομός Πρέβεζας, Νικόπολη. Στερεωτικές εργασίες, ΑΔ 37 (1982), Χρονικά Β2, σελ. 266-267
 11.  Ανδρέου Ι., Νομός Πρέβεζας, Νικόπολη. Στερεωτικές εργασίες, ΑΔ 39, Χρονικά Β2, σελ. 189
 12. Ανδρέου Ι., Το έργο της ΙΒ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων στη Νικόπολη, Νικόπολις Α. Πρακτικά Συνεδρίου (1987), σελ. 145-152
 13. Βοκοτοπούλου Ι., Ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες στη Νικόπολη κατά τη δεκαετία 1967-1977, Νικόπολις Α΄. Πρακτικά Συνεδρίου (1987), σελ. 135-144
 14.   Isler H. P., Grecia: Smirtula, Nicopoli. Nicopolis, Epirus, in: P. Ciancio Rossetto & G. Pisani Sartorio (Eds.), Teatri Greci e Romani: alle origini del linguaggio rappresentato, 2 Roma (1994) pag. 294
 15. Ζάχος Κ. & Γεωργίου Α., Νομός Πρέβεζας – Νικόπολη: Ερευνητικό Πρόγραμμα «Κλεοπάτρα: Θέατρο – Βόρεια Νεκρόπολη – Περιοχή Δυτικής Πύλης – Δυτική Νεκρόπολη, ΑΔ 52 (1997), Χρονικά Β2, σελ. 579-592
 16. Κωνσταντάκη Α., Σκανδάλη Μ. & Συνεσίου Ε.,          Νικόπολις – Δύο Περίπατοι, Πρέβεζα (2000)
 17.  Χρυσοστόμου Π. & Κεφαλλωνίτου Φ., Νικόπολις, Αθήνα (2001)
 18.  Irmscher J., Η Νικόπολη στις περιηγήσεις ξένων ταξιδιωτών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας,Ηπειρωτών Κοινόν 1 (2005), σελ. 33-58
 19.  Κοντογιάννη Θ., Το Θέατρο της Νικόπολης, Νικόπολις Β΄. Πρακτικά Συνεδρίου (2007), σελ. 361-370
 20.  Ζάχος Κ., Καλπάκης Δ., Καππά Χ., Κύρκου Θ.,     Νικόπολη. Αποκαλύπτοντας την πόλη της νίκης του Αυγούστου, Αθήνα (2008)
Θέση

Συνοικισμός Νικόπολη (Σμυρτούλα), Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας.

Χρονολόγηση

Το θέατρο κατασκευάστηκε στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ., μαζί με άλλα δημόσια κτίρια της πόλης. Στο 2ο αιώνα π.Χ. θα πρέπει -σύμφωνα με τους μελετητές- να δέχθηκε ευρείας κλίμακας επισκευαστικές και ανακατασκευαστικές εργασίες.

Γενική περιγραφή Μνημείου

Το ρωμαϊκό Θέατρο της Νικόπολης χαρακτηρίζεται από τον ιδιότυπο συγκερασμό στοιχείων της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Το κοίλο του θεάτρου, αναπτύσσεται  τόσο στο φυσικό πρανές του λόφου, κατά τα ελληνικά πρότυπα, όσο και σε λιθόκτιστες υποδομές, σύμφωνα με το ρωμαϊκό σύστημα στήριξης. Τρείς επάλληλες θολωτές, ημικυκλικής κάτοψης, στοές με αυξανόμενο ύψος από την εσωτερική στην εξωτερική κατασκευάστηκαν για την έδραση του άνω τμήματος του κοίλου. Η εξωτερική στοά ήταν απροσπέλαστη, ενώ οι δύο εσωτερικές χρησίμευαν και ως διάδρομοι της κίνησης των επισκεπτών. Περιμετρικά του κοίλου εξωτερικά -για την καλύτερη προστασία του μνημείου- κατασκευάστηκε ψηλός καμπύλος τοίχος, ο οποίος κατά διαστήματα ενισχύονταν με αντηρίδες, που έφεραν τις ωθήσεις της κατασκευής. Στα άκρα και στο μέσον του εν λόγω τοίχου ανοίγονταν τρεις είσοδοι προς το κοίλο. Στο ανώτατο τμήμα του κοίλου δημιουργείται περιμετρική στοά με ανοίγματα και κόγχες.

Η ορχήστρα, όπως και το κοίλο, είχε σχήμα κανονικού ημικυκλίου. Το σκηνικό οικοδόμημα ήταν διώροφο και στην πρόσοψή του ανοίγονταν τρείς αψιδωτές είσοδοι.

Υπάρχουσα κατάσταση

Φυσικοί και ανθρωπογενείς παράγοντες έχουν συντελέσει στη σταδιακή φθορά του μνημείου. Έντονες ρωγμές παρατηρούνται στον τοίχο εξωτερικά του κοίλου του θεάτρου καθώς και στην πρόσοψή του, για τις οποίες θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Μέχρι σήμερα -εκτός από τη διενέργεια μικρής τομής στη σκηνή του Θεάτρου το 1960 καθώς και μικρής έκτασης στερεώσεις στην ανωδομή του μνημείου κατά τις επόμενες δεκαετίες από την αρμόδια τότε και για το Νομό Πρέβεζας ΙΒ΄ ΕΠΚΑ- δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα ανάλογες εργασίες. Επιπλέον η αποσπασματική κατάσταση διατήρησης των εδωλίων του κοίλου, δε μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη μορφή και τον αριθμό τους. Στο άμεσο μέλλον, ανασκαφικές έρευνες  σε συνδυασμό με εκτεταμένες αναστηλωτικές εργασίες, πιθανότατα να μας δώσουν περισσότερα στοιχεία για το ίδιο το μνημείο και εν γένει για την περίοδο χρήσης του.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Η υφιστάμενη κατάσταση διατήρησής του δεν επιτρέπει την άμεση χρήση του ρωμαϊκού Θεάτρου. Μελλοντικά, ανασκαφικές έρευνες  σε συνδυασμό με εκτεταμένες αναστηλωτικές εργασίες, πιθανότατα θα βελτιώσουν την κατάσταση του μνημείου. Προς το παρόν, επιτρέπεται -υπό προϋποθέσεις- μόνο η επίσκεψη, ενώ για μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο διαμορφωμένος χώρος μπροστά από το μνημείο.

Ιστορικό σύγχρονων χρήσεων

Η υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης του ρωμαϊκού θεάτρου επιτρέπει προς το παρόν μόνο την -υπό προϋποθέσεις- επίσκεψή του.

Πνευματικά δικαιώματα

ΥΠ.ΠΟ.Τ. / ΛΓ΄ ΕΠΚΑ

Δικαιοδοσία

ΥΠ.ΠΟ.Τ. / ΛΓ΄ ΕΠΚΑ

Γεωγραφικό Πλάτος

39.023435°

Γεωγραφικό Μήκος

20.737274°

Υψόμετρο

23 μ.

ΌνομαΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΦΑΝΗ ΑΝΑΙΡΟΥΣΗ21/01/20202.000.00
ΔΙΑΖΩΜΑ 308.60
ΔΙΑΖΩΜΑ 300.00
ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αρχιτέκτων μηχανικός) 100.00
ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τοπογράφος μηχανικός) 100.00
ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πολιτικός μηχανικός) 100.00
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100.00
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 100.00
ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 38.00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 23.072.00
Σύνολο
€26.218.60

Δαπάνες

ΔαπάνηΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ05/04/2023352.50
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ01/02/2023311.90
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ23.100.00
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ200.00
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ308.60
Σύνολο
€24.273.00
Υπόλοιπο
€1.945.60
ΠεριγραφήBudgetTargetRemarks
Συμπληρωματικές εργασίες10.000.0010.000.00

Το ποσό του κουμπαρά θα είναι χρήσιμο για συμπληρωματικές εργασίες που θα προκύψουν.

Funding LevelΠηγή χρηματοδότησηςΠεριγραφή των έργωνRemarks
100.000

Περιφέρεια Ηπείρου

Προκαταρκτικές και αρχαιολογικές εργασίες

Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν εν όψει των εργασιών αποκατάστασης του Μεγάλου Θεάτρου της Νικόπολης.

1.500.180

Ε.Σ.Π.Α.

Προστασία-συντήρηση και αποκατάσταση του μεγάλου θεάτρου της Νικόπολης

200.000

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Μελέτες συνολικής διαχείρισης του θεάτρου

2.800.000

Ε.Σ.Π.Α. – Π.Ε.Π Περιφέρειας Ηπείρου

Μέσω του προγράμματος Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου θα υλοποιηθεί το έργο ”Αποκατάσταση, Συντήρηση και Ανάδειξη μεγάλου θεάτρου Νικόπολης”.

 • Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Νικόπολης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα των νομών Πρεβέζης και Άρτας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Νικόπολης.βλ. εδώ
 • Στις 25 Νοεμβρίου 2011 υπεγράφη, με παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της οποίας η Περιφέρεια Ηπείρου διέθεσε 100.000,00 ευρώ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ηπραγματοποίηση των αρχαιολογικών εργασιών τεκμηρίωσηςπου θα συμβάλλουν στη συναγωγή δεδομένων απαραίτητων για τη μελέτη και εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου της Νικόπολης. (βλ. εδώ)
 • Το έργο «Προστασία – συντήρηση και αποκατάσταση του μεγάλου θεάτρου της Νικόπολης»εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (Ε.Σ.Π.Α.), με ύψος χρηματοδότησης 1.500.180 ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ανασκαφικές και στερεωτικές εργασίες: πραγματοποίηση των απαραίτητων ανασκαφικών τομών με τις οποίες προσδιορίστηκε η κατάσταση διατήρησης του μνημείου και αποκαλύφθηκαν μεταξύ άλλων οι τέσσερις κατώτερες σειρές του κοίλου, καθώς και  πολύστιχη επιγραφή από ένθετα μεταλλικά γράμματα στο δάπεδο της ορχήστρας, απομάκρυνση επικίνδυνων καταπεσμένων όγκων, στερεώσεις – ανακτήσεις – αρμολογήματα τοιχοποιιών κυρίως του σκηνικού οικοδομήματος και της περιμετρικής στοάς στη στέψη του κοίλου, εκπόνηση υποστηρικτικών – εξειδικευμένων μελετών, τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, παραχώρηση δημοτικής έκτασης περιμετρικά του μνημείου, τοποθέτηση περίφραξης και δημιουργία διαδρομής περιήγησης πέριξ του μνημείου και ενημερωτικές πινακίδες, μεταξύ των οποίων και ειδική για ΑΜΕΑ (Braille). (βλ. εδώ)
 • Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, κου Στράτου Ιωάννου, ανέθεσε με δωρεά, ύψους 150.000 ευρώ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τις μελέτες συνολικής διαχείρισης και αποκατάστασης του μνημείου (πιο συγκεκριμένα τις μελέτες: 1. αποκατάστασης, 2. τρισδιάστατης απεικόνισης και απόδοσης, 3. εργοταξιακών διατάξεων ανύψωσης, μετακίνησης και ανάταξης λιθοσωμάτων, 4. στατικής μελέτης των αναλημμάτων και 5. συντήρησης υλικών αποκατάστασης των αναλημματικών τοίχων – συνδετικών στερεωτικών κονιαμάτων θόλων). (βλ. εδώ)
 • Η εκπόνηση των παραπάνω μελετών ολοκληρώθηκε και τον Ιούλιο 2016 οι μελέτες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
 • Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, το έργο «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος», με χρηματοδότηση, ύψους 2.800.000 ευρώ.Η υλοποίηση του παραπάνω έργου εντάσσεται στο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου που προτάθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και υλοποιούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν βάσει των εγκεκριμένων μελετών.
 • Με αρχικό προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ το έργο αποτελείται από τρία υποέργα:

α) τις εργασίες προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης του μνημείου που υλοποιείται με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πρέβεζας,

β) την προσωρινή αντιστήριξη τοιχοποιιών της σκηνής και του παρασκηνίου που υλοποιήθηκε από την Δ/νση Αναστήλωσης εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μελέτη του καθηγητή Α.Π.Θ., κ. Κοσμά Στυλιανίδη και

γ) τις εργασίες αποκατάστασης του δυτικού και ανατολικού αναλήμματος του θεάτρου που θα υλοποιήσει η Δ/νση Αναστήλωσης.

Τέλος, μετά την πλήρη αποκάλυψη του κοίλου ακολούθησε μελέτη από το προσωπικό της ΕΦΑ Πρέβεζας με επικεφαλής τον κ. Λεωνίδα Λεοντάρη, για την αποκατάσταση του κάτω κοίλου. Η μελέτη εγκρίθηκε από το ΚΑΣ και συνέβαλε στην αύξηση του φυσικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού κατά 615.000 ευρώ.

 • Ειδικότερα, σήμερα, οι εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα με επικεφαλής τον αρχαιολόγο κ. Ευάγγελο Παυλίδη και τον πολιτικό μηχανικό κ. Παναγιώτη Κροκίδα, με στόχο την απόδοση του θέατρου στο κοινό, ώστε να είναι αναγνώσιμο και λειτουργικό. Πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού, ανάδειξης περιγραμμάτων τοιχοποιίας, αποχωματώσεων και η έρευνα επικεντρώνεται στα νότια του σκηνικού οικοδομήματος, όπου αποκαλύπτεται ο αναλημματικός τοίχος με αντηρίδες που είχε εντοπιστεί κατά τους καθαρισμούς. Επίσης, δίνεται ώθηση στην αποκατάσταση των αναλημμάτων του κοίλου της δυτικής σκεπαστής παρόδου και της οροφής της δυτικής θολωτής εισόδου προς το διάζωμα, ενός απαιτητικού έργου που έχει αναλάβει η Δ/νση Αναστήλωσης. Τέλος, μπροστά από το δυτικό ανάλημμα και την δυτική πάροδο θα χωροθετηθεί διαδρομή επισκεπτών.
 • Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύστερα από επιθυμία του Υπουργείου Πολιτισμού και για τις ανάγκες υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», ανέθεσε πέντε νέες συμβάσεις που αφορούν στη μελέτη, αναστήλωση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης και συγκεκριμένα του δυτικού αναλημματικού τοίχου και ανατολικού παρασκήνιου  του θεάτρου. Πρόκειται για τις ακόλουθες μελέτες:
 1. «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την αναστήλωση του Δυτικού Αναλημματικού Τοίχου του Αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης», στην εταιρεία ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.,
 2. «Συμπληρωματικές μελέτες (στατική και γεωτεχνική) για την επαναφορά σε κατακόρυφη θέση τμήματος τοίχου στο ανατολικό παρασκήνιο του Μεγάλου Θεάτρου της Νικόπολης», στον πολιτικό – μηχανικό, κ. Βασίλη Κασίμη και στην ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ,
 3. «Επίκαιρη Στατική Μελέτη Αποκαταστάσεως του Δυτικού Αναλήμματος του Αρχαίου Θεάτρου Νικοπόλεως» στον Πολιτικό Μηχανικό, κ. Γεράσιμο Θωμά,
 4. «Τοπογραφικά υπόβαθρα για την αποκατάσταση του Δυτικού Αναλήμματος του Αρχαίου Θεάτρου Νικοπόλεως», στον Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό, κ. Παναγιώτη Τοκμακίδη,
 5. «Τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση του δυτικού αναλήμματος και επαναφοράς σε κατακόρυφη θέση τμήματος τοίχου στο ανατολικό παρασκήνιο του Αρχαίου Θεάτρου Νικοπόλεως», στον αρχιτέκτονα – μηχανικό κ. Γιαλιά Ευγένιο, Η ανάθεση των ανωτέρων συμβάσεων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πολιτιστικής χορηγίας του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, εταιρικού μέλους του Διαζώματος. (βλ. εδώ). Η εκπόνηση των παραπάνω μελετών ολοκληρώθηκε και έχουν παραδοθεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.
 • Είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)», με χρηματοδότηση, ύψους 2.800.000 ευρώ. Ειδικότερα, είναι σε εξέλιξη σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης του κάτω κοίλου του θεάτρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Η μελέτη προβλέπει να αποκατασταθούν οι 3 πρώτες σειρές εδωλίων (στις οποίες σώζεται το αυθεντικό υλικό) και δύο ακόμη σειρές (όπου θα προστεθεί νέο υλικό). Στις υπόλοιπες 15 σειρές θα γίνει στερέωση υποβάσεως και θα είναι χρηστικές. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται εργασίες επαναφοράς σε κατακόρυφη θέση τμήματος τοίχου στο ανατολικό παρασκήνιο του Αρχαίου Θεάτρου και εκπονείται η μελέτη για την αποκατάσταση της ορχήστρας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρεβέζης. Στο πλαίσιο της Εναρκτήριας Τελετής της επιστημονικής συνάντησης, με θέμα: «Επιστημονικό Συνέδριο για το Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης» που πραγματοποιήθηκε στις 05 Σεπτεμβρίου 2022  το μνημείο άνοιξε και πάλι τις πύλες του και παρουσιάστηκε στο κοινό. Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν τα νέα ευρήματα από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ανάδειξης του θεάτρου (ΣΤΙΓΜΑ).
 • Ένταξη του έργου αποκατάστασης του θεάτρου της Νικόπολης στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 για τη συνέχιση των εργασιών. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

Συνημμένα αρχεία

Χορηγοί Θεάτρων