Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης

Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Δωδώνης

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Χρηματοδοτήσεις
Πρόοδος Εργασιών
Τα νέα του θεάτρου

Το θέατρο της Δωδώνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας με χωρητικότητα 15.000-17.000 περίπου θεατών. Οικοδομήθηκε στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., επί βασιλείας Πύρρου (297-272 π.Χ.) και συνδέεται με την τέλεση των Ναίων, γιορτή προς τιμήν του Ναΐου Διός. Τα Νάια τελούνταν πιθανότατα κάθε τέσσερα χρόνια και περιλάμβαναν αγώνες γυμνικούς (αθλητικούς), δραματικούς (παραστάσεις τραγωδίας και κωμωδίας), πιθανότατα μουσικούς και ιππικούς καθώς και αρματοδρομίες.

Το θέατρο είναι χτισμένο σε φυσική κοιλότητα του εδάφους. Το υλικό δόμησης του κοίλου είναι κυρίως ο μικριτικός υπόλευκος ασβεστόλιθος αλλά εντοπίζεται και ο φαιός ασβεστόλιθος στην κατασκευή των παρόδων, της σκηνής και ορισμένων εδωλίων του κοίλου. Για τη δημιουργία μεγαλύτερου κοίλου (135 μ. διάμετρος) κατασκευάστηκε περιμετρικά αναλημματικός τοίχος με πύργους στην πρόσοψη που υπολογίζεται ότι κατά την αρχαιότητα ήταν τουλάχιστον κατά 10 μ. ψηλότεροι. Τέσσερις οριζόντιοι διάδρομοι χωρίζουν το κοίλο σε τρία τμήματα με 55 σειρές καθισμάτων (εδωλίων) συνολικά. Τα δύο κατώτερα τμήματα διαιρούνται με κλίμακες σε 9 κερκίδες και το ανώτερο σε 18. Οι πύργοι στα άκρα του κοίλου έφεραν κλίμακες για την προσέλευση και αποχώρηση των θεατών. Στο κατώτερο διάζωμα υπήρχαν καθίσματα για επίσημα και τιμώμενα πρόσωπα (προεδρία).

Η ορχήστρα, κατασκευασμένη με ένα κέντρο, έχει σχήμα ελλιπούς κύκλου (διαμ. 18,70 μ.). Στην περιφέρειά της υπάρχει οχετός αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που οδηγούνται έξω από το θέατρο στο καρστικό υπέδαφος της περιοχής . Στο κέντρο διατηρείται η βάση του βωμού του Διονύσου (θυμέλη).

Η ορθογώνια σκηνή (31,20μ. Χ 9,10μ.) αρχικά είχε δύο τετράγωνα παρασκήνια και τέσσερις πεσσούς ενδιάμεσα για τη στήριξη ξύλινου προσκηνίου. Εκατέρωθεν ήταν οι είσοδοι στην ορχήστρα (πάροδοι). Μετά την καταστροφή των Αιτωλών (219 π.Χ.), η σκηνή αποκτά λίθινο προσκήνιο με 18 ιωνικά ημικιόνια και δύο βοηθητικά προσκτίσματα στα άκρα των παρασκηνίων. Στις παρόδους κατασκευάζονται δύο μνημειακά πρόπυλα με διπλές εισόδους από ιωνικούς ημικίονες. Τμήμα του σκηνικού οικοδομήματος προς τα νότια αποτελεί δωρική στοά με οκτάπλευρους στύλους , η οποία επικοινωνούσε με τη σκηνή με τοξωτή πύλη.

Στα χρόνια του Αυγούστου το θέατρο μετατράπηκε σε αρένα για θηριομαχίες και μονομαχίες. Στο κατώτερο τμήμα του κατασκευάστηκε τοίχος για την προστασία των θεατών, ο οποίος απέκοψε το προσκήνιο και τη σκηνή και δημιούργησε ωοειδή κονίστρα. Τα παρασκήνια μετατράπηκαν σε τριγωνικά δωμάτια φύλαξης ζώων, ενώ στο κέντρο του τοίχου της αρένας κατασκευάστηκε ορθογώνια κόγχη για καταφύγιο των αγωνιζομένων.

Γιώργος Σμύρης
Αρχιτέκτων- Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Δωδώνης

Ελένη Σκαλιστή
Αρχαιολόγος

 

Οι Μελιγγοί για την Δωδώνη.

Δημοσιεύτηκε 24 Μαίου, 2014
Το πανελλήνιο κίνημα του "Let's Do It Greece" συνάντησε την εθελοντική ομάδα της Αδελφότητας Μελιγγών στη Δωδώνη, όπου οι Μελιγγιώτες «φρόντισαν το μνημείο του τόπου τους».
Βίκος
Αλέξανδρος Διαμάντης - adfilms.gr

Ονομασία Μνημείου

Θέατρο Δωδώνης

Κατηγορία

Θέατρο

Σύντομη περιγραφή

Θεατρική κατασκευή αποτελούμενη από τη χωμάτινη ορχήστρα στην περιφέρεια της οποίας διατηρείται υπόγειος λίθινος αγωγός αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, κοίλο χωρισμένο από δύο ομόκεντρους διαδρόμους-διαζώματα σε τρία μέρη κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο και ορθογώνια λίθινη σκηνή με επιμελημένη ισοδομική τοιχοποιία.

Εικόνες - Σχέδια

Υπάρχει φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των ανασκαφικών και αναστηλωτικών εργασιών από το 1959 έως και το 2000 στο αρχείο της ΙΒ΄ ΕΠΚΑ. Επίσης πλήρης ψηφιακή φωτογραφική , αρχιτεκτονική –σχεδιαστική, τεκμηρίωση όλου του μνημείου στο αρχείο της Επιστημονικής Επιτροπής Δωδώνης- ΤΔΠΕΑΕ, βασικό υπόβαθρο για τη μελέτη του θεάτρου «Στερέωση και αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Δωδώνης», μελέτη που εκπονήθηκε από την Αρχιτεκτονική Ε.Π.Ε., Γραμματόπουλος- Πανουσάκης με ειδικό συνεργάτη-σύμβουλο τον Γ. Αντωνίου. Το τοπογραφικό υπόβαθρο της μελέτης έχει εκπονήσει ο Ε. Βοζίκης.

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία

Γενικά για το Ιερό της Δωδώνης βλ.:

 •  Carapanos C., Dodone et ses ruins, Paris 1878.

Για την ανασκαφική έρευνα και χρονολόγηση του θεάτρου βλ.:

 •  Δάκαρης Σ., Το Ιερόν της Δωδώνης , ΑΔ 16 (1960).

Για τις οικοδομικές φάσεις του θεάτρου βλ.:

 • Δάκαρης Σ., Δωδώνη, Αρχαιολογικός Οδηγός, 1986.

Για το σκηνικό οικοδόμημα βλ.:

 •  Βλαχοπούλου –Οικονόμου, Α., Ηγεμόνες και κορυφαίες κέραμοι με διακόσμηση από την Ήπειρο. Τύπος «άνθους λωτού-ελίκων», Ιωάννινα 1986.

Για το θέατρο βλ.:

 •  Κατσικούδης Ν. , Το θέατρο στην αρχαία Ήπειρο, «Δωδώνη: Ιστορία και Αρχαιολογία», τόμος ΚΘ΄(2000).

Για τα νάια βλ.:

 •  P. Cabanes, Les concours des Naia de Dodone, Nikephoros 1, 1988,49-84.

Για την αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του θεάτρου βλ.:

 1. Χαρίσης Β . ,«Μελέτη Αναστήλωσης Αναλημματικών Τοίχων του θεάτρου της Δωδώνης», Ιωάννινα, 1964 .
 2.  Του ιδίου «Δωδώνη. Αρχιτεκτονικές θεωρήσεις και ιχνογραφικές αναπαραστάσεις», Ηπειρωτικό ημερολόγιο 2006.
 3.  Γ. Αντωνίου «Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης», Αθήνα, 2007.
Θέση

Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, Δήμος Δωδώνης, Νομού Ιωαννίνων.

Χρονολόγηση

Η κατασκευή του θεάτρου συνδέεται με την περίοδο βασιλείας του Πύρρου (297-272 π.Χ.) και με την τέλεση των Ναίων που πιθανά καθιερώθηκαν επί της βασιλείας του.

Γενική περιγραφή Μνημείου

Το θέατρο της Δωδώνης είναι κατασκευασμένο στο ΝΔ άκρο του λοφώδους βραχίονα που διατρέχει την ομώνυμη κοιλάδα, εντός των ορίων του Δήμου Δωδώνης με προσανατολισμένο άξονα προς τα ΝΑ. Η ανέγερση ενός μνημειακού θεάτρου χωρητικότητας 15-17.000 θεατών σε ένα Ιερό που εκτός του πανηπειρωτικού του χαρακτήρα αποκτούσε σταδιακά και πανελλήνιο ήταν αναγκαία. Η κατασκευή του θεάτρου συνδέεται με την περίοδο βασιλείας του Πύρρου (297-272 π.Χ.) και με την τέλεση των Ναίων που πιθανά καθιερώθηκαν επί της βασιλείας του.
Α΄ οικοδομική περίοδος: Αρχές του 3ου αι. π.Χ.

Το ημικυκλικό κοίλο χωρίζεται με δέκα κλίμακες σε εννιά κερκίδες. Δύο ομόκεντροι διάδρομοι –διαζώματα χωρίζουν το κοίλο σε τρία μέρη εκ τον οποίων το ψηλότερο αποτελούσε το επιθέατρο. Διαθέτει συνολικά 55 σειρές εδωλίων εκ των οποίων οι 19 ανήκουν στο κατώτερο τμήμα, 16 στο μεσαίο και 20 στο ανώτερο. Το επιθέατρο χωρίζεται με κλίμακες σε 18 κερκίδες ενώ τα δύο κατώτερα τμήματα σε 9 κερκίδες. Στην περίοδο αυτή ανήκε και η πρώτη σειρά εδράνων, η προεδρία, για τα τιμώμενα πρόσωπα κατασκευασμένη από απλά έδρανα με κοίλη κατατομή στην πρόσοψη. Όλα τα έδρανα είναι μονολιθικά με αρχικό ύψος 0,387μ. εκτός των εδράνων του επιθεάτρου που ανέρχεται σε 0,391μ.
Η άνοδος των θεατών στο πρώτο διάζωμα γινόταν από την ορχήστρα μέσω των 10 κλιμάκων ενώ η πρόσβαση στο μεσαίο διάζωμα γινόταν μέσω των εξωτερικών κλιμακοστασίων κατασκευασμένων κατά το ισόδομο σύστημα στα άκρα του αναλήμματος.

Η ορχήστρα (διαμέτρου 18,72μ.) διαμορφωμένη στο λαξευμένο βράχο με χωμάτινο δάπεδο σχηματίζει στην κάτοψη πλήρη κύκλο. Στο κέντρο σώζεται η βάση του βωμού του Διονύσου, η θυμέλη. Την περιέβαλε λίθινος κυκλικός αποχετευτικό αγωγός για τα όμβρια ύδατα τα οποία οδηγούνταν κάτω από το δάπεδο του σκηνικού οικοδομήματος και εξέρεαν στο καρστικό υπόβαθρο της περιοχής.

Η ορθογώνια σκηνή διώροφη σύμφωνα με τον Σ. Δάκαρη, κατασκευασμένη κατά το ισόδομο σύστημα έφερε πεσσοστοιχία στην ανοιχτή πρόσθια πλευρά και δύο τετράγωνες αίθουσες στα άκρα , τα παρασκήνια. Στο νότιο τοίχο της σκηνής ένα θυραίο άνοιγμα με τοξωτό υπέρθυρο οδηγούσε σε μία ισομήκη δωρική στοά με 13 οκτάπλευρους στύλους στην πρόσοψη.

 

Β΄ οικοδομική περίοδος

Μετά την Αιτωλική καταστροφή το 219 π.Χ. το σκηνικό οικοδόμημα αποκτά χαρακτηριστικά ελληνιστικής τυπολογίας ώστε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες της θεατρικής πράξης. Κατασκευάστηκε λίθινο προσκήνιο με 18 ιωνικά ημικιόνια στην πρόσοψη που ενώνει τα δύο πρόσθετα μικρότερα ορθογώνια διαμερίσματα στα άκρα του σκηνικού οικοδομήματος.
Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται και τα δύο μνημειακά πρόπυλα που πλαισιώνουν τις παρόδους με δίδυμες εισόδους και ιωνικούς ημικίονες. Επίσης διαμορφώνονται πρανή με αναλήμματα κατά το ισόδομο σύστημα ΝΑ του θεάτρου για τη συγκράτηση της αιτωλικής επίχωσης και ΝΔ για την κατασκευή του σταδίου. Η διαμόρφωση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την κατάχωση τμήματος των εξωτερικών κλιμάκων την αφαίρεση βαθμίδων από τις παρόδους και την ανακατασκευή των ακραίων αναλημματικών τοίχων. Η πρόσβαση των θεατών στο δεύτερο διάζωμα γινόταν στα δυτικά μέσω των κλιμάκων και βαθμίδων του σταδίου ενώ ανατολικά μέσω λοξής κλίμακας στο άνδηρο.
Γ΄ οικοδομική περίοδος

Σύμφωνα με τον ανασκαφέα εντοπίζονται κάποιες επισκευές στο σκηνικό οικοδόμημα αρχαιότερες των χρόνων του Αυγούστου που συνδέονται με τη ρωμαϊκή καταστροφή του 167 π.Χ. Ίχνη τοίχων στην πρόσοψη της σκηνής πρόχειρης κατασκευής από αργούς λίθους αντικατέστησαν κάποιους από τους ημικίονες του προσκηνίου.
Δ΄ οικοδομική περίοδος

Κατά τη μετατροπή του θεάτρου σε αρένα, στα χρόνια του Αυγούστου, αφαιρέθηκαν οι πρώτες σειρές καθισμάτων μαζί με την προεδρία και υψώθηκε προστατευτικός τοίχος για την προστασία των θεατών. Ο τοίχος απέκοψε όλο το προσκήνιο του σκηνικού οικοδομήματος και ενώθηκε με το νότιο τοίχο του σχηματίζοντας ελλειπτική κονίστρα διαμέτρου 33,10 μ. και δημιουργώντας δύο τριγωνικά διαμερίσματα στα άκρα της σκηνής που φυλάσσονταν τα ζώα (ταύροι και αγριόχοιροι) για τους αγώνες. Το δάπεδο της ορχήστρας ανυψώθηκε με τεχνητή επίχωση που σκέπασε τη θυμέλη τον οχετό και τα εναπομείναντα τμήματα του προσκηνίου.

Υπάρχουσα κατάσταση

Η σημερινή του μορφή του αρχαίου θεάτρου οφείλεται σε εκτεταμένες αναστηλώσεις που έγιναν στις δεκαετίες 1960/70.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Το θέατρο ανασκάφηκε από τους Καραπάνο (1875), Ευαγγελίδη (1955) και Δάκαρη (1959). Το 1960, προκειμένου το θέατρο να παραχωρηθεί για παραστάσεις αρχαίου δράματος, πραγματοποιήθηκε από τον Δάκαρη προσωρινή επανατοποθέτηση των εδωλίων στα δύο κατώτερα διαζώματα του κοίλου, αποκαταστάθηκαν οι ορθοστάτες του στηθαίου στο μεσαίο διάζωμα και διευθετήθηκαν οι αναβαθμοί των δέκα κλιμάκων. Πριν από την επέμβαση αυτή, εξαιτίας της κατολίσθησης και της ανατροπής των εδωλίων, η όλη εικόνα του θεάτρου έδινε την εντύπωση βίαιης καταστροφής.

Ακολούθησε η απομάκρυνση των επιχώσεων γύρω από το θέατρο και η εκπόνηση μελέτης το 1961 από τον αρχιτέκτονα Β. Χαρίση, προκειμένου να στερεωθούν οι αναλημματικοί τοίχοι. Από το 1961 έως το 1974, έγιναν στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες που αφορούσαν κυρίως στο ανατολικό και δυτικό περιμετρικό ανάλημμα του θεάτρου, στους πύργους αντιστήριξης της προσόψεως του κοίλου, στον αναλημματικό τοίχο του ανδήρου της δυτικής παρόδου, στα εδώλια του σταδίου, καθώς και στο επιθέατρο. Από τον γλύπτη Σ. Τριάντη πραγματοποιήθηκε συγκόλληση των ιωνικών ημικιόνων στις εισόδους των δύο παρόδων και των ημικιόνων του λίθινου προσκηνίου, ενώ συμπληρώθηκε με νέους θολίτες η κορυφή της τοξωτής πύλης του σκηνικού οικοδομήματος. Αναστηλωτικές εργασίες έγιναν επίσης στο άνδηρο μπροστά από τον ανατολικό αναλημματικό πύργο του θεάτρου.

Με την ένταξη του έργου στο Τ. Δ. Π. Ε. Α. Ε. και τη σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής Δωδώνης, ξεκίνησε το νεώτερο αναστηλωτικό έργο στο θέατρο της Δωδώνης.
Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες συντηρήσεις επιφανειών σε ολόκληρο το πρώτο και δεύτερο διάζωμα του κοίλου. Οι εργασίες είχαν ως βασικό στόχο τη συγκόλληση όλων, κατά το δυνατόν, των αποκολλημένων θραυσμάτων ή και τμημάτων από το σώμα των εδωλίων των κερκίδων και την πλήρωση των μεγάλων ρωγμών. Πραγματοποιήθηκαν αναστηλωτικές εργασίες στις τοιχοποιίες της αρένας εντός του σκηνικού οικοδομήματος καθώς και στην ακραία ανατολική κερκίδα του πρώτου διαζώματος του κοίλου του θεάτρου. Αποκατάσταση του ακραίου κλιμακοστασίου καθώς και του αντίστοιχου τμήματος του αναλημματικού τοίχου.
Η κακή κατάσταση και η εκ φύσεως παθογένεια του δομικού υλικού, οι εκτεταμένες παρατοποθετήσεις αρχιτεκτονικών μελών, οι σημαντικές αποκλίσεις από την αρμόζουσα για θέατρο γεωμετρία, ο κίνδυνος απώλειας χαρακτηριστικών στοιχείων του μνημείου λόγω φθοράς και η λανθασμένη εντύπωση και αισθητική της υφιστάμενης κατάστασης, οδήγησαν στην πιλοτική αποκατάσταση της ακραίας ανατολικής κερκίδας του α΄ διαζώματος και του νοτιανατολικού αναλημματικού τοίχου.
ΚΕΡΚΙΔΑ 1Α

Πραγματοποιήθηκε αποξήλωση των εδράνων και μέρους του υποβάθρου, ανασκαφική διερεύνηση και τεκμηρίωση μέχρι το φυσικό βράχο. Έγινε διαλογή των αναστηλούμενων λίθων του υποβάθρου, διαλογή μέρους του αφαιρεθέντος υποβάθρου για επανάχρηση και τακτοποίηση των μη επαναχρησιμοποιούμενων λίθων του υποβάθρου. Στο υπόβαθρο της κερκίδας απομακρύνθηκε το γαιώδες υλικό μέχρι τον φυσικό βράχο, συντηρήθηκαν τμήματα του φυσικού βράχου που είχαν παρουσιάσει διαφορικές καθιζήσεις και αποκολλήσεις, τοποθετήθηκε υδατοποιητικό διάφραγμα και ειδικό γεωύφασμα και δημιουργήθηκε υποδομή για την υποδοχή των λίθινων εδωλίων και διαδρόμων, με την ανακατασκευή αδιατάρακτης και στατικά αυτόνομης λιθοδομής. Τοποθετήθηκε αποστραγγιστικός αγωγός.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συντήρηση, συγκόλληση και συμπλήρωση των αρχαίων εδράνων και των αρχαίων πλακών διαδρόμου, λάξευση (από τοπικό ασβεστόλιθο) και τοποθέτηση των νέων εδράνων και πλακών όπου έλλειπαν τα αρχαία μέλη. Τέλος ανασύνθεση-αποκατάσταση των αποσυναρμολογημένων περιοχών στις όμορες υφιστάμενες ανά περίπτωση στάθμες.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Το καλοκαίρι του 1960, προκειμένου το θέατρο να παραχωρηθεί για παραστάσεις αρχαίου δράματος, πραγματοποιήθηκε από τον Δάκαρη «προσωρινή επανατοποθέτηση» των εδωλίων στα δύο κατώτερα διαζώματα του κοίλου, αποκαταστάθηκαν οι ορθοστάτες του στηθαίου στο μεσαίο διάζωμα και διευθετήθηκαν οι αναβαθμοί των δέκα κλιμάκων. Στις 5 και 6 Αυγούστου του ίδιου χρόνου με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών διδάχτηκαν η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλέους και οι «Χοηφόροι» του Αισχύλου.
Το 1999, μετά την πτώση ενός ορθοστάτη του β΄ διαζώματος, με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.), απαγορεύτηκαν οι παραστάσεις και γενικότερα η άνοδος των επισκεπτών στο κοίλο για την προστασία των θεατών. Το μνημείο ωστόσο παραμένει ανοιχτό για επίσκεψη όπως και ολόκληρος ο αρχαιολογικός χώρος.

Ιστορικό σύγχρονων χρήσεων - Πρόσθετες πληροφορίες

Το μνημείο ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της ΙΒ΄ Εφορείας προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων και ως εκτελούμενο αναστηλωτικό έργο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων.

Πνευματικά δικαιώματα

ΥΠ.ΠΟ.Τ./ ΙΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Δικαιοδοσία

ΥΠ.ΠΟ.Τ./ ΙΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Γεωγραφικό Πλάτος

39.546491°

Γεωγραφικό Μήκος

20.787833°

Google Earth

39.546491,20.787833

ΌνομαΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΣΤΥΛΑΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΜΑΖΟΥ01/03/20221.000.00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΙΝΑΣ500.00
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΩΝ 100.00
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ100.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ100.00
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ100.00
Α ΚΑΙ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 90.00
ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΣΤΑΥΑ50.00
ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ20.00
Γ΄ΤΑΞΗ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 100.00
Σύνολο
€2.160.00

Δαπάνες

ΔαπάνηΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΔΩΔΩΝΗΣ18/09/20221.734.80
Σύνολο
€1.734.80
Υπόλοιπο
€425.20
ΠεριγραφήBudgetTargetRemarks
Συμπληρωματικές εργασίες50.000.0050.000.00

Το ποσό αυτό θα είναι χρήσιμο για συμπληρωματικές εργασίες που θα προκύψουν.

Funding LevelΠηγή χρηματοδότησηςΠεριγραφή των έργωνRemarks
3.000.000

Ε.Σ.Π.Α.

Προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου.

Το ποσό αφορά κυρίως το αρχαίο θέατρο και μικρό μέρος αυτού θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου του ιερού της Δωδώνης.

5.000.000

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020- ΟΧΕ Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου

 • Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης.
 • Το έργο «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης» είχε ενταχθεί στο Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000-2006), με χρηματοδότηση, ύψους 2.934.702 ευρώ. Κατά την έναρξη του έργου, προτεραιότητα δόθηκε στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών, καθώς και στις εργασίες συντήρησης που περιέλαβαν ολόκληρο το κοίλο του θεάτρου, με εξαίρεση το επιθέατρο, καθώς και τα αρχιτεκτονικά μέλη του σκηνικού οικοδομήματος. Οι εργασίες είχαν ως κύριο στόχο τη συγκόλληση όλων των αποκολλημένων θραυσμάτων ή και τμημάτων των εδωλίων και την πλήρωση των μεγάλων ρωγμών. Το έτος 2007 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης στον τοίχο της αρένας, με έμφαση στα τμήματα που ενσωματώνονται στο σκηνικό οικοδόμημα. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση των υποστηρικτικών μελετών και ιδιαίτερα της οριστικής μελέτης αποκατάστασης των δύο ακραίων ανατολικών κερκίδων του θεάτρου, κρίθηκε αναγκαίο να εφαρμοστεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα αποκατάστασης της πρώτης, κατ’ αρχάς, ανατολικής κερκίδας και του αντίστοιχου αναλημματικού τοίχου, καθώς και των εκατέρωθεν κλιμάκων.
 • Το έργο «Προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου και των μνημείων του ιερού της Δωδώνης» εντάχθηκε, επίσης, και στο Ε.Σ.Π.Α., με ύψος χρηματοδότησης 3.060.000 €. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου με σκοπό τη βελτίωση της επισκεψιμότητας. Είχε 2 υποέργα: α) το θέατρο και β) τη δυτική Στοά του Ιερού και τα λοιπά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου. Το Α΄ υποέργο περιλάμβανε εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης τμήματος του κοίλου και συγκεκριμένα τμήματα των 8 κερκίδων του κάτω διαζώματος με τις αντίστοιχες κλίμακες ανόδου ήτοι πλήρη αποκατάσταση των κερκίδων 2,3,4,5 και 6 και τα κατώτερα τμήματα των κερκίδων 7,8 και 9.
 • Το έργο «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη του Θεάτρου και των άλλων Μνημείων του Ιερού της Δωδώνης (Α΄ Φάση)», εντάχθηκε και στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 μέσω του προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», με χρηματοδότηση, ύψους 5.000.000 ευρώ, (Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου). Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται η συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος του αρχαίου θεάτρου με σκοπό την απόδοση του πρώτου διαζώματος και τμημάτων του δευτέρου στο κοινό. Συντηρείται η τοιχοποιία της δυτικής στοάς του εξωτερικού περιβόλου του ιερού, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω φθορά του και η πιθανή κατάρρευσή του. Επίσης, πραγματοποιείται βελτίωση των υποδομών εξυπηρέτησης κοινού (επέκταση χώρου στάθμευσης, εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, αντικεραυνική προστασία).
 • Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η α) προκαταρκτική μελέτη – πλαίσιο μεσαίας ζώνης αρχαίου θεάτρου Δωδώνης συνοδευόμενη από τεύχος τεχνικής έκθεσης συστηματικής συντήρησης και επανατοποθέτησης εδωλίων κερκίδας 5Β και β) τεύχος μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης Α’ διαζώματος και συντήρησης και επανατοποθέτησης των εδωλίων κερκίδας 5Β.
 • Τον Ιούνιο του 2022 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της κατώτερης ζώνης του κοίλου, το οποίο αποδίδεται πλέον στο κοινό. Το έργο «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη του Θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». Με αφορμή αυτό το γεγονός και σε συνεργασία με τον Δήμο Δωδώνης διοργανώθηκε την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο, όπου παρουσιάστηκαν οι εργασίες που έχουν γίνει. Μετά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε συναυλία της Boston Philharmonic Youth Orchestra, (Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων Βοστώνης), υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνούς αρχιμουσικού Benjamin Zander(ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ένταξη και συνέχιση της αποκατάστασης του μνημείου στο νέο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ).

Σχετικό Μέλος Θεάτρου

Εταιρικό Μέλος Θεάτρου