Γρήγορη μετάβαση

D_HUB μια θερμοκοιτίδα στήριξης των Πολιτιστικών Διαδρομών

Τα τελευταία έτη το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», μέσα από τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, όπως είναι οι Πολιτιστικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα. Παράλληλα, όμως, με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω προϊόντων γεννήθηκαν και δύο νέοι θεσμοί για να μπορέσουν εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα στην καλή λειτουργία των παραπάνω προγραμμάτων.

Αυτοί οι δύο θεσμοί είναι το Cluster των επιχειρήσεων και ο Φορέας Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού (Destination Management/Marketing Organization – DMO). Η δημιουργία των δύο αυτών θεσμών έχει  στόχο την υποστήριξη και προώθηση των πολιτιστικών  Διαδρομών στο σύνολό τους, καθώς και όλων των επιμέρους φορέων που συμβάλλουν στην επιτυχημένη λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο υποστήριξης αυτών των νέων θεσμών στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συστάθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μια ειδική δομή. Η ιδέα ήταν  να έρθουν κοντά νέοι ταλαντούχοι άνθρωποι για να μπορέσουν να βοηθήσουν άμεσα τα δίκτυα των επιχειρήσεων και του νέους Φορείς Διαχείρισης, με αφετηρία την Πολιτιστική Διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου.

Η νέα αυτή δομή ονομάστηκε “D-Hub”, με επικεφαλής τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο Προγραμμάτων του Διαζώματος, o oποίος έχει αναλάβει την οργάνωση και διοίκηση της θερμοκοιτίδας “D-Hub”, όπως επίσης και την επικοινωνία με όλους τους απαραίτητους φορείς για την καλύτερη οργάνωση των project που αφορούν τις Πολιτιστικές διαδρομές.  Τα υπόλοιπα στελέχη της δομής είναι οι αρχαιολόγοι του Διαζώματος, κ.κ. Μαρία Σοφικίτου και Μαρία Κουρασάνη, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παραγωγή περιεχομένου, όπως μελέτες και έρευνες απαραίτητες για το σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων.
 

Ως εξωτερικούς συνεργάτες το Διάζωμα προσέλαβε τον κ. Νίκο Στακιά, Σύμβουλο Ανάπτυξης και Διαχείρισης προορισμών, ο οποίος είναι ο συνδετικός κρίκος του DMO και του Cluster επιχειρήσεων των πολιτιστικών διαδρομών. Με επισκέψεις του σε επιχειρηματίες του Cluster τους υποστηρίζει για τη βελτιστοποίηση του ψηφιακού τους προφίλ, αλλά και παρέχει όλη την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη για να τους προετοιμάσει για την Πιστοποίηση.

Ο κ. Ηλίας Χάντζος αποτελεί μέλος της δομής αυτής μέσα από τη συνεργασία του Διαζώματος με το πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone «World of Difference”  και είναι Σύμβουλος βιώσιμης ανάπτυξης των φορέων διαχείρισης των Πολιτιστικών Διαδρομών, με σκοπό την ανάπτυξη και το στρατηγικό σχεδιασμό των σεμιναρίων για την εκπαίδευση των επιχειρήσεων που βρίσκονται στα Cluster, όπως επίσης και για την συμβουλευτική και το Marketing αυτών.

Το κρίσιμο κομμάτι της επικοινωνίας ανέλαβε ο Φώτης Μαραγκός, ο οποίος είναι υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας στο Σωματείο «∆ΙΑΖΩΜΑ» και πλέον έχει αναλάβει την προώθηση και των πολιτιστικών Διαδρομών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, εποπτεύει και την παραγωγή υλικού (Multimedia) και κειμένων για τις διαδικτυακές καμπάνιες.

Τέλος, το Διάζωμα έχει  συνεργασία με την εταιρεία ELEGRAD, η οποία εκπροσωπείται από τους ιδρυτές της, κ.κ. Χρήστο Χιώτη, σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας,  και Στάθη Καλογερόπουλο, υπεύθυνο έργων.  Στα πλαίσια της υποστήριξής της η ELEGRAD παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης ψηφιακών εφαρμογών για την προβολή και τη διακυβέρνηση των Πολιτιστικών Διαδρομών από τους DMO, καθώς επίσης και δωρεάν υποστήριξη των Cluster των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στις Πολιτιστικές διαδρομές μέσα από την ανάπτυξη ιστοσελίδων και άλλων ψηφιακών εργαλείων.