Γρήγορη μετάβαση

ΙΣΤ’ Γενική Συνέλευση

Σχετικά Θέατρα

ΙΣΤ’ (16η) Γενική Συνέλευση

Πέμπτη 07- Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

Ήπειρος – Άρτα

Η ΙΣΤ΄(16η) Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 07 – Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 στην Ήπειρο με βάση την πόλη της Άρτας και θα έχει ως τίτλο «Ήπειρος 10 χρόνια μετά!».

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΑΖΩΜΑ