Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης
(σε εξέλιξη)

Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Στράτου

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Χρηματοδοτήσεις
Πρόοδος Εργασιών
Τα νέα του θεάτρου

Το θέατρο βρίσκεται στον Δήμο Στράτου (παλιό χωριό Σωροβίγλι), στον νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Από την ανασκαφή των ορατών θεμελίων του σκηνικού οικοδομήματος έχουν αναγνωριστεί τρεις οικοδομικές φάσεις.
Η πρώτη χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ., η δεύτερη στον 3ο και η τελευταία στον 2ο αιώνα π.Χ.

ΦΑΣΗ Ι: τον 4ο αιώνα π.Χ. κατασκευάζεται ένα απλό ισόγειο οικοδόμημα ανοιχτό στην πρόσοψη προς την ορχήστρα που έχει τη μορφή στοάς. Το οικοδόμημα αυτό έχει ορθογώνια κάτοψη και διαστάσεις 18 μ. Χ 9 μ. Η είσοδος ανοιγόταν στο νότιο τοίχο. Η στέγη ήταν δίρριχτη και στηρίζονταν σε έξι εσωτερικούς κίονες, εκ των οποίων οι δύο στα άκρα εφάπτονταν στους πλευρικούς – ανατολικό και δυτικό – τοίχους του οικοδομήματος. Στην ανοιχτή πρόσοψη υπήρχαν πέντε πεσσοί και δημιουργούνταν ανάμεσα στους εξωτερικούς τοίχους έξι ανοίγματα, στα οποία τοποθετούνταν μεγάλοι ζωγραφικοί πίνακες που χρησίμευαν ως φόντο για τις παραστάσεις. Στη φάση αυτή η σκηνή βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την ορχήστρα.

ΦΑΣΗ ΙΙ: στον 3ο αιώνα π.Χ. η σκηνή γίνεται διώροφη και πλέον η σκηνική δράση πλην της ορχήστρας πιθανόν να λάμβανε χώρα και στον όροφο του σκηνικού οικοδομήματος. Η ισόγεια ανοιχτή προς την ορχήστρα πρόσοψη κλείνεται και μία νέα πεσσόσχημη κιονοστοιχία στηρίζει πλέον την οροφή, μπροστά από την οποία διαδραματίζονται οι θεατρικές παραστάσεις. Στα ανοίγματα της πεσσόσχημης αυτής κιονοστοιχίας τοποθετούνται μεγάλοι ζωγραφικοί πίνακες, όπως συνέβαινε στα αντίστοιχα ανοίγματα της πρόσοψης του σκηνικού οικοδομήματος της πρώτης φάσης. Η εσωτερική κιονοστοιχία αντικαθίσταται από τοίχο και δημιουργούνται δύο ορθογώνιοι χώροι, μεταξύ των οποίων σχηματίζεται διάδρομος. Στην φάση αυτή, όπως και στην Φάση Ι, οι παραστάσεις διαδραματίζονταν στην ορχήστρα επειδή η σκηνή ήταν μικρή. Οι κίονες της πρόσοψης αντικαθίσταται από πέντε πεσσούς οχταγωνικής τομής για την καλύτερη στέγαση του πρώτου ορόφου.

ΦΑΣΗ ΙΙΙ: στον 2ο αιώνα π.Χ. κατασκευάζονται δύο επικλινείς διάδρομοι (ράμπες) που οδηγούσαν από τις παρόδους του θεάτρου (ανατολική και δυτική) στον χώρο των θεατρικών παραστάσεων, δηλαδή στο προσκήνιο του άνω ορόφου, ενώ ταυτόχρονα το σκηνικό οικοδόμημα αποκτά και παρασκήνια. Παράλληλα, ανακατασκευάζεται η πρόσοψη της παλιάς ισόγειας σκηνής, στην οποία τοποθετήθηκαν δώδεκα (12) δωρικοί ημικίονες. Στην φάση αυτή οι θεατρικές παραστάσεις διαδραματίζονται αποκλειστικά στον πρώτο όροφο, ενώ ολόκληρο το σκηνικό οικοδόμημα ακουμπά σχεδόν στην ορχήστρα. Στην φάση αυτή χρονολογούνται και οι τιμητικές προεδρίες που τοποθετήθηκαν στο δάπεδο της ορχήστρας και η μεγάλη ορθογώνια βάση του αναθήματος μεταξύ ορχήστρας και δυτικής παρόδου.

Το θέατρο του Στράτου είναι το μεγαλύτερο από τα πέντε έως σήμερα αποκαλυφθέντα θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Δεν σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Από τα αποκαλυφθέντα μέρη του καλύτερα σώζονται: οι κερκίδες με τα εδώλια στο βορειανατολικό τμήμα του κοίλου, οι κατώτερες σειρές εδωλίων στις βόρειες κερκίδες, η πρώτη σειρά των εδωλίων, οι λεγόμενες «προεδρίες», η ορχήστρα και ο αποχετευτικός αγωγός, ενώ από το σκηνικό οικοδόμημα, το προσκήνιο και το παρασκήνιο σώζεται μόνο η θεμελίωση.

Το θέατρο ως επί το πλείστον είναι δομημένο από γκριζοπράσινους ντόπιους ψαμμιτόλιθους (κοίλο, σκηνή), ενώ τα κατώτερα μέρη του κοίλου, η κρηπίδα της περιφέρειας της ορχήστρα και ο αποχετευτικός αγωγός είναι κατασκευασμένα από λευκό ασβεστόλιθο Λεπενούς.

Το κοίλο διαιρείται από δώδεκα (12) κλίμακες ανόδου σε έντεκα (11) κερκίδες, ενώ δεν υπάρχει διάζωμα. Σώζονται τουλάχιστον τριάντα τρεις (33) σειρές εδωλίων. Η χωρητικότητά του υπολογίζεται σε 6.000 θεατές περίπου. Τα ανώτερα εδώλια του κοίλου είναι κατασκευασμένα από ντόπιους γκριζοπράσινους ψαμμιτόλιθους, ενώ τα κατώτερα μέρη από λευκό ασβεστόλιθο Λεπενούς. Στην πρώτη σειρά των εδωλίων σώζονται οι λεγόμενες «προεδρίες», ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στις έντεκα (11), που αντιστοιχεί μία σε κάθε κερκίδα. Αυτές είναι κατασκευασμένες από ψαμμιτόλιθο (μονολιθικές). Εν μέρει διατηρείται και ο πλακόστρωτος διάδρομος που μεσολαβεί μεταξύ των προεδριών και της ορχήστρας. Και εδώ έχουν χρησιμοποιηθεί πλάκες από λευκό ασβεστόλιθο Λεπενούς.

Η Ορχήστρα έχει διάμετρο 15,50 μ. περίπου. Πλαισιώνεται από λίθινο κράσπεδο, πλάτους 0,30 μ., κατασκευασμένο από λευκό ασβεστόλιθο. Σε καλή κατάσταση διατηρείται και ο αποχετευτικός αγωγός, ο οποίος περιτρέχει την ορχήστρα κατά το βόρειο ήμισυ, φέρει καλυπτήριες πλάκες ανά 2 μ. περίπου, και λίγο πριν την ανατολική πάροδο γίνεται υπόγειος και συνεχίζει με διεύθυνση από Βορά προς Νότο κάτω από τη σκηνή και το προσκήνιο. Στο δάπεδο της ορχήστρας βρέθηκαν θραύσματα από τα ερεισίνωτα δύο ακόμη τιμητικών «προεδριών» στο ανατολικό και στο βόρειο τμήμα της, αλλά ενδεχομένως υπήρχε και μία τρίτη στο δυτικό. Οι «προεδρίες» αυτές ανήκουν στην τελευταία φάση χρήσης του θεάτρου που χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. και ήταν κατασκευασμένες από λευκό ασβεστόλιθο. Στη φάση αυτή ανήκει και μεγάλη ορθογώνια βάση αναθήματος μεταξύ ορχήστρας και δυτικής παρόδου.

Από την ανασκαφή των ορατών θεμελίων του σκηνικού οικοδομήματος έχουν αναγνωριστεί τρεις οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ., η δεύτερη στον 3ο και η τελευταία στον 2ο αιώνα π.Χ.

Όλα τα δομικά-λειτουργικά στοιχεία του θεάτρου λόγω του υλικού κατασκευής χρήζουν άμεσης στερεωτικής και αναστηλωτικής παρέμβασης.

Το αρχαίο θέατρο του Στράτου είναι κτισμένο σε χαμηλή πλαγιά και έχει θέα προς τον ποταμό Αχελώο και την κοιλάδα του. Βρίσκεται εντός των τειχών της αρχαίας πόλης, ανατολικά του διατειχίσματος και πολύ κοντά στην αγορά της. Την θέση του θεάτρου είχε εντοπίσει πρώτος το 1805 ο W. M. Leake, ενώ η θέση του τοποθετήθηκε σωστά στο τοπογραφικό της αρχαίας πόλης από τον L. Heuzeyto 1856. Στη δημοσίευση των εργασιών της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής το 1892 δεν συμπεριλήφθηκε στο γενικό τοπογραφικό της πόλης, επειδή δεν ήταν ορατό. Τη θέση ύπαρξης του θεάτρου ταύτισε και πάλι τέσσερα χρόνια αργότερα ο F. Noack. Οι νεώτερες έρευνες πραγματοποιήθηκαν από το 1990 έως το 1996 υπό τη διεύθυνση του Επίτιμου Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, Δρ. Λάζαρου Κολώνα, και με τη συμμετοχή του Dr. Ε.-L.Schwandner, ως εκπροσώπου του Κεντρικού Γερμανικού Ινστιτούτου στο Βερολίνο.

Μόνη επιτρεπόμενη χρήση σήμερα είναι η απλή επίσκεψη.

Λ. Κολώνας
Αρχαιολόγος

Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας

Δημοσιεύτηκε 4 Δεκεμβρίου, 2012
Παρουσίαση: Δημοσθένης Καβάγιας & Εύα Πουλοπούλου
Νίκος Χουρμουζιάδης, Λάζαρος Κολόνας, Μαρία Γάτση,
Απόστολος Βέττας, Γρηγόρης Διαμαντόπουλος, Γιώργος Σταμάτης

Ονομασία Μνημείου

Αρχαίο Θέατρο Νέας Στράτου

Κατηγορία

Θέατρο

Σύντομη περιγραφή

Το θέατρο του Στράτου είναι το μεγαλύτερο από τα πέντε έως σήμερα αποκαλυφθέντα θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας και βρίσκεται στον Δήμο Στράτου (παλιό χωριό Σωροβίγλι), στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Από την ανασκαφή των ορατών θεμελίων του σκηνικού οικοδομήματος έχουν αναγνωριστεί τρεις οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ., η δεύτερη στον 3ο και η τελευταία στον 2ο αιώνα π.Χ.

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία
 1. W. M. Leake, Travels in Northern Greece, vol. 4, London 1835
 2.  L. Heuzey, Le mont Olympe et l’ Acarnanie, Paris 1860
 3.  Λ. Κολώνας, Στράτος, ΑΔ 45 (1990), 140
 4.  Λ. Κολώνας, Στράτος, ΑΔ 46 (1991), 163
 5.  Λ. Κολώνας, Στράτος, ΑΔ 47 (1992), 147
 6.  Ε.-L.Schwandner, AA 1992, pp. 669-670
 7. Ε.-L.Schwandner, AA 1993, pp. 678 Λ. Κολώνας, Στράτος, ΑΔ 49 (1994), 242
 8.  Ε.-L.Schwandner, AA 1994, pp. 678
 9.  Ε.-L.Schwandner, STRATOS AM ACHELOOS, η πόλις φάντσαμα;, Φηγός, Ιωάννινα 1994, 459-465
 10.  Λ. Κολώνας, Στράτος, ΑΔ 50 (1995), 240
 11. Ε.-L.Schwandner, AA 1995, pp. 783
 12.  Λ. Κολώνας, Στράτος, ΑΔ 51 (1996), 241
 13. Ε.-L.Schwandner, Akarnanien, die unbekannte Landschaft Griechenlands. Feldforschungen in Stratos und Palairos, Νürnberger Blätter zur Archäologie, Heft 17, 2000/2001, pp. 8-22
 14. Ε.-L.Schwandner, Die Ausgrabung in der antiken Stadt Stratos (Aitoloakarnania) und der Survey des Staatsgebietes “Stratike”, Πρακτικά Α΄ Αρχαιολογικής Συνόδου Νότιας και Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 1996, Αθήνα 2006, 531-540
Θέση

Τοπική Κοινότητα Στράτου, Δήμου Αγρινίου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας (παλιό χωριό Σωροβίγλι).

Χρονολόγηση

Από την ανασκαφή των ορατών θεμελίων του σκηνικού οικοδομήματος έχουν αναγνωριστεί τρεις οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ., η δεύτερη στον 3ο και η τελευταία στον 2ο αι. π.Χ.

ΦΑΣΗ Ι: τον 4ο αι. π.Χ. κατασκευάζεται ένα απλό ισόγειο οικοδόμημα ανοιχτό στην πρόσοψη προς την ορχήστρα που έχει τη μορφή στοάς. Το οικοδόμημα αυτό έχει ορθογώνια κάτοψη και διαστάσεις 18 μ. Χ 9 μ. Η είσοδος ανοιγόταν στο νότιο τοίχο. Η στέγη ήταν δίρριχτη και στηρίζονταν σε έξι εσωτερικούς κίονες, εκ των οποίων οι δύο στα άκρα εφάπτονταν στους πλευρικούς – ανατολικό και δυτικό – τοίχους του οικοδομήματος. Στην ανοιχτή πρόσοψη υπήρχαν πέντε πεσσοί και δημιουργούνταν ανάμεσα στους εξωτερικούς τοίχους έξι ανοίγματα, στα οποία τοποθετούνταν μεγάλοι ζωγραφικοί πίνακες που χρησίμευαν ως φόντο για τις παραστάσεις. Στη φάση αυτή η σκηνή βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την ορχήστρα.

ΦΑΣΗ ΙΙ: στον 3ο αι. π.Χ. η σκηνή γίνεται διώροφη και πλέον η σκηνική δράση πλην της ορχήστρας πιθανόν να λάμβανε χώρο και στον όροφο του σκηνικού οικοδομήματος. Η ισόγεια ανοιχτή προς την ορχήστρα πρόσοψη κλείνεται και μία νέα πεσσόσχημη κιονοστοιχία στηρίζει πλέον την οροφή, μπροστά από την οποία διαδραματίζονται οι θεατρικές παραστάσεις. Στα ανοίγματα της πεσσόσχημης αυτής κιονοστοιχίας τοποθετούνται μεγάλοι ζωγραφικοί πίνακες, όπως συνέβαινε στα αντίστοιχα ανοίγματα της πρόσοψης του σκηνικού οικοδομήματος της πρώτης φάσης. Η εσωτερική κιονοστοιχία αντικαθίσταται από τοίχο και δημιουργούνται δύο ορθογώνιοι χώροι, μεταξύ των οποίων σχηματίζεται διάδρομος. Στην φάση αυτή, όπως και στην Φάση Ι, οι παραστάσεις διαδραματίζονταν στην ορχήστρα επειδή η σκηνή ήταν μικρή. Οι κίονες της πρόσοψης αντικαθίσταται από πέντε πεσσούς οχταγωνικής τομής για την καλύτερη στέγαση του πρώτου ορόφου.

ΦΑΣΗ ΙΙΙ: στον 2ο αι. π.Χ. κατασκευάζονται δύο επικλινείς διάδρομοι (ράμπες) που οδηγούσαν από τις παρόδους του θεάτρου (ανατολική και δυτική) στο χώρο των θεατρικών παραστάσεων, δηλαδή στο προσκήνιο του άνω ορόφου, ενώ ταυτόχρονα το σκηνικό οικοδόμημα αποκτά και παρασκήνια. Παράλληλα, ανακατασκευάζεται η πρόσοψη της παλιάς ισόγειας σκηνής, στην οποία τοποθετήθηκαν δώδεκα (12) δωρικοί ημικίονες. Στην φάση αυτή οι θεατρικές παραστάσεις διαδραματίζονται αποκλειστικά στον πρώτο όροφο, ενώ ολόκληρο το σκηνικό οικοδόμημα ακουμπά σχεδόν στην ορχήστρα. Στην φάση αυτή χρονολογούνται και οι τιμητικές προεδρίες που τοποθετήθηκαν στο δάπεδο της ορχήστρας και η μεγάλη ορθογώνια βάση του αναθήματος μεταξύ ορχήστρας και δυτικής παρόδου.

Γενική περιγραφή Μνημείου

Το θέατρο του Στράτου είναι το μεγαλύτερο από τα πέντε έως σήμερα αποκαλυφθέντα θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Δεν σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Από τα αποκαλυφθέντα μέρη του καλύτερα σώζονται: οι κερκίδες με τα εδώλια στο ΒΑ. τμήμα του κοίλου, οι κατώτερες σειρές εδωλίων στις Β. κερκίδες, η πρώτη σειρά των εδωλίων, οι λεγόμενες «προεδρίες», η ορχήστρα και ο αποχετευτικός αγωγός, ενώ από το σκηνικό οικοδόμημα, το προσκήνιο και το παρασκήνιο σώζεται μόνο η θεμελίωση.

Η κατασκευή του θεάτρου χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. Ανακατασκευές και επιδιορθώσεις, κυρίως όσον αφορά στο σκηνικό οικοδόμημα, έγιναν στον 3ο και τον 2ο αι. π.Χ. Το θέατρο ως επί το πλείστον είναι δομημένο από γκριζοπράσινους ντόπιους ψαμμιτόλιθους (κοίλο, σκηνή), ενώ τα κατώτερα μέρη του κοίλου, η κρηπίδα της περιφέρειας της ορχήστρα και ο αποχετευτικός αγωγός είναι κατασκευασμένα από λευκό ασβεστόλιθο Λεπενούς.

Κοίλο: το κοίλο διαιρείται με δώδεκα (12) κλίμακες ανόδου σε έντεκα (11) κερκίδες, ενώ δεν υπάρχει διάζωμα. Σώζονται τουλάχιστον τριάντα τρεις (33) σειρές εδωλίων. Η χωρητικότητά του υπολογίζεται σε 6.000 θεατές περίπου. Τα ανώτερα εδώλια του κοίλου είναι κατασκευασμένα από ντόπιους γκριζοπράσινους ψαμμιτόλιθους, ενώ τα κατώτερα μέρη από λευκό ασβεστόλιθο Λεπενούς. Στην πρώτη σειρά των εδωλίων σώζονται οι λεγόμενες «προεδρίες», ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στις έντεκα (11), που αντιστοιχεί μία σε κάθε κερκίδα. Αυτές είναι κατασκευασμένες από ψαμμιτόλιθο (μονολιθικές). Εν μέρει διατηρείται και ο πλακόστρωτος διάδρομος που μεσολαβεί μεταξύ των προεδριών και της ορχήστρας. Και εδώ έχουν χρησιμοποιηθεί πλάκες από λευκό ασβεστόλιθο (Λεπενούς).

Ορχήστρα: έχει διάμετρο 15,50 μ. περίπου. Πλαισιώνεται από λίθινο κράσπεδο, πλάτους 0,30 μ., κατασκευασμένο από λευκό ασβεστόλιθο. Σε καλή κατάσταση διατηρείται και ο αποχετευτικός αγωγός, ο οποίος περιτρέχει την ορχήστρα κατά το βόρειο ήμισυ, φέρει καλυπτήριες πλάκες ανά 2 μ. περίπου, και λίγο πριν την ανατολική πάροδο γίνεται υπόγειος και συνεχίζει με διεύθυνση από Β. προς Ν. κάτω από τη σκηνή και το προσκήνιο. Στο δάπεδο της ορχήστρας βρέθηκαν θραύσματα από τα ερεισίνωτα από δύο ακόμη τιμητικές «προεδρίες» στο ανατολικό και στο βόρειο τμήμα της, αλλά ενδεχομένως υπήρχε και μία τρίτη στο δυτικό. Οι «προεδρίες» αυτές ανήκουν στην τελευταία φάση χρήσης του θεάτρου που χρονολογείται στον 2ο αι. π.Χ. και ήταν κατασκευασμένες από λευκό ασβεστόλιθο. Στη φάση αυτή ανήκει και μεγάλη ορθογώνια βάση αναθήματος μεταξύ ορχήστρας και δυτικής παρόδου.

Σκηνή: από την ανασκαφή των ορατών θεμελίων του σκηνικού οικοδομήματος έχουν αναγνωριστεί τρεις οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ., η δεύτερη στον 3ο και η τελευταία στον 2ο αι. π.Χ.

Υπάρχουσα κατάσταση

Όλα τα δομικά-λειτουργικά στοιχεία του θεάτρου λόγω του υλικού κατασκευής χρήζουν άμεσης στερεωτικής και αναστηλωτικής παρέμβασης.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Το αρχαίο θέατρο του Στράτου είναι κτισμένο σε χαμηλή πλαγιά και έχει θέα προς τον ποταμό Αχελώο και την κοιλάδα του. Βρίσκεται εντός των τειχών της αρχαίας πόλης, ανατολικά του διατειχίσματος και πολύ κοντά στην αγορά της.

Την θέση του θεάτρου είχε εντοπίσει πρώτος το 1805 ο W. M. Leake, ενώ η θέση του τοποθετήθηκε σωστά στο τοπογραφικό της αρχαίας πόλης από τον L. Heuzey to 1856. Στη δημοσίευση των εργασιών της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής το 1892 δεν συμπεριλήφθηκε στο γενικό τοπογραφικό της πόλης, επειδή δεν ήταν ορατό. Τη θέση ύπαρξης του θεάτρου ταύτισε και πάλι τέσσερα χρόνια αργότερα ο F. Noack.

Οι νεώτερες έρευνες πραγματοποιήθηκαν από το 1990 έως το 1996 υπό τη διεύθυνση του Επίτιμου Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, Δρ. Λάζαρου Κολώνα, και με τη συμμετοχή του Dr. Ε.-L.Schwandner, ως εκπροσώπου του Κεντρικού Γερμανικού Ινστιτούτου στο Βερολίνο.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Απλή επίσκεψη

Πρόσθετες πληροφορίες

Το μνημείο ανήκει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού και στην αρχαιολογική υπηρεσία αρμόδια για το νομό Αιτωλοακαρνανίας (ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. Μεσολογγίου), ενώ τα δικαιώματα της δημοσίευσης έχουν από κοινού ο Dr. Ε.-L.Schwandner, ως εκπρόσωπος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, και ο Δρ. Λ. Κολώνας, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ.

Πνευματικά δικαιώματα

Το μνημείο ανήκει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού και στην αρχαιολογική υπηρεσία αρμόδια για το νομό Αιτωλοακαρνανίας (ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. Μεσολογγίου).

Γεωγραφικό Πλάτος

38.671736°

Γεωγραφικό Μήκος

21.31949°

ΌνομαΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ14/09/20232.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ14/09/20232.00
ΠΑΣΙΠΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ" ΑΓΡΙΝΙΟΥ 246.00
ΔΙΑΖΩΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ100.00
Σύνολο
€350.00
Υπόλοιπο
€350.00
Funding LevelΠηγή χρηματοδότησηςΠεριγραφή των έργωνRemarks
80.000

Προγραμματική σύμβαση – Δήμος Αγρινίου

Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης: «Έρευνα και μελέτη αποκατάστασης – αναστήλωσης αρχαίου θεάτρου Στράτου».

32.500

Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Ολοκλήρωση έρευνας και μελέτης αποκατάστασης-αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου Στράτου» (22-12-2017) -Δήμος Αγρινίου

Σκοπός της νέας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ολοκλήρωση της έρευνας και της εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης –αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου.

Πρόκειται για συνέχεια και ολοκλήρωση της από 12-08-2013 Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη – αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου

 • Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Στράτου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Στράτου. (βλ. εδώ)
 • Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 ο πρόεδρος του Διαζώματος κ. Σταύρος Μπένος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Διαζώματος, καθηγητή Αρχαιολογίας, κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη και τον Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων, κ. Λάζαρο Κολώνα πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Αρχαίο Θέατρο Στράτου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Αγρινίου, κ. Παύλου Μοσχολιού. Στη συνέχεια παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στο δημαρχείο Αγρίνιου κατά την οποία ο Δήμαρχος, κ. Μοσχολιός ανακοίνωσε την απόφαση του δήμου να διαθέσει 100 χιλιάδες ευρώ για την μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Στράτου με προγραμματική σύμβαση με πανεπιστημιακό ίδρυμα. (βλ. εδώ)
 • Τον Αύγουστο του 2013 με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση, ύψους 80.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αγρινίου για το έργο Έρευνα και μελέτη αποκατάστασης – αναστήλωσης αρχαίου θεάτρου Στράτου». (βλ. εδώ) Τη χρηματοδότηση διέθεσε ο Δήμος Αγρινίου.
 • Η παραπάνω σύμβαση περιλάμβανε δύο υποέργα: Α) την πραγματοποίηση καθαρισμών και συμπληρωματικής ανασκαφικής έρευνας στο αρχαίο θέατρο Στράτου. (15.000,00 € με Φ.Π.Α.), Β) την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου (65.000,00 € με Φ.Π.Α.)
 • Το Δεκέμβρη του 2017 υπεγράφη νέα  Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, για το έργο «Ολοκλήρωση έρευνας και μελέτης αποκατάστασης-αναστήλωσης αρχαίου θεάτρου Στράτου», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (βλ. εδώ). Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσόν των 32.500 ευρώ και καλύπτεται από το Δήμο Αγρινίου. Ειδικότερα η μελέτη αποκατάστασης θα περιλαμβάνει α) την τεκμηρίωση, β) προτάσεις συντήρησης, ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου.
 • Η μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου ολοκληρώθηκε.
 • Το Νοέμβριο του 2019 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη αναστήλωσης για το αρχαίο θέατρο της Στράτου. (βλ. εδώ)
 • Ιούλιος 2020: Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα». Προϋπολογισμός 1,6 εκ. ευρώ.  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (βλ. εδώ)
 • Με το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Στράτου» προβλέπονται να υλοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
 1. Ανασκαφικοί καθαρισμοί, αποχωματώσεις στην περιοχή του θεάτρου, διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, επισκευή/αντικατάσταση περίφραξης, καθαιρέσεις νεότερων αργολιθοδομών, μετακινήσεις αρχιτεκτονικών μελών.
 2. Εργασίες συντήρησης, στερέωσης, συμπληρώσεων, αποκατάστασης και αναστήλωσης στο κοίλο, στις κλίμακες ανόδου, στο σκηνικό οικοδόμημα, στην ορχήστρα, στα αναλήμματα του θεάτρου. Για τις εξειδικευμένες στερεωτικές & αναστηλωτικές εργασίες προβλέπεται η επίβλεψη από εξειδικευμένο αρχιτέκτονα με εμπειρία σε ανάλογα έργα.
 3. Εγκατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αντικεραυνικής προστασίας αρχαιολογικού χώρου Στράτου.
 4. Λοιπές εργασίες, συμπληρωματικές μελέτες (Γεωτεχνική, Υδραυλική, ύδρευσης, ηλεκτρολογική κ αλεξικέραυνου, πυρόσβεσης – πυροπροστασίας, προσβασιμότητας, στατική μελέτη στερέωσης), επισκευή οικίας Γιάγκα ως πληροφοριακό κέντρο πινακίδες ενημέρωσης (και σε γραφή Braille) και εργοταξιακές, έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και φυλλαδίου σε μορφή Braille και παραγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές ημερίδα για την προβολή του έργου, κτλ).
 • Το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου Στράτου» εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με προϋπολογισμό 1,6 εκατ. Ευρώ. Στο θέατρο αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις με σκοπό αφενός την προστασία του ίδιου του μνημείου, αφετέρου την αποκατάσταση της μορφής του σε βαθμό που να καταστεί περισσότερο αναγνώσιμο και επισκέψιμο από το κοινό. Οι εργασίες αφορούν κυρίως σε στερέωση, συγκόλληση και συμπλήρωση σε επιλεγμένα σημεία των θεάτρων (εδώλια και κλίμακες κοίλου, αναλημματικοί τοίχοι κοίλου και παρόδων, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα κ.α.), συντήρηση των κατακερματισμένων ή ρηγματωμένων λίθων και των αρχιτεκτονικών μελών με σφραγίσεις και ενέματα και επιστρώσεις επιφανειών. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου (σε εξέλιξη από Φεβρουάριο 2021). (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

Χορηγοί Θεάτρων