Γρήγορη μετάβαση

Ανάδειξη αρχαίων θέατρων από την ΕΦΑ Αιτωλ/νιας & Λευκάδος

Σχετικά Θέατρα

Πηγή: aixmi.news.gr

Παγκόσμια ημέρα θεάτρου η χθεσινή και η Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος τιμά την ημέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πραγματοποιώντας σημαντικά έργα ανάδειξης στα τρία από τα έξι αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας:

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ,

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ, και

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ.

Τα τρία έργα έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Πρόκειται για τρία εμβληματικά μνημεία της Αιτωλοακαρνανίας, τα οποία αποτελούν δείγμα του υψηλού πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, τόσο των Αιτωλών όσο και των Ακαρνάνων.

Στα θέατρα αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις με σκοπό αφενός την προστασία των ίδιων των μνημείων, αφετέρου την αποκατάσταση της μορφής τους σε βαθμό που να καταστούν περισσότερο αναγνώσιμα και βεβαίως επισκέψιμα από το κοινό.

Οι εργασίες αφορούν κυρίως σε στερέωση, συγκόλληση και συμπλήρωση σε επιλεγμένα σημεία των θεάτρων (εδώλια και κλίμακες κοίλου, αναλημματικοί τοίχοι κοίλου και παρόδων, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα κ.α.), συντήρηση των κατακερματισμένων ή ρηγματωμένων λίθων και των αρχιτεκτονικών μελών με σφραγίσεις και ενέματα και επιστρώσεις επιφανειών.

Το αρχαίο θέατρο της Στράτου, το εμβληματικό μνημείο της πρώτης πρωτεύουσας του Κοινού των Ακαρνάνων, είναι το μεγαλύτερο από τα πέντε έως σήμερα αποκαλυφθέντα θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας, του οποίου διατηρούνται σε καλή κατάσταση ορισμένες σειρές εδωλίων, οι προεδρίες και η ορχήστρα με τον αποχετευτικό αγωγό. Έχει κατασκευαστεί από ψαμμίτη λίθο και από λευκό ασβεστόλιθο Λεπενούς και το σκηνικό του οικοδόμημα, στο οποίο διαπιστώνονται τρεις κατασκευαστικές φάσεις (4ος – 3ος – 2ος αι. π.Χ.), ήταν επίσης διώροφο.

Το αρχαίο θέατρο της Πλευρώνας, από τα μικρότερα θέατρα στον ελλαδικό χώρο, αποτελεί ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και ενδιαφέροντα θέατρα της Αιτωλίας που προσφέρει μοναδική θέα προς τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Αρχικά κατασκευάστηκε ως βουλευτήριο, διέθετε διώροφο προσκήνιο, το κοίλο είναι διαμορφωμένο στο φυσικό βραχώδες πρανές και σήμερα είναι ορατές 16 σειρές εδωλίων.

Το αρχαίο θέατρο των Οινιαδών ανήκει στην κατηγορία των αστικών θεάτρων, αφού έχει ανεγερθεί εντός της οχύρωσης και κοντά στην αγορά της αρχαίας πόλης και η χωρητικότητά του υπολογίζεται σε 4.500 θεατές. Το κοίλο είναι σχεδόν εξολοκλήρου λαξευμένο στο φυσικό βραχώδες πρανές, εκτός από μικρό τμήμα του διαμορφωμένο με κτιστά εδώλια που φέρουν απελευθερωτικές επιγραφές. Το σκηνικό οικοδόμημα με τις βοηθητικές κατασκευές του (προσκήνιο, παρασκήνια), διατηρείται στο επίπεδο της θεμελίωσης.