Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης

Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Λίνδου

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Χρηματοδοτήσεις
Πρόοδος Εργασιών
Τα νέα του θεάτρου

Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωριζόταν σε εννέα τομείς (κερκίδες) που ορίζονταν από οκτώ στενές κλίμακες. Διέθετε 19 σειρές καθισμάτων (εδωλίων) που ήταν λαξευμένα στον βράχο και κατά τόπους κτιστά. Κτιστές ήταν επίσης οι ακραίες κερκίδες και οι πλευρικοί αναλημματικοί τοίχοι, που δεν διασώζονται. Οι κλίμακες οδηγούσαν σε διάζωμα, πλάτους 2,15 μ., πάνω από το οποίο διαμορφώνεται το άνω κοίλο με έξι σειρές εδωλίων. Η άνοδος στο κατά 1,90 μ. υψηλότερο άνω κοίλο γινόταν με δύο στενές κλίμακες των οκτώ βαθμίδων, που ήταν λαξευμένες στο κάθετο μέτωπο του βράχου. Στο άνω κοίλο η κλίση είναι εντονότερη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η θέαση και των μη προνομιούχων θεατών. Στο πάνω μέρος του οριοθετείται επίσης από κάθετα λαξευμένο μέτωπο βράχου, ύψους 2,70 μ. Μία προεξοχή του βράχου, που αντιστοιχεί στο κέντρο των κερκίδων, αποτελούσε ίσως τη βάση για κάποιο χορηγικό μνημείο.

Σήμερα διασώζονται μόνον τα τμήματα που είχαν λαξευθεί στον βράχο: η κυκλική ορχήστρα, οι τρεις κεντρικές κερκίδες του κάτω κοίλου με τμήματα από τις δύο γειτονικές, καθώς και το κεντρικό τμήμα του άνω κοίλου.

Η ορχήστρα του θεάτρου είναι κυκλική, επίσης λαξευμένη στο βράχο. Γύρω από την ορχήστρα διαμορφώνεται ελαφρά υπερυψωμένη ζώνη, πλάτους 50 εκατ., πιθανώς για να παρεμποδίζεται η κατάκλυση της ορχήστρας από τα όμβρια αφού δεν υπήρχε οχετός. Οι θέσεις των επισήμων, οι θρόνοι, ήταν τοποθετημένα κυκλικά επάνω σε προεξέχουσα ζώνη του βράχου, συμπληρωμένη με λίθους, πλάτους 1,60 μ.

Η θέση του σκηνικού οικοδομήματος προσδιορίστηκε από τα ίχνη της κοίτης θεμελίωσής του στον βράχο. Το μήκος της σκηνής ήταν τουλάχιστον 19 μ. και το βάθος της 4,80 μ. Το θέατρο της Λίνδου χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. και είχε χωρητικότητα 1.800-2.000 θεατών. Συνδέεται με τις μεγάλες γιορτές της πόλης προς τιμήν του Διονύσου, τα Σμίνθια, που περιελάμβαναν θεατρικούς, μουσικούς και αθλητικούς αγώνες, πομπές και θυσίες.
Σε άμεση γειτνίαση με το θεάτρο οικοδομήθηκε τον 3ο αι. π.Χ. το Τετράστοον, δηλ. ορθογώνιο οικοδόμημα με εσωτερική κιονοστοιχία, πιθανώς ιερό του Διονύσου Σμινθέως.

Ονομασία Μνημείου

Αρχαίο θέατρο Λίνδου

Κατηγορία

Θέατρο

Σύντομη περιγραφή

Το θέατρο αποτελείται από το κοίλο, την ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα.

Εικόνες - Σχέδια

Φωτογραφίες του Ιταλικού Φωτογραφικού Αρχείου υπάρχουν στο αρχείο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών. Φωτογραφική τεκμηρίωση στο Αρχείο της ΚΒ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου του ΤΔΠΕΑΕ.  Σχεδιαστική αποτύπωση και πρόταση αποκατάστασης του θεάτρου στον τόμο Lindos III, πίν. Χ Α, Χ Β, Χ C.

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία

1. V. Guérin, Étude sur l’ île de Rhodes, Paris 1856, 226.

2. E. Dyggve, Le Theatre cultuel de Lindos, Fouilles de l’ acropole 1902-1914 et 1952, Le sanctuaire d’ Athana Lindia et l’ architecture lindienne, Lindos III, Berlin-Copenhague 1960, σελ. 399-415.

3. Γρ. Κωνσταντινόπουλος, Αρχαία Ρόδος, Αθήνα 1986, 189-190

4. Ι. Παπαχριστοδούλου, Λίνδος. Σύντομη ιστορία – τα μνημεία, Αθήνα 2006, 39-40.

Θέση

Βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του λόφου της ακρόπολης της Λίνδου, εντός του διατηρητέου οικισμού της Λίνδου, νήσου Ρόδου.

Χρονολόγηση

4ος αι. π.Χ.

Γενική περιγραφή Μνημείου

Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Διασώζονται τα τμήματα που είχαν λαξευθεί στον βράχο: η κυκλική ορχήστρα, οι τρεις κεντρικές κερκίδες του κοίλου με τμήματα από τις δύο γειτονικές, καθώς και το κεντρικό τμήμα του άνω κοίλου.

Αρχικά το θέατρο είχε εννέα κερκίδες στο κάτω κοίλο με 19 σειρές εδωλίων, από τις οποίες οι ακραίες, που δεν διασώζονται, καθώς και οι πλευρικοί αναλημματικοί τοίχοι θα ήταν κτιστοί. Το άνω κοίλο, όπου διαμορφώνονται έξι σειρές εδωλίων, παρουσιάζει μεγαλύτερη κλίση, έτσι ώστε να διευκολύνεται η θέαση και των μη προνομιούχων θεατών. Στο πάνω μέρος του ορίζεται από κάθετα λαξευμένο μέτωπο βράχου, ύψους 2,70 μ. 

Η ορχήστρα του θεάτρου είναι κυκλική, επίσης λαξευμένη στον βράχο. Οι θέσεις των επισήμων, οιθρόνοι, ήταν τοποθετημένα κυκλικά επάνω σε προεξέχουσα ζώνη του βράχου. Η θέση του σκηνικού οικοδομήματος προσδιορίστηκε από τα ίχνη της κοίτης θεμελίωσής του στον βράχο. Το μήκος της σκηνής ήταν τουλάχιστον 19 και το βάθος της 4,80 μ.

Το θέατρο της Λίνδου χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. και είχε χωρητικότητα 1.800-2.000 θεατών. Συνδέεται με τις μεγάλες γιορτές της πόλης προς τιμήν του Διονύσου, τα Σμίνθια, που περιελάμβαναν θεατρικούς, μουσικούς και αθλητικούς αγώνες, πομπές και θυσίες.

Υπάρχουσα κατάσταση

Το θέατρο έχει διατηρηθεί όπως βρέθηκε κατά την ανασκαφή του. Διασώζονται οι τρεις κεντρικές κερκίδες και τμήματα των γειτονικών, από τις εννέα συνολικά κερκίδες που διαμορφώνονταν στο κάτω κοίλο, καθώς και το κεντρικό τμήμα του πάνω κοίλου. Διασώζεται επίσης η κυκλική ορχήστρα και ο χώρος που καταλάμβανε το σκηνικό οικοδόμημα. Το θέατρο, μαζί με το γειτονικό Τετράστοον, είναι περιφραγμένο και έχει ενημερωτικές πινακίδες. Σοβαρά προβλήματα αποσάθρωσης παρουσιάζει ο βράχος όπου είναι διαμορφωμένα τα εδώλια.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Το θέατρο αποκαλύφθηκε από τους Δανούς αρχαιολόγους K. Kinch και Chr. Blinkenberg το 1904, οι οποίοι ανέσκαψαν και τα μνημεία της ακρόπολης της Λίνδου, έπειτα από σχετική άδεια των οθωμανικών αρχών. Έκτοτε δεν έγινε καμία στερεωτική ή αναστηλωτική επέμβαση στο θέατρο.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Δεν επιτρέπεται η χρήση του. Εκδηλώσεις γίνονται στην πλατεία εμπρός από το θέατρο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το μνημείο ανήκει στη δικαιοδοσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΚΒ’ ΕΠΚΑ.

Γεωγραφικό Πλάτος

36.091599°

Γεωγραφικό Μήκος

28.087712°

ΌνομαΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ16/02/2018100.00
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ150.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝΔΟΥ100.00
Σύνολο
€350.00
Υπόλοιπο
€350.00
ΠεριγραφήBudgetTargetRemarks
Ανάθεση μελέτης αποκατάστασης50.000.0050.000.00
Funding LevelΠηγή χρηματοδότησηςΠεριγραφή των έργωνRemarks
100.000

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε με Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτισμού, χρηματοδότηση ύψους 100.000,00 ευρώ, για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου.

  • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» άνοιξε «κουμπαρά» (τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Λίνδου. (βλ. εδώ)
  • Τον Αύγουστο του 2011 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με χρηματοδότηση ύψους 100.000,00 ευρώ, για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου. (βλ. εδώ)
  • Η χρηματοδότηση των 100.000,00 ευρώ διατέθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για ανασκαφικές, στερεωτικές εργασίες, καθώς και αποτυπώσεις, τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές, οι οποίες θα μας δώσουν πολύτιμο υλικό για την ανάθεση εν συνεχεία της μελέτης αποκατάστασης του θεάτρου.
  • Η μελέτη για την τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, καταγραφή της παθολογίας, πρόταση αποκατάστασης του θεάτρου εκπονήθηκε από την αρχιτέκτονα Αγγελική Μάρκου. Η μελέτη αυτή ανατέθηκε απ’ ευθείας από την ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με χρηματοδότηση από την Προγραμματική Σύμβαση και η εκπόνησή της ολοκληρώθηκε.
  • Το Μάιο του 2016 η προμελέτη ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Λίνδου εγκρίθηκε από το ΚΑΣ. (ΣΤΙΓΜΑ)
  • Απαιτείται η ένταξη της υλοποίησης της μελέτης αποκατάστασης σε Ευρωπαϊκό ή χορηγικό πρόγραμμα χρηματοδότησης. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

Χορηγοί Θεάτρων