Εκδόσεις Κέρκυρα

  • Οι Εκδόσεις Κέρκυρα ιδρύονται το 1996 και εκδίδουν βιβλία και λευκώματα, τα οποία ασχολούνται με την ελληνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό.

    Είχαν ξεκινήσει από την Βιομηχανικήν Επιθεώρησιν του Σπύρου Βοβολίνη το 1934.