Γρήγορη μετάβαση

Η διευθύντρια του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, Μαρία Σοφικίτου στον Αθήνα 98.4