Γρήγορη μετάβαση

Υπεγράφη η Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β’ Φάση) και Διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας»

Σχετικά Θέατρα

Υπεγράφη στις 21 Νοεμβρίου 2017 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων για το έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β’ Φάση) και Διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας».

Στόχος του προγράμματος «είναι η συνολική προστασία του θεάτρου, η διάσωση του ως αρχαιολογικού τεκμηρίου και ιστορικής μαρτυρίας, η αναχαίτιση περαιτέρω απώλειας του αυθεντικού υλικού, η συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχικής ταυτότητας του μνημείου ως έργου αρχιτεκτονικής, η διαμόρφωση μιας πιστής, αναγνώσιμης εικόνας του θεάτρου καθώς και του μνημείου που βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον του και σχετίζεται με αυτό (αρχαίο Στάδιο), η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του Θεάτρου και τέλος η προετοιμασία του για την ασφαλή υποδοχή επισκεπτών και η απόδοσή του στην τοπική κοινωνία».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) την ολοκλήρωση των εργασιών αποκάλυψης του Θεάτρου βάσει των προβλεπόμενων στο Σχέδιο Πλαίσιο με παράλληλη αρχαιολογική και φωτογραφική τεκμηρίωση, β) την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ερευνών για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου και εκπόνηση των σχετικών μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Σχεδίου Πλαισίου, γ) την ανάδειξη της σύνδεσης του θεάτρου με το αρχαίο στάδιο, στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες αναγνώρισης της μορφής του και δ) η επεξεργασία εποπτικού υλικού προβολής των μνημείων. Στη Γ’ Φάση -που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση – θα εκτελεστούν οι εργασίες σύμφωνα με τις εγκεκριμένες στη Β’ Φάση μελέτες για την αποκατάσταση, την ανάδειξη και τη διάθεση στο κοινό του Θεάτρου, ολοκληρώνοντας τον επταετή κύκλο του εγκεκριμένου ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ (master plan).

To Αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει εργασίες της Β’ Φάσης και συγκεκριμένα:

  1. α) Αποχωμάτωση με ανασκαφική μέθοδο του εναπομείναντος τμήματος στα άκρα του άνω κοίλου, β) συμπλήρωση των σχεδίων αποτύπωσης με τα νέα στοιχεία που θα αποκαλυφθούν, γ) ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής του θεάτρου.
  2. α) Σύνταξη οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης τμημάτων του θεάτρου και προστασία υπολοίπων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες στην Α’ Φάση προδιαγραφές, β) σύνταξη μελέτης συντήρησης των διαβρωμένων στοιχείων κατασκευής του θεάτρου, γ) έγκριση μελετών από τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ, μερική ανάταξη των αναλημμάτων των παρόδων σύμφωνα με την μελέτη της Α’ Φάσης του Έργου και αποκατάσταση του ευρίπου και της ορχήστρας σύμφωνα με την μελέτη.
  3. α) Καθαρισμός από τη βλάστηση και των επιφανειακά σωρευμένων χωμάτων σε όλη την έκταση του σταδίου, β) μερική αποχωμάτωση – ανασκαφή στο περίγραμμα ορατών σωζόμενων τμημάτων της κατασκευής του Σταδίου, γ) σύνταξη μελέτης ανάταξης της τρίπλευρης αναλημματικής κατασκευής στο ΒΑ άκρο του Σταδίου.
  4. Επεξεργασία εποπτικού υλικού προβολής μέσω πινακίδων και ενημερωτικού φυλλαδίου.

Η Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις μήνες από την ημέρα υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασής της.

Ως Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Κορινθίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 200.000,00 ευρώ. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και ο Δήμος Σικυωνίων αναλαμβάνουν να χρηματοδοτούν τη Β’ Φάση του ερευνητικού προγράμματος με το ποσό των 100.000,00 ευρώ  έκαστος.

Το Διάζωμα ευχαριστεί πολύ όλους τους φορείς για τη συμβολή τους, με την οποία θα επιτρέψουν την ανάδειξη αυτού του σπουδαίου μνημείου.

Λίγα λόγια για το θέατρο Σικυώνας: Το θέατρο της αρχαία Σικυώνας έχει ανεγερθεί στις υπώρειες της ακρόπολης των ελληνιστικών χρόνων, στο φυσικό κοίλο του λόφου, δυτικά της αρχαίας Αγοράς. Ακολουθεί την ίδια αρχιτεκτονική σχεδίαση με λοιπά θέατρα του αρχαίου κόσμου και αποτελείται από το κοίλον, την ορχήστρα και τη σκηνή. Το μνημείο χρονολογείται στα τέλη του 4ου –πρώιμο 3ο αιώνα π.Χ. και ανακαινίστηκε πιθανόν μετά το 146 π.Χ.  Το ανεσκαμμένο του τμήμα, δηλαδή το σκηνικό οικοδόμημα, η ορχήστρα και το κοίλο, αποκαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές της Αμερικάνικης σχολής Κλασικών Σπουδών μεταξύ των ετών 1886 και 1898, ενώ συμπληρωματικές ανασκαφικές εργασίες μεταξύ των οποίων η αποκάλυψη τμήματος του κοίλου, έγιναν από την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (1952 και 1984). Με χρηματοδότηση από το Γ’ Κ.Π.Σ., η ΛΖ’ ΕΠΚΑ (2006-2007) πραγματοποίησε με αυτεπιστασία εργασίες αποκατάστασης της νότιας θολωτής διόδου του, ενώ υποστυλώθηκε προσωρινά και η βόρεια θολωτή δίοδος. Τα έτη 2014 – 2016 στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Α’Φάσης.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Προγραμματική Σύμβαση στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β’ Φάση) και Διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας»

  • Το αρχαίο θέατρο της Σικυώνας