Γρήγορη μετάβαση

Το ταξίδι μας: Tο Αρχαίο Θέατρο της Θήρας

Σχετικά Θέατρα

Το Αρχαίο θέατρο της Θήρας είναι ένα από τα επιβλητικότερα κτίσματα της αρχαίας πόλης των Ελληνιστικών – Ρωμαϊκών χρόνων και διαθέτει εκπληκτική θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Αποκαλύφθηκε το 1899 στο πυκνά δομημένο κέντρο της πόλης. Χρησίμευε, σύμφωνα με επιγραφικές μαρτυρίες και ως βουλευτήριο. Στη θέση του θεάτρου πιθανώς προϋπήρχε μία απλούστερη κατασκευή για συγκεντρώσεις. Το θέατρο φαίνεται ότι κατασκευάστηκε τμηματικά τον 2ο αι. π.Χ..

Το κοίλο του θεάτρου έχει χτιστεί στη φυσική πλαγιά λόφου και είναι εγγεγραμμένο σε ορθογώνιο, το οποίο στηρίζουν τέσσερις αναλημματικοί τοίχοι. Χωρίζεται με έξι κλίμακες σε πέντε κερκίδες και η χωρητικότητά του ήταν 1.500 θεατές. Η πρώτη σκηνή του θεάτρου ήταν ξύλινη. Στη ρωμαϊκή εποχή το σκηνικό οικοδόμημα απέκτησε μνημειώδη πρόσοψη. Από το μνημείο σήμερα ο επισκέπτης διακρίνει το κοίλο, την ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα, αλλά δυστυχώς δεν σώζεται το δομικό υλικό του θεάτρου.

Επεμβάσεις έγιναν από την ΚΑ΄Ε.Π.Κ.Α. στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 έργου «Διαμόρφωση – Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Θήρας» με στόχο την άμεση προστασία του στην υφιστάμενη κατάσταση διατήρησής του, την ανάδειξη και αποκατάσταση της πρόσβασης σε αυτό.
Τον Ιανουάριο του 2012 υπεγράφη, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΚΑ΄ Ε.Π.Κ.Α.), ύψους 100.000,00 ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης υπήρξαν ανασκαφικές κι στερεωτικές εργασίες στο θέατρο καθώς και αποτυπώσεις, τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές, οι οποίες θα προσέφεραν πολύτιμο υλικό για την ανάθεση αμέσως μετά της μελέτης αποκατάστασης του θεάτρου. Η παραπάνω σύμβαση δυστυχώς δεν ενεργοποιήθηκε.

Το Φεβρουάριο του 2016 ο πρόεδρος του «Διαζώματος», κος Σταύρος Μπένος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Αρχαίο Θέατρο της Θήρας και ευρεία σύσκεψη με όλους τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την ανάδειξη του μνημείου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε η προώθηση νέας Προγραμματικής Σύμβασης για την ανασκαφή του αρχαίου θέατρου και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών αποκατάστασής του. Η σύμβαση για την ανάδειξη του θεάτρου δεν υπεγράφη.

  • Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του προέδρου του Διαζώματος στο Αρχαίο Θέατρο Θήρας (2016)

Στη διάρκεια της παραπάνω συνάντησης ωστόσο τέθηκαν πρώτη φορά οι βάσεις για τη δημιουργία μιας «Πολιτιστικής Διαδρομής» στη νήσο Θήρα με χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.. Το ΔΙΑΖΩΜΑ έχοντας τεχνογνωσία στο σχεδιασμό ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, πρότεινε στη συνέχεια στους αρμόδιους φορείς την οικοδόμηση της «Πολιτιστικής Διαδρομής της Θήρας», μιας καινοτόμου τουριστικής στρατηγικής για την ολιστική και βιώσιμη διαχείριση της Σαντορίνης ως νησιωτικού προορισμού. Στον πυρήνα της προτεινόμενης στρατηγικής είναι η ποιοτική διαφοροποίηση του νησιού ως προορισμού, με εφόδια τον πολιτιστικό της πλούτο, τη γεωμορφολογία, τη γαστρονομία, καθώς και την αμπελουργική και οινοποιητική της παράδοση. Οι προτεινόμενοι πόλοι της Πολιτιστικής Διαδρομής της Σαντορίνης είναι ο παραδοσιακός οικισμός Οίας, το Aρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Θήρας και ο αρχαιολογικός χώρος του Ακρωτηρίου.

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΔΙΑΖΩΜΑ, το Νοέμβριο του 2017, μετά από συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, προχώρησε στην ανάθεση του έργου: «Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στους βασικούς αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της νήσου Θήρας». Η μελέτη αφορούσε και το Αρχαίο Θέατρο Θήρας και εκπονήθηκε από την Εταιρεία «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.» με τη χορηγία της η ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ προς το ΔΙΑΖΩΜΑ. (βλ, εδώ).
Επιπλέον, το Δεκέμβριο του 2017 το ΔΙΑΖΩΜΑ ανέθεσε το έργο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» με χρηματοδότηση από το Εταιρικό Μέλος του Σωματείου, AEGEAN AIRLINES. Το έργο εκπονήθηκε από την MSD Consult. (βλ. εδώ).

Μέχρι σήμερα το Αρχαίο Θέατρο της Θήρας περιμένει να αποκαλυφθεί και να ενταχθεί στη ζωή της Σαντορίνης. Ως προς αυτό είναι σημαντική η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα καλύψει τα κόστη για την ανασκαφική έρευνα, την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης και εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου.

Η πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, κου Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί και οι ανακοινώσεις του Δημάρχου Θήρας, κου Αντώνη Σιγάλα για την δρομολόγηση της εκπόνησης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για τη βελτίωση και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού και τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, αποτελούν αισιόδοξα μηνύματα για την ολιστική και βιώσιμη διαχείρισης της Σαντορίνης ως προορισμού, καθώς και για την ανάδειξη και επαναλειτουργία του Αρχαίου Θεάτρου της Θήρας.

  • Το Αρχαίο Θέατρο της Θήρας