Γρήγορη μετάβαση

Το Διάζωμα μέλος της Ειδικής Ομάδας για την συντονισμό των Στρατηγικών ΟΧΕ Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά από την πολύ τιμητική πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 θα συμμετέχει στην ειδική ομάδα για τον συντονισμό των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027.

Στη συγκεκριμένη ομάδα, πέρα από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα συμμετέχουν και μέλη από την περιφέρεια Ηπείρου, όπως επίσης και εκπρόσωποι των Δήμων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρεβέζης και Ηγουμενίτσας.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευελπιστεί να συνεισφέρει στο μέγιστο μέσα από την Τεχνογνωσία που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια, σχεδιάζοντας Ολιστικά Προγράμματα Πολιτιστικού Τουρισμού σε συνεργασία με Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμους.