Γρήγορη μετάβαση

Στην επόμενη πενταετία επισκέψιματο τέμενος Βαγιαζήτ και η Πλωτινόπολη

Πηγή: Η ΓΝΩΜΗ