Γρήγορη μετάβαση

Σύμβαση για την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για το Πρόγραμμα «Τριλογία της Αττικής» από το «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Στις 26 Μαΐου 2021 και μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος, ο πρόεδρος του σωματείου, κ. Σταύρος Μπένος, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής ”».  Η ανάθεση της μελέτης έγινε στην Εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Νέλλας και Σια Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΒΑΡΙΣ» με αντικείμενο: “Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων” που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι να υποστηρίξει το έργο του Διαζώματος για την προετοιμασία ένταξης της Πολιτιστικής Διαδρομής «Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα» (Τριλογία της Αττικής) στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 με χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης.

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο της συγκοινωνιακής μελέτης περιλαμβάνει τις εξής επι μέρους ενότητες: α) διασύνδεση των πόλων Ελευσίνας και Λαυρίου με τον κεντρικό πολιτιστικό πυρήνα της Αθήνας και του Πειραιά, και β) εξυπηρέτηση των αναγκών πρόσβασης και μετακίνησης εντός και στην ευρύτερη περιοχή των πόλων Ελευσίνας και Λαυρίου. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά, εδώ.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι επτά μήνες από την υπογραφή της και η αμοιβή για το σύνολο των υπηρεσιών είναι 20.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

Το κόστος ανάθεσης της μελέτης θα χρηματοδοτηθεί από δωρεά, ύψους 100.000 $, που διέθεσε το Ίδρυμα J.M. Kaplan στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Θυμίζουμε πως στο πλαίσιο υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την οικοδόμηση του οραματικού αυτού προγράμματος το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ήδη αναθέσει και είναι σε εξέλιξη: α) η εκπόνηση μελέτης για το στρατηγικό σχεδιασμό (masterplan) του προγράμματος (Μάϊος 2021 – «PLAN E.E.»), β) η μελέτη για την ψηφιακή στρατηγική που θα αποτελέσει  τον οδηγό  για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας  στο πρόγραμμα (Ιανουάριος 2021 – Χρ. Χιώτης), καθώς και γ) η μελέτη για το στρατηγικό σχεδιασμό του marketing για την τουριστική ανάδειξη της «Τριλογίας της Αττικής» (Φεβρουάριος 2021-Marketing Greece). Επιπλέον, έχει ανατεθεί σύμβαση για την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος.

Μια μεγάλη βεντάλια συνεργιών επομένως είναι σε εξέλιξη και το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με ικανοποίηση διαπιστώνει πως βήμα βήμα γίνεται πράξη το μεγαλόπνοο αυτό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Περιφέρεια της Αττικής.

 

logo-diazoma