Γρήγορη μετάβαση

Πρόσκληση στην Ι΄ Γενική Συνέλευση του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Σχετικά Θέατρα

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» σας προσκαλεί στις εργασίες και στις παράπλευρες εκδηλώσεις της Ι΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου που θα λάβουν χώρα το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 – 15:30 στην αίθουσα του Ιδρύματος Παπανικολάου στην Κομοτηνή και 19:30 – 20:30 στο αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το
έτος 2017.
2. Έγκριση οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού μέχρι και την
31η Αυγούστου του 2017.
3. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2018.
4. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2018.
5. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2016.

 

Σχετικές ειδήσεις: