Γρήγορη μετάβαση

Ολοκληρώθηκε η προμελέτη για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας (Α΄Φάση Έργου)

Σχετικά Θέατρα

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανάδειξη του θεάτρου της αρχαίας Σικυώνας πραγματοποήθηκε, καθώς ολοκληρώθηκε η προμελέτη του έργου «Μελέτη Αποκατάστασης και ανάδειξης του θεάτρου αρχαίας Σικυώνας».

Η προμελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης που υπεγράφη τον Απρίλιο του 2016 μεταξύ του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κου Σταύρου Μπένου και του μελετητή, αρχιτέκτονα – μηχανικού, κου Γιώργου Μπινιάρη και αντικείμενό της είναι η αποκατάσταση – ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Σικυώνας, η συμπλήρωση των κατά χώρα σωζόμενων καταλοίπων του κοίλου του αρχαίου θεάτρου και η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασής του.

Το ποσό για την αμοιβή του μελετητή, ύψους 10.500 ευρώ, καλύφθηκε αποκλειστικά από τις δωρεές των πολιτών που υποστηρίζουν το έργο ανάδειξης του μνημείου ενισχύοντας τον «κουμπαρά», τον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοίξει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο της Σικυώνας.

Η πρόταση επέμβασης της παρούσας προμελέτης είναι η εξής :

  1. Ολοκλήρωση ανασκαφής του κάτω κοίλου (Α’Φάση του έργου) και των αναλημμάτων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ανασκαφής, θα συμπληρωθεί η αποτύπωση με τα υπάρχοντα τυχών αρχιτεκτονικά μέλη που θα αναδειχθούν στο χώρο του κάτω κοίλου και των αναλημμάτων, επί πλέον δε θα γίνουν όλες οι απαραίτητες σωστικές επεμβάσεις για τη στερέωση και συντήρηση των υπαρχόντων αρχιτεκτονικών μελών. Η Α´ Φάση του έργου, που αποτελεί και αντικείμενο της παρούσας προμελέτης, που αναλύει και περιγράφει την τεκμηρίωση του μνημείου καθώς και την παθολογία του, ολοκληρώνεται με την υλοποίηση των εργασιών ανασκαφής του κάτω κοίλου μέχρι το όριο του 1ου Διαζώματος.
  2. Με την ολοκλήρωση της ανασκαφής του κάτω κοίλου (Β’Φάση του έργου) θα ακολουθήσει, η Β’Φάση του έργου, που θα αποτελέσει και αντικείμενο ειδικής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη και τα πορίσματα της πρώτης Φάσης καθώς και συμπεράσματα των ανασκαφικών διερευνήσεων στο κοίλο του θεάτρου για την ανάδειξη -συμπλήρωση του κάτω κοίλου. Αναλυτικότερα, θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση -συμπλήρωση και ανάδειξη των υπαρχόντων εδωλίων του κάτω κοίλου καθώς και των ειπωμένων μέχρι σήμερα εδωλίων μέχρι το όριο του 1ου Διαζώματος, αποκατάσταση της στάθμης της ορχήστρας, του Εύριπου, της σκηνής του θεάτρου, των αναλημμάτων καθώς και την ΒΔ θολωτή δίοδο.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως στις 21 Νοεμβρίου 2017 υπεγράφη μια νέα  Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β’Φάση) και Διερεύνηση του Αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας», η οποία και ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προμελέτης,  ώστε εντός του ερχόμενου Σεπτεμβρίου να μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες ανασκαφικής έρευνας στο μνημείο.

To «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά τους αρμόδιους φορείς που συμβάλλουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του θεάτρου της Σικυώνας, αλλά και τους πολίτες που ενίσχυσαν τον «κουμπαρά» του μνημείου. Ελπίζει τέλος, πως με την ευόδωση των εργασιών της Α’ Φάσης, θα έχει τη χαρά να συνδράμει με την ανάθεση νέας μελέτης για την πληρέστερη ανάδειξη του ξεχωριστού αυτού αρχαίου θεάτρου.

  • Το αρχαίο θέατρο της Σικυώνας

 

Mπορείτε να κατεβάσετε την προμελέτη ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Προμελέτη του έργου «Μελέτη Αποκατάστασης και ανάδειξης του θεάτρου αρχαίας Σικυώνας»