Γρήγορη μετάβαση

Γ΄ Συνέδριο για το Αρχαιολογικό Έργο στη Βορειοδυτική Ελλάδα και τα Νησιά του Ιονίου

Σχετικά Θέατρα

Στις 19 Ιανουαρίου αρχίζει το Γ΄ Συνέδριο για το Αρχαιολογικό Έργο στη Βορειοδυτική Ελλάδα και τα Νησιά του Ιονίου

Το 3ο Συνέδριο για το αρχαιολογικό έργο στη Βορειοδυτική Ελλάδα και τα Νησιά του Ιονίου οργανώνουν η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η έναρξη θα γίνει την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, στις 5.30 το απόγευμα, και μετά τους χαιρετισμούς θα ακολουθήσει η 1η Συνεδρία με ομιλίες στο πλαίσιο της επετείου των 200 ετών από την Απελευθέρωση. Ο πρώην προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Σουέρεφ θα μιλήσει με τίτλο «Με το βλέμμα του Βύρωνα: Μνημεία και χώροι των Ιωαννίνων και της Ηπείρου», η E.ΔΙ.Π. Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αντιγόνη Σαμίου θα αναπτύξει το θέμα «Ανάδειξη ηρωικών τόπων της Βορειοδυτικής Ελλάδας μέσα από αγγλόφωνα και γαλλόφωνα περιηγητικά κείμενα: Οι περιπτώσεις του Μεσολογγίου και του Σουλίου» και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του υπουργείου Πολιτισμού Βασιλική Παπαγεωργίου θα μιλήσει με θέμα «Πτυχές του έργου της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών στην ΒΔ Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά».

Θα ακολουθήσουν συνοπτικές παρουσιάσεις του έργου των Εφορειών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας κατά την τελευταία τριετία (2018-2021) από τους προϊσταμένους τους. Στις Συνεδρίες των επόμενων ημερών θα παρουσιαστούν οι συνεργασίες, που αναπτύχθηκαν με πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και καλύπτονται διαχρονικά θέματα από την προϊστορική περίοδο έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια σε περιοχές της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και των Ιονίων Νήσων.

Συνολικά θα συμμετάσχουν 193 σύνεδροι (αρχαιολόγοι, ιστορικοί, νομισματολόγοι, φιλόλογοι, μουσειολόγοι, συντηρητές, αρχαιομέτρες, ανθρωπολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές) με 95 προφορικές και 16 επιτοίχιες ανακοινώσεις σε 13 πρωινές και απογευματινές συνεδρίες.

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό στον εξής σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9l5jNKGf2V_kpo7hM6rAPzpLKgEMEoNScEJr3BZkWW81%40thread.tacv2/1641901024057?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%229a8f0f6f-6fa1-425f-ba60-730dc20036c0%22%7d

 

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου – εδώ.

Οι Περιλήψεις του Συνεδρίου – εδώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο τηλέφωνο 2651007410 και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651001062 και 01073.

Πηγές:

Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων – Πρόσκληση και Πρόγραμμα –  εδώ.

Το δελτίο τύπου της ΕΦΑ Άρτας –  εδώ.

Hπειρωτικός Άγων – Διαδικτυακά το 30 συνέδριο για το αρχαιολογικό έργο στη ΒΔ Ελλάδα και τα Νησιά του Ιονίου