Γρήγορη μετάβαση

Εύβοια μετά: Στον αέρα 4 διαγωνισμοί για την ενίσχυση δομών και υπηρεσιών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια

Ανακοινώθηκε από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας η έναρξη 4 ηλεκτρονικών δημόσιων ανοιχτών διαγωνισμών για την κάλυψη αναγκών σε δομές και υπηρεσίες του τομέα της υγείας για τους δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Πρόκειται για σημαντικές Δράσεις για την Υγεία που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και έχουν στόχο να ενισχύσουν και να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των πυρόπληκτων περιοχών.

Ειδικότερα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:

  • παροχή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Ιστιαίας & Μαντουδίου, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: 3.1 «Υγεία – υποδομές, εξοπλισμός» του ΤΠΑ/ΠΠΑ (Κωδικός Πρόσκλησης: 109-001, Α/Α ΟΠΣ : 6812) με τίτλο: «Ενίσχυση Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή της Βορείου Ευβοίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 52.150,00 € με τον ΦΠΑ.
  • προμήθεια ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού και μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες του ΚΥ Ιστιαίας, για το έργο με ενάριθμο 2023ΝΑ39100020 (ΟΠΣ: 5216899) «Ενίσχυση Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή της Βορείου Ευβοίας», και δη για τα Υποέργα 4.1 Αξονικός Τομογράφος 16 Τομών (CPV:33115000-9), 4.2 Ψηφιακός Μαστογράφος (CPV: 33111650-2) και 5.1.1 Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης (CPV: 33181100-3), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 554.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.
  • προμήθεια μίας κινητής μονάδας Αιμοληψίας και μίας κινητής Γυναικολογικής- Ακτινοδιαγνωστικής μονάδας για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της Βορείου Ευβοίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 580.000,00 € με τον ΦΠΑ.
  • προμήθεια «Ασθενοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: 3.1 «Υγεία – υποδομές, εξοπλισμός» του ΤΠΑ/ΠΠΑ (Κωδικός Πρόσκλησης: 109-001, Α/Α ΟΠΣ : 6812) με τίτλο: «Ενίσχυση Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή της Βορείου Ευβοίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 113.850,00 € με τον ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση των παραπάνω έργων καλύπτεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025.

Οι διαγωνισμοί για τα παραπάνω έργα θα πραγματοποιηθούν με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx