Γρήγορη μετάβαση

Εταιρικά Μέλη: Ένας θεσμός γεννιέται – ATTICA BANK

Σχετικά Θέατρα

Η Attica Bank εντάχθηκε στην οικογένεια του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από τις πρώτες κιόλας ημέρες δημιουργίας του, αρχικά ως χορηγός και εν συνεχεία, το 2010 ως Εταιρικό Μέλος.

Η Attica Bank ιδρύθηκε το 1925, ως χρηματοοικονομικός οργανισμός, όπου σήμερα το δίκτυο της καλύπτει τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Η Τράπεζα δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει μια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Επιπλέον, ο θεσμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί για την Attica Bank επένδυση στρατηγικής, καθώς διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση δράσεων και προγραμμάτων που προωθούν την αειφορία, την αναβάθμιση της οικονομίας και της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η Attica Bank ανέπτυξαν μία πολύ γόνιμη συνεργασία, όπου η Τράπεζα υπήρξε σπουδαίος αρωγός της προσπάθειάς του Σωματείου, ενισχύοντας δύο πολύ σημαντικούς «κουμπαράδες» (ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς):

  • του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας,
  • του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Αρκαδίας

Χάρη, λοιπόν, και στη χορηγία της Τράπεζας το Σωματείο ανάθεσε όλες τις απαιτούμενες μελέτες για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας. Σήμερα οι εργασίες για την υλοποίηση του Αρχαιολογικού Πάρκου είναι σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Επιπλέον, η Attica Bank υπήρξε πρωτοπόρος, διότι έδειξε ένα νέο δρόμο για τη χρηματοδότηση των µελετών, που είναι απαραίτητες για τη διάσωση των αρχαίων θεάτρων της χώρας. Τον Ιούνιο του 2009 μέσω Πολιτιστικής Χορηγίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η Attica Bank  συμμετείχε στη χρηματοδότηση των ανασκαφικών εργασιών, καθώς και για τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, οι οποίες εν συνεχεία αξιοποιήθηκαν και το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανάθεσε τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Αρκαδίας.

Η συνεργασία του ∆ιαζώµατος µε την Attica Bank έχει για όλους μας ένα ισχυρό πολιτιστικό και συναισθηματικό αποτύπωμα και θα συνεχίζουμε μαζί να υπηρετούμε πιστά το όραμά μας, να φέρουμε δηλαδή τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

logo attica diazoma