Γρήγορη μετάβαση

Έγκριση και Θεώρηση Οριστικής Μελέτης Αναδάσωσης της Πυρόπληκτης Περιοχής της Βόρειας Εύβοιας

Εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Δασών Εύβοιας η “Οριστική Μελέτη Αναδάσωσης στην Πυρόπληκτη Περιοχή της Βόρειας Εύβοιας”.

Σκοπός της μελέτης είναι:

  1. Η αποτύπωση της ευρύτερης κατάστασης των καμμένων εκτάσεων που προκλήθηκαν μετά την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2021
  2. Η αναδάσωση των διπλοκαμένων δημοσίων εκτάσεων Χαλεπίου Πεύκης.
  3. Η αναδάσωση καμένων εκτάσεων Μαύρης Πεύκης και Ελάτης του Ξηρού όρους, η οποία περιλαμβάνει κυρίως δημόσεις εκτάσεις αλλά έχει επιλεγεί και τμήμα του Συνδιακατεχόμενου Δάσους Κερασιάς όπου κρίθηκε απαραίτηση ως οικότοπος προτεραιότητας (9530*).

Ακολουθεί η “Οριστική Μελέτη Αναδάσωσης στην Πυρόπληκτη Περιοχή της Βόρειας Εύβοιας”