Γρήγορη μετάβαση

Δελτίο Τύπου: Το Πνευματικό Κεφάλαιο των Ολιστικών Προγραμμάτων

ΟΛΗ η ομάδα των εθελοντών του Διαζώματος και των μελετητών του προγράμματος ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ αισθανόμαστε μία βαθιά και γλυκιά δικαίωση, γιατί οι προτάσεις μας αποτέλεσαν τον “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΤΡΟΧΕΙΟΔΕΙΚΤΗ” της Ευρωπαϊκής Κουλτούρας των “ΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ” προγραμμάτων.

Η πιο κρίσιμη διάσταση της πρότασης μας είναι ότι: 
Το ενοποιητικό στοιχείο και η συνοχή του προγράμματος είναι κυρίως ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ (Ενιαία Στρατηγική) και λιγότερο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ (Μέθοδος Διακυβέρνησης).

Στο ωραίο πνευματικό μας ταξίδι για να φτάσουμε σε αυτή τη νέα προσέγγιση οφείλουμε πολλά στον πολύτιμο φίλο και συνοδοιπόρο Κωνσταντίνο Λέμα, προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας που αποτελεί συνάμα και το ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του προγράμματος ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ.

Συμπέρασμα:
Ένας προγραμματικός, επιχειρησιακός και πνευματικός πυρήνας εμπνευσμένος, ταπεινού προϋπολογισμού μπορεί να φωταγωγήσει και να δώσει νόημα, ρόλο, ζωή και συνοχή σε ένα αέναο σύμπαν δημιουργίας.

ΟΛΟ το πνευματικό και επιχειρησιακό κεφάλαιο που παρήχθη στη ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ αξιοποιήθηκε και ενσωματώθηκε στον ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ΕΣΠΑ 21-27 (δείτε τον Οδηγό Εφαρμογής ΕΣΠΑ 21-27).

Η ένταση και οι “υψηλές απαιτήσεις” του προγράμματος ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ οδήγησαν όλη την ομάδα χάραξης της Στρατηγικής σε νέα μονοπάτια και νέες προτάσεις και λύσεις

Ερωτήματα και διακυβεύματα όπως:

  • Η αξιοποίηση μέσω εντατικής διαβούλευσης των προτάσεων της σοφίας και των ονείρων της τοπικής κοινωνίας
  • Υποδειγματική επιστημονική τεκμηρίωση
  • Ευρεία πολιτική αποδοχή τόσο από τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και από το κεντρικό πολιτικό σύστημα
  • Επιλεξιμότητα της Στρατηγικής και όλων των δράσεων και των έργων του προγράμματος από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Νέο μοντέλο συμμετοχικής διακυβέρνησης με βάση την Αρχή της Επικουρικότητας
  • Συνέργειες όλων των προγραμμάτων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών πόρων (εσπα 21 27 ανάκαμψης εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης πράσινο ταμείο πρόγραμμα αντώνης τρίτσης ιδιωτικοί πόροι χορηγίες δωρεές και άλλα)
  • Ταχεία ωρίμανση των έργων και δράσεων
  • “ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΕΩΝ” που θέτει ως προϋπόθεση ένταξης όλες τις απαιτήσεις πλήρους τεχνικού δελτίου (1.Τεχνική περιγραφή, 2.Μελέτη, 3.Προϋπολογισμό, 4.Χρηματοδοτικό φορέα, 5.Φορέα υλοποίησης (Δικαιούχος του Έργου-Δράσης)

συνάντησαν τη λύση τους στην εκπόνηση του master plan και όλων των μελετών της ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.


ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ – O.X.E.

Η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Ο.Χ.Ε. της ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ έχει ως κεντρικό πνευματικό και επιχειρησιακό πυρήνα το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της στερεάς ελλάδας με υπεύθυνο την διαχειριστικής αρχής και προϋπολογισμό 15 εκ. ευρώ.
Το συνολικό πρόγραμμα αγγίζει τα 400 εκ. ευρώ αφού αντλεί πόρους από παντού όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα και οφείλει την υψηλή συνοχή του και την λειτουργικότητα στην ΕΝΙΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ που διαπνέει όλα τα έργα και τις δράσεις του προγράμματος ανεξαρτήτως φορέα χρηματοδότησης και ύψος προϋπολογισμού

Αρχή της Επικουρικότητας

Αρχή της επικουρικότητας: οι αρμοδιότητες μεταβιβάζονται και ασκούνται στο χαμηλότερο δυνατό θεσμικό επίπεδο δηλαδή την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση