Γρήγορη μετάβαση

Δελτίο τύπου – ΙΣΤ’ Γενική Συνέλευση

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2023

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Καταστατικού του Σωματείου, προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου στις εργασίες της ΙΣΤ΄ Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου από την Πέμπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Το κύριο μέρος των εργασιών της Γενικής μας Συνέλευσης θα λάβει χώρα την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023  και ώρα 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» στη Φιλιππιάδα, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.
  2. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31 Αυγούστου του 2023.
  3. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου του 2022.
  4. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2024.
  5. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2024.
  6. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2022.

Ως κεντρικό θέμα της η φετινή Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα έχει την αποτίμηση της δεκαετούς πορείας από την «ιδέα» έως την υλοποίηση του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». Η απόφαση για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου απορρέει από την επιθυμία των μελών και του διοικητικού συμβουλίου του Διαζώματος να βιώσουν την μεγάλη πρόοδο στα έργα αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια μέσω του προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) – Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου. Ένα καινοτομικό και ολιστικό πρόγραμμα για το οποίο συνεργάζονται υποδειγματικά όλοι οι αρμόδιοι φορείς, το Υπουργείο Πολιτισμού και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, η Περιφέρεια της Ηπείρου, η Ήπειρος Α.Ε. και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Επιπλέον, θα διερευνηθεί η επόμενη μέρα της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, εστιάζοντας στο τρίπτυχο:

  1. λειτουργικότητα της διαδρομής,
  2. βιωσιμότητα της διαδρομής και του φορέα λειτουργίας της και
  3. καθιέρωση δεικτών αξιολόγησης.

Η διασφάλιση του παραπάνω τριπτύχου θα μετατρέψει την επίσκεψη σε μια συναρπαστική και αξέχαστη εμπειρία και τη διαδρομή σε ένα ολιστικό προϊόν Πολιτιστικού Τουρισμού.