Γρήγορη μετάβαση

Κωνσταντίνος Μπολέτης, «Η εμπειρία της αφοσίωσης στο κορυφαίο θέατρο του αρχαίου κόσμου»