Γρήγορη μετάβαση

Γ’ Γενική Συνέλευση – κ. Βασ. Χανδακάς

Γ’ Γενική Συνέλευση σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”
28-30 Μαΐου 2010 – Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων

Βασ. Χανδακάς - Ξεκινάμε Α' Μέρος

Βασ. Χανδακάς - Ξεκινάμε Β' Μέρος