Γρήγορη μετάβαση

Πρόγραμμα προβολής της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Πηγή: www.tornosnews.gr

Με δικαιούχο την Περιφέρεια Ηπείρου δημοσιεύθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου με επιλέξιμη δαπάνη 150.000 ευρώ.

Μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθεί Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειών τουριστικής προβολής της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» στοχεύοντας στη δημιουργία ενός καινοτόμου τουριστικού προϊόντος για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ενοποίηση των διάσπαρτων αρχαιολογικών χώρων και των επιμέρους πολιτιστικών διαδρομών.

Κυρίαρχο ρόλο θα έχει η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, ώστε να δοθεί έμφαση στη δικτύωση μεταξύ Δημόσιων φορέων και οργανισμών εσωτερικού και εξωτερικού που εμπλέκονται στην προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής, για τη μεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας και την αποτελεσματικότερη προβολή του τουριστικού προϊόντος.Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν:-Σχεδιασμός και Παραγωγή έντυπου προωθητικού και οπτικοακουστικού υλικού-Εφαρμογή προγράμματος μέσων (media plan) και αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων-Προωθητικές ενέργειες προβολής συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου εξοπλισμού – Στοχευμένο marketing, Ταξίδια εξοικείωσης τουριστικών συντακτών, στελεχών εξειδικευμένων tour operators και bloggers, κινητοποίηση διεθνών συνδέσμων, φορέων και ιδρυμάτων σε συνεργασία με Γραφεία Εξωτερικού ΕΟΤ-Διάχυση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εκτός του Διαδικτύου)-Σχεδιασμός – δημιουργία αναμνηστικών/συλλεκτικών προϊόντωνΤο εν λόγω πρόγραμμα θα συνάδει με την Επικοινωνιακή Στρατηγική για την προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου. Δεν θα περιλαμβάνει ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ανωτέρω στρατηγικής της Περιφέρειας ή σε άλλο ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραμμα τουριστικής προβολής, που τυγχάνει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό εργαλείο.

Δείτε την πρόσκληση με τίτλο «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» της Περιφέρειας Ηπείρου