Γρήγορη μετάβαση

Ο Ευδόκιμος Φρέγκογλου στην εκπομπή Talking Facts

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη του κ. Ευδόκιμου Φρέγκογλου, στελέχους του Διαζώματος ως προσκεκλημένου του κ. Νικόλαου Γ. Σαμπάτη στην εκπομπή του ελληνόφωνου καναλιού, Talking Facts TV, το οποίο παρουσιάζει συνεντεύξεις με ξεχωριστούς καλεσμένους, γύρω από σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα.

O κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου είναι Επικοινωνιολόγος – Τεχνολόγος Πολιτισμού BSc και Υπεύθυνος Προγραμμάτων στο Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”.

Σύνοψη:

Το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” προσπαθεί να φέρει τα μνημεία στο κέντρο της Ζωής, της Αειφορίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για να συνδέσουμε και να υποκινήσουμε όλες τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας (πολίτες, δημάρχους – περιφερειάρχες, πανεπιστήμια, πολιτιστικούς φορείς), με στόχο την ανάδειξη και την καθολική προστασία, μιας ξεχωριστής κατηγορίας μνημείων, των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης.

Θεματικές ενότητες:

01:08: Σωματείο «Διάζωμα»: Δραστηριότητες για την ανάδειξη του πολιτισμού 01:40: Πολιτισμός και επαγγελματικός προσανατολισμός 04:00: Πολιτισμός και πολυμεσικές εφαρμογές 07:27: Πολιτισμός και προσβασιμότητα μέσω ψηφιακών εφαρμογών 09:56: Η σημασία της προβολής των αρχαιολογικών χώρων 12:52: Ο πολιτισμός ως δημόσιο αγαθό και τρόποι συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 18:27: «Διάζωμα»: Ολιστική προσέγγιση του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα 26:58: Πως ξεκίνησε το σωματείο «Διάζωμα» 28:39: Αναστηλώσεις μνημείων στην Ελλάδα 35:43: «Διάζωμα»: Συνεργασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 39:21: «Διάζωμα»: Προμελέτη για τα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 40:58: Πολιτιστική διαδρομή Πελοποννήσου – ΜΟΡΕΑΣ 42:20: Πρόγραμμα «Πόλις» 43:08: Λεωφόροι Πολιτισμού 44:33: Η αξιοποίηση του πολιτισμού σε επίπεδο πολιτικής και διπλωματίας 45:59: Πολιτιστική διπλωματία και δίκτυα πόλεων 49:08: «Διάζωμα»: Απορρόφηση κονδυλίων, , ομογένεια, εκπαίδευση 52:53: «Διάζωμα»: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Πλατφόρμα Generation D Παρουσίαση: Ιωάννης Τσουκαλάς