ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ